Tuotteen lisääminen WooCommerce-verkkokauppaan

Paytrailin verkkokauppa-alustaraportin mukaan WooCommerce säilyttää yhä ansaitusti johtoasemansa verkkokauppa-alustojen ykkösenä. Raportin mukaan 19 % suomalaisista verkkokaupoista on rakennettu WooCommercella, eikä ihme, sillä alusta taipuu monenlaisiin tarkoituksiin ja tarpeisiin.

WooCommercen suosion taustalla on muun muassa sen helppokäyttöisyys ja siksi tuotteiden lisääminen verkkokauppaan luonnistuu varmasti ilman sen kummempaa WordPress-kokemusta. Tästä huolimatta me Härällä ajattelimme tarjoilla vielä selkeän step-by-step-ohjeen WooCommerce-ummikoille!

Mistä lähdetään liikkeelle?

WordPressin ohjausnäkymän vasempaan laitaan ilmestyy Tuotteet-valikko, kun olet asentanut WooCommerce-lisäosan ja läpikäynyt Setup-Wizardin asetuspolun. Klikkaa Tuotteet-valikon alta ”Lisää uusi”, jotta saat auki yksittäisen tuotteen hallinnointiin tarkoitetun sivupohjan.

1. Lisää tuotteelle kuvaava tuotenimi

Tuotenimi on erittäin tärkeä niin käyttäjän kuin hakukoneidenkin näkökulmasta, joten sen tulisi olla mahdollisimman selkeä ja kuvaava. Käytä tuotenimessä orgaanisia hakusanoja, mutta muista, ettei tuotenimeen kannata ahtaa kaikkea mahdollista informaatiota tuotteesta. Säästä tarkempi informaatio tuotteen kuvauksiin.

2. Tuotteen pitkä kuvaus

WooCommercessa tuotteiden tuotekuvaukselle on kaksi paikkaa: pitkä ja lyhyt tuotekuvaus. Pitkä tuotekuvaus toimii täysimittaisena tuotekuvauksena, joka voi olla seikkaperäinen ja kaikki yksityiskohdat sisältävä tuoteseloste. Pitkän tuotekuvauksen tekstit kirjataan WooCommercen tuotteiden hallinnassa heti otsikon alla olevaan tekstilaatikkoon.

Kuvauksia kirjoittaessasi kannattaa punnita, mitkä tiedot ovat käyttäjän näkökulmasta oleellisia. Mitkä asiat pitää kertoa heti lyhyessä kuvauksessa ja mitkä seikat on puolestaan hyvä avata tarkemmin pitkässä tuotekuvauksessa. Useimmat hakukoneet spottaavat lyhyen tuotekuvauksen, joten erityisesti siihen panostaminen on tärkeää. Kerron lyhyestä tuotekuvauksesta kohdassa 6. tarkemmin.

3. Osastot

Osastot ja avainsanat helpottavat tuotteiden järjestämistä. Myös asiakkaidesi ostoprosessi helpottuu, kun he voivat etsiä tuotteita verkkokaupasta kategorian mukaan. Tuotteiden kategorisoinnissa on hyvä ottaa huomioon niiden loogisuus ja hyödyllisyys kohdeasiakkaasi näkökulmasta. Tuoteosastoja voit lisätä erikseen Tuotteet-välilehdeltä löytyvästä Osastot-osiosta tai vaihtoehtoisesti suoraan tuotetta lisätessäsi tuotesivun oikeasta laidasta.

4. Tuotetiedot

Tuotetietojen ensimmäisenä asiana valitaan tuotteen laji. WooCommercesta löytyy muutama eri tuotelaji, joista yleisimmin käytettyjä lienevät perustuote ja muunnelmatuote. Perustuotteella tarkoitetaan nimensä mukaisesti perustuotetta, jolla ei ole variaatioita esimerkiksi koon tai värin puolesta. Muunnelmatuote on puolestaan tuote, josta eri variaatioita on olemassa. Jos esimerkiksi myyt t-paitoja, olet lisäämässä verkkokauppaan mitä todennäköisemmin muunnelmatuotteita, sillä samaa t-paitaa tarjottaneen vähintäänkin eri koossa, ellei jopa myös eri väreissä. 

Lisäksi WooCommercesta löytyy joukkotuote, jonka avulla voit myydä useammasta tuotteesta muodostuvia tuotepaketteja sekä yhteistyökumppanin tuote eli tuote, joka on esillä verkkokaupassasi, mutta osto tapahtuu toisen verkkokaupan kautta.

WooCommercessa on mahdollista myydä myös ladattavia tuotteita tai palveluita. Jos myymäsi tuote on jompikumpi näistä, täppää Tuotetiedot-kohdassa oikea tuotetyyppi. Palvelu-täpän ollessa valittuna, toimitukseen liittyvät toiminnot poistuvat käytöstä tuotteen osalta. Ladattavien tuotteiden valinnan ollessa aktiivinen, tulee tuotetietoihin kenttä, johon lataat myytävän tiedoston.

Tuotteen muut perustiedot täytetään välilehti kerrallaan. Käydään ne läpi yksityiskohtaisemmin tämän blogin edetessä! Toki, jos juuri perustietojen lisääminen kiinnostaa, voit hypätä suoraan niihin tästä.

5. Avainsanat tuotteelle

Kuten osastojen, myös avainsanojen tehtävänä on helpottaa tuotteiden lajittelua ja löydettävyyttä ostajan näkökulmasta. Avainsanat eivät ole välttämättä tarpeen kaikissa verkkokaupoissa, mutta hyvänä esimerkkinä rakentamamme katalogiverkkokauppa Biozell hyödyntää avainsanoja hienosti. Ne auttavat tuotteiden löydettävyydessä ja ominaisuuksien selkeässä listaamisessa tehokkaasti ja käyttäjälähtöisesti. Avainsanojen lisääminen ja hallinnointi tapahtuu samalla toimintaperiaatteella kuin osastojen lisäys.

6. Lyhyt tuotekuvaus

Lyhyen tuotekuvauksen tarkoituksena on tarjota ostajalle tiivistetty 1–2 lauseen tuotekuvaus selkein pointein. Lyhyessä kuvauksessa ostajalle tulisi selvitä tuotteen hyödyt nopeasti silmäilemällä. 

Hakukoneet lukevat useimmiten tuotteen lyhyen kuvauksen, joten ripaus copywritingia avainsanatutkimukseen pohjautuen tuo tehoa lyhyeen tuotekuvaukseen myös hakukonenäkyvyyden kannalta.

Lyhyt tuotekuvaus kirjataan hallinnassa sille osoitettuun laatikkoon heti tuotetietojen alle ja varsinaisella tuotesivulla kuvaus tulee näkyviin ostajalle oletusarvoisesti tuotteen nimen ja hinnan alle.

7. Tuotekuva

Tähän on tarkoitus lisätä tuotteen pääkuva. Tuotekuva näkyy yksittäisillä tuotesivuilla suurimpana kuvana ja se on näkyvillä myös tuoteluettelossa tuotekuvana.

8. Tuotekuvaston kuvat

Tuotekuvastoon voit lisätä lisäkuvia tuotteesta, jotka näkyvät kuvagalleriana päätuotekuvan alla yksittäisellä tuotesivulla.

Tuotteen perustiedot -välilehdet

Sitten niihin lupaamiini perustiedot-välilehtien opastuksiin kohta kohdalta:

Yleiset-välilehti: Hinta ja alennuskampanjat

Yleiset-välilehdellä pääset asettamaan tuotteelle normaalin ja alennetun hinnan. Alennetulle hinnalle pystyy myös asettamaan alennussesongin aikataulun, jolloin tuotteilta ei tarjousjakson jälkeen tarvitse itse käydä naputtamassa alennuksia pois.

Varasto-välilehti: Varastonhallinnan asetukset tuotteelle

WooCommercen ehdottomia etuja ovat sen varastonhallinnalliset ominaisuudet. Varasto-välilehdelle voit asettaa tuotteelle yksilöllisen tuotetunnuksen eli SKU:n sekä tuotteen varastotilanteen. Pääset asettamaan myös tuotetasoisen varastonhallinnan. Mikäli tätä asetusta ei ole valittu käyttöön, tuotteen varastotieto on päivitettävä manuaalisesti. Kun valintaruutu on täpättynä, WooCommerce huolehtii automaattisesti tuotteen varastonhallinnasta.

Toimitus-välilehti

Toimitus-välilehdellä voit määritellä sekä hallita tuotteen toimitukseen liittyviä speksejä, kuten toimitusluokkia ja tuotteen mittoja sekä painoa. Toimitushinnat ja -tavat voivat vaihdella tuotteen painon tai tyypin perusteella. Toimitusluokkien avulla tuotteita pystytään luokittelemaan, mikä helpottaa toimituksen prosesseja huomattavasti.

Liittyvät tuotteet -välilehti: Cross-sellit ja up-sellit 

Liitetyt tuotteet -välilehdellä pääset lisäämään cross-sell- ja up-sell-tuotteita, joiden tavoitteena on tukea verkkokauppasi lisämyyntiä. Cross-sell-tuotteilla tarkoitetaan ristiinmyyntituotteita. Ne ovat tuotteeseen liittyviä lisämyyntituotteita, joista ostaja voisi olla potentiaalisesti myös kiinnostunut.

Up-selleistä puhutaan, kun halutaan myydä toista, hinnakkaampaa, mutta myös ominaisuuksiltaan parempaa tuotetta. WooCommercessa cross-sellit näytetään käyttäjälle usein yksittäisen tuotesivun lopussa ”Saattaisit olla kiinnostunut myös näistä” -otsikon alta ja up-sellit ostoskorisivulla.

Ominaisuudet-välilehti

Ominaisuudet-välilehdellä asetetaan muunnelmatuotteille ominaisuuksia ja variaatioita, kuten kokoja ja värejä. Muunnelmien luominen on kuitenkin ihan oma tarinansa, joten luvattakoon tässä vaiheessa tälle kirjoitukselle jatko-osa, jossa perehdytään muunnelmatuotteiden maailmaan yksityiskohtaisemmin.

Edistyneet-välilehti

Edistyneet-välilehdellä pääset halutessasi kirjaamaan tilauksen tekemisen jälkeen ilmestyvää ilmoitusta ostajalle. Välilehdellä voit myös sallia tuotteen arvostelut täppäämällä raksin valintaruutuun.

All set – sitten vain kauppaa tekemään!

Kun tuotteen tiedot on lisätty ja käyty läpi, olet valmiina julkaisemaan tuotteen. Oheisesta näkymästä näet numeroituna, mihin kohtaan edellä mainitut osiot asettuvat varsinaisella tuotesivulla. Eli miltä tuotesivu voisi asiakkaallesi näyttää.

Psst. Me Sinisellä Härällä luomme kustomoituja verkkokauppoja, joten jos mielit erottuvaa ja out of the box -layoutia verkkokaupallesi, ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

Mitä ovat rich snippets, jäsennelty tieto, schema ja mikrodata?

Perinteisesti hakukoneiden hakijalle näkyvä hakutulos sisältää metatietoihin laitetun otsikon ja kuvauksen sekä sivun URL-osoitteen. Rikastettu hakutulos eli rich snippet taas pitää sisällään näiden edellä mainittujen lisäksi ylimääräistä, hakutulosta täydentävää dataa, joka on sekä informaation että ulkonäön kannalta parempi kuin normaali hakutulos.

Tarkoituksena on tarjota haun tehneelle mahdollisimman kattava tietopaketti sekä parantaa orgaanisten klikkien määrää ja klikkiprosenttia.

Rich snippetin, scheman ja jäsennellyn tiedon ympärillä pyörivät sanat voisi tiivistää seuraaviin: informaatio, tieto, luotettavuus ja luottamus, uskottavuus, houkuttelevuus. Alempana avaan enemmän, mitä rich snippet, schema ja strukturoitu eli jäsennelty data ovat ja miten nämä äskettäin mainitsemani asiat liittyvät niihin ja miksi.

Jäsennelty tieto, schema ja mikrodata

Structured data eli jäsennelty data on standardoitu muoto sivua koskevien tietojen tarjoamiseksi ja sivun sisällön luokittelemiseksi.

Schema on datamallikoodi, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivusi tai sivustosi sisältöä ja tuomaan sitä paremmin esille hakutuloksissa. Schema.org on suurten hakukoneiden, kuten Googlen, Microsoftin ja Yahoon, yhteinen projekti, jonne schema-merkinnät lisätään ja josta Googlen on helppo lukea ja ymmärtää sivuston sisältöä ja dataa.

Mikrodata taas on sivuston HTML-koodiin lisättävä yksi jäsennellyn datan muodoista tai merkintätavoista. Toinen merkintätavoista on JSON-LD, joka määrittää tiedot HTML-sivun Javascript-objektin avulla.

Rich snippetit eli rikastetut hakutulokset

Rich snippetit ovat ns. rikastettuja osia hakutuloksista. Rich snippetien avulla hakutulokseen saadaan huomattavasti enemmän informaatiota ja tietoa, mikä vaikuttaa hakutuloksen uskottavuuteen ja tietysti myös houkuttelevuuteen.

Informaatio ja tieto myös lisäävät hakutuloksen kokoa. Jos hakutulos näyttää hyvältä ja houkuttelevalta, klikataan sitä todennäköisemmin kuin hakutulosta, jossa on vähemmän informaatiota.

Hakutulokset ovat nykyään täynnä turhiakin hakutuloksia. Mitä enemmän tietoa potentiaaliselle asiakkaalle hakutulokseen tarjotaan, sitä enemmän se lisää hakutuloksen uskottavuutta.

Rikastetun hakutuloksen osioita ovat esimerkiksi:

 • Tuotetyyppi
 • Hinta
 • Kuva
 • Tuotearviot
 • Arvostelut
 • Tapahtumat
 • Usein kysytyt kysymykset -osio

Nämä ovat rikastettuja osia, joita voidaan lisätä hakutuloksiin. Niillä on suuri vaikutus siihen, klikkaako kävijä hakutulosta vai ei.

Jos henkilö miettii valintaa kahden hakutuloksen välillä, jossa toisessa haetun tuotteen hinta näkyy olevan alhaisempi kuin toisessa, hän todennäköisesti päätyy klikkaamaan halvempaa. Samoin, jos toisessa on sata arvostelua ja toisessa kaksi, valinta luultavasti osuu ensimmäiseen, tai jos tuotevertailussa näkee, että toinen on saanut 4,6 tähteä ja toinen 3,2, niin varmaan me kaikki tiedämme, kumman hän valitsee.

Ilman näitä rikastettuja osia kävijä todennäköisesti tekisi satunnaisen valinnan tai joutuisi käymään erikseen molemmilla sivuilla lukemassa ja vertailemassa niistä löytyviä tietoja keskenään.

Nämä ovat loistavia esimerkkejä siitä, kuinka pienillä lisäyksillä saadaan potentiaaliselle asiakkaalle hänen kaipaamaansa lisätietoa ostopäätöstään vahvistamaan. Rich snippeteillä vaikutetaan siis hakutuloksiin ja klikkauksiin sekä helpotetaan valintaa tulosten välillä.

Rikastetun hakutuloksen vaikutus hakukoneoptimointiin

Rich snippetit erottuvat ja näyttävät paremmilta kuin normaalit hakutulokset. Mutta paremman ulkonäkönsä lisäksi rikastetut hakutulokset tarjoavat käyttäjälle myös paljon enemmän informaatiota jo nopealla vilkaisulla – ilman, että kävijän täytyy hyppiä kahdella eri sivustolla tietoja vertailemassa.

Rikastettujen hakutulosten avulla kävijät todennäköisemmin klikkaavat hakutulostasi, jolloin kävijäliikenne sivustollesi paranee. Pitkällä tähtäimellä rikastukset siis vaikuttavat sivustosi ja sivusi sijoittumiseen hakutuloksissa, kun Google oppii, että kävijät klikkaavat mieluummin sinun hakutulostasi kuin kilpailijasi. Loistavaa hakukoneoptimointia siis!

Google arvottaa hakutuloksia tietysti myös sivun sisällön mukaan, ja jäsennellyn datan ja rich snippetien avulla sisältö paranee.

Rikastetut hakutulokset ja jäsennelty tieto eivät kuitenkaan ole hakutulosten sijoituksiin suoraan vaikuttavia tekijöitä. Ne auttavat Googlea ymmärtämään sisältöäsi ja sivuasi sekä antavat hakutulokselle tietoa, luotettavuutta, uskottavuutta ja houkuttelevuutta. Tämä taas väistämättä vaikuttaa siihen, mitä kävijät klikkaavat ja se vaikuttaa siihen, miten hakukoneissa sijoitutaan. Google ei myöskään takaa, että käyttämällä jäsenneltyä dataa rich snippetit aina näkyisivät hakutuloksissa.

Lyhyt yhteenveto:

 • Jäsennelty tieto eli structured data – standardoitu muoto sivua koskevien tietojen tarjoamiseksi ja sivun sisällön luokittelemiseksi
 • Schema – datamallikoodi, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivusi tai sivustosi sisältöä ja tuomaan sitä paremmin esille hakutuloksissa
 • Schema.org – sivusto, jonne schema-merkinnät lisätään ja josta Googlen on helppo lukea ja ymmärtää sivuston sisältöä ja dataa
 • Rich snippets – hakutulosten rikastetut osat
 • Mikrodata – sivuston HTML-koodiin lisättävä yksi jäsennellyn datan muodoista tai merkintätavoista

Jos et ole vielä aloittanut Google-mainontaa, lue kuinka luot Google Ads -tilin ja mainoskampanjan!

Näytä