10 käytännön esimerkkiä verkkosivustojen saavutettavuuden suunnittelusta

Verkkosivustojen saavutettavuus lienee sanapari, joka on kantautunut sinunkin korviisi lähiaikoina. Mitä verkkosivustojen saavutettavuus tarkoittaa käytännössä?

Tätä kysymystä olen pyöritellyt, pyrkinyt oppimaan aiheesta ja etsimään mahdollisimman paljon tietoa. Nostin artikkeliin käytännön vinkkejä ja esimerkkejä siitä, mitä WCAG 2.0 -standardi ja sen pohjalta luotu saavutettavuusdirektiivi tuovat mukanaan verkkosivustojen suunnitteluun.

Direktiivi koskee tällä hetkellä vain julkishallinnon verkkosivustoja, mutta koska saavutettavuus ja käytettävyys koskevat kuitenkin ihan jokaista verkkosivustoa, on asiaan hyvä perehtyä muidenkin sivustojen kohdalla.

Asia on nyt pinnalla monessa yhteydessä sen takia, että 23.9.2020 jälkeen verkkosivustojen tulee täyttää WCAG-saavutettavuusdirektiivin ehdot.   Saavutettavuusdirektiivi määrittelee, että sivustojen tulee olla myös saavutettavuutta tarvitsevien ulottuvissa.

Saavutettavuutta tarvitsevat esimerkiksi näkö-, kuulo- tai liikuntarajoitteiset. Yksinkertaistettuna saavutettavuus parantaa sivustojen käyttöä ihan kaikille, mutta erityisesti sellaisille käyttäjille, jotka käyttävät apunaan esimerkiksi lukulaitetta näkökyvyn vuoksi tai suunnistavat sivustolla pelkän näppäimistön avulla liikuntarajoitteen tai muun fyysisen rajoitteen takia.

Saavutettavuusdirektiivi on rakennettu neljän perusperiaatteen ympärille, jotka ovat seuraavat:

– Periaate 1: Havaittava – Informaatio ja käyttöliittymäkomponentit pitää esittää tavoilla, jotka käyttäjä voi havaita.

– Periaate 2: Hallittava – Käyttöliittymäkomponenttien ja navigoinnin pitää olla hallittavia.

– Periaate 3: Ymmärrettävä – Informaation ja käyttöliittymän toiminnan pitää olla ymmärrettävää.

– Periaate 4: Lujatekoinen – Sisällön pitää olla riittävän lujatekoinen, jotta se voidaan luotettavasti tulkita laajalla joukolla asiakasohjelmia, mukaan lukien avustavat teknologiat.

Saavutettavan verkkosivusuunnittelun lähtökohtana on tuoda sisältö ja tieto saataville riippumatta siitä, miten käyttäjä on sivuston kanssa vuorovaikutuksessa. Käytännössä kyse on melko simppeleistä asioista, eikä ihmeellisiä taikatemppuja vaadita.

1. Luettava selkokielinen teksti

Hyvä sisältö on avainasemassa verkkosivustolla, jonka avulla on tarkoitus tehdä myyntiä. Myyvä ja asiakasta palveleva teksti on jouhevaa, loogista ja vastaa asiakkaan ongelmiin.

Saavutettavuuden näkökulmasta hyvä myyntiteksti on selkokielistä ja helposti ymmärrettävää kaikille – myös niille, joilla on luetun ymmärtämisen tai esimerkiksi kyseisen asian termistön kanssa haasteita.

2. Sisältö myös tekstinä, ei vain kuvana

Tekstin on tärkeää olla koko sivustolla sekä mahdollisissa liitetiedostoissa luettavaa (lukulaitteella). Pelkät kuvat eivät tue saavutettavuutta ja videoissa on oltava tekstitys.

3. Esitä sisältö selkeässä hierarkiassa

Hierarkian tärkeydestä on kirjoitettu tässä blogissa jo aiemminkin (lue artikkeli ”8 periaatetta verkkosivu­suunnitteluun”), mutta myös saavutettavuuden näkökulmasta hierarkia on yksi tärkeimmistä asioista.

Sivustolla on tärkeää esittää asiat loogisessa järjestyksessä ja loogisesti skaalautuvassa järjestyksessä. Näin sisältö on helposti ymmärrettävää lukulaitteella luettaessa tai vain otsikoita selatessa.

saavutettavuus-blogiartikkeli-kuva-hierarkia

4. Värien ja kontrastien käyttö

Värin ei tulisi koskaan olla yksinään indikaattori interaktiiviselle elementille. Esimerkiksi tekstin seassa oleva hyperlinkki tulisi merkata myös alleviivauksella pelkän värin sijaan. Tällä tavoin mahdollistetaan elementtien huomaaminen myös rajoittuneemmin värejä näkeviltä.

Tekstin väriä määrittäessä on tärkeää huomioida tekstin ja pohjavärin kontrasti. Kontrastisuhteen suositellaan olevan leipätekstille vähintään 4,5:1 ja otsikkotekstille 3:1. Esimerkiksi tämä lukemasi tummanharmaa teksti valkoisella pohjalla on suhteeltaan 10,9:1. Kirkkaankeltainen teksti valkoisella pohjalla on taas kontrastisuhteeltaan vain 1,4:1, eli aivan liian vähän. Kontrastisuhteen tarkistamiseen on olemassa hyviä työkaluja, kuten tämä WebAIM:in.

saavutettavuus-blogiartikkeli-kuva-varit

5. Otsikointi ja muut tägit

Kun artikkeliin tai sisältösivulle lisätään väliotsikoita, on niiden tärkeää löytyä oikeiden otsikkotägien sisältä eikä olla esimerkiksi vain korostettu paksummalla kirjasimella. Näin lukulaitteillakin sisältö on helposti selattavaa.

Lukulaitteilla lukemista varten myös muun sisällön sijoittaminen täydellisiin tägeihin (esimerkiksi kappale sijoitetaan aina < p > </ p > tägien sisään) on merkityksellistä.

6. Lisää kuville aina alt-tekstit

Kuvalle voidaan sitä sivustolle lisätessä lisätä alt-teksti eli alternative text. Tätä on ahkerasti kuville lisätty jo pitkään hakukoneoptimoinnin nimissä, mutta tämä on saavutettavuudenkin silmissä tärkeää – mikäli sivustoa luetaan lukulaitteella, lukulaite ilmoittaa kuvan sisällön sellaisellekin, joka kuvaa ei voi nähdä.

7. Klikattavien elementtien riittävä koko

Klikattavien elementtien, kuten navigaation elementtien ja buttoneiden tulee olla tarpeeksi isoja, jotta kaikkien on mahdollista niihin tähdätä myös kosketusnäytöillä, kuten tableteilla.

8. Focus-efekti

Kun klikkaat linkkiä, niin ennen kuin käsky toteutuu (siirryt linkin mukana eteenpäin), linkin tulisi muuttua focus-tilaan. Tämä on pieneltä vaikuttava yksityiskohta hiirtä käyttävälle, mutta jos sivustoa käytetään pelkän näppäimistön avulla, on focus-tila ratkaiseva navigoinnissa.

9. Lomakkeiden otsikointi

Lomaketta rakentaessa lomakekentän ohje tulee sijoittaa otsikkoon, eikä vain lomakekentän ”sisään” paikkamerkiksi. Tässä kyse jälleen saavutettavuudesta värin ja lukulaitteella lukemisen puolesta.

saavutettavuus-blogiartikkeli-kuva-lomake

10. Anna käyttäjille tarpeeksi aikaa lukea ja käyttää tärkeää sisältöä

Erilaiset liike-efektit sivustoilla ovat koko ajan kasvussa, mutta tärkeän informaation tulisi aina olla sijoitettuna kiinteisiin elementteihin, jotka on tarpeen vaatiessa avattavissa ja suljettavissa.

Ei esimerkiksi ole riittävää, että verkkokaupan tilausvahvistus vilahtaa käyttäjälle automaattisessa pop-upissa sivustolla, vaan ikkunan tulee olla suljettavissa, jotta informaation ehtii lukea.

Lopuksi

Saavutettavien sivustojen suunnittelu on käytännössä hyvää ja inklusiivista designia, joka palvelee monenlaista asiakaskuntaa. Saavutettavuus parantaa kaikkien käyttökokemusta, eikä turhaan rajaa asiakkaista ketään ulkopuolelle. Sininen Härkä huomioi jatkossa jokaisessa projektissa pienet yksityiskohdat myös saavutettavuuden näkökulmasta.

Artikkelissa on käytetty lähteenä WGAC 2.0 -standardin lisäksi seuraavia sivustoja ja artikkeleita: https://saavutettavuusdirektiivi.fi, ”Designing for accessibility is not that hard”, Pablo Stanley.

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa, lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa, ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!

8 vinkkiä maksuttoman näkyvyyden parantamiseen Googlessa

Nosta yrityksesi orgaanista näkyvyyttä

Tiedonhaku on nykyään sitä, että ihmiset käyttävät hakukoneita löytääkseen tuotteita ja palveluita, joita he ovat kiinnostuneita ostamaan. Kun henkilö etsii hakukoneen kautta tarvitsemaansa tuotetta tai palvelua, suurimmalle osalle yrityksistä on tärkeää tulla nähdyksi potentiaaliselle asiakkaalle hakutuloksen kärjessä. Käytännössä, kun puhutaan hakukoneista, Suomessa tarkoitetaan Googlea (yli 96 % markkinaosuus 08/2020).

Google-näkyvyys ei ole itsestään selvää ja sen eteen tulee nähdä vaivaa, ja yrityksellä on suositeltavaa olla strategia tämän toteuttamiselle. Mikäli yritys ei perehdy orgaanisen näkyvyytensä parantamiseen, se menettää päivittäin hyviä tilaisuuksia tulla nähdyksi ja saada uusia asiakaskontakteja internetin kautta. Ammattimainen hakukoneoptimointi lisää sivuston näkyvyyttä ja sen myötä kävijöiden määrää, jonka jälkeen päämääränä on useimmiten tuloksen tekeminen sivuston kautta.

1. Toimivat avainsanat

Vaikka hakukoneita ei pysty enää harhauttamaan esimerkiksi piilottamalla avainsanoja sivulle, on edelleen äärimmäisen tärkeää löytää sivuston aitoon sisältöön sellaisia avainsanoja, joita yrityksen kohderyhmä käyttää hakukoneella etsiessään.

Avainsanatutkimuksen avulla saadaan optimoinnin kannalta elintärkeää tietoa muun muassa siitä, millaisia avainsanoja potentiaalinen asiakas käyttää etsiessään yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua.

Hyvin tavallinen virhe on valita hakusanoikseen kaikista suosituimmat sanat, jolloin hakusanat ovat kovin kilpailtuja tai vaihtoehtoisesti kalliita mainostaa.

Pahimmillaan väärin perustein valitut avainsanat ohjaavat sivustolle hyödytöntä liikennettä eli kävijöitä, jotka eivät etsi mitään sivustolta löytyvää. Google-näkyvyyden parantaminen itsessään ilman tarkkaa fokusta ei tuo yritykselle toivottua hyötyä.

Tiukentuneiden tietoturvavaatimusten vuoksi Google ei anna enää yhtä tarkkaa tietoa kävijöistä. Monesti Analyticsin puolella voidaan huomata, että suuri osa hakusanoista kätkeytyy ”Not provided”- tai ”Other”-otsikon taakse. Tämä tarkoittaa sitä, että haettuja sanoja ei voida näyttää.

Tietoturvavaatimuksista huolimatta Google Search Console (entinen Google Webmaster’s Tools) voi kuitenkin auttaa ymmärtämään, kuinka Google näkee sivuston. Tällä tiedolla sivustoa voidaan kehittää yhä paremmaksi ja sijoittua korkeammalle Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

Search Console -työkalu on mahdollista ja suositeltavaa linkittää Google Analytics -tiliin. Mikäli tätä ei ole vielä tehty yrityksen sivuston tileille, se onnistuu Analyticsissä seuraavaa polkua pitkin: Järjestelmänvalvoja – Hankinta – Search Console.

2. Ajankohtainen ja tuore sisältö

Blogin perustaminen on hyväksi havaittu keino lisätä sisältöä sivustolle. Perinteisten blogipostausten sijaan julkaistava sisältö voi olla paljon muutakin. Sivustolla voidaan julkaista yrityksen uutisia, tapahtumia tai mitä tahansa luontaisesti syntyvää asiaa.

Aktiivisesti tuoreella sisällöllä päivitettävät sivustot ovat houkuttelevampia hakukoneille, sillä hakukoneen silmin päivitettävällä sivustolla on käyttäjälle enemmän annettavaa.

Jokainen blogikirjoitus ja muu vastaava julkaisu kannattaa jakaa myös sosiaalisessa mediassa, sillä se auttaa omalta osaltaan lisäämään sivustolle ohjautuvaa liikennettä.

Optimointipositiivisen vaikutuksensa lisäksi blogi tarjoaa erinomaisen alustan käsitellä omiin palveluihin tai tuotteisiin liittyviä ominaisuuksia ja kysymyksiä. Mitä laaja-alaisemmin blogiin saa sisällytettyä sivuston aihealueeseen todella olennaisesti liittyviä avainsanoja, sen parempi.

Avainsanarikkaista teksteistä Google tulkitsee, että sivustolla on kattavasti esimerkiksi tarjoamiisi palveluihin liittyvää merkittävää sisältöä.

🐂 HÄRKÄVINKKI: Katso video lyhyt video, miten voit rakentaa toimivan sisältömarkkinointikoneiston ja lisätä orgaanista liikennettä sivustollanne >>

 

3. Aktivoi sivuston kävijöitä

Blogiin tai muuhun sisältöön saadut kommentit nostavat sivuston orgaanista näkyvyyttä. Kun sivuston sisältö aktivoi yleisöä, Google mitä todennäköisimmin antaa sivustolle jatkossa yhä enemmän huomiota.

Monissa blogeissa ja uutissivustoissa ei ole lainkaan kommentointimahdollisuutta, vaan ihmisiä kannustetaan siirtymään yrityksen sosiaalisen median pariin, esimerkiksi Facebookiin. Tällä tavoin liikennettä ohjataan sivustolta pois, jolloin itse sivustolla tapahtuva aktiivisuus voi jäädä toivottua vähäisemmäksi kiinnostavasta sisällöstä huolimatta.

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen kannalta yhteisöllisen kommentoinnin tulee tapahtua nimenomaan yrityksen sivustolla, ei sen sosiaalisessa mediassa. Parhaassa tapauksessa mielenkiintoinen sisältö ja kommentointimahdollisuus kirvoittavat hyvää keskustelua, joka aktivoi käyttäjän palaamaan sivustolle jatkamaan kommentointia tai katsomaan uutta sisältöä.

Erityisesti verkkokaupan puolella aktivointia voidaan harjoittaa antamalla asiakkaalle mahdollisuus tuotearvostelun tekemiseen. Tuotearvostelun mahdollisuus kannustaa asiakasta jättämään sivustolle ”puumerkkinsä”, mikä näyttää hyvältä hakukoneiden silmissä.

Tämän lisäksi tuotearvosteluiden näkyminen sivustolla viestii muille asiakkaille, että kauppa on käynyt ja muutkin käyttävät tuotteita. Vaatekaupan puolella esimerkiksi vaatekokoon liittyvät arvostelut lisäävät asiakastyytyväisyyttä, sillä oikea koko on helpompi valita aikaisempien asiakaskokemusten perusteella.
Haluaisitko saada maksuttoman auditoinnin hakukoneliikenteenne kasvattamiseen? 🔥

4. Videot

Kuvien lisäksi videot ovat edelleen kovassa nousussa. Maailman johtavan IT- ja verkkoratkaisujen toimittajan Ciscon arvion mukaan videot tulevat muodostamaan yli 80 % kaikesta verkkoliikenteestä vuoteen 2022 mennessä. Vaikka internetissä on videoita enemmän kuin koskaan, ihmiset haluavat nähdä niitä vielä lisää. Mikäli sivustolle halutaan lisää liikennettä, sisällön luominen esimerkiksi Youtubeen ja sen linkittäminen omaan sivustoon on nykyaikainen ja tehokas keino sivuston liikenteen vilkastamiseksi.

Vaikka videoita tehdään paljon, niitä katsotaan sitäkin enemmän. Tässä, kuten muussakin tekemisessä, tulee kuitenkin tietää, mitä, miksi ja kenelle ollaan tekemässä? Videon asiayhteys kannattaa miettiä tarkoin, jotta vaivalla kuvattu materiaali ei mene hukkaan

5. Sivuston responsiivisuus

Sivuston mukautuvuus tulee nousemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin. Esimerkiksi Google on siirtynyt ”Mobile-first indexiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että Google arvioi, miltä sivuston mobiiliversio näyttää ja kuinka se vastaa sivuston todellista versiota. Mobiiliversion olemassaolo ja sen käytettävyys vaikuttavat sivuston näkyvyyteen, vaikka henkilö käyttäisi hakukonetta tavallisella tietokoneella.

Tämä kehityssuunta on looginen, sillä yhä suurempi osa hakukoneen hauista tehdään nimenomaan mobiililaitteilla ja niiden osuus tulee kasvamaan entisestään.

6. Nopeus

Vanha vinkki, mutta edelleen ajankohtainen. Hakukoneet seuraavat sivustojen nopeuksia jatkuvasti ja nopeus tiettävästi vaikuttaa sijoitukseen hakutuloksessa. Kirjoitimme sivuston nopeuden optimoinnista kokonaisen artikkelinkin, mutta suorituskyvyn parantamiseksi tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Kuvien optimointi (koko ja kuvatiedostoformaatti)
 • Suurikokoisten tiedostojen hallinta
 • Lisäosien määrä, laatu ja yhteensopivuus
 • Riittävän hyvä alusta, esim. WP-optimoitu webhotelli

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen lisäksi nopeus on tärkeää onnistuneen käyttökokemuksen takaamiseksi. Ihmiset haluavat löytää vastauksia kysymyksiinsä todella nopeasti, eikä kukaan varsinaisesti nauti hitaasti latautuvista sivuista.

Kun sivut latautuvat hyvin, asiakas viihtyy siellä paremmin ja saattaa ostaa herkemmin hyvin toimivalta sivustolta. Samalla hakukoneet saavat tästä signaalia, että sivustolla vietetään enemmän aikaa.

7. Laadukkaat linkit

Kuten on jo mainittu, oiva tapa lisätä sivuston liikennettä on linkittää sivusto esimerkiksi omaan Youtube-videoon. Sivustolle ohjaavat ulkoiset linkit ovat edelleen tärkeä tekijä hakukoneoptimoinnissa. Siinä missä huonoista lähteistä tulevat linkkaukset tekevät vahinkoa sivuston Google-näkyvyydelle, laadukkaat linkkaukset nostavat sitä tehokkaasti.

Linkkien viljeleminen keinotekoisesti pitkin internetiä on mennyttä aikaa, ja sellainen toiminta kannattaa lopettaa heti. Googlen kehittämät algoritmipäivitykset pitävät yhä tarkemman huolen siitä, että spämmilinkatut sivustot eivät näy hakutuloksissa lainkaan.

Linkkien hankinnassa on hyvä keskittyä määrän sijasta laatuun. Aikaa kannattaa käyttää sellaisten linkkien hankintaan, jotka liittyvät yrityksen toimintaan ja sivuston olennaiseen sisältöön. Mikäli jokin palveluntarjoaja väittää nostavansa sivuston näkyvyyden hetkessä huippuunsa, se on yleensä liian hyvää ollakseen totta.

Google kehittää päivityksiään tiuhaan tahtiin sulkeakseen pois kaiken keinotekoisen näkyvyyden kasvattamisen. Pahimmassa tapauksessa vastaavalla toiminnalla voi jopa heikentää omaa näkyvyyttään rangaistusten muodossa. Tämän vuoksi tulee siis aina keskittyä aitoon ja laadukkaaseen sisältöön ”huijaamisen” sijaan.

8. Hakukonetulosten seuranta ja optimointityön pitkäjänteisyys

Yhä paremman hakukonesijoituksen saavuttamiseksi avainsanojen toimivuutta ja hakukoneoptimoinnin vaikutuksia tulee seurata aktiivisesti. Seurannan avulla voidaan selvittää, vievätkö tehdyt muutokset sivustoa toivottuun suuntaan eli kohti aktiivisempaa liikehdintää, parempaa näkyvyyttä ja myyntiä.

Pelkän sijoituksen seurannan ohella on tärkeää tutkailla sivuston analytiikkaa kokonaisvaltaisesti. Huomioiden, mitkä avainsanat ja lähteet tuovat sivustolle eniten kävijöitä.

Parasta tässä viimeisessä vinkissä on se, että kaikki voivat suorittaa sivuston seurantaa omatoimisesti Analyticsin avulla tai ilman. Joskus on hyvä surffata omalle sivustolleen ja katsoa ulkopuolisen silmin, miltä se näyttää. Onko sivusto looginen, avautuvatko sivut sutjakkaasti tai löytyykö sieltä epäkohtia, jotka olisi syytä korjata?

Tiivistelmä

Yrityksen orgaanisen näkyvyyden parantamisessa avainsanojen tutkiminen, sisällön aktiivinen päivittäminen ja markkinointi, linkkirakenteet ja ajan tasalla pysyminen ovat asioita, joihin on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota.

Hakukoneoptimoinnin kulmakivinä jatkavat sivuston sisällön laadukkuus, sivuston kävijöiden aktivointi, sivuston nopeus sekä hyvälaatuiset linkitykset – näiden merkitys korostuu entisestään. Vanhat kunnon vinkit orgaanisen näkyvyyden parantamiseen saavat uutta twistiä mobiilioptimoinnin tärkeyden korostuessa.

HÄRKÄVINKKI

Jos Google-näkyvyyden kasvattaminen kiinnostaa ja haluat saada oikeasti hyviä tuloksia, laita meille rohkeasti viestiä. Voit myös tutustua asiakascaseihimme täältä.

SEO perusteet – Miten hakukoneet toimivat?

Yksi asiakas kysyi joskus kauan sitten, että muistittehan laittaa päälle sen asetuksen, että pääsee Googlessa ykköseksi. Toinen kirjoitti antamani verkko-osoitteen Googlen hakukenttään, kun ohjeistin puhelimessa, että kirjoita selaimen osoiteriville tämä. Nämä ovat hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, että hakukoneoptimointi ja hakukoneiden toiminta ei ole kaikille välttämättä itsestäänselvyys.

Käyn vetämässä paljon luentoja digimarkkinoinnista ja hakukoneoptimoinnista ja tykkään aloittaa perustasolla aina siitä, miten hakukoneet toimivat. Enkä nyt tarkoita sitä, etteikö kuulijat osaisi käyttää Googlea. Puhun siitä, miten hakutuloksia näytetään, millä perusteella, kenelle, miten koko koneisto taustalla toimii ja millaiset sivut saavat parhaat orgaaniset sijainnit ja pääsevät ns. Googlen ykköseksi. Tämä on mielestäni tärkeää kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta.

Verkkosivujen sisällöntuotannossa on tärkeä tietää ainakin perusasiat hakukoneoptimoinnin kannalta. Tämä on tärkeää siksi, että vaikka hakukoneoptimointi ei olisi pääosaamistasi, näkyvyyteen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen helpottaa hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon toteuttamista. Kun kirjoitat sivustolle esimerkiksi palvelu-, kategoria- tai tuotekuvauksia on hyvä ottaa huomioon se, millä avainsanoilla kyseisten sivujen halutaan hakutuloksissa näkyvän.

Sivujen crawling eli selaus

Moni ei välttämättä ajattele sitä, miten hakukoneet oikeasti toimivat, miten sivut löytyvät ja mitä sivuja näytetään hakutuloksissa. Oletetaan vain, että omat sivut pitäisi sieltä löytyä. Kaikki lähtee siitä, että hakukoneet tai tarkemmin niiden botit crawlaavat eli selaavat internetistä löytyviä sivuja läpi ja lisäävät hyödyllisiä tai mielenkiintoisia sivuja hakukoneen indeksiin eli massiiviseen tietopankkiin, josta sivut voidaan tarjota käyttäjille sekunnin murto-osissa.

Moni varmasti muistaa Basshunterin hittibiisin Boten Anna. Kappalehan ei kerro veneestä nimeltä Anna, vaan botista. Botteja on erilaisia, mutta hakukoneiden boteista puhutaan monesti nimellä ”spider” tai ”crawler”. Käytännössä puhutaan siis tietokoneroboteista, jotka on ohjelmoitu automaattisesti selaamaan sivuja läpi.

Aihe on teknisellä tasolla sen verran tylsä, että mainittakoon vain, että botit liikkuvat verkossa linkkien välityksellä. Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää pitää huoli siitä, että sivusto on bottien selattavissa, eikä esimerkiksi estä sitä.

Sivujen indeksointi

Kun sivuston eri sivut löytyvät, on ne sitä kautta myös mahdollista indeksoida eli lisätä hakukoneiden hakutulosten tietokantaan. Indeksoinnin jälkeen sivuja voidaan näyttää hakutuloksissa. Hakukoneet eivät kuitenkaan välttämättä indeksoi ihan kaikkia sivuja. Yleinen syy tähän voi olla esimerkiksi se, että verkkosivuston omistaja ei itse halua, että joitain sivuja näytetään hakutuloksissa. Esimerkiksi sivuston hallintapuolen sivut ovat tällaista sisältöä. Indeksointia pystyy säätämään robots.txt-nimisellä tiedostolla.

Toisaalta sitten taas – vaikka sivuston omistaja haluaisi, että tietyt sivut indeksoidaan, näin ei aina välttämättä tapahdu. Syitä voi olla esimerkiksi se, että sivulla ei ole tarpeeksi sisältöä tai hakukone kokee, että sisältö löytyy jo joltain toiselta aiemmin indeksoidulta sivulta. Pyri siis välttämään tuplasisältöä ja kirjoita kaikki hakukoneoptimoidut sisällöt itse.

Kauanko kestää, että sivu näkyy hakukoneissa?

Kysymys, johon törmään jatkuvasti, on se, että ”miten kauan kestää, että uusi sivu löytyy Googlesta?”. Tähän ei ole hakukoneidenkaan puolelta suoraa vastausta, mutta käytännössä uusi sivu voi alkaa näkyä hakutuloksissa heti kun se on indeksoitu. Indeksointi puolestaan voi tapahtua jo saman päivän aikana tai jopa nopeammin. Indeksointi ja ensimmäisten hakutulosten joukkoon pääsy ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa ja tämä on tärkeä ymmärtää.

Tärkeämpi kysymys on se, kauanko sivulla kestää, että hakukoneoptimoitu sisältö nousee hakukoneissa ensimmäiselle sivulle tai ensimmäisten hakutulosten joukkoon. Vastaus tähän on edellistä vielä monimutkaisempi ja esimerkiksi Google on kertonut, että hakutulosten näyttämiseen vaikuttaa yli 200 yksittäistä tekijää. Kirjoitimme aiheeseen liittyen ja voitkin halutessasi lukea artikkelimme 8 Vinkkiä maksuttoman näkyvyyden parantamiseen verkossa.

Sivustokartta

Monesti uudet sivut halutaan näkyville mahdollisimman nopeasti. Sivustokartta auttaa tässä. Se on käytännössä hakukoneita varten tehty tiedosto, jonka tehtävä on listata kaikki sivuston indeksoitavaksi haluttavat sivut yhteen listaan, jota hakukoneiden on helppo tulkita. Sivustokartta kannattaa ladata esim. Googlen Search Consoleen (entinen verkkovastaavan työkalut). Search Consolessa on myös monia muita hyviä ominaisuuksia, joihin kannattaa tutustua. Mainittakoon, että sivustonkartankaan lisäys ei aina välttämättä takaa sitä, että kaikki sivut indeksoidaan, mutta ainakin se auttaa ja nopeuttaa prosessia useimpien sivujen kohdalla. Voit myös pyytää hakukoneita indeksoimaan sivusi Search Consolen kautta.

Hakutuloksissa mahdollisimman relevanttia sisältöä

Yksi asia, mikä on tärkeä ymmärtää, on se, että hakukoneet pyrkivät aina tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman relevanttia ja käyttäjän hakua vastaavaa sisältöä. Sellaista sisältöä, mitä hakija haluaa löytää. Mieti siis itsekin, mitä hakukoneen käyttäjät haluavat löytää kirjoittaessaan avainsanoja hakukenttään. Kun teet hakukoneoptimointia, muista, että sivustoa optimoidaan oikeastaan sen käyttäjille – ei hakukoneille. Kun sivuston käyttäjät ovat tyytyväisiä sisältöösi, hakukoneetkin haluavat näyttää sitä.

Pyri tuottamaan ja tarjoamaan parasta mahdollista, ja käyttäjälle oikeasti hyödyllistä sisältöä – ja tee se paremmin kuin kilpailijasi. Voit hyvin käydä tutkimassa hakutuloksia erilaisilla avainsanoilla. Kiinnitä huomiota siihen, millaisen sisällön hakukone näkee relevantiksi. Tee oma sisältösi vielä paremmaksi ja olet kovaa vauhtia menossa tulosten kärkeen.

Näkyvyyteen vaikuttavat tekijät ja algoritmit

No mitäs sitten, kun sisältö on ainakin omasta mielestä kohdillaan, mutta oma sivu ei vielä löydykään hakutulosten kärjestä? Kuten aiemmin jo mainittiin, hakukoneoptimointiin ja hakutulosten näyttämiseen liittyy niin monta tekijää, että vaikka ainutlaatuinen, mielenkiintoinen ja laadukas sisältö on pääosassa, se ei välttämättä yksin riitä.

Hakukoneet ovat luoneet omia algoritmeja eli niin sanottuja laskukaavoja, joiden tarkoitus on automaattisesti ja reaaliaikaisesti määritellä, mitkä sivut näyttää milloinkin. Algoritmien laskukaava on monimutkainen ja se sisältää yleensä erilaisia kertoimia eri arvossa oleville näkyvyyteen vaikuttaville tekijöille. Hakukoneet eivät julkaise algoritmejaan julkisesti, sillä silloin niitä olisi liian helppo väärinkäyttää. Tämän tuloksena hakutulosten sisältö ei enää olisi välttämättä käyttäjän näkökulmasta niin relevanttia. Ja kun tulos ei ole haluttu, etsitään vaihtoehtoista ratkaisua.

Suurimmat hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät vuonna 2019 ovat sivuston sisällön lisäksi muun muassa sivuston nopeus, mobiiliresponsiivisuus sekä linkit sivustolle ja yksittäisiin sivuihin. Kannattaa varmistaa, että ainakin nämä asiat ovat sivustolla kunnossa. Myös SSL-sertifikaatti ja sivuston suojaus on hyvä hoitaa kuntoon.

Voit myös pyytää digitoimistolta, kuten Siniseltä Härältä apua hakukoneoptimoinnissa sekä sivuston analyysissä. Ammattilainen osaa nostaa hyvin esiin sivuston kehityskohtia, joita kehittämällä hakutuloksissa päästään paremmalle sijainnille ja tekemään enemmän myyntiä.

Koska aihe on sen verran laaja, kirjoitin sivuston näkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä oman artikkelin.

Härkävinkki

Mieti millaista sisältöä haluaisit itse nähdä, kun haet eri avainsanoilla ja anna ihmisille enemmän kuin muut. Hyvä sisältö saa ihmiset jakamaan sisältöäsi eteenpäin, viettämään aika sivustolla ja sitoutumaan yritykseesi helpommin. Näin näkyvyys kasvaa kuin itsestään. Muista miten hakukoneet toimivat, kun teet hakukoneoptimointia.

Verkkosivujen sisällöntuotanto – näin onnistut projektissa

Tästä aiheesta puhutaan Sinisen Härän toimistolla melkeinpä päivittäin – eikä suotta. Verkkosivujen sisällön avulla yritys kertoo potentiaaliselle asiakkaalleen, mitä palveluita tai tuotteita tarjoaa ja kenelle. Hyvin optimoidun sisällön avulla yrityksen verkkosivut myös löydetään Googlesta, eli tavoitetaan ne potentiaaliset asiakkaat. ”FUN FACT”: Kerrottakoon myös, että suurin osa viivästyneistä verkkosivuprojekteista johtuu juuri sisällöntuotannon ongelmista. Tässä blogitekstissä avaimet onnistumiseen verkkosivuprojektin tärkeimmässä osassa eli sisällöntuotannossa.

Aseta sisällölle selkeät tavoitteet

Verkkosivuprojektin alkuvaiheen tärkein asia on asettaa uudelle sivustolle selkeät tavoitteet. Halutaanko nostaa yrityksen näkyvyyttä? Halutaanko parantaa yrityksen visuaalista identiteettiä? Halutaanko saada lisää liidejä? Vai ehkä kaikkia edellä mainituista?

Selkeät tavoitteet helpottavat myös verkkosivujen sisällöntuotannon prosessia. Tavoitteet määrittävät, millaista tekstiä verkkosivuille tuotetaan ja miten kävijää ohjataan sivustolla.

Verkkosivujen sisällöntuotanto – Suunnittele rakenne huolella

Tavoitteiden asettamisen jälkeen ehdottomasti seuraava askel on verkkosivujen rakenteen suunnittelu, ja siihen kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa. Vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä potentiaalinen asiakas yrityksen sivuilta hakee? Mitä hän haluaa löytää ensimmäisenä? Tai vaihtoehtoisesti mihin yritys haluaa asiakkaan ohjata?

Sinisen Härän kanssa verkkosivuprojektia tehdessäsi kustannuksiin sisältyy rakenteen suunnittelu. Tarjouksissa puhumme projektin vaiheesta termillä ”Sivuston käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus”. Rakenteen suunnittelu aloitetaan projektin aloituspalaverissa pohtimalla asiakkaan kanssa yhdessä edellä mainittuja kysymyksiä. Lopputuotteena asiakkaalle esitellään verkkosivujen wireframing-malit, eli ns. sivuston rautalankamalli, jossa keskitytään loppuasiakkaan ostoprosessiin.

Aikatauluta ja jaa vastuuta

Seuraavaksi tee selkeä (ja realistinen!) aikataulu sisällön eri vaiheista ja jaa vastuu sisällöistä eri alueiden asiantuntijoille. Suosittelen, että sisällöntuotantoon varataan aikaa reilusti. Ja rehellisesti sanottuna, lisää tähän aikatauluun vielä vähän löysää. Sisällöntuotanto on verkkosivuprojektin tärkein vaihe, eikä sitä tule tehdä kiireessä. Aika usein kuvitellaan, että ”kyllähän ne tekstit nopeasti saadaan tehtyä”, mutta todellisuus onkin toinen. Usein kuulemme asiakkailta myös kommentteja siitä, kuinka vaikeaa omasta tuotteesta tai palvelusta olikaan kirjoittaa – ymmärrettävästi, koska työskentelemme joka päivä niiden asioiden äärellä ja oman yrityksen tuottama arvo saattaakin muodostua jopa itsestäänselvyydeksi.

Mikäli sisällöntuotanto tuntuu edelleen haastavalta, voit kääntyä myös asiantuntijan puoleen. Me Sinisellä Härällä teemme verkkosivujen sisällöntuotantoa päivittäin, ja autamme mielellämme myös tässä projektin osassa.

Verkkosivujen sisällöntuotanto – Optimoi asiakkaille, älä hakukoneille

Särähtääkö otsikko korvaan? Eikö nimenomaan hakukoneoptimointi ja yrityksen näkyvyyden maksimointi ole syy verkkosivu-uudistukseen? Nimenomaan, näinhän se menee. Haluamme silti painottaa, että verkkosivujen sisällön laadun määrittää aina lopulta asiakas, ja asiakkaan toimet sivustolla.

Mitä haluamme sanoa on, että verkkosivujen sisältö ei saa olla pelkkää avainsanojen viljelemistä oikealla tavalla, vaan sisällön tulee oikeasti kiinnostaa asiakasta ja ohjata asiakasta eteenpäin sivustolla. Verkkosivujen sisällön tärkein tehtävähän on kuitenkin tuottaa yhteydenottoja, tilauksia verkkokaupassa tai hankkia laadukkaita liidejä yritykselle.

Syötä sisältö sivustolle siten, että se löydetään

Rakenne suunniteltu – check! Tekstisisältö valmiina – check! Ja ollaan (toivottavasti) vielä aikataulussakin. Enää pitää syöttää sisältö verkkosivuille. Sisällön syötössä tärkeää on esimerkiksi otsikoiden oikeaoppinen merkitseminen, linkkien lisääminen tekstiin sekä asiakkaan ohjaaminen eteenpäin call-to-action -tekstien avulla. Kun sisältö syötetään oikein sivustolle, saadaan hyvin tehdyn sisällön hyöty maksimoitua parantuneen hakukonenäkyvyyden ja entistä selkeämmän sivuston myötä.

Jos teet verkkosivuprojektia yhteistyössä Sinisen Härän kanssa, niin lähtökohtaisesti lisäämme sisällöt rakennusvaiheessa sivustolle asiakkaan puolesta. Näin pystymme takaamaan sen, että myös sisällön syöttö on tehty oikeaoppisesti. Projektin loppuvaiheessa tai sovitusti järjestämme asiakkaalle käyttökoulutuksia sivuston hallintaan ja sisällön syöttöön liittyen. Tämän lisäksi meiltä löytyy myös oma WordPress-ohjeistus, ja laajasti kustomoiduissa verkkosivuprojekteissa suosittelemme lisäksi asiakkaalle kustomoitua käyttöopasta verkkosivujen hallintaan.

Yhteenveto

Kuten kirjoituksessa monta kertaa mainitsinkin, on sisällöntuotanto verkkosivuprojektin tärkein vaihe. Kertaus on opintojen äiti, joten tässä vielä listauksena tärkeimmät opit onnistumiseen:

  • Aseta verkkosivu-uudistukselle selkeät tavoitteet
  • Suunnittele sivuston rakenne ajan kanssa – kysy tarvittaessa apua asiantuntijalta
  • Aseta sisällöntuotannolle realistinen aikataulu
  • Tuota sellaista sisältöä, joka saa asiakkaan kiinnostumaan tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta
  • Kiinnitä huomiota myös sisällön syöttöön

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa, lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa, ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!

Sosiaalisen median sanasto

Sosiaaliseen mediaan ja sen markkinointiin liittyy lukuisia termejä ja lyhenteitä, jotka voivat ensikuulemalta vaikuttaa aika sekavalta viidakolta. Termien käyttö aiheuttaa myös melkoista finglishiä, sillä kaikkia termejä ei ole suomennettu eikä se välttämättä ole tarkoituksenmukaistakaan.

Kokosin tähän blogiin yleisimpiä ja tärkeimpiä termejä, jotka somea ja somemarkkinointia tekevän kannattaa tuntea. Ota nämä haltuun ja saat taas enemmän irti markkinointikumppanisi raporteista!

Sosiaalisen median aakkoset

A/B-testaus

A/B-testaus vertaa kahta lähes identtistä mainosta tai mainosryhmää toisiinsa, jotta nähdään kumpi toimii paremmin. A/B-testausta tehdessä on tarkoitus muuttaa vain yhtä elementtiä, kuten otsikkoa tai kuvaa, jotta saadaan tietää, että toimivuus riippuu juuri kyseisestä elementistä.

Ads Manager

Ads Managerilla viitataan pääasiassa Facebookin mainostyökaluun, mutta se voi tarkoittaa myös muiden sosiaalisen median kanavien vastaavia työkaluja. Nimensä mukaisesti mainostyökaluissa luodaan ja ylläpidetään somekanavien mainoksia. Instagram-mainonta on liitetty Facebookin Ads Manageriin, mutta muilla somekanavilla on omat mainostyökalunsa.

Algoritmi

Somemaailmassa algoritmilla tarkoitetaan kanavien sisäisiä sääntöjä ja ohjelistoja, jotka määrittävät sen, miten kanavat toimivat ja mitä niiden syötteissä näytetään kullekin käyttäjälle. Kanavat eivät julkisesti paljasta algoritmejaan ja niiden toiminnallisuuksia kokonaisuudessaan, mutta spekulointia aiheesta löytyy senkin edestä. Spekuloinnit ovat usein vähintään jossain määrin oikeassa ja ne ovat syntyneet testailujen ja kokemusten perusteella. Mutta algoritmit myös muuttuvat jatkuvasti, joten yhtä absoluuttista totuutta tähän emme saa varmasti koskaan.   

Bio

Bio on sosiaalisen median profiilissa olevat lyhyt esittely käyttäjästä tai yrityksestä. Linkki biossa on ilmaisu, jota käytetään yleensä silloin, kun Instagramissa jaetaan sisältö, johon ohjaava linkki löytyy Instagramin biosta. 

Boostata

Boostaamisella tarkoitetaan orgaanisen postauksen nostamista maksetuksi mainokseksi. Boostaminen tehdään kanavan syötteestä ilman varsinaisen mainostyökalun käyttöä. Boostatessa kohdennusmahdollisuudet ovat huomattavasti rajallisemmat kuin varsinaisissa mainostyökaluissa. Uskallan väittää, että tämän takia somemarkkinointia ammatikseen tekevät eivät boostaa julkaisuja, vaan tekevät ”oikeat” mainokset.

Business Manager             

Business Manager on Facebookin hallinnointityökalu, jonka alla ovat muun muassa Ads Manager ja yritystilin asetukset.

Chatbot/Botti

Chatbot eli botti on tekoälyä hyödyntävä työkalu, jonka avulla yritys voi esimerkiksi tarjota asiakaspalvelua ja vastata asiakkaan kysymyksiin tai jopa hoitaa ajanvarauksen automatisoidusti. Chatbotin voi integroida nettisivuille tai esimerkiksi Facebook Messenger -viestisovellukseen.

CPC

CPC eli Cost Per Click tarkoittaa hintaa, jonka mainostaja maksaa yhdestä klikkauksesta. Klikkihintaan vaikuttavat mainoksen laadun ja kohderyhmään osuvuuden lisäksi muun muassa missä lokaatioissa mainostetaan ja ketä tavoitellaan.

CPM

CPM eli Cost Per Mille tarkoittaa hintaa, jonka mainostaja maksaa 1 000 näyttökerrasta. Jos kampanja tavoittelee mahdollisimman suurta näkyvyyttä, on CPM hyvä mittari.

CTA

CTA eli Call-To-Action on mainoksessa oleva toimintakehote, kuten ”Lue lisää”, ”Varaa aika” tai ”Lataa opas”. CTA:t ovat tärkeitä, sillä kaikessa yksinkertaisuudessasan ihmiset tekevät niin kuin heitä käsketään.

CTR

CTR eli Click Through Rate tarkoittaa klikkausprosenttia, eli kuinka moni mainoksen nähneistä klikkaa mainosta tai siinä olevaa linkkiä. CTR lasketaan kaavalla (klikkaukset/näyttökerrat) x 100.

CVR tai CR

Conversion Rate, josta käytetään lyhenteitä CR sekä CVR, tarkoittaa konversioprosenttia, eli kuinka moni mainoksen nähneistä tekee halutun toimenpiteen. Tätä toimenpidettä kutsutaan konversioksi ja se voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteen ostoa, webinaariin ilmoittautumista tai oppaan lataamista. Konversioprosentti lasketaan kaavalla (konversiot/näyttökerrat) x 100.

Dark-postaus

Darkista postauksesta puhuttaessa tarkoitetaan somemainosta, joka ei näy ollenkaan mainostajan aikajanalla. Se on siis ”piilossa” ja näkyy käyttäjän syötteessä vain mainostettaessa.

Dark social

Dark socialilla ei ole mitään tekemistä dark-postauksen kanssa. Dark socialilla tarkoitetaan sellaista sosiaalisen median jakoa, joka tapahtuu ns. pimennossa, eli siitä ei jää digitaalisesti seurattavaa jälkeä. Esimerkiksi pikaviestimiin jaetut linkit kirjautuvat Google Analyticsissa suoraksi liikenteeksi ja somesta tai verkkosivuilta otetut ja kaverille lähetetyt kuvakaappaukset eivät kirjaudu tietenkään mihinkään.

DM, Direct message

DM eli Direct message on käyttäjän inboxiin eli postilaatikkoon lähetetty yksityisviesti, joka näkyy vain lähettäjälle ja vastaanottajalle.

Dynaamiset mainokset

Dynaamisilla mainoksilla voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa, jotka molemmat liittyvät Facebook- ja Instagram-mainontaan. Dynaaminen mainonta tarkoittaa sitä, kun käyttäjä on vieraillut verkkokaupassa ja näkee tämän jälkeen Facebookissa tai Instagramissa mainoksia tuotteista, joita on juuri selannut. Mainonta perustuu käyttäjän liikenteen seuraamiseen ja sitä varten täytyy Pikselin olla liitetty verkkokauppaan sekä verkkokaupan tuoteluettelo Facebookiin.

Facebookissa ja Instagramissa on myös mahdollista tehdä manuaalisesti dynaamisia mainoksia, joihin luodaan useita vaihtoehtoja eri mainoselementteihin. Näistä Facebook kokoaa ja esittää parhaiten toimivia mainoksia algoritmiensa perusteella. Esimerkiksi yhteen mainokseen voi laittaa useita kuvia, otsikoita, mainostekstejä ja toimintakehotteita, joista näytetään parhaiten toimivia. Dynaamisia mainoksia tehdessä on tärkeää huomioida, että kaikki elementit sopivat toisiinsa kaikilla mahdollisilla kombinaatioilla.  

Engagement rate

Vuorovaikutusta kuvaava Engagement Rate eli vuorovaikutusprosentti on mittari, joka kertaa kuinka hyvin postaus motivoi yleisöä reagoimaan siihen, eli olemaan vuorovaikutuksessa postaukseen. Vuorovaikutusprosentti lasketaan kaavalla (postaukseen reagoineiden määrä / postauksen nähneiden määrä) x 100. Mitä isompi Engagement Rate, sitä parempi.

Fiidi/syöte

Fiidi tulee englannin kielen sanasta feed, mikä tarkoittaa suomeksi syötettä. Tässä yhteydessä syötteellä tarkoitetaan sitä sisältövirtaa, joka käyttäjälle näkyy eri somekanavissa. Syötettä voidaan ajatella myös kyseisen kanavan kotisivuna, jossa käyttäjä näkee toisten postauksia ja reagoi niihin.

#Hashtag

Hashtagin eli aihetunnisteen tunnistaa #-merkistä. Hashtagit ovat avainsanoja, joiden avulla yhdistetään samaan aiheeseen liittyviä postauksia. Hashtageja käytetään erityisesti Instagramissa ja Twitterissä, joissa käyttäjä tyypillisesti etsii tiettyyn aihetunnisteeseen liittyviä postauksia. Esimerkiksi Sininen Härkä käyttää postauksissaan usein hashtageja #sininenhärkä ja #thankgoditsbullday.

Instagram Shopping

Instagramin Shopping- eli ostostoiminnon avulla verkkokaupan tuotteita voi liittää Instagramin syötteen sekä tarinoiden julkaisuun. Instagram-ostoksia varten tili täytyy olla liitetty Facebook-sivuun, johon on liitetty luettelo.

Kampanja–mainosryhmä–mainos-kampanjarakenne

Somekanavien mainostyökaluissa kampanjat rakennetaan niin, että yhden kampanjan alla on yksi tai useampi mainosryhmä, joiden alla on yksi tai useampia mainoksia. Mainosryhmää voidaan kutsua myös kohderyhmäksi.

Kanava/somekanava

Sosiaalisen median kanavista puhutaan usein vain kanavina. Eri somekanavia ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube ja Tiktok.

Karuselli

Karuselli on mainosmuoto, jossa mainoksessa on yksi mainosteksti, mutta useita kuvia ja linkkejä, joita voi selata oikealle ja vasemmalle karusellimaisesti. Karusellimainoksia voi tehdä muun muassa Facebookissa, Instagramissa ja Linkedinissä.

Kylmä yleisö

Kylmällä yleisöllä tarkoitetaan markkinoinnin kohderyhmää, jolla ei ole vielä kytköstä mainostajaan. Kylmä kohderyhmä määritellään esimerkiksi yleisön iän, sijainnin, kiinnostuksen kohteiden tai koulutuksen perusteella.

Liikenne/Traffic

Liikenteellä tarkoitetaan tietylle sivustolle tai somekanavaan ohjautuvia käyttäjiä. Liikenteen lisääminen on hyvin yleinen maksetun somemarkkinoinnin tavoite. Liikennettä ohjataan verkkosivuille esimerkiksi jakamalla somessa sivustolle ohjaava linkki.

Luettelo

Verkkokaupan tuotteet voi liittää Facebookiin luettelon avulla. Luettelon liittämällä voi Facebookiin tehdä kaupan, käyttää verkkokaupan tuotteita dynaamisissa mainoksissa sekä hakea Instagram Shopping -ominaisuutta, jonka avulla tuotteita voi käyttää myös Instagramissa.

Natiivimarkkinointi

Natiivimarkkinoinnilla tarkoitetaan mainosta, joka näyttää siltä, kuin se olisi mainossivuston orgaanista sisältöä. Somekanavissa olevat mainokset ovat siis natiivimarkkinointia, mutta yleisimmin tällä tarkoitetaan esimerkiksi eri verkkomedioiden sivuilla olevia mainoksia.

Orgaaninen postaus

Orgaaninen postaus on yrityksen tai henkilön aikajanalleen jakamaa sisältöä, joka näkyy käyttäjän syötteissä sekä profiilin sivulla.

Pikseli

Facebook- ja Instagram-markkinointiin liittyvä Pikseli on pieni JavaScript-koodinpätkä, jonka voi asentaa mille tahansa verkkosivulle. Pikseli seuraa verkkosivulla tapahtuvaa liikennettä ja sen avulla voi muun muassa luoda kohderyhmiä sivuston kävijöistä eli tehdä rema-markkinointia, mitata sivustolla tapahtuvia konversioita sekä tehdä dynaamisia tuotemainoksia.  

Postaus

Postaus on sosiaalisessa mediassa jaettu kuva, teksti, video, linkki tai muu sisältö.

PPC

Pay Per Click tarkoittaa klikkiperusteista markkinointia. PPC-tavoitteellisella kampanjalla tavoitellaan siis klikkejä ja sitä kautta siirtymisiä mainostajan määrittämälle verkkosivulle. 

Rema/Reta

Remarketing eli rema tarkoittaa uudelleenmarkkinointia, jossa mainokset kohdennetaan verkkosivusi tai somekanavasi kanssa vuorovaikutuksessa olleille henkilöille. Retargetointi eli reta on käytännössä sama asia, mutta tarkoittaa kirjaimellisesti kohdennustapaa.

ROI/ROAS

Return Of Investment eli ROI ja Return Of Ad Spent eli ROAS kertovat, kuinka moninkertaisesti mainostaja saa sosiaalisen median markkinointiin käyttämänsä rahat takaisin. Somessa tavoitellaan usein brändimarkkinointia, joten näitä lukuja ei ole aina mahdollista tai tarkoituksellista laskea. Jos somemarkkinoinnilla ohjataan verkkokauppaan ja tavoitellaan suoraa kauppaa, voidaan luvut laskea. Niiden lisäksi kannattaa kuitenkin käyttää myös muita mittareita sosiaalisen median markkinoinnin tehon arvioimiseksi. ROAS lasketaan kaavalla mainonnasta saadut tulot / mainontaan käytetyt eurot.

Some

Some on lyhenne sosiaalisesta mediasta. Sosiaalisia medioita ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok ja Whatsapp.

Somekampanja

Somekampanjalla tarkoitetaan maksettua mainoskampanjaa, joka tehdään valittuihin somekanaviin.

Stories/tarinat

Instagramissa, Facebookissa, Whatsappissa, Snapchatissa ja pian myös Linkedinissä voi julkaista tarinoita eli kuvia ja videoita, jotka näkyvät käyttäjille vain 24 tunnin ajan kanavan omassa tarinaosiossa. Tarinoita voi postata orgaanisesti sekä tehdä tarinamuotoisia mainoksia.

Tagit, tägäys

Tägääminen tarkoittaa sitä, kun postauksessa mainitaan jokin somekanava tai sometili ja se merkitään niin, että maininta on linkki, jota klikkaamalla päädytään mainittuun kanavaan tai tiliin. Tagit ovat tilien nimiä eli kanavien käyttäjänimiä. Tageja käytetään erityisesti Instagramissa ja Twitterissä. Esimerkiksi Sinisen Härän saa tägättyä kirjoittamalla Instagramissa postaustekstiin @sininenharka.

Targetointi, kohdentaminen

Targetointi eli mainosten kohdentaminen on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein onnistuneen somekampanjan tekijä. Somekampanjoita voidaan kohdentaa rema-yleisölle tai ns. kylmälle yleisölle.

UGC

UGC eli User Generated Content tarkoittaa käyttäjien luomaa sisältöä. UGC voi olla esimerkiksi kuvia, videoita, äänitiedostoja, arvosteluita, blogeja, artikkeleita tai somepostauksia. Kun käyttäjä (tai jopa fani) luo yritykseen liittyvää sisältöä ja tägää siihen yrityksen tai käyttää yrityksen brändäämää hahstagia, se herättää luottamusta brändiä kohtaan ja nostaa brändimielikuvaa, koska ihmiset rakastavat vertaistensa tuottamaa sisältöä.

Viraali

Viraalilla sisällöllä viitataan sisältöön, joka lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa räjähdysmäisesti. Tämä tapahtuu tyypillisesti niin, että suuri määrä ihmisiä jakaa kanavasi sisällön seuraajilleen ja he jakavat sitä taas eteenpäin. Tällainen lumipalloefektin aikaansaava sisältö on sosiaalisen median jalokivi, koska sillä saa valtavan yleisön ilmaiseksi.

Jos kiinnostuit somesta, aakkosista, sisällöistä ja haluat kuulla näistä aiheista lisää, tilaa uutiskirjeemme!

Näytä