Avainsanatutkimus ja sen salat: Miten nostaa sivustosi hakukonetulosten kärkeen?

Jos haluat nostaa sivustonne yhä paremmilla sijoituksille hakukoneiden hakutuloksissa, sinun kannattaa laatia yrityksellenne avainsanatutkimus.

Avainsanatutkimuksessa mitataan yritystoiminnalle keskeisten avainsanojen hakumääriä ja kilpailua sekä selvitetään, millä avainsanoilla tai hakutermeillä kohderyhmän tavoittaa hakukoneista parhaiten.

Avainsanatutkimus tehdään monesti hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, mutta tuloksia hyödynnetään myös sisältösuunnitelmissa ja hakusanamarkkinoinnin (Google Ads) kampanjoissa.

Oikeiden ja tarkasti valittujen avainsanojen avulla saat muun muassa:

 • tarvehakuista kävijäliikennettä sivustollesi
 • määrität markkinointisi tavoitteet
 • ja parannat sivustosi hakukonenäkyvyyttä

Tästä syystä avainsanojen tarkka ja huolellinen valitseminen on äärimmäisen tärkeää.

Oli kyseessä sitten hakukonenäkyvyyden nostaminen tai maksetun mainonnan kautta yrityksesi palvelun myyminen, tärkeintä on tavoittaa oikeat ja potentiaalisimmat asiakkaat ja saada heidät siirtymään sivustollesi. Avainsanatutkimuksen avulla voit löytää myös synonyymejä hakutermeillesi sekä samankaltaisia hakutermejä, joita voit käyttää mainonnassa.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Parhaat avainsanatutkimuksen työkalut

Avainsanatyökaluja on useita erilaisia, joista oma suosikki tällä hetkellä on Ahrefs. Se sopii käytettäväksi niin hakukoneoptimointia kuin maksettua mainontaakin varten ja se tuo aivan uuden syvyyden hakukonemarkkinointiin.

Maksettua mainontaa varten hyvä ja luultavasti käytetyin työkalu on Googlen oma Keyword Planner eli avainsanojen suunnittelija.

Ahrefs on loistava työkalu myös hakukoneoptimointiin ja se kertoo kaiken tarpeellisen niin avainsanoista, orgaanisten ja maksullisten klikkausten määrästä kuin myös hakutermeihin liittyvistä kysymyksistä. Ahrefs näyttää Googlea tarkemman erittelyn eri avainsanojen todellisesta hakuvoluumista. Googlella on tapana yhdistellä läheisten avainsanojen hakumääriä ja näin ollen näyttää siltä, että hakuja olisi enemmän kuin todellisuudessa.

Esim. yksiköt, monikot ja läheiset muunnelmat näytetään monesti samoilla hakuvoluumeilla. Asiasta tietämätön (moni asiantuntijakin) saattaa ajatella, että kaikkia haetaan erikseen vaikka 500 kertaa kuussa Suomessa, kun todellisuudessa se on näiden avainsanojen hakumäärien yhteenlaskettu summa.

Ahrefs näyttää myös esimerkiksi, kuinka monta prosenttia avainsanan hakutulosten klikkauksista osuu orgaanisille hakutuloksille ja kuinka moni keskimäärin klikkaa maksettuja mainoksia. Tämä auttaa tekemään päätöksiä sen suhteen, kannattaako avainsanaa käyttää maksetussa mainonnassa vai mieluummin hakukoneoptimoinnissa orgaanisen näkyvyyden nostamiseksi sekä muistuttaa siitä, että mainoksia klikataan hausta riippuen vain n. 30 % kaikista hakukerroista.

Suurin potentiaali piilee siis yleensä orgaanisten sijoitusten puolella, vaikka maksettu näkyvyys saavutetaankin nopeasti.

Ahrefsista on apua myös avainsanojen kilpailija-analyysissa, sillä sen avulla nähdään, millä avainsanoilla ja sijainneilla kilpailijat näkyvät sekä kuinka paljon liikennettä avainsanat keskimäärin tuovat kilpailijoiden sivustolle.

Avainsanatutkimuksen aloittaminen

Ennen avainsanatutkimuksen aloittamista tulee yrityksen tuotteet ja palvelut käydä tarkasti läpi ja miettiä yritykselle tärkeitä hakutermejä, joilla asiakkaat niitä hakevat ja joilla yritys haluaa näkyä.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Avainsanojen valitsemisen jälkeen ne syötetään avainsanatyökaluun, josta selviää:

 • Hakusanojen kuukausittaiset hakumäärät
 • Kilpailun taso eli onko kilpailu pientä vai suurta
 • Samankaltaisia ja niihin liittyviä hakutermejä sekä
 • Maksetun mainonnan tapauksessa myös keskimääräiset klikkausten hinnat

Avainsanatutkimuksen prosessi

 • Aloituspalaveri ja suunnittelu
  • Kohderyhmien ymmärtäminen
  • Avainsanojen listaus palvelukohtaisesti sekä liittyvien avainsanojen ideointi
 • Avainsanatutkimus hyödyntäen erilaisia avainsanatyökaluja
  • Haku- ja kilpailutilastojen sekä odotettujen klikkihintojen kerääminen ja dokumentointi
  • Liittyvien avainsanojen tunnistaminen
  • Haun tarkoitukseen perehtyminen ja kuvaus (search intent)
 • Raportti
  • Haku- ja kilpailutilastot tutkituista avainsanoista sekä kommentteja olennaisimpien avainsanojen kohdalla (Excel)
  • Käsin valitut avainsanat sekä suositukset niiden käytöstä eri yhteyksissä (Word/Pdf)
 • Läpikäynti ja esittely

Avainsanatutkimuksen ja markkinoinnin, kuten sisällöntuotannon jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyt ajan tasalla yrityksellenne tärkeiden avainsanojen hakumääristä ja muutoksista.

Hakuintention eli haun tarkoituksen tunnistaminen

Ehkä tärkein osio avainsanatutkimuksessa on statistiikan jälkeen varmastikin haun intention tunnistaminen eli search intent.

Käytännössä idea on tunnistaa käyttäjän tekemän haun tarkoitus. Ymmärtää miksi hän kirjoittaa hakukenttään niin kuin kirjoittaa. Millaista sisältöä hän haluaa saada. Onko hän tiedonhakuvaiheessa vai ostamassa.

Mieti esimerkiksi näitä avainsanoja ”kääntäjä” ja ”käännöstoimisto”.

Äkkiseltään voisi ajatella, että hakuintentio on sama. Käyttäjä etsii itselleen kielen kääntäjää jonkin sisällön kääntämiseen.

Todellisuudessa suurin osa ”kääntäjä” avainsanaa käyttävistä haluaa kuitenkin Google-kääntäjän tai vastaavan työkalun, jolla voi nopeasti itse kääntää yksittäisen sanan tai lauseen.

Käyttäjät, jotka puolestaan etsivät käännöstoimistoa, ovat lähtökohtaisesti etsimässä nimenomaan toimistoa, joka voi auttaa heitä käännösprojektin kanssa.

Hakuintention tunnistaminen varmistaa sen, että sivustolle ja mainontaan valitaan oikeita avainsanoja ja budjetti käytetään mahdollisimman tehokkaasti sellaisille avainsanoille, jotka tuottavat myyntiä.

Laajemman markkinan strategiaa puolestaan ajatellessa suosittelen, että kun tunnistat avainsanoja, joiden hakuintentio on tiedonhaku, tarjoa heille tietoa – älä lähtökohtaisesti yritä myydä heti.

Muotoile mainos niin, että saat käyttäjän klikkaamaan sitä ja lukemaan lisää. Tarjoa ostopäätöstä tukevaa sisältöä, äläkä yritä myydä näille heti.

Hakuintention voit tunnistaa suoraan erilaisilla työkaluilla tai yksinkertaisesti kirjoittamalla hakutermin Googleen ja katsomalla millaisia hakutuloksia Google tarjoaa.

Kiinnitä huomiota siihen, tarjoileeko Google mainoksia, palvelu- tai tuotesivuja vai enemmän informaatiopohjaista sisältöä.

Onko sisältö kuvia, artikkeleita, oppaita vai jotain muuta. Lähtökohtaisesti tarjottu sisältö on sellaista, mitä käyttäjät haluavat, mutta joskus sopivaa sisältöä ei vielä ole ja sinä voit olla ensimmäinen, joka sellaista tuottaa. Jos onnistut tässä, pääset aika varmasti hakujen kärkeen, kun intentiona on tiedonhaku.

Ota huomioon, että aiempi hakukäyttäytymisesi ja sivuhistoriasi vaikuttavat tuloksiin, jos olet esim. sisään kirjautuneena Googleen.

Avainsanoihin liittyvä termistö

Kun kirjoitat hakukoneoptimoitua sisältöä verkkosivustolle, kannattaa huomioida, että suuri osa hakukonenäkyvyyttä perustuu oikeiden avainsanojen oikeaoppiseen käyttöön sisällössä.

Ennen kuin mennään syvemmin tähän asiaan selvennetään hieman termejä.

Avainsana, hakusana ja hakutermi ovat käsitteitä, jotka liittyvät tiiviisti hakukoneoptimointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Niillä on yhtäläisyyksiä, mutta niiden käyttötarkoitukset eroavat hieman toisistaan.

Avainsana (Keyword)

 • Avainsana on termi tai ilmaisu, jota käytetään sisällön kuvailussa ja hakukoneoptimoinnissa
 • Se on sana tai sanaryhmä, jonka yritys tai sisällöntuottaja valitsee kohdistaakseen sisältöään tiettyyn aiheeseen tai kyselyyn, jonka he uskovat olevan potentiaalisten asiakkaiden käyttämä hakukoneissa
 • Avainsanat integroidaan verkkosivuston sisältöön, otsikoihin, metakuvauksiin ja muihin SEO:n kannalta keskeisiin paikkoihin parantamaan näkyvyyttä hakutuloksissa

Hakusana (Search Term)

 • Hakusana on sana tai lause, jonka käyttäjä todellisuudessa syöttää hakukoneeseen etsiessään tietoa
 • Se voi olla yksittäinen sana tai pidempi lause ja se heijastaa suoraan käyttäjän aikomusta tai tarvetta löytää tiettyä tietoa, tuotetta tai palvelua
 • Hakusanat ovat hyödyllisiä ymmärtämään käyttäjien käyttäytymistä ja ne voivat ohjata avainsanojen valintaa

Hakutermi (Query)

 • Hakutermi on käytännössä sama asia kuin hakusana. Se on termi tai lause, jonka henkilö kirjoittaa hakukoneeseen
 • Hakutermi voi olla hyvin spesifinen (”paras kahvinkeitin kotikäyttöön”) tai yleisempi (”kahvinkeittimet”)
 • Se on se konkreettinen kysymys tai lause, jonka avulla käyttäjä etsii tietoa, ja se voi vaihdella suuresti riippuen yksilön tarpeista ja siitä, miten he päättävät muotoilla kyselynsä

Lähikäsitteitä

 • Long-tail avainsana: Pidempi ja tarkemmin määritelty avainsana, joka kuvaa käyttäjän spesifistä tarvetta
  • Esimerkiksi ”suunnittele oma sormus helsinki”
   • Meidän asiakas muuten näkyy orgaanisesti ensimmäisenä tälläkin avainsanalla Googlessa
 • Lyhyen hännän avainsana: Yleisempi ja usein kilpaillumpi avainsana, esimerkiksi ”vihkisormukset”.
 • Metakuvaukset: Lyhyet kuvaukset, jotka ilmestyvät hakutuloksissa ja jotka sisältävät usein avainsanoja.

Erot termien välillä ovat hienovaraisia, mutta ymmärrys niistä auttaa hahmottamaan hakukoneiden ja käyttäjien käyttäytymistä paremmin, mikä on keskeistä onnistuneen digitaalisen markkinointistrategian rakentamisessa.

Käytä parhaita ja osuvimpia avainsanoja – älä tyydy haetuimpiin

Valitsemalla oikeat ja parhaat avainsanat voit varmistaa, että sisältösi ja mainoksesi tavoittavat tarkkaan kohdennetun yleisön, mikä johtaa parempiin konversioihin ja tehokkaampaan markkinointiin.

Avainsanojen valinta vaatii strategista suunnittelua ja ymmärrystä sekä käyttäjän tekemän haun tarkoituksesta (search intent) että liiketoiminnan tavoitteista. Seuraavat askeleet auttavat sinua valitsemaan oikeat avainsanat:

1. Ymmärrä kohderyhmäsi

Tutki kohderyhmääsi ja pyri ymmärtämään heidän tarpeitaan ja ongelmiaan. Perehdy siihen, miten he etsivät ratkaisuja verkosta. Mitä termejä he käyttävät? Mikä saa heidät klikkaamaan ja konvertoitumaan?

2. Selvitä hakijoiden aikomukset ja haun tarkoitus

Eri avainsanat edustavat erilaisia hakijoiden aikomuksia ja haun tarkoitus tai ns. ”search intent” vaihtelee paljon. On tärkeää tunnistaa, haluavatko hakijat vain tietoa (informaatiohaku), vertailevatko he vaihtoehtoja (vertailuhaku), vai ovatko he valmiita ostamaan (transaktiohaku). Valitse mainontaan ja optimointiin otettavat avainsanat, jotka vastaavat kohderyhmäsi aikomuksia suhteessa yrityksesi tarjoamiin ratkaisuihin.

Muista tässäkin kohtaa laajemman markkinan strategia eli älä kohdenna markkinointia ainoastaan ostohalukkaille käyttäjille. Tarjoa siis yleisiä hakuja tekeville vain erilaista, lisäarvoa tuottavaa sisältöä ja pyri sitä kautta tunnistamaan heitä jo ostopolun aiemmissa vaiheissa, jotta voit kuljettaa heitä eteenpäin.

3. Tarkastele kilpailua (kilpailija-analyysi)

Tutki, mitä avainsanoja kilpailijasi käyttävät, ja miten he sijoittuvat hakutuloksissa. Tämä antaa sinulle arvokasta tietoa markkinoiden kysynnästä ja mahdollistaa aukkojen löytämisen strategiassasi. Yleensä vähemmän kilpailluilla avainsanoilla liikennettä on helpompi saada hankittua, vaikka volyymit ovat pienempiä. Muista kuitenkin, että pienistä puroista kasvaa joki.

4. Hyödynnä avainsanatyökaluja

Käytä avainsanatyökaluja, kuten Google Keyword Planner, Ahrefs tai SEMrush, saadaksesi tietoa avainsanojen hakumääristä, kilpailutasosta ja niihin liittyvistä termeistä. Nämä työkalut auttavat myös tunnistamaan pitkän hännän avainsanoja, jotka voivat olla vähemmän kilpailtuja ja korkeammin konvertoivia.

5. Valitse avainsanat tasapainoisesti

Valitse sekä lyhyen hännän avainsanoja, jotka ovat yleisiä ja hakevat suurta liikennettä, että pitkän hännän avainsanoja, jotka ovat tarkempia ja kohdennettuja. Pitkän hännän avainsanat voivat olla tehokkaampia kohdennetun liikenteen ja korkeamman konversioasteen saavuttamisessa, vaikka volyymit ovatkin pienempiä.

6. Liittyvät avainsanat

Hakukoneoptimoidussa sisällössä liittyvien avainsanojen eli kontekstuaalisten avainsanojen rooli on erittäin tärkeä. Näitä termejä kutsutaan myös LSI-avainsanoiksi (Latent Semantic Indexing), ja ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön kokonaiskontekstin ja parantamaan sen relevanssia tietyille hauille.

Googlen John Müller (Google Search Advocate) joskus hyvin tiivisti, että jos haluat sijoittua hyvin ”dog” avainsanalla – sen sijaan, että toistaisi pelkästään sanaa ”dog” sivustostolla, käsittele asioita, kuten ”dog food”, ”dog toys”, ”dog beds” ja niin edelleen. Näin tuotat käyttäjälle enemmän kontekstiin liittyvää lisäarvoa kuin pelkästään toistamalla avainsanaa.

Liittyvät konteksiin yhdistettävät avainsanat ovat suuremmassa roolissa kuin moni tajuaakaan – henkilökohtaisesti väitän, että erittäin merkittävässä. Ne monipuolistavat aiheen käsittelyä, vastaavat käyttäjän kysymyksiin, parantavat ymmärrystä, laajentavat näkökulmia, rikastavat lukukokemusta ja koukuttavat lukemaan lisää. Näitä sisällyttämällä hakukoneoptimoituihin sisältöihin tulet huomaamaan kuin tuloksesi lähtevät nousukiitoon.

7. Arvioi avainsanojen relevanssia

Valitse avainsanat, jotka ovat relevantteja liiketoiminnallesi ja sisällöllesi. On tärkeää, että valitut avainsanat vastaavat sitä, mitä tarjoat, jotta vältetään korkeat hylkäysprosentit ja parannetaan konversioita. Ota huomioon, että sivustollanne pitäisi löytyä käyttöön valittavaan avainsanaan liittyvää sisältöä, joka vastaa käyttäjän haun intentioon.

8. Testaa ja optimoi

Markkinointi on jatkuvaa testausta ja optimointia. Aloita valitsemillasi avainsanoilla, seuraa suorituskykyä ja tee tarvittavia säätöjä strategiassasi. Seuraa avainsanojen suorituskykyä mm. sijoitusten, klikkausprosentin (CTR) ja konversioasteen avulla.

Avainsanojen valinta on dynaaminen prosessi, joka vaatii jatkuvaa tarkkailua ja säätöä. Pitämällä silmällä liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteita, voit varmistaa, että avainsanavalintasi tukevat tehokkaasti tavoitettasi houkutella oikeaa yleisöä ja ohjata heitä konversioon.

Tämä prosessi ei ole kertaluonteinen tehtävä, vaan vaatii jatkuvaa optimointia ja päivitystä markkinoiden muutosten ja hakukäyttäytymisen kehittyessä. Muista, että avainsanojen oikea valinta ja käyttö voivat merkittävästi parantaa digitaalisen markkinointisi tuloksellisuutta ja auttaa saavuttamaan yrityksesi kasvutavoitteet.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimointia varten

Englanniksi Search Engine Optimization, tuttavallisemmin SEO ja suomeksi hakukoneoptimointi. Sen avulla pyritään parantamaan yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja tätä kautta pitkällä aikavälillä kasvattamaan sivuston kävijämääriä, myyntiä ja liiketoimintaa. Mitä korkeammalta yrityksesi löytyy Googlen hakutuloksista, sitä todennäköisemmin yrityksesi ja sivustosi löydetään ja huomataan. En tässä artikkelissa tai kappaleessa pureudu sen tarkemmin itse hakukoneoptimointiin, vaan hakukoneoptimointia varten tehtyyn avainsanatutkimukseen.

Avainsanatutkimuksen idea sinänsä ei muutu mihinkään, oli kyseessä sitten hakukoneoptimointi tai maksettu mainonta. Tarkoituksena on edelleen löytää yritykselle tärkeät avainsanat, mutta hakukoneoptimoinnin kohdalla täytyy ottaa huomioon sivusto ja sen käytettävyys sekä avainsanan laajuus.

Sivustoa pyritään parantamaan ja kehittämään siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin kävijöiden tekemiin hakuihin. Yleisten avainsanojen kilpailu on kovaa ja niiden hakukonenäkyvyyden nostaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tarkempien avainsanojen.

Avainsanatutkimus maksettua Google Ads -mainontaa varten

Kun teet avainsanatutkimusta maksettua mainontaa varten, ota huomioon se, haluatko lähteä mainostamaan vain hakutermeillä, jotka viittaavat käyttäjän ostohalukkuuteen.

Suosittelemme lähtökohtaisesti laajentamaan hakukonemainontaa myös yleismaallisempiin termeihin, mutta niihen kohdalla pitää muistaa, että koska haun kirjoittava käyttäjä ei välttämättä ole vielä ostohousut jalassa, on monesti turha yrittää tyrkyttää hänelle tuotetta tai palvelua väkisin. Tarjoa sen sisään jotain sisältöä, joka vastaa haun tarkoitukseen ja tuo käyttäjälle jotain lisäarvoa. Kerää liidi talteen esim. oppaan lataamisen kautta ja kuljeta heitä kohti ostopäätöstä.

Maksetun mainonnan klikkihinnat – Onko kallis huono? Onko halpa hyvä?

Kun tehdään maksettua mainontaa, avainsanojen valitsemisessa täytyy ottaa huomioon tietysti myös mainosbudjetti ja asetetut tavoitteet. Jos yrityksen tavoitteena on lisätä verkkokaupan myyntiä ja yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on erittäin kilpailtu ja haettu, todennäköisesti myös sen klikkihinnat ovat kalliimpia.

Maksetun mainonnan kohdalla yrityksen tavoitteet vaikuttavat vahvasti myös markkinointiin asetettuun budjettiin. Jos yrityksen mainonnan mediabudjetti on esimerkiksi 3000 euroa kuukaudessa, tarkoittaa tämä Google Adsissa noin 100 euron päiväbudjettia.

Pienemmän mainosbudjetin kanssa täytyy miettiä tarkkaan, haluaako panostaa mieluummin vain muutamaan tuotteeseen/avainsanaan vai useaan klikkihinnaltaan halvempaan. Jos yrityksen mainosbudjetti on pieni ja jokin tärkeistä avainsanoista on kilpailultaan suuri ja klikkihinnoiltaan kallis, on järkevämpää panostaa niihin avainsanoihin, joissa kilpailu on pienempää ja klikkihinnat halvempia. Tällöin muiden ”liian kalliiden” avainsanojen kohdalla kannattaakin panostaa niiden orgaanisen näkyvyyden nostamiseen.

Avainsanojen seuraaminen ja mittaaminen

Avainsanatutkimuksen jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyy ajan tasalla yritykselleen tärkeiden avainsanojen hakumääristä.

Jos kaipaat apua avainsanatutkimukseen tai hakukoneoptimointiin, ota rohkeasti yhteyttä!

Millainen on hyvä somemainos?

Huippuhyvän somemainoksen määritteleminen – tai tekeminen sen puoleen – ei ole ollenkaan yksinkertaista. Tiettyjen rajoitteiden ja ohjenuorien seuraaminen voi kuitenkin helpottaa somemainoksen suunnittelua ja ohjata lähemmäs kultasuonta. Voiko somemainoksesi vastata hyvällä omallatunnolla ”kyllä” näihin 11 kysymykseen?

1. Tähtääkö mainos selvästi tavoitteeseen?

Mainoksen tärkein tehtävä lienee jonkin tietyn tavoitteen täyttäminen. Tavoitteen, oli se sitten tuotteen tai palvelun myyminen, rahan kerääminen, bränditunnettuuden kasvattaminen tai liidien haaliminen, on siis syytä ohjata mainoksen suunnittelua. Mainoksen tehokeino kannattaa valita tavoitteen mukaisesti: hyvä tarjous ja pieni hoputtaminen, kuten rajallinen tarjousaika, voivat synnyttää ostopäätöksen, tunteisiin vetoava copy ja kuva tai video auttaa rahankeruussa ja kiinnostava otsikko taas saada klikkaamaan tekstiin.

2. Puhutteleeko mainos kohderyhmää?

Kuten muutkin mainokset, myös somemainos iskee terävimmin silloin, kun se on tehty juuri tietylle kohderyhmälle – oli kyseessä sitten opiskelijat, ruokahifistelijät, vaellusharrastajat, yritysten kirjanpitäjät tai hoitovapaalla olevat vanhemmat. Harvoin on järkevää yrittää puhutella kaikkia, ja parhaita tuloksia syntyy todennäköisesti silloin, kun kohderyhmä on rajattu mutta osuva. Lähes aina on myös parempi jättää taka-alalle se, mitä brändi itse haluaa itsestään kertoa, ja keskittyä siihen, millaista arvoa asiakas saa.

P.S. Muista myös kohdistaa jakelu tavoittelemallesi kohderyhmälle.

3. Toimiiko mainos valitussa kanavassa?

Somen sisältötyypit Facebook-postauksesta Instagram Storiesiin ovat kaikki erilaisia, ja niissä toimivat erilaiset mainokset. Toisissa (esim. Facebook-postaus ja LinkedIn-feedin mainokset) tekstillä on enemmän mahdollisuuksia temmeltää, toisissa (esim. Instagram Stories ja TikTok) kuvan tai videon merkitys on valtava. Kanavia myös käyttävät erilaiset kohderyhmät. Kenet mainoksen pitäisi tavoittaa, ja millainen mainos vakuuttaa juuri nuo ihmiset juuri tuossa kanavassa?

4. Onko mainos järkevän kokoinen suhteessa kanavaan?

Erilaisissa mainosmuodoissa ja -kanavissa toimivat erilaiset kuva- ja videosuhteet, jotka kannattaa huomioida jo mainoksen työstövaiheessa. Jos mainosta on tarkoitus jakaa niin kuvana Facebook-karusellissa kuin videona Instagram Storiesissa, olisi sen syytä toimia sekä neliönä että pystysuunnassa 9:16-kuvasuhteella. Muiden mainoskanavien ja Facebookin parhaiden kuvasuhdekäytäntöjen noudattaminen auttaa hyvää mainosta valloittamaan parhaimmillaan käyttäjän koko näytön.

5. Tietääkö mainoksen katsoja, mitä sen pitäisi tehdä?

Hyvä mainos sisältää houkuttelevan toimintakehotteen, CTA:n (call to action). Se tekee katsojalle selväksi, mitä tämän tulee tehdä: vaikkapa tilata tuote, tutustua palveluun tai katsoa video. CTA voi löytyä mainoksesta parikin kertaa (esimerkiksi copysta, mainoslinkin otsikosta ja kuvasta tai videosta), mutta samaan mainokseen ei kannata lisätä monia eri kehotteita. Potentiaalinen asiakas todennäköisesti hämmentyy, jos hänen pitää sekä ladata opas ja tilata uutiskirje että tykätä julkaisusta ja käydä vastaamassa kyselyyn.

6. Välittyykö videomainoksen viesti vastaanottajalle?

Video on suosittu mainosmuoto, ja siksi onkin hyvä muistaa, että valtaosa (esimerkiksi tämän artikkelin mukaan 85 %) Facebookin ja varmasti muidenkin somekanavien käyttäjistä katsoo videoita ilman ääntä. Niinpä hyvän somemainoksen viesti tavoittaa katsojansa paremmin, kun se ei pohjaudu ääniin vaan visuaalisuuteen: kuvaan, tekstiin ja logoihin. Kaikki mainosvideot, joissa on puhetta, kannattaa tekstittää. Muista laittaa myös CTA eli mainoksen toimintakehote kirjallisena.

7. Vangitseeko mainos heti ensi vilkaisulla?

Alku on tärkeä. Mainoksesta on helppo hypätä seuraavaan, jos sen video, kuva tai copy ei kiinnitä huomiota saman tien. Hyvä video alkaa kiinnostavasti, kuva herättää huomiota ja copy koukuttaa ensimmäisillä sanoilla. Niin katsojat kuin mainoskanavatkaan eivät anna armoa: monet käyttäjät katsovat videosta vain ensimmäiset sekunnit, Instagram näyttää copysta oletusarvoisesti ainoastaan kaksi ensimmäistä tekstiriviä ja myös Facebookpiilottaa pitkän tekstilitanian näytä lisää -toiminnon taakse.

8. Onko mainos brändin tyylinen?

Brändiohjeistukset on tehty sitä varten, että brändin viestintä pysyisi yhtenäisenä kanavasta riippumatta. Vahva brändi rakentuu vain siten, että myös mainoscopyt ja -visut mukailevat tone of voicea (brändin äänensävyä) ja visuaalisia suuntaviivoja. Ohjeistukset kannattaa pitää kirkkaana mielessä mainoksia tehdessä.

P.S. Mikäli on tärkeää, että sama kuvitus ei ole käytössä muilla (ja onhan se yleensä tärkeää), kannattaa kuvitus mahdollisuuksien mukaan rakentaa itse kuvapankkiin sukeltamisen sijaan.

9. Onko mainos ajankohtainen?

Simppeli homma, mutta toimii: mainos tuntuu relevantimmalta, kun se on selvästi tähän hetkeen tehty eikä hengi viime vuotta tai jo mennyttä vuodenaikaa. Kuukauden, sesongin tai muun selvästi ajankohtaisen asian mainitseminen voi auttaa keräämään klikkejä, ja ajankohtaan sopiva kuvitus tukee tuoreuden vaikutelmaa.

10. Voisiko mainos saada vielä enemmän näkyvyyttä?

Tämä ei välttämättä sovi jokaiseen mainokseen, mutta mikäli se tuntuu sopivalta, rohkaise asiakkaita kommentoimaan mainosta tai jakamaan sitä. Ja vastaa itse kommentteihin! Kommentit, jaot, tykkäykset ja muut reaktiot nostavat mainoksen näkyvyyttä ja tuovat sen mukana lisää vastinetta rahalle ilman mainosbudjetin kasvattamista.

11. Ja lopuksi: onhan koko ostopolku varmasti kunnossa?

Koska paraskaan somemainos ei leiju universumissa yksinään, on myös mainostettavan tuotteen ja laskeutumissivun (sivu, jolle mainos ohjaa) oltava linjassa mainoksen kanssa. Jos laskeutumissivun tekstit ovat ristiriidassa mainoksen kanssa tai verkkokauppa ei toimi, ei edes huikean hyvä mainos pelasta kampanjaa ja sen tuloksia.

P.S. Jos kaipaat apua mainosten työstämiseen ja digimarkkinointisi pyörittämiseen tai haluat laittaa ihan koko verkkosaitin uusiksi, aloita vaikka laittamalla viestiä meille 🙂

Kuinka kirjoittaa blogiteksti?

Tai oikeastaan mikä tahansa keskipituinen kirjoitus? Hyvä kysymys. Kirjoittaminen ei ole helppoa edes sitä ammatikseen tekevälle, ainakaan minulle. Tästä huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, päätin jakaa vinkkejäni blogitekstin luomiseen. Samat suuntaviivat auttavat myös monen muun kirjoitustyön edessä. 

Kirjoittaminen on prosessi, ja minua tuon välillä vuoreltakin tuntuvan möhkäleen valloittamisessa auttaa, kun lähestyn sitä vaihe kerrallaan. Valmiiksi teksti harvoin syntyy ensimmäisellä kirjoituskerralla, mutta näillä askeleilla urakasta on tullut hitusen helpompaa. Toivottavasti neuvojen jakaminen auttaa meitä molempia synnyttämään yhden blogitekstin! 

1. Aiheen valinta eli mistä kirjoittaa? 

Jos sopiva aihe ei ole valmiiksi taskussa, lähde liikkeelle vaikka blogin tavoitteista: Miksi ja kenelle kirjoitat blogia? Mitä haluat kertoa tai saavuttaa blogilla? Meillä Härällä blogin tarkoituksena on jakaa ajatuksiamme ja osaamistamme sekä vaikuttaa samalla positiivisesti sivustomme hakukonenäkyvyyteen. 

Koska blogikirjoitus on usein ainakin jossain määrin henkilökohtainen, on sen aihetta valitessa enemmän kuin sallittua miettiä, mistä itse haluaa kirjoittaa. Mikä aihe on sinulle tärkeä? Mistä sinulla on sanottavaa? Minä päätin kirjoittaa blogin siitä, mitä itse teen: kirjoittamisesta.  

Tietenkin plussaa on, jos valittu aihe on ajankohtainen ja muitakin kiinnostava. Sivuston tekstisisältöjä varten kannattaakin tehdä avainsanatutkimus, jonka pohjalta on helpompi pohtia sopivia blogiaiheita. 

Totaalista ajatusjumia voi taklata myös luovan ideoinnin harjoituksilla. Laita kelloon aikaa kolme minuuttia ja kirjoita sinä aikana ylös niin monta aiheideaa kuin ehdit. Toteutuskelpoisuudella ei ole väliä, sillä määrä voittaa laadun. Todennäköisesti aihejoukosta löytyy silti ainakin yksi hyvä idean siemen. 

2. Kohta kaksi: ajatusten kirkastaminen 

Ajatustyö on tärkeä osa kirjoittamista. On siis OK kerätä hetken aikaa ajatuksia ja miettiä, mitä valitusta aiheesta oikeastaan haluaa tai aikoo sanoa.  

Itse kirjoitan aluksi kaikki sekalaiset ajatukseni ylös ja kerään ne yhteen paikkaan muiden tiedonmurusten kanssa. Niitä haaliessa sisältö alkaa yleensä kirkastua ja saatan jo jäsennellä tekstin runkoa alustavien väliotsikoiden alle. 

Ajatustyön voi tehdä myös paperille esimerkiksi kouluajoilta tuttuna ajatuskarttana. Siinä keskelle kirjoitetaan pääaihe, jonka ympärille listataan muita aiheeseen liittyviä isompia kokonaisuuksia. Niiden reunoille taas kerätään pieniä, yksityiskohtaisempia asiaan liittyviä faktoja ja huomioita. 

3. Ensimmäinen tekstiversio: kirjoita kaikki ulos 

Kun sinulla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä haluat kirjoittaa, on aika… kirjoittaa! Tässä vaiheessa kannattaa unohtaa kielioppisäännöt ja itsesensuuri. Tekstistä ei tarvitse tulla kerralla valmista. Tärkeintä on saada jotain aikaiseksi ennen kuin tyhjän paperin kammo tai lamaannuttava itsekriittisyys ehtii iskeä. 

Jos aloittaminen tuntuu vaikealta, kuten se allekirjoittaneesta usein tuntuu, voi aikarajan asettaminen auttaa. Laita kello soimaan 25 minuutin kuluttua ja kirjoita siihen asti niin paljon kuin ehdit – tässäkin määrä on tärkeämpää kuin laatu. Kahdessakymmenessäviidessä minuutissa olen yleensä saanut ajatukset virtaamaan siihen malliin, että kirjoittaminen rullaa sen jälkeenkin ja lopputuloksena syntyy tekstin ensimmäinen versio. 

4. Tekstin työstäminen vaihe vaiheelta 

Jes, alustava teksti on kasassa. Nyt sitä saa muokkailla ja korjailla. Toista tekstiversiota työstäessä korjaan räikeimmät kirjoitusvirheet ja usein myös jäsentelen tekstiä uudelleen: siirrän esimerkiksi lauseita tai jopa kokonaisia kappaleita eri paikkoihin, jotta asioiden esittämisjärjestys olisi mahdollisimman looginen. Tavoitteena on saada tekstistä eheä kokonaisuus. 

Toista versiota seuraa kirjoitusprosessissani kolmas, neljäs ja ehkä viideskin versio – tai niin monta kuin tarvitaan. Jokaisella uudella tekstin läpikäyntikerralla pyrin hiomaan kieltä paremmaksi, tarkistamaan epäselviä faktoja ja täydentämään tai karsimaan asiasisältöä sen mukaan, onko tekstissä jo liikaa tai liian vähän asiaa. 

5. Viilailun aika eli tekstin oikoluku 

Kun blogitekstin kokonaisuus on kasassa, kannattaa ottaa hiomapaperi käteen ja silotella kieli ja muut yksityiskohdat vielä kerran kuntoon. Itse kiinnitän huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: 

 • Oikeinkirjoitus. Wordin kielentarkistus auttaa välttämään selkeimmät huolimattomuusvirheet, ja muita kielioppiasioita voi varmistaa vaikka Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta. Myös tekstin lukeminen lopusta alkuun voi helpottaa omien mokien havaitsemisessa. 
 • Kielen toisteisuus. Jos teksti vilisee samoja sanoja ja toistensa kaltaisia lauseita, käy sen lukeminen puuduttavaksi. Toistoa kannattaa välttää silloin, kun merkitys ei kärsi siitä. Bongaa esimerkiksi usein käyttämiäsi sanoja ja vaihda ne välillä synonyymeihin (itse korvasin ”blogitekstin” ainakin ”kirjoituksella” ja ”tuotoksella”). Inspiraatiota tarjoaa Synonyymit.fi.  
 • Asiasisällön toistuminen. Tämä on hyvä juttu silloin, kun haluat painottaa tärkeää asiaa, mutta huono juttu oikeastaan kaikissa muissa tapauksissa. Jos olet kirjoittanut saman asian useaan kertaan, vaikka eri sanoinkin, poista ylimääräiset kerrat. 
 • Tone of voice eli kirjoituksen äänensävy. Välittyykö tekstistä haluamasi mielikuva? Sävyyn vaikuttavat myös sanavalinnat eli se, onko kielesi rentoa, asiallista, värikästä tai neutraalia. Blogissa kirjoittajan oma ääni saa yleensä kuulua. 
 • Helppolukuisuus. Etenkin netissä lyhyehköt kappaleet, selkeät väliotsikot, listat ynnä muut tekstin jäsentelyn keinot helpottavat lukemista, joten lisää otsikoita ja rivivälejä tarpeen mukaan. 
 • Hakukoneoptimointi. Jos olet tehnyt avainsanatutkimuksen, muista hyödyntää avainsanoja otsikoissa ja käyttää niitä tekstissä monissa eri muodoissa. Mutta älä tunge mitään mukaan väkisin vain siksi, että uskot hakukoneiden pitävän siitä. Lisää tässä vaiheessa myös mahdolliset linkitykset. 

6. Juuri ennen julkaisua 

Kun kirjoitus on mielestäsi varsin hyvällä mallilla ja kieliopillisestikin kivassa kunnossa, on hyvä idea nukkua yön yli. Seuraavana päivänä pystyt katsomaan tuotosta tuorein silmin ja korjaamaan loputkin pilkut paikoilleen. 

Viimeisen oikolukukierroksen jälkeen teksti kannattaa, jos mahdollista, luetuttaa vielä jollakulla toisella. Ja sitten vain julkaisemaan! 

Näin on blogitekstisi (kuten tämä minunkin) pian valmis. Tsemppiä työhön! Ja hei, jos kirjoittaminen ei vinkeistä huolimatta suju, muista, että sen voi aina ulkoistaa

Miten yrityksen somestrategia rakennetaan?

Tänä päivänä somestrategia pitäisi olla osana jokaisen yrityksen markkinointistrategiaa. 

Kuitenkin valitettavan usein sosiaalisen median päivittäminen ei ole oikein kenenkään vastuulla, vaan ajatellaan, että se kuuluisa joku ehtii sitä hoitamaan omien hommiensa ohessa. Näinhän se ei ole. 
 

Tavoitteet somestrategiassa

Kaikki yrityksen toiminnot pohjautuvat liiketoiminnalle asetettuihin tavoitteisiin, joten miksi somestrategia perustuisi mihinkään muuhun? Somestrategian suunnittelu kannattaa siis aloittaa kysymyksestä ”Mitä haluamme somella saavuuttaa?”. 

Haluammeko saada myyntiä vs. haluammeko saada näkyvyyttä ovat aivan eri asioita ja voivat jopa vaatia täysin eri kanavansa. Tavoitteiden on hyvä olla selkeitä, mitattavia ja ihan oikeasti saavutettavissa olevia asioita.  

 


🐂 HÄRKÄVINKKI: Lue blogi Näin asetat markkinoinnin tavoitteet oikein >>


Kenelle 

Kohderyhmien määrittely kannattaa aloittaa ostajapersoona-analyysista. Kun ostajapersoonat on kirjoitettu auki, on helppo klikkailla mainosten kohdennuksista oikeat vaihtoehdot mukaan. Kun mainos tai julkaisu pystytään kohdentamaan riittävän tarkasti, ei eurojakaan valu hukkaan.   

Missä 

Kun kohderyhmä on tiedossa, on aika siirtyä miettimään käytettäviä kanavia. Somessa ei kannata touhuta jokaiselle jotakin -periaatteella, vaan miettiä tarkasti, mistä sen juuri itselle tärkeän yleisön löytää. 

Jos 16-vuotiaat pojat ovat kohderyhmääsi, on todennäköistä, että Facebook on väärä kanava sinulle. Jos taas tavoittelet viisikymppisiä isännöitsijöitä, tavoitat heidät suurella todennäköisyydellä juurikin Facebookista.  

Mitä 

On äärettömän tärkeää panostaa sosiaalisen median sisältöön. Millaiset kuvat saavat kohderyhmäsi pysähtymään? Toimivatko videot parhaiten? Minkälainen kieli puhuttelee kohderyhmääsi? Mikä on se sisältö, mitä he haluavat nähdä? Tässä kohtaa avuksi tulee sosiaalisen median sisältösuunnitelma. Se kertoo, mitä julkaistaan, missä julkaistaan, milloin julkaistaan ja toivottavasti myös, kuka julkaisee.

  


🐂 HÄRKÄVINKKI: Lue blogi Millainen on hyvä somemainos? >>


Kuka 

Niin, hyvä sosiaalisen median sisältö vaatii sen kuuluisan jonkun aikaa. Ei riitä, että yrityksellä on tilit somessa, vaan hyvä sisältö ja aktiivisen sellaisen julkaiseminen on erittäin tärkeää. Seuraajien kanssa on oltava vuorovaikutuksessa ja julkaistava heitä kiinnostavaa sisältöä tarpeeksi usein. Yrityksen on hyvä nimetä yksi henkilö tai tiimi, jolla on päävastuu somesta.  

Kyllähän sinäkin sen tiedät – jos joku asia on kaikkien vastuulla, se ei ole kenenkään vastuulla.  
 

Nyt, kun somestrategia on laadittu, on aika ottaa järeämmät keinot käyttöön. Lue seuraavaksi, miksi somemarkkinointi on niin tehokasta.   

10 käytännön esimerkkiä verkkosivustojen saavutettavuuden suunnittelusta

Verkkosivustojen saavutettavuus lienee sanapari, joka on kantautunut sinunkin korviisi lähiaikoina. Mitä verkkosivustojen saavutettavuus tarkoittaa käytännössä?

Tätä kysymystä olen pyöritellyt, pyrkinyt oppimaan aiheesta ja etsimään mahdollisimman paljon tietoa. Nostin artikkeliin käytännön vinkkejä ja esimerkkejä siitä, mitä WCAG 2.0 -standardi ja sen pohjalta luotu saavutettavuusdirektiivi tuovat mukanaan verkkosivustojen suunnitteluun.

Direktiivi koskee tällä hetkellä vain julkishallinnon verkkosivustoja, mutta koska saavutettavuus ja käytettävyys koskevat kuitenkin ihan jokaista verkkosivustoa, on asiaan hyvä perehtyä muidenkin sivustojen kohdalla.

Asia on nyt pinnalla monessa yhteydessä sen takia, että 23.9.2020 jälkeen verkkosivustojen tulee täyttää WCAG-saavutettavuusdirektiivin ehdot.   Saavutettavuusdirektiivi määrittelee, että sivustojen tulee olla myös saavutettavuutta tarvitsevien ulottuvissa.

Saavutettavuutta tarvitsevat esimerkiksi näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteiset. Yksinkertaistettuna saavutettavuus parantaa sivustojen käyttöä ihan kaikille, mutta erityisesti sellaisille käyttäjille, jotka käyttävät apunaan esimerkiksi lukulaitetta näkökyvyn vuoksi tai suunnistavat sivustolla pelkän näppäimistön avulla liikuntarajoitteen tai muun fyysisen rajoitteen takia.

Saavutettavuusdirektiivi on rakennettu neljän perusperiaatteen ympärille, jotka ovat seuraavat:

– Periaate 1: Havaittava – Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

– Periaate 2: Hallittava – Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

– Periaate 3: Ymmärrettävä – Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

– Periaate 4: Lujatekoinen – Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Saavutettavan verkkosivusuunnittelun lähtökohtana on tuoda sisältö ja tieto saataville riippumatta siitä, miten käyttäjä on sivuston kanssa vuorovaikutuksessa. Käytännössä kyse on melko simppeleistä asioista, eikä ihmeellisiä taikatemppuja vaadita.

1. Luettava selkokielinen teksti

Hyvä sisältö on avainasemassa verkkosivustolla, jonka avulla on tarkoitus tehdä myyntiä. Myyvä ja asiakasta palveleva teksti on jouhevaa, loogista ja vastaa asiakkaan ongelmiin.

Saavutettavuuden näkökulmasta hyvä myyntiteksti on selkokielistä ja helposti ymmärrettävää kaikille – myös niille, joilla on luetun ymmärtämisen tai esimerkiksi kyseisen asian termistön kanssa haasteita.

2. Sisältö myös tekstinä, ei vain kuvana

Tekstin on tärkeää olla koko sivustolla sekä mahdollisissa liitetiedostoissa luettavaa (lukulaitteella). Pelkät kuvat eivät tue saavutettavuutta ja videoissa on oltava tekstitys.

3. Esitä sisältö selkeässä hierarkiassa

Hierarkian tärkeydestä on kirjoitettu tässä blogissa jo aiemminkin (lue artikkeli ”8 periaatetta verkkosivu­suunnitteluun”), mutta myös saavutettavuuden näkökulmasta hierarkia on yksi tärkeimmistä asioista.

Sivustolla on tärkeää esittää asiat loogisessa järjestyksessä ja loogisesti skaalautuvassa järjestyksessä. Näin sisältö on helposti ymmärrettävää lukulaitteella luettaessa tai vain otsikoita selatessa.

saavutettavuus-blogiartikkeli-kuva-hierarkia

4. Värien ja kontrastien käyttö

Värin ei tulisi koskaan olla yksinään indikaattori interaktiiviselle elementille. Esimerkiksi tekstin seassa oleva hyperlinkki tulisi merkata myös alleviivauksella pelkän värin sijaan. Tällä tavoin mahdollistetaan elementtien huomaaminen myös rajoittuneemmin värejä näkeviltä.

Tekstin väriä määrittäessä on tärkeää huomioida tekstin ja pohjavärin kontrasti. Kontrastisuhteen suositellaan olevan leipätekstille vähintään 4,5:1 ja otsikkotekstille 3:1. Esimerkiksi tämä lukemasi tummanharmaa teksti valkoisella pohjalla on suhteeltaan 10,9:1. Kirkkaankeltainen teksti valkoisella pohjalla on taas kontrastisuhteeltaan vain 1,4:1, eli aivan liian vähän. Kontrastisuhteen tarkistamiseen on olemassa hyviä työkaluja, kuten tämä WebAIM:in.

saavutettavuus-blogiartikkeli-kuva-varit

5. Otsikointi ja muut tägit

Kun artikkeliin tai sisältösivulle lisätään väliotsikoita, on niiden tärkeää löytyä oikeiden otsikkotägien sisältä eikä olla esimerkiksi vain korostettu paksummalla kirjasimella. Näin lukulaitteillakin sisältö on helposti selattavaa.

Lukulaitteilla lukemista varten myös muun sisällön sijoittaminen täydellisiin tägeihin (esimerkiksi kappale sijoitetaan aina < p > </ p > tägien sisään) on merkityksellistä.

6. Lisää kuville aina alt-tekstit

Kuvalle voidaan sitä sivustolle lisätessä lisätä alt-teksti eli alternative text. Tätä on ahkerasti kuville lisätty jo pitkään hakukoneoptimoinnin nimissä, mutta tämä on saavutettavuudenkin silmissä tärkeää – mikäli sivustoa luetaan lukulaitteella, lukulaite ilmoittaa kuvan sisällön sellaisellekin, joka kuvaa ei voi nähdä.

7. Klikattavien elementtien riittävä koko

Klikattavien elementtien, kuten navigaation elementtien ja buttoneiden tulee olla tarpeeksi isoja, jotta kaikkien on mahdollista niihin tähdätä myös kosketusnäytöillä, kuten tableteilla.

8. Focus-efekti

Kun klikkaat linkkiä, niin ennen kuin käsky toteutuu (siirryt linkin mukana eteenpäin), linkin tulisi muuttua focus-tilaan. Tämä on pieneltä vaikuttava yksityiskohta hiirtä käyttävälle, mutta jos sivustoa käytetään pelkän näppäimistön avulla, on focus-tila ratkaiseva navigoinnissa.

9. Lomakkeiden otsikointi

Lomaketta rakentaessa lomakekentän ohje tulee sijoittaa otsikkoon, eikä vain lomakekentän ”sisään” paikkamerkiksi. Tässä kyse jälleen saavutettavuudesta värin ja lukulaitteella lukemisen puolesta.

saavutettavuus-blogiartikkeli-kuva-lomake

10. Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää tärkeää sisältöä

Erilaiset liike-efektit sivustoilla ovat koko ajan kasvussa, mutta tärkeän informaation tulisi aina olla sijoitettuna kiinteisiin elementteihin, jotka on tarpeen vaatiessa avattavissa ja suljettavissa.

Ei esimerkiksi ole riittävää, että verkkokaupan tilausvahvistus vilahtaa käyttäjälle automaattisessa pop-upissa sivustolla, vaan ikkunan tulee olla suljettavissa, jotta informaation ehtii lukea.

Lopuksi

Saavutettavien sivustojen suunnittelu on käytännössä hyvää ja inklusiivista designia, joka palvelee monenlaista asiakaskuntaa. Saavutettavuus parantaa kaikkien käyttökokemusta, eikä turhaan rajaa asiakkaista ketään ulkopuolelle. Sininen Härkä huomioi jatkossa jokaisessa projektissa pienet yksityiskohdat myös saavutettavuuden näkökulmasta.

Artikkelissa on käytetty lähteenä WGAC 2.0 -standardin lisäksi seuraavia sivustoja ja artikkeleita: https://saavutettavuusdirektiivi.fi, ”Designing for accessibility is not that hard”, Pablo Stanley.

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa, lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa, ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!

8 vinkkiä maksuttoman näkyvyyden parantamiseen Googlessa

Nosta yrityksesi orgaanista näkyvyyttä

Tiedonhaku on nykyään sitä, että ihmiset käyttävät hakukoneita löytääkseen tuotteita ja palveluita, joita he ovat kiinnostuneita ostamaan. Kun henkilö etsii hakukoneen kautta tarvitsemaansa tuotetta tai palvelua, suurimmalle osalle yrityksistä on tärkeää tulla nähdyksi potentiaaliselle asiakkaalle hakutuloksen kärjessä. Käytännössä, kun puhutaan hakukoneista, Suomessa tarkoitetaan Googlea (yli 96 % markkinaosuus 08/2020).

Google-näkyvyys ei ole itsestään selvää ja sen eteen tulee nähdä vaivaa, ja yrityksellä on suositeltavaa olla strategia tämän toteuttamiselle. Mikäli yritys ei perehdy orgaanisen näkyvyytensä parantamiseen, se menettää päivittäin hyviä tilaisuuksia tulla nähdyksi ja saada uusia asiakaskontakteja internetin kautta. Ammattimainen hakukoneoptimointi lisää sivuston näkyvyyttä ja sen myötä kävijöiden määrää, jonka jälkeen päämääränä on useimmiten tuloksen tekeminen sivuston kautta.

1. Toimivat avainsanat

Vaikka hakukoneita ei pysty enää harhauttamaan esimerkiksi piilottamalla avainsanoja sivulle, on edelleen äärimmäisen tärkeää löytää sivuston aitoon sisältöön sellaisia avainsanoja, joita yrityksen kohderyhmä käyttää hakukoneella etsiessään.

Avainsanatutkimuksen avulla saadaan optimoinnin kannalta elintärkeää tietoa muun muassa siitä, millaisia avainsanoja potentiaalinen asiakas käyttää etsiessään yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua.

Hyvin tavallinen virhe on valita hakusanoikseen kaikista suosituimmat sanat, jolloin hakusanat ovat kovin kilpailtuja tai vaihtoehtoisesti kalliita mainostaa.

Pahimmillaan väärin perustein valitut avainsanat ohjaavat sivustolle hyödytöntä liikennettä eli kävijöitä, jotka eivät etsi mitään sivustolta löytyvää. Google-näkyvyyden parantaminen itsessään ilman tarkkaa fokusta ei tuo yritykselle toivottua hyötyä.

Tiukentuneiden tietoturvavaatimusten vuoksi Google ei anna enää yhtä tarkkaa tietoa kävijöistä. Monesti Analyticsin puolella voidaan huomata, että suuri osa hakusanoista kätkeytyy ”Not provided”- tai ”Other”-otsikon taakse. Tämä tarkoittaa sitä, että haettuja sanoja ei voida näyttää.

Tietoturvavaatimuksista huolimatta Google Search Console (entinen Google Webmaster’s Tools) voi kuitenkin auttaa ymmärtämään, kuinka Google näkee sivuston. Tällä tiedolla sivustoa voidaan kehittää yhä paremmaksi ja sijoittua korkeammalle Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

Search Console -työkalu on mahdollista ja suositeltavaa linkittää Google Analytics -tiliin. Mikäli tätä ei ole vielä tehty yrityksen sivuston tileille, se onnistuu Analyticsissä seuraavaa polkua pitkin: Järjestelmänvalvoja – Hankinta – Search Console.

2. Ajankohtainen ja tuore sisältö

Blogin perustaminen on hyväksi havaittu keino lisätä sisältöä sivustolle. Perinteisten blogipostausten sijaan julkaistava sisältö voi olla paljon muutakin. Sivustolla voidaan julkaista yrityksen uutisia, tapahtumia tai mitä tahansa luontaisesti syntyvää asiaa.

Aktiivisesti tuoreella sisällöllä päivitettävät sivustot ovat houkuttelevampia hakukoneille, sillä hakukoneen silmin päivitettävällä sivustolla on käyttäjälle enemmän annettavaa.

Jokainen blogikirjoitus ja muu vastaava julkaisu kannattaa jakaa myös sosiaalisessa mediassa, sillä se auttaa omalta osaltaan lisäämään sivustolle ohjautuvaa liikennettä.

Optimointipositiivisen vaikutuksensa lisäksi blogi tarjoaa erinomaisen alustan käsitellä omiin palveluihin tai tuotteisiin liittyviä ominaisuuksia ja kysymyksiä. Mitä laaja-alaisemmin blogiin saa sisällytettyä sivuston aihealueeseen todella olennaisesti liittyviä avainsanoja, sen parempi.

Avainsanarikkaista teksteistä Google tulkitsee, että sivustolla on kattavasti esimerkiksi tarjoamiisi palveluihin liittyvää merkittävää sisältöä.

🐂 HÄRKÄVINKKI: Katso video lyhyt video, miten voit rakentaa toimivan sisältömarkkinointikoneiston ja lisätä orgaanista liikennettä sivustollanne >>

 

3. Aktivoi sivuston kävijöitä

Blogiin tai muuhun sisältöön saadut kommentit nostavat sivuston orgaanista näkyvyyttä. Kun sivuston sisältö aktivoi yleisöä, Google mitä todennäköisimmin antaa sivustolle jatkossa yhä enemmän huomiota.

Monissa blogeissa ja uutissivustoissa ei ole lainkaan kommentointimahdollisuutta, vaan ihmisiä kannustetaan siirtymään yrityksen sosiaalisen median pariin, esimerkiksi Facebookiin. Tällä tavoin liikennettä ohjataan sivustolta pois, jolloin itse sivustolla tapahtuva aktiivisuus voi jäädä toivottua vähäisemmäksi kiinnostavasta sisällöstä huolimatta.

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen kannalta yhteisöllisen kommentoinnin tulee tapahtua nimenomaan yrityksen sivustolla, ei sen sosiaalisessa mediassa. Parhaassa tapauksessa mielenkiintoinen sisältö ja kommentointimahdollisuus kirvoittavat hyvää keskustelua, joka aktivoi käyttäjän palaamaan sivustolle jatkamaan kommentointia tai katsomaan uutta sisältöä.

Erityisesti verkkokaupan puolella aktivointia voidaan harjoittaa antamalla asiakkaalle mahdollisuus tuotearvostelun tekemiseen. Tuotearvostelun mahdollisuus kannustaa asiakasta jättämään sivustolle ”puumerkkinsä”, mikä näyttää hyvältä hakukoneiden silmissä.

Tämän lisäksi tuotearvosteluiden näkyminen sivustolla viestii muille asiakkaille, että kauppa on käynyt ja muutkin käyttävät tuotteita. Vaatekaupan puolella esimerkiksi vaatekokoon liittyvät arvostelut lisäävät asiakastyytyväisyyttä, sillä oikea koko on helpompi valita aikaisempien asiakaskokemusten perusteella.
Haluaisitko saada maksuttoman auditoinnin hakukoneliikenteenne kasvattamiseen? 🔥

4. Videot

Kuvien lisäksi videot ovat edelleen kovassa nousussa. Maailman johtavan IT- ja verkkoratkaisujen toimittajan Ciscon arvion mukaan videot tulevat muodostamaan yli 80 % kaikesta verkkoliikenteestä vuoteen 2022 mennessä. Vaikka internetissä on videoita enemmän kuin koskaan, ihmiset haluavat nähdä niitä vielä lisää. Mikäli sivustolle halutaan lisää liikennettä, sisällön luominen esimerkiksi Youtubeen ja sen linkittäminen omaan sivustoon on nykyaikainen ja tehokas keino sivuston liikenteen vilkastamiseksi.

Vaikka videoita tehdään paljon, niitä katsotaan sitäkin enemmän. Tässä, kuten muussakin tekemisessä, tulee kuitenkin tietää, mitä, miksi ja kenelle ollaan tekemässä? Videon asiayhteys kannattaa miettiä tarkoin, jotta vaivalla kuvattu materiaali ei mene hukkaan

5. Sivuston responsiivisuus

Sivuston mukautuvuus tulee nousemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin. Esimerkiksi Google on siirtynyt ”Mobile-first indexiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että Google arvioi, miltä sivuston mobiiliversio näyttää ja kuinka se vastaa sivuston todellista versiota. Mobiiliversion olemassaolo ja sen käytettävyys vaikuttavat sivuston näkyvyyteen, vaikka henkilö käyttäisi hakukonetta tavallisella tietokoneella.

Tämä kehityssuunta on looginen, sillä yhä suurempi osa hakukoneen hauista tehdään nimenomaan mobiililaitteilla ja niiden osuus tulee kasvamaan entisestään.

6. Nopeus

Vanha vinkki, mutta edelleen ajankohtainen. Hakukoneet seuraavat sivustojen nopeuksia jatkuvasti ja nopeus tiettävästi vaikuttaa sijoitukseen hakutuloksessa. Kirjoitimme sivuston nopeuden optimoinnista kokonaisen artikkelinkin, mutta suorituskyvyn parantamiseksi tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Kuvien optimointi (koko ja kuvatiedostoformaatti)
 • Suurikokoisten tiedostojen hallinta
 • Lisäosien määrä, laatu ja yhteensopivuus
 • Riittävän hyvä alusta, esim. WP-optimoitu webhotelli

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen lisäksi nopeus on tärkeää onnistuneen käyttökokemuksen takaamiseksi. Ihmiset haluavat löytää vastauksia kysymyksiinsä todella nopeasti, eikä kukaan varsinaisesti nauti hitaasti latautuvista sivuista.

Kun sivut latautuvat hyvin, asiakas viihtyy siellä paremmin ja saattaa ostaa herkemmin hyvin toimivalta sivustolta. Samalla hakukoneet saavat tästä signaalia, että sivustolla vietetään enemmän aikaa.

7. Laadukkaat linkit

Kuten on jo mainittu, oiva tapa lisätä sivuston liikennettä on linkittää sivusto esimerkiksi omaan Youtube-videoon. Sivustolle ohjaavat ulkoiset linkit ovat edelleen tärkeä tekijä hakukoneoptimoinnissa. Siinä missä huonoista lähteistä tulevat linkkaukset tekevät vahinkoa sivuston Google-näkyvyydelle, laadukkaat linkkaukset nostavat sitä tehokkaasti.

Linkkien viljeleminen keinotekoisesti pitkin internetiä on mennyttä aikaa, ja sellainen toiminta kannattaa lopettaa heti. Googlen kehittämät algoritmipäivitykset pitävät yhä tarkemman huolen siitä, että spämmilinkatut sivustot eivät näy hakutuloksissa lainkaan.

Linkkien hankinnassa on hyvä keskittyä määrän sijasta laatuun. Aikaa kannattaa käyttää sellaisten linkkien hankintaan, jotka liittyvät yrityksen toimintaan ja sivuston olennaiseen sisältöön. Mikäli jokin palveluntarjoaja väittää nostavansa sivuston näkyvyyden hetkessä huippuunsa, se on yleensä liian hyvää ollakseen totta.

Google kehittää päivityksiään tiuhaan tahtiin sulkeakseen pois kaiken keinotekoisen näkyvyyden kasvattamisen. Pahimmassa tapauksessa vastaavalla toiminnalla voi jopa heikentää omaa näkyvyyttään rangaistusten muodossa. Tämän vuoksi tulee siis aina keskittyä aitoon ja laadukkaaseen sisältöön ”huijaamisen” sijaan.

8. Hakukonetulosten seuranta ja optimointityön pitkäjänteisyys

Yhä paremman hakukonesijoituksen saavuttamiseksi avainsanojen toimivuutta ja hakukoneoptimoinnin vaikutuksia tulee seurata aktiivisesti. Seurannan avulla voidaan selvittää, vievätkö tehdyt muutokset sivustoa toivottuun suuntaan eli kohti aktiivisempaa liikehdintää, parempaa näkyvyyttä ja myyntiä.

Pelkän sijoituksen seurannan ohella on tärkeää tutkailla sivuston analytiikkaa kokonaisvaltaisesti. Huomioiden, mitkä avainsanat ja lähteet tuovat sivustolle eniten kävijöitä.

Parasta tässä viimeisessä vinkissä on se, että kaikki voivat suorittaa sivuston seurantaa omatoimisesti Analyticsin avulla tai ilman. Joskus on hyvä surffata omalle sivustolleen ja katsoa ulkopuolisen silmin, miltä se näyttää. Onko sivusto looginen, avautuvatko sivut sutjakkaasti tai löytyykö sieltä epäkohtia, jotka olisi syytä korjata?

Tiivistelmä

Yrityksen orgaanisen näkyvyyden parantamisessa avainsanojen tutkiminen, sisällön aktiivinen päivittäminen ja markkinointi, linkkirakenteet ja ajan tasalla pysyminen ovat asioita, joihin on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota.

Hakukoneoptimoinnin kulmakivinä jatkavat sivuston sisällön laadukkuus, sivuston kävijöiden aktivointi, sivuston nopeus sekä hyvälaatuiset linkitykset – näiden merkitys korostuu entisestään. Vanhat kunnon vinkit orgaanisen näkyvyyden parantamiseen saavat uutta twistiä mobiilioptimoinnin tärkeyden korostuessa.

HÄRKÄVINKKI

Jos Google-näkyvyyden kasvattaminen kiinnostaa ja haluat saada oikeasti hyviä tuloksia, laita meille rohkeasti viestiä. Voit myös tutustua asiakascaseihimme täältä.

Verkkosivujen sisällöntuotanto – näin onnistut projektissa

Tästä aiheesta puhutaan Sinisen Härän toimistolla melkeinpä päivittäin – eikä suotta. Verkkosivujen sisällön avulla yritys kertoo potentiaaliselle asiakkaalleen, mitä palveluita tai tuotteita tarjoaa ja kenelle. Hyvin optimoidun sisällön avulla yrityksen verkkosivut myös löydetään Googlesta, eli tavoitetaan ne potentiaaliset asiakkaat. ”FUN FACT”: Kerrottakoon myös, että suurin osa viivästyneistä verkkosivuprojekteista johtuu juuri sisällöntuotannon ongelmista. Tässä blogitekstissä avaimet onnistumiseen verkkosivuprojektin tärkeimmässä osassa eli sisällöntuotannossa.

Aseta sisällölle selkeät tavoitteet

Verkkosivuprojektin alkuvaiheen tärkein asia on asettaa uudelle sivustolle selkeät tavoitteet. Halutaanko nostaa yrityksen näkyvyyttä? Halutaanko parantaa yrityksen visuaalista identiteettiä? Halutaanko saada lisää liidejä? Vai ehkä kaikkia edellä mainituista?

Selkeät tavoitteet helpottavat myös verkkosivujen sisällöntuotannon prosessia. Tavoitteet määrittävät, millaista tekstiä verkkosivuille tuotetaan ja miten kävijää ohjataan sivustolla.

Verkkosivujen sisällöntuotanto – Suunnittele rakenne huolella

Tavoitteiden asettamisen jälkeen ehdottomasti seuraava askel on verkkosivujen rakenteen suunnittelu, ja siihen kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa. Vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä potentiaalinen asiakas yrityksen sivuilta hakee? Mitä hän haluaa löytää ensimmäisenä? Tai vaihtoehtoisesti mihin yritys haluaa asiakkaan ohjata?

Sinisen Härän kanssa verkkosivuprojektia tehdessäsi kustannuksiin sisältyy rakenteen suunnittelu. Tarjouksissa puhumme projektin vaiheesta termillä ”Sivuston käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus”. Rakenteen suunnittelu aloitetaan projektin aloituspalaverissa pohtimalla asiakkaan kanssa yhdessä edellä mainittuja kysymyksiä. Lopputuotteena asiakkaalle esitellään verkkosivujen wireframing-malit, eli ns. sivuston rautalankamalli, jossa keskitytään loppuasiakkaan ostoprosessiin.

Aikatauluta ja jaa vastuuta

Seuraavaksi tee selkeä (ja realistinen!) aikataulu sisällön eri vaiheista ja jaa vastuu sisällöistä eri alueiden asiantuntijoille. Suosittelen, että sisällöntuotantoon varataan aikaa reilusti. Ja rehellisesti sanottuna, lisää tähän aikatauluun vielä vähän löysää. Sisällöntuotanto on verkkosivuprojektin tärkein vaihe, eikä sitä tule tehdä kiireessä. Aika usein kuvitellaan, että ”kyllähän ne tekstit nopeasti saadaan tehtyä”, mutta todellisuus onkin toinen. Usein kuulemme asiakkailta myös kommentteja siitä, kuinka vaikeaa omasta tuotteesta tai palvelusta olikaan kirjoittaa – ymmärrettävästi, koska työskentelemme joka päivä niiden asioiden äärellä ja oman yrityksen tuottama arvo saattaakin muodostua jopa itsestäänselvyydeksi.

Mikäli sisällöntuotanto tuntuu edelleen haastavalta, voit kääntyä myös asiantuntijan puoleen. Me Sinisellä Härällä teemme verkkosivujen sisällöntuotantoa päivittäin, ja autamme mielellämme myös tässä projektin osassa.

Verkkosivujen sisällöntuotanto – Optimoi asiakkaille, älä hakukoneille

Särähtääkö otsikko korvaan? Eikö nimenomaan hakukoneoptimointi ja yrityksen näkyvyyden maksimointi ole syy verkkosivu-uudistukseen? Nimenomaan, näinhän se menee. Haluamme silti painottaa, että verkkosivujen sisällön laadun määrittää aina lopulta asiakas, ja asiakkaan toimet sivustolla.

Mitä haluamme sanoa on, että verkkosivujen sisältö ei saa olla pelkkää avainsanojen viljelemistä oikealla tavalla, vaan sisällön tulee oikeasti kiinnostaa asiakasta ja ohjata asiakasta eteenpäin sivustolla. Verkkosivujen sisällön tärkein tehtävähän on kuitenkin tuottaa yhteydenottoja, tilauksia verkkokaupassa tai hankkia laadukkaita liidejä yritykselle.

Syötä sisältö sivustolle siten, että se löydetään

Rakenne suunniteltu – check! Tekstisisältö valmiina – check! Ja ollaan (toivottavasti) vielä aikataulussakin. Enää pitää syöttää sisältö verkkosivuille. Sisällön syötössä tärkeää on esimerkiksi otsikoiden oikeaoppinen merkitseminen, linkkien lisääminen tekstiin sekä asiakkaan ohjaaminen eteenpäin call-to-action -tekstien avulla. Kun sisältö syötetään oikein sivustolle, saadaan hyvin tehdyn sisällön hyöty maksimoitua parantuneen hakukonenäkyvyyden ja entistä selkeämmän sivuston myötä.

Jos teet verkkosivuprojektia yhteistyössä Sinisen Härän kanssa, niin lähtökohtaisesti lisäämme sisällöt rakennusvaiheessa sivustolle asiakkaan puolesta. Näin pystymme takaamaan sen, että myös sisällön syöttö on tehty oikeaoppisesti. Projektin loppuvaiheessa tai sovitusti järjestämme asiakkaalle käyttökoulutuksia sivuston hallintaan ja sisällön syöttöön liittyen. Tämän lisäksi meiltä löytyy myös oma WordPress-ohjeistus, ja laajasti kustomoiduissa verkkosivuprojekteissa suosittelemme lisäksi asiakkaalle kustomoitua käyttöopasta verkkosivujen hallintaan.

Yhteenveto

Kuten kirjoituksessa monta kertaa mainitsinkin, on sisällöntuotanto verkkosivuprojektin tärkein vaihe. Kertaus on opintojen äiti, joten tässä vielä listauksena tärkeimmät opit onnistumiseen:

  • Aseta verkkosivu-uudistukselle selkeät tavoitteet
  • Suunnittele sivuston rakenne ajan kanssa – kysy tarvittaessa apua asiantuntijalta
  • Aseta sisällöntuotannolle realistinen aikataulu
  • Tuota sellaista sisältöä, joka saa asiakkaan kiinnostumaan tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta
  • Kiinnitä huomiota myös sisällön syöttöön

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa, lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa, ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!

Hakukone­optimointi osana verkkosivusto­projektia

Hakukoneoptimointi on kokonaisvaltaista markkinointia ja siihen liittyy paljon eri osa-alueita. Meillä Sinisellä Härällä näistä moni otetaan huomioon jo sivuston rakennusvaiheessa, mutta hakukoneoptimointia kannattaa tehdä myös kuukausittain parempien tulosten saavuttamiseksi. Vaikka hakukoneoptimointi saattaa kuulostaa tekniseltä ja haastavalta, on moni tässäkin artikkelissa listatuista asioista lopulta niin sanotusti ihan perusjuttuja.  

Voit lukea netistä hakukoneoptimointiin liittyvistä uusista kikoista tai Googlen algoritmimuutoksista, mutta anna kun kerron sinulle salaisuuden: parhaaseen lopputulokseen pääset tekemällä perusasiat oikein, perusteellisesti ja järjestelmällisesti!

1.   Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on erittäin suuressa roolissa hakukoneoptimointia ja tämä pitää muistaa jokaista verkkosivustoprojektia toteuttaessa. Meillä Sinisellä Härällä lähtökohta on se, että asiakas toimittaa sivuston sisällön – muodossa tai toisessa. Asiakas on kuitenkin se, jolla on eniten tietämystä ja ammattitaitoa omista palveluistaan. Sisältö voidaan toimittaa esimerkiksi haastattelun kautta, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse kirjoittaa sisältöä.

Meidän roolimme sisällöntuotannossa sivustouudistuksen yhteydessä on ohjeistaa asiakasta oikeaan suuntaan. Tätä varten olemme kehittäneet omia prosessejamme, jotta saamme asiakkailta mahdollisimman hyvää sisältöä, jota tarvitsee editoida tai optimoida mahdollisimman vähän.

Käytännössä siis käsittelemme ja optimoimme asiakkaan sisältöjä sopimuksen mukaisesti. Joissain tapauksissa sisällöt voidaan lisätä lähes sellaisenaan ja joissain projekteissa lähdetään liikkeelle kevyellä oikoluvulla.

Jos asiakkaan budjetti antaa periksi, sisällöt optimoidaan jo sivuston toteutusvaiheessa, jotta hakukonenäkyvyys maksimoidaan heti sivuston avauksesta lähtien. Tätä edeltävät tietysti avainsanatutkimus ja kilpailija-analyysi, joista saadaan erittäin tärkeää tietoa siitä, mitä avainsanoja sisällössä kannattaa käyttää.

2.  Sivuston nopeus

Vuosien saatossa sivuston nopeus on nostanut rooliaan myös hakukoneoptimoinnissa. Tähän on johtanut se, että netin käyttäjät odottavat sivustoilta parasta mahdollista suorituskykyä ja latausnopeuksia. Jos jokin ei toimi toivotusti, he äänestävät jaloillaan. Jos sivusto latautuu yli kolme sekuntia, jopa 53 % sivuston vierailuista jää kesken.

Käytännössä siis nopeammat sivustot saavat parempia sijoituksia hakukoneissa. Tämä on tietysti karkea yleistys ja on hyvä muistaa, että mikään yksittäinen asia, kuten nopeus, ei nosta tärkeimpiä sivujasi hakutulosten kärkeen. Sivuston nopeus ja sen optimointi on kuitenkin tärkeää, ja siksi pyrimme aina mahdollisimman nopeisiin sivustoihin niitä suunnitellessamme.

Käytännössä otamme huomioon sivuston nopeuden jo hosting-tasolla, kuten aiemmin kirjoitin. Webhotellimme ovat WordPressille optimoituja ja ne ovat ns. LiteSpeed-palvelimia, mikä mahdollistaa teknisten nopeuteen vaikuttavien työkalujen käytön sivustolla.

Sivuston nopeuteen vaikuttavat myös kuvien optimointi, teeman keveys, optimoitu koodi ja esimerkiksi scriptien, kuten analytiikkatyökalujen yhdistäminen tai lataaminen Google Tag Managerin kautta. Tälläkin kertaa yksittäinen asia ei tuo parempia sijoituksia. Kyse on suuremmasta kokonaisuudesta, jossa pitää ottaa huomioon monia tekijöitä.

3.  Kuvien optimointi

Kuvien optimointi on monesti suurin tekijä, joka hidastaa verkkosivustoja. Käytännössä pahin tilanne on se, että kuvat lisätään WordPressiin suoraan sellaisenaan niitä mitenkään käsittelemättä tai nimeämättä.

Kuvien tiedostokoon optimointi vaikuttaa suoraan sivujen latausaikoihin ja sitä kautta hakukonesijoituksiin. Kuvia saa optimoitua pienissä määrin manuaalisesti esimerkiksi Photoshopilla tai muulla vastaavalla kuvanmuokkaustyökalulla, mutta suurien määrien käsittelyyn vaaditaan jo enemmän automaatiota. WordPressiltä löytyy paljon niin maksullisia kuin ilmaisia lisäosia, joilla saa automaattisesti optimoitua sivustolle ladattavia kuvia.

Me Sinisellä Härällä optimoimme kaikki kuvat vähintään tiedostokoon puolesta, kun lisäämme niitä sivustolle. Käytämme tähän erilaisia työkaluja, jotka olemme testanneet ja todenneet hyviksi. Esimerkiksi Imagify on yksi nimi, jonka tässä uskaltaa mainita. Käytämme myös palvelintasolla integroidun LiteSpeed Cache -lisäosan automaattista kuvien optimointia. Mainittakoon, että jälkimmäinen lisäosa vaatii yhteensopivan hosting-ympäristön.

Muista myös nimetä kuvat hakukoneoptimointia varten. Hakukoneet lukevat myös kuvien nimiä ja jos ne ovat muotoa IMG_07846, ei kuvien nimet ainakaan nosta hakukonenäkyvyyttä. Optimaalisesti nimetyt kuvat löytyvät paremmin hakukoneista ja auttavat keräämään lisää kuukausittaisia kävijöitä.

4.  Mobiilioptimointi

Vuonna 2020 kaikkien sivustojen pitäisi oletusarvoisesti olla mobiilioptimoituja. Puhutaan jopa mobile first -suunnittelusta, mikä tarkoittaa sitä, että sivustot suunnitellaan ensisijaisesti toimimaan mobiililaitteilla. Tähän on johtanut se, että mobiilikäyttäjien osuus on kasvanut yli perinteisten desktop-käyttäjien.

Mobiilioptimointi vaikuttaa myös suoraan hakukonesijoituksiin, sillä Google antaa parempia sijoituksia mobiilioptimoiduille tai niin sanotuille responsiivisille sivustoille. Responsiivinen sivusto tarkoittaa sitä, että sivusto on suunniteltu tunnistamaan käytettävän laitteen näytön koko ja skaalautumaan jokaiselle eri kokoiselle näytölle niin, että sivustoa on mahdollisimman helppo käyttää.  

5.  Otsikkomerkinnät

Oikeanlaisten otsikkomerkintöjen pitäisi olla tänä päivänä itsestäänselvyys, mutta edelleen näkyy sivustoja, joissa tätä tärkeää hakukoneoptimointiin vaikuttavaa toimenpidettä on laiminlyöty.

Käytännössä sivun taustarakenteessa olevat otsikkomerkinnät, esimerkiksi <h1> ja <h2>, kertovat hakukoneille, mitkä tekstikohdat ovat sivun otsikoita. Näin hakukoneet tunnistavat, mitä aiheita eri tekstiosiot käsittelevät, mikä taas liittyy suoraan hakukonenäkyvyyteen.

Hyvissä verkkosivuotsikoissa on otettu huomioon myös avainsanojen sisällyttäminen niihin sekä otsikoiden muotoilu. Otsikkomerkintöjä käytetään sivuston muotoilussa, jolloin otsikot näyttävät aina visuaalisesti samalla tavalla. Tämä helpottaa sivuston päivitettävyyttä.

6.  URL-rakenne ja käyttöliittymä

URL-rakenne tarkoittaa sivujen osoiterakennetta. On tärkeää hakukoneiden sekä käyttäjien kannalta, että sivuston osoiterakenne on tehty ja suunniteltu järkevästi. Yksinkertaisimmillaan puhutaan siitä, onko sivu nimetty esimerkiksi /palvelu?id=29/ vai /palvelut/hakukoneoptimointi/. Mieti mitä rakenne ja sivujen osoitteet kertovat hakukoneille tai käyttäjälle?

Osoiterakenteen suunnittelun lisäksi verkkosivustoprojektiin kuuluu olennaisesti myös käyttöliittymän suunnittelu. Tällä tarkoitetaan sitä, että ratkaistaan, miten ja minne verkkosivukävijää ohjataan sivustolla. Periaatteessa käyttöliittymän suunnittelu on siis potentiaalisen asiakkaan ostoprosessin optimointia.

7.  Ristiin linkitys

Varmaan huomasitkin, että tämän artikkelin sisällössä on linkkejä muihin meidän kirjoittamiin artikkeleihin. Niiden tarkoitus on tarjota lukijalle lisää mielenkiintoista sisältöä tähän aiheeseen liittyen. On tutkittu, että mitä enemmän aikaa potentiaalinen asiakas viettää yrityksen sisällön kanssa, sen todennäköisemmin asiakas päätyy jossain vaiheessa ottamaan yhteyttä. 🙂

Ristiin linkitys on tärkeää hakukoneoptimoinnin näkökulmasta ja sillä kerrot hakukoneille oman sivustosi tärkeimmästä sisällöstä. Mitä enemmän sisäisiä linkkejä sivustollasi on yhdelle tietylle sivulle, sen tärkeämmässä roolissa se on hakukoneiden näkökulmasta. Esimerkiksi navigaatio löytyy jokaiselta sivustosi sivulta, eli linkität navigaatiossa mainituille sivuille jokaiselta sivustosi sivulta.

8.  Sivustokartta ja Search Console

Yleensä uudet sivut halutaan näkyville mahdollisimman nopeasti. Sivustokartta auttaa tässä. Se on käytännössä hakukoneita varten tehty tiedosto, jonka tehtävä on listata kaikki sivuston indeksoitavaksi haluttavat sivut yhteen listaan, jota hakukoneiden on helppo tulkita.

Sivustokartta kannattaa ladata esimerkiksi Googlen Search Consoleen (entinen verkkovastaavan työkalut). Search Consolessa on myös monia muita hyviä ominaisuuksia, joihin kannattaa tutustua. Mainittakoon, että sivustokartankaan lisäys ei aina välttämättä takaa sitä, että kaikki sivut indeksoidaan, mutta ainakin se auttaa ja nopeuttaa prosessia useimpien sivujen kohdalla. Voit myös pyytää hakukoneita indeksoimaan sivusi Search Consolen kautta.

9.  Teema, vähän lisäosia, koodin siisteys ja SSL

Hakukoneoptimointiin vaikuttaa myös moni muu tekijä. Google on ilmoittanut, että heidän hakutulossijoituksia määrittelevään algoritmiin vaikuttaa yli 200 yksittäistä tekijää. Tässäkin kohtaa, kun perusasiat on tehty hyvin, päästään jo pitkälle.

Me Sinisellä Härällä halutaan, että kaikki meidän tekemät sivustot näkyvät hakukoneissa mahdollisimman hyvin. Siksi myös nämä oletusarvoiset asiat, kuten kevyt ja hakukoneoptimoitu Sinisen Härän oma teema, pieni määrä lisäosia, sivuston koodin siisteys ja tiivistys sekä SSL-sertifikaatti, ovat osa jokaista sivustoprojektia.

Yhteenveto

Tämän blogin alussa se tiivistys jo tuli:

Voit lukea netistä hakukoneoptimointiin liittyvistä uusista kikoista tai Googlen algoritmimuutoksista, mutta anna kun kerron sinulle salaisuuden: parhaaseen lopputulokseen pääset tekemällä perusasiat oikein, perusteellisesti ja järjestelmällisesti!

Tietysti myös hyvä kumppani, joka ottaa sivustouudistuksessa myös hakukoneoptimoinnin huomioon, on avainasemassa menestyksekkäässä projektissa.

Ps. Joku SEO-konsultti tai asiasta enemmän tietävä ajattelee nyt, että ”aijai identtistä sisältöä”. Jos luit tänne asti, klikkasit yhtäkään linkkiä tai opit tästä jotain uutta, on tuplasisältö noihin verrattuna taas pieni yksityiskohta, jonka merkitys on tässä yhteydessä lähes merkityksetön. Lue uudestaan edellinen lause ja olet oikealla radalla. 🙂

Jos kiinnostuit omien sivujesi SEO-tilanteesta, tilaa ilmainen arvio sivustosi hakukoneoptimoinnista

Näytä