Blogi

Avainsanatutkimus ja sen salat: Miten nostaa sivustosi hakukonetulosten kärkeen?

Jos haluat nostaa sivustonne yhä paremmilla sijoituksille hakukoneiden hakutuloksissa, sinun kannattaa laatia yrityksellenne avainsanatutkimus.

Avainsanatutkimuksessa mitataan yritystoiminnalle keskeisten avainsanojen hakumääriä ja kilpailua sekä selvitetään, millä avainsanoilla tai hakutermeillä kohderyhmän tavoittaa hakukoneista parhaiten.

Avainsanatutkimus tehdään monesti hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, mutta tuloksia hyödynnetään myös sisältösuunnitelmissa ja hakusanamarkkinoinnin (Google Ads) kampanjoissa.

Oikeiden ja tarkasti valittujen avainsanojen avulla saat muun muassa:

 • tarvehakuista kävijäliikennettä sivustollesi
 • määrität markkinointisi tavoitteet
 • ja parannat sivustosi hakukonenäkyvyyttä

Tästä syystä avainsanojen tarkka ja huolellinen valitseminen on äärimmäisen tärkeää.

Oli kyseessä sitten hakukonenäkyvyyden nostaminen tai maksetun mainonnan kautta yrityksesi palvelun myyminen, tärkeintä on tavoittaa oikeat ja potentiaalisimmat asiakkaat ja saada heidät siirtymään sivustollesi. Avainsanatutkimuksen avulla voit löytää myös synonyymejä hakutermeillesi sekä samankaltaisia hakutermejä, joita voit käyttää mainonnassa.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Parhaat avainsanatutkimuksen työkalut

Avainsanatyökaluja on useita erilaisia, joista oma suosikki tällä hetkellä on Ahrefs. Se sopii käytettäväksi niin hakukoneoptimointia kuin maksettua mainontaakin varten ja se tuo aivan uuden syvyyden hakukonemarkkinointiin.

Maksettua mainontaa varten hyvä ja luultavasti käytetyin työkalu on Googlen oma Keyword Planner eli avainsanojen suunnittelija.

Ahrefs on loistava työkalu myös hakukoneoptimointiin ja se kertoo kaiken tarpeellisen niin avainsanoista, orgaanisten ja maksullisten klikkausten määrästä kuin myös hakutermeihin liittyvistä kysymyksistä. Ahrefs näyttää Googlea tarkemman erittelyn eri avainsanojen todellisesta hakuvoluumista. Googlella on tapana yhdistellä läheisten avainsanojen hakumääriä ja näin ollen näyttää siltä, että hakuja olisi enemmän kuin todellisuudessa.

Esim. yksiköt, monikot ja läheiset muunnelmat näytetään monesti samoilla hakuvoluumeilla. Asiasta tietämätön (moni asiantuntijakin) saattaa ajatella, että kaikkia haetaan erikseen vaikka 500 kertaa kuussa Suomessa, kun todellisuudessa se on näiden avainsanojen hakumäärien yhteenlaskettu summa.

Ahrefs näyttää myös esimerkiksi, kuinka monta prosenttia avainsanan hakutulosten klikkauksista osuu orgaanisille hakutuloksille ja kuinka moni keskimäärin klikkaa maksettuja mainoksia. Tämä auttaa tekemään päätöksiä sen suhteen, kannattaako avainsanaa käyttää maksetussa mainonnassa vai mieluummin hakukoneoptimoinnissa orgaanisen näkyvyyden nostamiseksi sekä muistuttaa siitä, että mainoksia klikataan hausta riippuen vain n. 30 % kaikista hakukerroista.

Suurin potentiaali piilee siis yleensä orgaanisten sijoitusten puolella, vaikka maksettu näkyvyys saavutetaankin nopeasti.

Ahrefsista on apua myös avainsanojen kilpailija-analyysissa, sillä sen avulla nähdään, millä avainsanoilla ja sijainneilla kilpailijat näkyvät sekä kuinka paljon liikennettä avainsanat keskimäärin tuovat kilpailijoiden sivustolle.

Avainsanatutkimuksen aloittaminen

Ennen avainsanatutkimuksen aloittamista tulee yrityksen tuotteet ja palvelut käydä tarkasti läpi ja miettiä yritykselle tärkeitä hakutermejä, joilla asiakkaat niitä hakevat ja joilla yritys haluaa näkyä.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Avainsanojen valitsemisen jälkeen ne syötetään avainsanatyökaluun, josta selviää:

 • Hakusanojen kuukausittaiset hakumäärät
 • Kilpailun taso eli onko kilpailu pientä vai suurta
 • Samankaltaisia ja niihin liittyviä hakutermejä sekä
 • Maksetun mainonnan tapauksessa myös keskimääräiset klikkausten hinnat

Avainsanatutkimuksen prosessi

 • Aloituspalaveri ja suunnittelu
  • Kohderyhmien ymmärtäminen
  • Avainsanojen listaus palvelukohtaisesti sekä liittyvien avainsanojen ideointi
 • Avainsanatutkimus hyödyntäen erilaisia avainsanatyökaluja
  • Haku- ja kilpailutilastojen sekä odotettujen klikkihintojen kerääminen ja dokumentointi
  • Liittyvien avainsanojen tunnistaminen
  • Haun tarkoitukseen perehtyminen ja kuvaus (search intent)
 • Raportti
  • Haku- ja kilpailutilastot tutkituista avainsanoista sekä kommentteja olennaisimpien avainsanojen kohdalla (Excel)
  • Käsin valitut avainsanat sekä suositukset niiden käytöstä eri yhteyksissä (Word/Pdf)
 • Läpikäynti ja esittely

Avainsanatutkimuksen ja markkinoinnin, kuten sisällöntuotannon jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyt ajan tasalla yrityksellenne tärkeiden avainsanojen hakumääristä ja muutoksista.

Hakuintention eli haun tarkoituksen tunnistaminen

Ehkä tärkein osio avainsanatutkimuksessa on statistiikan jälkeen varmastikin haun intention tunnistaminen eli search intent.

Käytännössä idea on tunnistaa käyttäjän tekemän haun tarkoitus. Ymmärtää miksi hän kirjoittaa hakukenttään niin kuin kirjoittaa. Millaista sisältöä hän haluaa saada. Onko hän tiedonhakuvaiheessa vai ostamassa.

Mieti esimerkiksi näitä avainsanoja ”kääntäjä” ja ”käännöstoimisto”.

Äkkiseltään voisi ajatella, että hakuintentio on sama. Käyttäjä etsii itselleen kielen kääntäjää jonkin sisällön kääntämiseen.

Todellisuudessa suurin osa ”kääntäjä” avainsanaa käyttävistä haluaa kuitenkin Google-kääntäjän tai vastaavan työkalun, jolla voi nopeasti itse kääntää yksittäisen sanan tai lauseen.

Käyttäjät, jotka puolestaan etsivät käännöstoimistoa, ovat lähtökohtaisesti etsimässä nimenomaan toimistoa, joka voi auttaa heitä käännösprojektin kanssa.

Hakuintention tunnistaminen varmistaa sen, että sivustolle ja mainontaan valitaan oikeita avainsanoja ja budjetti käytetään mahdollisimman tehokkaasti sellaisille avainsanoille, jotka tuottavat myyntiä.

Laajemman markkinan strategiaa puolestaan ajatellessa suosittelen, että kun tunnistat avainsanoja, joiden hakuintentio on tiedonhaku, tarjoa heille tietoa – älä lähtökohtaisesti yritä myydä heti.

Muotoile mainos niin, että saat käyttäjän klikkaamaan sitä ja lukemaan lisää. Tarjoa ostopäätöstä tukevaa sisältöä, äläkä yritä myydä näille heti.

Hakuintention voit tunnistaa suoraan erilaisilla työkaluilla tai yksinkertaisesti kirjoittamalla hakutermin Googleen ja katsomalla millaisia hakutuloksia Google tarjoaa.

Kiinnitä huomiota siihen, tarjoileeko Google mainoksia, palvelu- tai tuotesivuja vai enemmän informaatiopohjaista sisältöä.

Onko sisältö kuvia, artikkeleita, oppaita vai jotain muuta. Lähtökohtaisesti tarjottu sisältö on sellaista, mitä käyttäjät haluavat, mutta joskus sopivaa sisältöä ei vielä ole ja sinä voit olla ensimmäinen, joka sellaista tuottaa. Jos onnistut tässä, pääset aika varmasti hakujen kärkeen, kun intentiona on tiedonhaku.

Ota huomioon, että aiempi hakukäyttäytymisesi ja sivuhistoriasi vaikuttavat tuloksiin, jos olet esim. sisään kirjautuneena Googleen.

Avainsanoihin liittyvä termistö

Kun kirjoitat hakukoneoptimoitua sisältöä verkkosivustolle, kannattaa huomioida, että suuri osa hakukonenäkyvyyttä perustuu oikeiden avainsanojen oikeaoppiseen käyttöön sisällössä.

Ennen kuin mennään syvemmin tähän asiaan selvennetään hieman termejä.

Avainsana, hakusana ja hakutermi ovat käsitteitä, jotka liittyvät tiiviisti hakukoneoptimointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Niillä on yhtäläisyyksiä, mutta niiden käyttötarkoitukset eroavat hieman toisistaan.

Avainsana (Keyword)

 • Avainsana on termi tai ilmaisu, jota käytetään sisällön kuvailussa ja hakukoneoptimoinnissa
 • Se on sana tai sanaryhmä, jonka yritys tai sisällöntuottaja valitsee kohdistaakseen sisältöään tiettyyn aiheeseen tai kyselyyn, jonka he uskovat olevan potentiaalisten asiakkaiden käyttämä hakukoneissa
 • Avainsanat integroidaan verkkosivuston sisältöön, otsikoihin, metakuvauksiin ja muihin SEO:n kannalta keskeisiin paikkoihin parantamaan näkyvyyttä hakutuloksissa

Hakusana (Search Term)

 • Hakusana on sana tai lause, jonka käyttäjä todellisuudessa syöttää hakukoneeseen etsiessään tietoa
 • Se voi olla yksittäinen sana tai pidempi lause ja se heijastaa suoraan käyttäjän aikomusta tai tarvetta löytää tiettyä tietoa, tuotetta tai palvelua
 • Hakusanat ovat hyödyllisiä ymmärtämään käyttäjien käyttäytymistä ja ne voivat ohjata avainsanojen valintaa

Hakutermi (Query)

 • Hakutermi on käytännössä sama asia kuin hakusana. Se on termi tai lause, jonka henkilö kirjoittaa hakukoneeseen
 • Hakutermi voi olla hyvin spesifinen (”paras kahvinkeitin kotikäyttöön”) tai yleisempi (”kahvinkeittimet”)
 • Se on se konkreettinen kysymys tai lause, jonka avulla käyttäjä etsii tietoa, ja se voi vaihdella suuresti riippuen yksilön tarpeista ja siitä, miten he päättävät muotoilla kyselynsä

Lähikäsitteitä

 • Long-tail avainsana: Pidempi ja tarkemmin määritelty avainsana, joka kuvaa käyttäjän spesifistä tarvetta
  • Esimerkiksi ”suunnittele oma sormus helsinki”
   • Meidän asiakas muuten näkyy orgaanisesti ensimmäisenä tälläkin avainsanalla Googlessa
 • Lyhyen hännän avainsana: Yleisempi ja usein kilpaillumpi avainsana, esimerkiksi ”vihkisormukset”.
 • Metakuvaukset: Lyhyet kuvaukset, jotka ilmestyvät hakutuloksissa ja jotka sisältävät usein avainsanoja.

Erot termien välillä ovat hienovaraisia, mutta ymmärrys niistä auttaa hahmottamaan hakukoneiden ja käyttäjien käyttäytymistä paremmin, mikä on keskeistä onnistuneen digitaalisen markkinointistrategian rakentamisessa.

Käytä parhaita ja osuvimpia avainsanoja – älä tyydy haetuimpiin

Valitsemalla oikeat ja parhaat avainsanat voit varmistaa, että sisältösi ja mainoksesi tavoittavat tarkkaan kohdennetun yleisön, mikä johtaa parempiin konversioihin ja tehokkaampaan markkinointiin.

Avainsanojen valinta vaatii strategista suunnittelua ja ymmärrystä sekä käyttäjän tekemän haun tarkoituksesta (search intent) että liiketoiminnan tavoitteista. Seuraavat askeleet auttavat sinua valitsemaan oikeat avainsanat:

1. Ymmärrä kohderyhmäsi

Tutki kohderyhmääsi ja pyri ymmärtämään heidän tarpeitaan ja ongelmiaan. Perehdy siihen, miten he etsivät ratkaisuja verkosta. Mitä termejä he käyttävät? Mikä saa heidät klikkaamaan ja konvertoitumaan?

2. Selvitä hakijoiden aikomukset ja haun tarkoitus

Eri avainsanat edustavat erilaisia hakijoiden aikomuksia ja haun tarkoitus tai ns. ”search intent” vaihtelee paljon. On tärkeää tunnistaa, haluavatko hakijat vain tietoa (informaatiohaku), vertailevatko he vaihtoehtoja (vertailuhaku), vai ovatko he valmiita ostamaan (transaktiohaku). Valitse mainontaan ja optimointiin otettavat avainsanat, jotka vastaavat kohderyhmäsi aikomuksia suhteessa yrityksesi tarjoamiin ratkaisuihin.

Muista tässäkin kohtaa laajemman markkinan strategia eli älä kohdenna markkinointia ainoastaan ostohalukkaille käyttäjille. Tarjoa siis yleisiä hakuja tekeville vain erilaista, lisäarvoa tuottavaa sisältöä ja pyri sitä kautta tunnistamaan heitä jo ostopolun aiemmissa vaiheissa, jotta voit kuljettaa heitä eteenpäin.

3. Tarkastele kilpailua (kilpailija-analyysi)

Tutki, mitä avainsanoja kilpailijasi käyttävät, ja miten he sijoittuvat hakutuloksissa. Tämä antaa sinulle arvokasta tietoa markkinoiden kysynnästä ja mahdollistaa aukkojen löytämisen strategiassasi. Yleensä vähemmän kilpailluilla avainsanoilla liikennettä on helpompi saada hankittua, vaikka volyymit ovat pienempiä. Muista kuitenkin, että pienistä puroista kasvaa joki.

4. Hyödynnä avainsanatyökaluja

Käytä avainsanatyökaluja, kuten Google Keyword Planner, Ahrefs tai SEMrush, saadaksesi tietoa avainsanojen hakumääristä, kilpailutasosta ja niihin liittyvistä termeistä. Nämä työkalut auttavat myös tunnistamaan pitkän hännän avainsanoja, jotka voivat olla vähemmän kilpailtuja ja korkeammin konvertoivia.

5. Valitse avainsanat tasapainoisesti

Valitse sekä lyhyen hännän avainsanoja, jotka ovat yleisiä ja hakevat suurta liikennettä, että pitkän hännän avainsanoja, jotka ovat tarkempia ja kohdennettuja. Pitkän hännän avainsanat voivat olla tehokkaampia kohdennetun liikenteen ja korkeamman konversioasteen saavuttamisessa, vaikka volyymit ovatkin pienempiä.

6. Liittyvät avainsanat

Hakukoneoptimoidussa sisällössä liittyvien avainsanojen eli kontekstuaalisten avainsanojen rooli on erittäin tärkeä. Näitä termejä kutsutaan myös LSI-avainsanoiksi (Latent Semantic Indexing), ja ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön kokonaiskontekstin ja parantamaan sen relevanssia tietyille hauille.

Googlen John Müller (Google Search Advocate) joskus hyvin tiivisti, että jos haluat sijoittua hyvin ”dog” avainsanalla – sen sijaan, että toistaisi pelkästään sanaa ”dog” sivustostolla, käsittele asioita, kuten ”dog food”, ”dog toys”, ”dog beds” ja niin edelleen. Näin tuotat käyttäjälle enemmän kontekstiin liittyvää lisäarvoa kuin pelkästään toistamalla avainsanaa.

Liittyvät konteksiin yhdistettävät avainsanat ovat suuremmassa roolissa kuin moni tajuaakaan – henkilökohtaisesti väitän, että erittäin merkittävässä. Ne monipuolistavat aiheen käsittelyä, vastaavat käyttäjän kysymyksiin, parantavat ymmärrystä, laajentavat näkökulmia, rikastavat lukukokemusta ja koukuttavat lukemaan lisää. Näitä sisällyttämällä hakukoneoptimoituihin sisältöihin tulet huomaamaan kuin tuloksesi lähtevät nousukiitoon.

7. Arvioi avainsanojen relevanssia

Valitse avainsanat, jotka ovat relevantteja liiketoiminnallesi ja sisällöllesi. On tärkeää, että valitut avainsanat vastaavat sitä, mitä tarjoat, jotta vältetään korkeat hylkäysprosentit ja parannetaan konversioita. Ota huomioon, että sivustollanne pitäisi löytyä käyttöön valittavaan avainsanaan liittyvää sisältöä, joka vastaa käyttäjän haun intentioon.

8. Testaa ja optimoi

Markkinointi on jatkuvaa testausta ja optimointia. Aloita valitsemillasi avainsanoilla, seuraa suorituskykyä ja tee tarvittavia säätöjä strategiassasi. Seuraa avainsanojen suorituskykyä mm. sijoitusten, klikkausprosentin (CTR) ja konversioasteen avulla.

Avainsanojen valinta on dynaaminen prosessi, joka vaatii jatkuvaa tarkkailua ja säätöä. Pitämällä silmällä liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteita, voit varmistaa, että avainsanavalintasi tukevat tehokkaasti tavoitettasi houkutella oikeaa yleisöä ja ohjata heitä konversioon.

Tämä prosessi ei ole kertaluonteinen tehtävä, vaan vaatii jatkuvaa optimointia ja päivitystä markkinoiden muutosten ja hakukäyttäytymisen kehittyessä. Muista, että avainsanojen oikea valinta ja käyttö voivat merkittävästi parantaa digitaalisen markkinointisi tuloksellisuutta ja auttaa saavuttamaan yrityksesi kasvutavoitteet.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimointia varten

Englanniksi Search Engine Optimization, tuttavallisemmin SEO ja suomeksi hakukoneoptimointi. Sen avulla pyritään parantamaan yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja tätä kautta pitkällä aikavälillä kasvattamaan sivuston kävijämääriä, myyntiä ja liiketoimintaa. Mitä korkeammalta yrityksesi löytyy Googlen hakutuloksista, sitä todennäköisemmin yrityksesi ja sivustosi löydetään ja huomataan. En tässä artikkelissa tai kappaleessa pureudu sen tarkemmin itse hakukoneoptimointiin, vaan hakukoneoptimointia varten tehtyyn avainsanatutkimukseen.

Avainsanatutkimuksen idea sinänsä ei muutu mihinkään, oli kyseessä sitten hakukoneoptimointi tai maksettu mainonta. Tarkoituksena on edelleen löytää yritykselle tärkeät avainsanat, mutta hakukoneoptimoinnin kohdalla täytyy ottaa huomioon sivusto ja sen käytettävyys sekä avainsanan laajuus.

Sivustoa pyritään parantamaan ja kehittämään siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin kävijöiden tekemiin hakuihin. Yleisten avainsanojen kilpailu on kovaa ja niiden hakukonenäkyvyyden nostaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tarkempien avainsanojen.

Avainsanatutkimus maksettua Google Ads -mainontaa varten

Kun teet avainsanatutkimusta maksettua mainontaa varten, ota huomioon se, haluatko lähteä mainostamaan vain hakutermeillä, jotka viittaavat käyttäjän ostohalukkuuteen.

Suosittelemme lähtökohtaisesti laajentamaan hakukonemainontaa myös yleismaallisempiin termeihin, mutta niihen kohdalla pitää muistaa, että koska haun kirjoittava käyttäjä ei välttämättä ole vielä ostohousut jalassa, on monesti turha yrittää tyrkyttää hänelle tuotetta tai palvelua väkisin. Tarjoa sen sisään jotain sisältöä, joka vastaa haun tarkoitukseen ja tuo käyttäjälle jotain lisäarvoa. Kerää liidi talteen esim. oppaan lataamisen kautta ja kuljeta heitä kohti ostopäätöstä.

Maksetun mainonnan klikkihinnat – Onko kallis huono? Onko halpa hyvä?

Kun tehdään maksettua mainontaa, avainsanojen valitsemisessa täytyy ottaa huomioon tietysti myös mainosbudjetti ja asetetut tavoitteet. Jos yrityksen tavoitteena on lisätä verkkokaupan myyntiä ja yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on erittäin kilpailtu ja haettu, todennäköisesti myös sen klikkihinnat ovat kalliimpia.

Maksetun mainonnan kohdalla yrityksen tavoitteet vaikuttavat vahvasti myös markkinointiin asetettuun budjettiin. Jos yrityksen mainonnan mediabudjetti on esimerkiksi 3000 euroa kuukaudessa, tarkoittaa tämä Google Adsissa noin 100 euron päiväbudjettia.

Pienemmän mainosbudjetin kanssa täytyy miettiä tarkkaan, haluaako panostaa mieluummin vain muutamaan tuotteeseen/avainsanaan vai useaan klikkihinnaltaan halvempaan. Jos yrityksen mainosbudjetti on pieni ja jokin tärkeistä avainsanoista on kilpailultaan suuri ja klikkihinnoiltaan kallis, on järkevämpää panostaa niihin avainsanoihin, joissa kilpailu on pienempää ja klikkihinnat halvempia. Tällöin muiden ”liian kalliiden” avainsanojen kohdalla kannattaakin panostaa niiden orgaanisen näkyvyyden nostamiseen.

Avainsanojen seuraaminen ja mittaaminen

Avainsanatutkimuksen jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyy ajan tasalla yritykselleen tärkeiden avainsanojen hakumääristä.

Jos kaipaat apua avainsanatutkimukseen tai hakukoneoptimointiin, ota rohkeasti yhteyttä!