Blogi

Avainsanatutkimus – miksi ja miten?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan avainsanatutkimuksessa selvitetään, millä hakutermeillä ihmiset hakevat hakukoneissa palveluita, tietoa ja tuotteita ja kuinka paljon näitä hakuja tehdään kuukausittain.

Yritykselle tärkeiden avainsanojen hakumäärien selvittäminen auttaa määrittämään myös yrityksen tavoitteita niin hakukoneoptimoinnin kuin hakusanamainonnan eli tässä tapauksessa Google Adsin kautta. Avainsanatutkimus onkin erittäin tärkeässä roolissa molempien kannalta.

Maksettua mainontaa varten avainsanatutkimuksessa selvitetään hakutulosten lisäksi kilpailun määrä ja klikkausten keskimääräiset alimmat ja korkeimmat hintatarjoukset.

Oikeiden ja tarkasti valittujen avainsanojen avulla saat muun muassa kävijäliikennettä sivustollesi, määrität markkinointisi tavoitteet ja parannat sivustosi hakukonenäkyvyyttä. Tästä syystä avainsanojen tarkka ja huolellinen valitseminen on äärimmäisen tärkeää.

Oli kyseessä sitten hakukonenäkyvyyden nostaminen tai maksetun mainonnan kautta yrityksesi palvelun myyminen, tärkeintä on tavoittaa oikeat ja potentiaalisimmat asiakkaat ja saada heidät siirtymään sivustollesi. Avainsanatutkimuksen avulla voit löytää myös synonyymejä hakutermeillesi sekä samankaltaisia hakutermejä, joita voit käyttää mainonnassa.

Avainsanatutkimuksen aloittaminen

Ennen avainsanatutkimuksen aloittamista tulee yrityksen tuotteet ja palvelut käydä tarkasti läpi ja miettiä yritykselle tärkeitä hakutermejä, joilla asiakkaat niitä hakevat ja joilla yritys haluaa näkyä.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Avainsanojen valitsemisen jälkeen ne syötetään avainsanatyökaluun, josta selviää:

  • hakusanojen kuukausittaiset hakumäärät
  • kilpailun taso eli onko kilpailu pientä vai suurta
  • samankaltaisia ja niihin liittyviä hakutermejä sekä
  • maksetun mainonnan tapauksessa myös keskimääräiset klikkausten hinnat.

Avainsanatutkimus maksettua mainontaa varten

Kun tehdään maksettua mainontaa, avainsanojen valitsemisessa täytyy ottaa huomioon tietysti myös mainosbudjetti ja asetetut tavoitteet. Jos yrityksen tavoitteena on lisätä verkkokaupan myyntiä ja yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on erittäin kilpailtu ja haettu, todennäköisesti myös sen klikkihinnat ovat kalliimpia.

Maksetun mainonnan kohdalla yrityksen tavoitteet vaikuttavat vahvasti myös markkinointiin asetettuun budjettiin. Jos yrityksen mainonnan mediabudjetti on esimerkiksi 300 euroa kuukaudessa, tarkoittaa tämä Google Adsissa vain noin 10 euron päiväbudjettia.

Kilpailluimmissa ja haetummissa avainsanoissa klikkihinnat voivat pyöriä helposti 2–5 euron välillä, mikä tarkoittaisi vain muutamaa klikkausta päivässä, jos päiväbudjetti on 10 euroa. Useiden tuotteiden tai palveluiden mainostaminen näin pienellä mainosbudjetilla voi olla jopa turhaa, sillä mainosbudjetin täyttyessä muutaman klikkauksen jälkeen eivät kampanjoiden mainokset enää näy saman päivän aikana lainkaan.

Pienen mainosbudjetin kanssa täytyy siis miettiä tarkkaan, haluaako panostaa mieluummin vain muutamaan tuotteeseen/avainsanaan vai useaan klikkihinnaltaan halvempaan. Jos yrityksen mainosbudjetti on pieni ja jokin tärkeistä avainsanoista on kilpailultaan suuri ja klikkihinnoiltaan kallis, on järkevämpää panostaa niihin avainsanoihin, joissa kilpailu on pienempää ja klikkihinnat halvempia. Tällöin muiden ”liian kalliiden” avainsanojen kohdalla kannattaakin panostaa niiden orgaanisen näkyvyyden nostamiseen.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimointia varten

Englanniksi Search Engine Optimization, tuttavallisemmin SEO ja suomeksi hakukoneoptimointi. Sen avulla pyritään parantamaan yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja tätä kautta pitkällä aikavälillä kasvattamaan sivuston kävijämääriä, myyntiä ja liiketoimintaa. Mitä korkeammalta yrityksesi löytyy Googlen hakutuloksista, sitä todennäköisemmin yrityksesi ja sivustosi löydetään ja huomataan. En tässä artikkelissa tai kappaleessa pureudu sen tarkemmin itse hakukoneoptimointiin, vaan hakukoneoptimointia varten tehtyyn avainsanatutkimukseen.

Avainsanatutkimuksen idea sinänsä ei muutu mihinkään, oli kyseessä sitten hakukoneoptimointi tai maksettu mainonta. Tarkoituksena on edelleen löytää yritykselle tärkeät avainsanat, mutta hakukoneoptimoinnin kohdalla täytyy ottaa huomioon sivusto ja sen käytettävyys sekä avainsanan laajuus.

Sivustoa pyritään parantamaan ja kehittämään siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin kävijöiden tekemiin hakuihin. Yleisten avainsanojen kilpailu on kovaa ja niiden hakukonenäkyvyyden nostaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tarkempien avainsanojen.

Parhaat avainsanatyökalut

Avainsanatyökaluja on useita erilaisia, joista omana suosikkina mainittakoon Ahrefs. Se sopii käytettäväksi niin hakukoneoptimointia kuin maksettua mainontaa varten ja se tuo aivan uuden syvyyden hakukonemarkkinointiin. Maksetun mainonnan puolelta hyvä ja luultavasti tunnetuin työkalu on Google Keyword Planner eli Googlen oma avainsanojen suunnittelija.

Ahrefs on loistava työkalu hakukoneoptimointiin ja se kertoo kaiken mahdollisen niin avainsanoista, orgaanisten ja maksullisten klikkausten määrästä kuin myös hakutermeihin liittyvistä kysymyksistä.

Ahrefsista selviää esimerkiksi, kuinka monta prosenttia avainsanan hakutulosten klikkauksista on orgaanisia ja kuinka monta maksettuja. Tämä auttaa tekemään päätöksiä sen suhteen, kannattaako avainsanaa käyttää maksetussa mainonnassa vai mieluummin hakukoneoptimoinnissa orgaanisen näkyvyyden nostamiseksi.

Ahrefsista on apua avainsanojen kilpailija-analyysissa, sillä sen avulla nähdään, millä avainsanoilla ja sijainneilla kilpailijat näkyvät sekä kuinka paljon liikennettä avainsanat keskimäärin tuovat kilpailijoiden sivustolle.

Avainsanojen seuraaminen ja mittaaminen

Avainsanatutkimuksen jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyy ajan tasalla yritykselleen tärkeiden avainsanojen hakumääristä.

Jos kaipaat apua avainsanatutkimukseen tai hakukoneoptimointiin, ota rohkeasti yhteyttä!