Blogi

Älä osta hakukone­optimointia pakettihintaan

Mikko kirjoitti edellisessä Sinisen Härän postauksessa verkkosivujen sisällöntuotannon tärkeydestä ja sen roolista osana suurempaa projektia. Tämä artikkeli käsittelee tarkemmin puolestaan sisällöntuotannon hakukoneoptimoinnin (SEO) prosessia ja eri vaiheita, joita siinä tulee ottaa huomioon. Tarkoitus on myös tuoda ymmärrystä siitä, mitä hakukoneoptimointi on ja millaisia vaiheita sen tekemisessä pitää ottaa huomioon.

Monella on muodostunut hakukoneoptimoinnista tietynlainen kuva vuosien varrella. Osan mielikuva perustuu siihen, että joku on soittanut ja myynyt hakukoneoptimoinnin pakettia johonkin hintaan. Yleensä muutamalla satasella. Sen kummempia tuloksia ei yleensä näiden pakettien pohjalta saada. Sanon aina asiakkaille, että hakukoneoptimointi ei ole mikään yksi juttu, minkä voi ostaa. Se on vähän sama asia, kun joku möisi sinulle markkinoinnin pakettia. ”Osta yksi markkinointi, maksaa 500€”. Ehkä vähän rautalangasta väännetty kankea esimerkki, mutta ymmärrät pointin. Älä siis osta hakukoneoptimointia pakettihintaan. Joskus jopa kuulee, että on annettu lupaus Googlen ensimmäiselle sivulle tai jopa sijalle pääsystä – pakettihintaan. Big red flag.

Hakukoneoptimointi on aina pitkäaikainen prosessi, jonka tarkoituksena on saada yrityksen yksittäisiä sivuja näkymään hakukoneissa mahdollisimman hyvillä sijoituksilla ja sitä kautta saada sivustolle hyvin kohdennettuja ostohalukkaita kävijöitä, jotka konvertoituvat lopulta asiakkaiksi. Google on ilmoittanut, että sivujen näyttämiseen rakennettu algoritmi käyttää yli 200 erilaista mittaria näyttääkseen käyttäjälle aina mahdollisimman hyvin käyttäjän tekemää hakua vastaavia sivuja. On siis selvää, että sormia napsauttamalla tai nappia painamalla tämä ei onnistu. Tässä ajatuksia siitä, miten me Sinisellä Härällä lähestymme hakukoneoptimointia.

1.   Nykytilanteen kartoitus

Hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa aina nykytilanteen kartoituksesta. Käytännössä selvitetään siis esimerkiksi Google Analyticsin avulla, millaisilla sijainneilla yrityksen eri sivut näkyvät sillä hetkellä. Selvitetään orgaanisen haun kautta tulevien kävijöiden määrä, prosenttiosuus sekä konversiot. Nämä sijainnit kirjataan ylös esimerkiksi SEO-työkaluun (Ahrefs, Moz tm.) tai Excel-taulukkoon, jotta voidaan seurata tulosten kehitystä, kun optimointia aletaan tekemään. Samalla selvitetään, millä avainsanoilla sivusto sillä hetkellä näkyy. Monesti suuri osa yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeistä avainsanoista puuttuu täältä listalta, tai ne ovat liian kaukana ensimmäisistä tuloksista ja siksi hakukoneoptimointia varmasti onkin lähdetty tekemään.

2.  Tarvekartoitus

Kun ensin on selvitetty lähtötilanne, voidaan siirtyä tavoitteiden määrittämiseen. Monesti yrityksellä on jo tiedossa ainakin osa tärkeistä avainsanoista, joilla olisi tarkoitus päästä mahdollisimman hyville sijainneille. Nykytilanteen kartoituksen yhteydessä tulee monesti esiin myös muita avainsanoja, joilla sivusto näkyy jo sillä hetkellä, mutta ei ehkä vielä tarpeeksi hyvin. Nämä avainsanat inspiroivat myös ajattelemaan asiaa laajemmasta näkökulmasta ja käyttämään esimerkiksi kiertoilmaisuja tai tarkemman tason avainsanoja.

Hakukoneoptimoinnin tarvekartoitus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja ideana on siis yksinkertaisesti listata niitä avainsanoja, joiden näkyvyyttä lähdetään nostamaan. Tärkeintä ei ole ainoastaan avainsanojen keskimääräinen sijainti, vaan se, miten paljon orgaanisen näkyvyyden kautta saadaan ohjattua potentiaalisia asiakkaita sivustolle. On myös hyvä asettaa tavoitteita siitä, millaisia sijainteja ja liikennettä lähdetään tavoittelemaan ja millaiseen tärkeysjärjestykseen avainsanat sijoittuvat. Tähän saadaan apua avainsanatutkimuksesta. Idea on kuitenkin se, että kun potentiaalinen asiakas hakee yrityksen tarjoamaan tuotetta tai palvelua, on hakutuloksissa näyttävä, jos haun meinaa kääntää kaupaksi. Kaikki tällaiset mahdolliset avainsanat on hyvä listata ylös, kunhan hakujen määrä on näkyvyyden saamiseen työmäärään nähden tarpeeksi suuri.

3.  Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen tarkoitus on analysoida tavoiteltuja avainsanoja ja listata niiden hakumääriä sekä kilpailua. Sen perusteella nähdään kuinka paljon hakukoneen käyttäjät tekevät hakuja kyseisellä termillä kuukausitasolla. Samalla saadaan tietoa avainsanan kilpailun tasosta sekä maksettua mainontaa varten tärkeä klikkihintaehdotus.

Avainsanatutkimuksen tekemiseen on monia työkaluja, mutta yleisin näistä on varmasti Googlen tarjoama ilmainen Avainsanatyökalu. Googlen Avainsanatyökalu on tosin tarkoitettu enemmänkin maksullisten Google Ads -kampanjoiden suunnitteluun ja sen käyttö vaatiikin nykyään aktiivista käytössä olevaa Ads-tiliä. Jos mahdollista, avainsanatutkimuksen tekemiseen hakukoneoptimoinnin näkökulmasta kannattaa käyttää myös muita avainsanatyökaluja, joita tarjoavat esim. Moz ja Ahrefs. Näiden käytön suositukseen on moniakin syitä, mutta mainittakoon ainakin se, että ne näyttävät paljon tarkempia hakumääriä kuin Google. Monet työkalut antavat myös arvion avainsanalla hyville sijoituksille pääsemisen vaikeudesta.

4.  Raportti

Näistä kolmesta ensimmäisestä kohdasta tehdään asiakkaalle kattava raportti. Idea, että asiakas saa tietää nykytilanteen, tavoitteet listataan selkeästi ja kerrotaan avainsanatutkimuksen perusteella avainsanojen hakumääristä ja kilpailusta.

Raportissa tehdään usein myös ehdotus avainsanoista, joiden näkyvyyttä lähdetään ensisijaisesti nostamaan. Tämä ehdotus perustuu avainsanan tärkeyden, hakumäärien ja kilpailun perusteella. Ideana se, että saadaan priorisoitua sellaisten avainsanojen näkyvyyttä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

– Yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä

– Tarpeeksi volyymia hakumäärissä

– Ei liikaa kilpailua

– Nykyinen sijainti ei vielä tarpeeksi hyvä

5.  Suunnitelma

Hakukoneoptimoinnin suunnitelma tehdään tosiaan monesti jo SEO-raportin yhteydessä tai heti seuraavaksi sen jälkeen. Hakukoneoptimoinnin suunnitelman tarkoitus on kertoa asiakkaalle mitä lähdetään tekemään – konkreettisesti. Mitä aiotaan tehdä, jotta näkyvyyttä saadaan nostettua eri avainsanoilla.

Tämä on vähän sama asia, kun puhuin siitä, että älä osta hakukoneoptimointia pakettihintaan. Hyvä palveluntarjoaja kertoo, millaisia asioita tehdään, jotta tuloksiin päästään. Me tarjoamme asiakkaalle sivuston seuranta- ja optimointipakettia, joka on oikeastaan välttämätön hakukoneoptimoinnin tulosten seurannan kannalta. Sivuston seurannasta kirjoitetaan asiakkaalle käsin kuukausittainen raportti, jossa kerrotaan, mitä asioita on tehty sivuston näkyvyyden parantamiseksi. Raportissa nousee esiin myös kehityskohteita ja kerrotaan, mihin tullaan panostamaan esimerkiksi seuraavan kuun aikana tai pidemmällä tähtäimellä.

Käytännössä kirjallisia tarkkoja lupauksia on suunnitelmassa vaikea antaa etukäteen, koska hakutulossijoituksiin vaikuttaa moni eri tekijä, joihin me emme välttämättä voi vaikuttaa. Jos asiakas esimerkiksi haluaa tehdä sisällöntuotantoa itse tai ei halua esimerkiksi panostaa nopeaan webhotelliin. Voimme silti tehdä hakukoneoptimointia, mutta lopputulos riippuu tosiaan monen asian kombinaatiosta.

6.  Toteutus

Vihdoin päästään työntämään kädet saveen. Jos hakukoneoptimointi on muutenkin pitkä prosessi, niin sen aloituskin vaatii jo suunnittelua. Mutta hyvin suunniteltu onkin jo puoliksi tehty, vai mitä? No tässä tapauksessa sanonta ainakin pitää paikkansa. Hyvän avainsanatutkimuksen ja suunnitelman jälkeen on helppo lähteä toteuttamaan hakukoneoptimointia, oli kyseessä sitten sisällöntuotanto ja avainsanojen lisääminen sivustolle, sivuston nopeuden parantaminen, otsikkotunnisteiden oikeaoppinen käyttöönotto, url-rakenteen selkeytys, linkkien rakentaminen ulkoisten ja sisäisten linkkien osalta, metatietojen kirjoitus, vanhojen linkkien korjaus, käyttöliittymän kehittäminen tai ostopolun parantaminen. Okei, pari viimeistä ovat jo sivuston kehityksen puolta, mutta myös ne vaikuttavat omalta osaltaan sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Meillä Sinisellä Härällä yhdistetään samaan pakettiin monesti analytiikan seuranta, hakukoneoptimointi, sivuston kehitys ja esimerkiksi konversio-optimointi. Käytännössä loppujen lopuksihan termillä ei ole merkitystä ja siksi myymmekin digimarkkinointia kokonaisvaltaisena toteutuksena. Tietysti meille on tärkeää, että asiakas tietää mistä maksaa ja siksi teemme erittelyä.

7.  Seuranta ja kehitys

Niin kuin monen muunkin osion kohdalla, myös tässä on päällekkäisyyttä. Edellisessä kappaleessa jo mainittiinkin sivuston seuranta ja kehitys. Asiat liittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä tehdäänkin samassa yhteydessä. Sivuston seuranta ja kehitys on erityisen tärkeässä roolissa monestakin syystä. On tärkeää seurata miten hakukoneoptimointi tuottaa tuloksia ja millä avainsanoilla näkyvyys alkaa kasvaa. Analytiikkaa tulkitsemalla saadaan sivustosta paljon tärkeää tietoa ja sen perusteella nähdään esimerkiksi, mikä toimii ja mikä ei.

Analytiikan säännöllinen tulkinta mahdollistaa myös konversioiden seurannan avainsanakohtaisesti, kunhan se on asetettu analytiikkaan oikein. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että analytiikasta saadaan tietää, minkä avainsanojen kautta on tullut eniten kauppaa. Mitä hyötyä tästä on? No…

Yhteenveto

– Älä osta hakukoneoptimointia pakettina

– Hakukoneoptimointi on pitkäaikainen prosessi

– Hakukoneoptimoinnin toteutus vaatii kokonaisvaltaista projektinhallintaa

– Kartoita nykytilanne ja tarpeet

– Tee laaja avainsanatutkimus, jonka perusteella suunnitelma etenemisestä

– Toteuta hakukoneoptimointia priorisoiden

– Älä unohda seurantaa ja sivuston jatkuvaa kehitystä

– Hanki ammattilainen tekemään pitkäaikaista hakukoneoptimointia parhaiden tulosten aikaansaamiseksi