Blogi

8 vinkkiä maksuttoman näkyvyyden parantamiseen Googlessa

Nosta yrityksesi orgaanista näkyvyyttä

Tiedonhaku on nykyään sitä, että ihmiset käyttävät hakukoneita löytääkseen tuotteita ja palveluita, joita he ovat kiinnostuneita ostamaan. Kun henkilö etsii hakukoneen kautta tarvitsemaansa tuotetta tai palvelua, suurimmalle osalle yrityksistä on tärkeää tulla nähdyksi potentiaaliselle asiakkaalle hakutuloksen kärjessä. Käytännössä, kun puhutaan hakukoneista, Suomessa tarkoitetaan Googlea (yli 96 % markkinaosuus 08/2020).

Google-näkyvyys ei ole itsestään selvää ja sen eteen tulee nähdä vaivaa, ja yrityksellä on suositeltavaa olla strategia tämän toteuttamiselle. Mikäli yritys ei perehdy orgaanisen näkyvyytensä parantamiseen, se menettää päivittäin hyviä tilaisuuksia tulla nähdyksi ja saada uusia asiakaskontakteja internetin kautta. Ammattimainen hakukoneoptimointi lisää sivuston näkyvyyttä ja sen myötä kävijöiden määrää, jonka jälkeen päämääränä on useimmiten tuloksen tekeminen sivuston kautta.

1. Toimivat avainsanat

Vaikka hakukoneita ei pysty enää harhauttamaan esimerkiksi piilottamalla avainsanoja sivulle, on edelleen äärimmäisen tärkeää löytää sivuston aitoon sisältöön sellaisia avainsanoja, joita yrityksen kohderyhmä käyttää hakukoneella etsiessään.

Avainsanatutkimuksen avulla saadaan optimoinnin kannalta elintärkeää tietoa muun muassa siitä, millaisia avainsanoja potentiaalinen asiakas käyttää etsiessään yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua.

Hyvin tavallinen virhe on valita hakusanoikseen kaikista suosituimmat sanat, jolloin hakusanat ovat kovin kilpailtuja tai vaihtoehtoisesti kalliita mainostaa.

Pahimmillaan väärin perustein valitut avainsanat ohjaavat sivustolle hyödytöntä liikennettä eli kävijöitä, jotka eivät etsi mitään sivustolta löytyvää. Google-näkyvyyden parantaminen itsessään ilman tarkkaa fokusta ei tuo yritykselle toivottua hyötyä.

Tiukentuneiden tietoturvavaatimusten vuoksi Google ei anna enää yhtä tarkkaa tietoa kävijöistä. Monesti Analyticsin puolella voidaan huomata, että suuri osa hakusanoista kätkeytyy ”Not provided”- tai ”Other”-otsikon taakse. Tämä tarkoittaa sitä, että haettuja sanoja ei voida näyttää.

Tietoturvavaatimuksista huolimatta Google Search Console (entinen Google Webmaster’s Tools) voi kuitenkin auttaa ymmärtämään, kuinka Google näkee sivuston. Tällä tiedolla sivustoa voidaan kehittää yhä paremmaksi ja sijoittua korkeammalle Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

Search Console -työkalu on mahdollista ja suositeltavaa linkittää Google Analytics -tiliin. Mikäli tätä ei ole vielä tehty yrityksen sivuston tileille, se onnistuu Analyticsissä seuraavaa polkua pitkin: Järjestelmänvalvoja – Hankinta – Search Console.

2. Ajankohtainen ja tuore sisältö

Blogin perustaminen on hyväksi havaittu keino lisätä sisältöä sivustolle. Perinteisten blogipostausten sijaan julkaistava sisältö voi olla paljon muutakin. Sivustolla voidaan julkaista yrityksen uutisia, tapahtumia tai mitä tahansa luontaisesti syntyvää asiaa.

Aktiivisesti tuoreella sisällöllä päivitettävät sivustot ovat houkuttelevampia hakukoneille, sillä hakukoneen silmin päivitettävällä sivustolla on käyttäjälle enemmän annettavaa.

Jokainen blogikirjoitus ja muu vastaava julkaisu kannattaa jakaa myös sosiaalisessa mediassa, sillä se auttaa omalta osaltaan lisäämään sivustolle ohjautuvaa liikennettä.

Optimointipositiivisen vaikutuksensa lisäksi blogi tarjoaa erinomaisen alustan käsitellä omiin palveluihin tai tuotteisiin liittyviä ominaisuuksia ja kysymyksiä. Mitä laaja-alaisemmin blogiin saa sisällytettyä sivuston aihealueeseen todella olennaisesti liittyviä avainsanoja, sen parempi.

Avainsanarikkaista teksteistä Google tulkitsee, että sivustolla on kattavasti esimerkiksi tarjoamiisi palveluihin liittyvää merkittävää sisältöä.

🐂 HÄRKÄVINKKI: Katso video lyhyt video, miten voit rakentaa toimivan sisältömarkkinointikoneiston ja lisätä orgaanista liikennettä sivustollanne >>

 

3. Aktivoi sivuston kävijöitä

Blogiin tai muuhun sisältöön saadut kommentit nostavat sivuston orgaanista näkyvyyttä. Kun sivuston sisältö aktivoi yleisöä, Google mitä todennäköisimmin antaa sivustolle jatkossa yhä enemmän huomiota.

Monissa blogeissa ja uutissivustoissa ei ole lainkaan kommentointimahdollisuutta, vaan ihmisiä kannustetaan siirtymään yrityksen sosiaalisen median pariin, esimerkiksi Facebookiin. Tällä tavoin liikennettä ohjataan sivustolta pois, jolloin itse sivustolla tapahtuva aktiivisuus voi jäädä toivottua vähäisemmäksi kiinnostavasta sisällöstä huolimatta.

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen kannalta yhteisöllisen kommentoinnin tulee tapahtua nimenomaan yrityksen sivustolla, ei sen sosiaalisessa mediassa. Parhaassa tapauksessa mielenkiintoinen sisältö ja kommentointimahdollisuus kirvoittavat hyvää keskustelua, joka aktivoi käyttäjän palaamaan sivustolle jatkamaan kommentointia tai katsomaan uutta sisältöä.

Erityisesti verkkokaupan puolella aktivointia voidaan harjoittaa antamalla asiakkaalle mahdollisuus tuotearvostelun tekemiseen. Tuotearvostelun mahdollisuus kannustaa asiakasta jättämään sivustolle ”puumerkkinsä”, mikä näyttää hyvältä hakukoneiden silmissä.

Tämän lisäksi tuotearvosteluiden näkyminen sivustolla viestii muille asiakkaille, että kauppa on käynyt ja muutkin käyttävät tuotteita. Vaatekaupan puolella esimerkiksi vaatekokoon liittyvät arvostelut lisäävät asiakastyytyväisyyttä, sillä oikea koko on helpompi valita aikaisempien asiakaskokemusten perusteella.
Haluaisitko saada maksuttoman auditoinnin hakukoneliikenteenne kasvattamiseen? 🔥

4. Videot

Kuvien lisäksi videot ovat edelleen kovassa nousussa. Maailman johtavan IT- ja verkkoratkaisujen toimittajan Ciscon arvion mukaan videot tulevat muodostamaan yli 80 % kaikesta verkkoliikenteestä vuoteen 2022 mennessä. Vaikka internetissä on videoita enemmän kuin koskaan, ihmiset haluavat nähdä niitä vielä lisää. Mikäli sivustolle halutaan lisää liikennettä, sisällön luominen esimerkiksi Youtubeen ja sen linkittäminen omaan sivustoon on nykyaikainen ja tehokas keino sivuston liikenteen vilkastamiseksi.

Vaikka videoita tehdään paljon, niitä katsotaan sitäkin enemmän. Tässä, kuten muussakin tekemisessä, tulee kuitenkin tietää, mitä, miksi ja kenelle ollaan tekemässä? Videon asiayhteys kannattaa miettiä tarkoin, jotta vaivalla kuvattu materiaali ei mene hukkaan

5. Sivuston responsiivisuus

Sivuston mukautuvuus tulee nousemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin. Esimerkiksi Google on siirtynyt ”Mobile-first indexiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että Google arvioi, miltä sivuston mobiiliversio näyttää ja kuinka se vastaa sivuston todellista versiota. Mobiiliversion olemassaolo ja sen käytettävyys vaikuttavat sivuston näkyvyyteen, vaikka henkilö käyttäisi hakukonetta tavallisella tietokoneella.

Tämä kehityssuunta on looginen, sillä yhä suurempi osa hakukoneen hauista tehdään nimenomaan mobiililaitteilla ja niiden osuus tulee kasvamaan entisestään.

6. Nopeus

Vanha vinkki, mutta edelleen ajankohtainen. Hakukoneet seuraavat sivustojen nopeuksia jatkuvasti ja nopeus tiettävästi vaikuttaa sijoitukseen hakutuloksessa. Kirjoitimme sivuston nopeuden optimoinnista kokonaisen artikkelinkin, mutta suorituskyvyn parantamiseksi tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

  • Kuvien optimointi (koko ja kuvatiedostoformaatti)
  • Suurikokoisten tiedostojen hallinta
  • Lisäosien määrä, laatu ja yhteensopivuus
  • Riittävän hyvä alusta, esim. WP-optimoitu webhotelli

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen lisäksi nopeus on tärkeää onnistuneen käyttökokemuksen takaamiseksi. Ihmiset haluavat löytää vastauksia kysymyksiinsä todella nopeasti, eikä kukaan varsinaisesti nauti hitaasti latautuvista sivuista.

Kun sivut latautuvat hyvin, asiakas viihtyy siellä paremmin ja saattaa ostaa herkemmin hyvin toimivalta sivustolta. Samalla hakukoneet saavat tästä signaalia, että sivustolla vietetään enemmän aikaa.

7. Laadukkaat linkit

Kuten on jo mainittu, oiva tapa lisätä sivuston liikennettä on linkittää sivusto esimerkiksi omaan Youtube-videoon. Sivustolle ohjaavat ulkoiset linkit ovat edelleen tärkeä tekijä hakukoneoptimoinnissa. Siinä missä huonoista lähteistä tulevat linkkaukset tekevät vahinkoa sivuston Google-näkyvyydelle, laadukkaat linkkaukset nostavat sitä tehokkaasti.

Linkkien viljeleminen keinotekoisesti pitkin internetiä on mennyttä aikaa, ja sellainen toiminta kannattaa lopettaa heti. Googlen kehittämät algoritmipäivitykset pitävät yhä tarkemman huolen siitä, että spämmilinkatut sivustot eivät näy hakutuloksissa lainkaan.

Linkkien hankinnassa on hyvä keskittyä määrän sijasta laatuun. Aikaa kannattaa käyttää sellaisten linkkien hankintaan, jotka liittyvät yrityksen toimintaan ja sivuston olennaiseen sisältöön. Mikäli jokin palveluntarjoaja väittää nostavansa sivuston näkyvyyden hetkessä huippuunsa, se on yleensä liian hyvää ollakseen totta.

Google kehittää päivityksiään tiuhaan tahtiin sulkeakseen pois kaiken keinotekoisen näkyvyyden kasvattamisen. Pahimmassa tapauksessa vastaavalla toiminnalla voi jopa heikentää omaa näkyvyyttään rangaistusten muodossa. Tämän vuoksi tulee siis aina keskittyä aitoon ja laadukkaaseen sisältöön ”huijaamisen” sijaan.

8. Hakukonetulosten seuranta ja optimointityön pitkäjänteisyys

Yhä paremman hakukonesijoituksen saavuttamiseksi avainsanojen toimivuutta ja hakukoneoptimoinnin vaikutuksia tulee seurata aktiivisesti. Seurannan avulla voidaan selvittää, vievätkö tehdyt muutokset sivustoa toivottuun suuntaan eli kohti aktiivisempaa liikehdintää, parempaa näkyvyyttä ja myyntiä.

Pelkän sijoituksen seurannan ohella on tärkeää tutkailla sivuston analytiikkaa kokonaisvaltaisesti. Huomioiden, mitkä avainsanat ja lähteet tuovat sivustolle eniten kävijöitä.

Parasta tässä viimeisessä vinkissä on se, että kaikki voivat suorittaa sivuston seurantaa omatoimisesti Analyticsin avulla tai ilman. Joskus on hyvä surffata omalle sivustolleen ja katsoa ulkopuolisen silmin, miltä se näyttää. Onko sivusto looginen, avautuvatko sivut sutjakkaasti tai löytyykö sieltä epäkohtia, jotka olisi syytä korjata?

Tiivistelmä

Yrityksen orgaanisen näkyvyyden parantamisessa avainsanojen tutkiminen, sisällön aktiivinen päivittäminen ja markkinointi, linkkirakenteet ja ajan tasalla pysyminen ovat asioita, joihin on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota.

Hakukoneoptimoinnin kulmakivinä jatkavat sivuston sisällön laadukkuus, sivuston kävijöiden aktivointi, sivuston nopeus sekä hyvälaatuiset linkitykset – näiden merkitys korostuu entisestään. Vanhat kunnon vinkit orgaanisen näkyvyyden parantamiseen saavat uutta twistiä mobiilioptimoinnin tärkeyden korostuessa.

HÄRKÄVINKKI

Jos Google-näkyvyyden kasvattaminen kiinnostaa ja haluat saada oikeasti hyviä tuloksia, laita meille rohkeasti viestiä. Voit myös tutustua asiakascaseihimme täältä.