8 periaatetta verkkosivu­suunnitteluun

Verkkosivusuunnittelua tehdään aina tapauskohtaisesti kun suunnitellaan uniikkeja kokonaisuuksia, mutta tietyt periaatteet pätevät aina sivustosta riippumatta. Periaatteita voi jaotella visuaalisen suunnittelun tai käytettävyyden alle, mutta seuraavat kahdeksan periaatetta pätevät yleisesti projektista riippumatta.

Hierarkia on sivuston selkäranka

Sivuston hierarkia on yksi ensimmäisenä suunniteltavista asioista sivustolla. Hierarkia tarkoittaa sivustolla sisällön esittämisen järjestystä ja järjestämistä. Sisältöä järjestellään pääotsikoiden alle, mahdollisesti kahteen navigaatioon ja erilaisten määreiden alle. Hierarkia ja järjestely on välttämätöntä sivuston pohjalle ja loppukäyttäjälle, sillä se toimii sivuston selkärankana. Hierarkian perusteella pystytään tekemään myös päätöksiä teknisistä ratkaisuista ja toteutuksista loogisesti. Hierarkia voidaan määritellä joko tarpeen mukaan kevyin perustein tai siihen voidaan käyttää tarpeen vaatiessa runsaasti aikaa ja erilaisia työkaluja. Laajuuteen vaikuttaa pitkälti sisällön määrä ja esitettävän konseptin monisyisyys.

Navigointi, eli kuinka päästä paikasta A paikkaan B (ja paikkaan konversio)

Navigoinnin ilmeisin osa on tietenkin sivuston navigaatiot. Navigaatiota tärkeämpää on kuitenkin sivuston sisällä navigointi eli asiakkaan polku. Tässä vaiheessa suunnittelua on tärkeää tietää sivuston tavoitteet, eli minne haluamme loppukäyttäjää ohjata. Erilaisilla suunnittelun keinoilla saamme ohjattua kävijää haluttuun suuntaan ja mahdollistamme myös sen, että kävijä tietää missä kulkee.

Samankaltaisuus/tuttuus on suunnittelun kulmakivi

Asia, mihin jokainen meistä törmää joka päivä muotoiltuja palveluita käyttäessä, mukaan lukien verkkopalvelut. Kaikki meistä on tottunut kahvipaketin muotoon, liikennevalojen napin sijaintiin tai siihen, että miten päin sinulta kysytään kirjautuessa käyttäjätunnus ja salasana. Samankaltaisuus on erittäin tärkeää minkä tahansa palvelun suunnittelussa, niin myös verkossa. Kun suurimmassa osassa verkkosivustoja logo löytyy vasemmalta ylhäältä ja navigaatio yläreunasta, on ne syytä asettaa myös omalla sivustolla näille paikoille. Monesti tässä kohtaa haluttaisiin ’erottautua’ ja tehdä ’jotain repäisevää’, mutta jos käyttö vaatii loppukäyttäjältä aivopähkinän pureksimista, niin käyttäjä on ehtinyt siirtyä sillä aikaa jo kilpailevalle sivustolle.

Visuaalinen jatkuvuus

Aasinsiltana aikaisempaan kohtaan – jatkuvuus ja tuttuus on ehdotonta myös brändin sisällä. Visuaalisen ohjeiston avulla sivustosta rakennetaan jatkuva kokonaisuus brändin muiden elementtien kanssa. Näin varmistamme, että käyttökokemus säilyy loppukäyttäjällä mediasta riippumatta samanlaisena.

Basic SEO-palikat paikalleen

Vaikka sivuston rakentaminen ei varsinaista hakukoneoptimointia olekaan, niin sivustoa rakennettaessa huolehditaan silti SEO:n peruspalikoiden kuntoon laitosta. Sivuston URL:it pidetään loogisina, sivuille rakennetaan paikat tärkeille elementeille, kuten pääotsikolle, kuvat nimetään SEO-periaatteiden mukaan ja niin edelleen.

Nopeuden varmistaminen alusta asti

Sivuston nopeus vaikuttaa sekä SEM-menestykseen, mutta ennen kaikkea käyttäjäkokemukseen. Nopeuden optimoimiseksi voi sivustolla tehdä runsaastikin eri asioita, mutta jokaista sivustoa rakentaessa huomioidaan nopeuteen vaikuttavia tekijöitä. Sivustot pyritään rakentamaan mahdollisimman nopeaksi ruohonjuuritasolta asti, minkä takia esimerkiksi teemat, lisäosat ja muotoilujen sijoitukset huomioidaan jo alkuvaiheessa.

Kohderyhmä, jolle sivustoa rakennat

Kaikilla sivustoilla on oma kohderyhmänsä ja kaikilla kohderyhmillä omat tarpeensa. Kohderyhmän tarpeet tulee huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa, että lopullinen kokonaisuus palvelee ostavaa asiakasryhmää.

”Less is more”

Viimeisimpänä, muttei todellakaan vähäisimpänä pointtina – vähemmän on enemmän. Suunnitteluvaiheessa monesti kaikille osapuolille tulee paljon ideoita ja asioita, jotka olisi niin siistiä saada sisällytettyä sivustolle. Esimerkiksi video houkuttelisi ja animaatiot innostaisi, tai ensinäkymään haluttaisiin tuoda peruselementtien lisäksi myös lisäpalikoita. Totuus on kuitenkin se, että mitä selkeämpi design on ja mitä vähemmillä elementeillä se on toteutettu, niin sitä selkeämpää se tekee käyttökokemuksesta. Liian useat rinnakkaiset call to action-kehotukset tai visuaaliset ärsykkeet saavat loppukäyttäjän hämääntymään tavoitellulta polulta ja pahimmassa tapauksessa poistumaan ennen aikojaan.

HÄRKÄVINKKI

Verkkosivuprojektia aloittaessa, keskustele yhteistyökumppanin kanssa tärkeistä periaatteista ja prioriteeteista. Näin pääsette kaikki kärryille siitä, mitä toinen sivustolla arvostaa.

 

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa, lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa, ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!

Näytä