Archives for lokakuu 2018

Älä osta hakukone­optimointia pakettihintaan

Mikko kirjoitti edellisessä Sinisen Härän postauksessa verkkosivujen sisällöntuotannon tärkeydestä ja sen roolista osana suurempaa projektia. Tämä artikkeli käsittelee tarkemmin puolestaan sisällöntuotannon hakukoneoptimoinnin (SEO) prosessia ja eri vaiheita, joita siinä tulee ottaa huomioon. Tarkoitus on myös tuoda ymmärrystä siitä, mitä hakukoneoptimointi on ja millaisia vaiheita sen tekemisessä pitää ottaa huomioon.

Monella on muodostunut hakukoneoptimoinnista tietynlainen kuva vuosien varrella. Osan mielikuva perustuu siihen, että joku on soittanut ja myynyt hakukoneoptimoinnin pakettia johonkin hintaan. Yleensä muutamalla satasella. Sen kummempia tuloksia ei yleensä näiden pakettien pohjalta saada. Sanon aina asiakkaille, että hakukoneoptimointi ei ole mikään yksi juttu, minkä voi ostaa. Se on vähän sama asia, kun joku möisi sinulle markkinoinnin pakettia. ”Osta yksi markkinointi, maksaa 500€”. Ehkä vähän rautalangasta väännetty kankea esimerkki, mutta ymmärrät pointin. Älä siis osta hakukoneoptimointia pakettihintaan. Joskus jopa kuulee, että on annettu lupaus Googlen ensimmäiselle sivulle tai jopa sijalle pääsystä – pakettihintaan. Big red flag.

Hakukoneoptimointi on aina pitkäaikainen prosessi, jonka tarkoituksena on saada yrityksen yksittäisiä sivuja näkymään hakukoneissa mahdollisimman hyvillä sijoituksilla ja sitä kautta saada sivustolle hyvin kohdennettuja ostohalukkaita kävijöitä, jotka konvertoituvat lopulta asiakkaiksi. Google on ilmoittanut, että sivujen näyttämiseen rakennettu algoritmi käyttää yli 200 erilaista mittaria näyttääkseen käyttäjälle aina mahdollisimman hyvin käyttäjän tekemää hakua vastaavia sivuja. On siis selvää, että sormia napsauttamalla tai nappia painamalla tämä ei onnistu. Tässä ajatuksia siitä, miten me Sinisellä Härällä lähestymme hakukoneoptimointia.

1.   Nykytilanteen kartoitus

Hakukoneoptimointi kannattaa aloittaa aina nykytilanteen kartoituksesta. Käytännössä selvitetään siis esimerkiksi Google Analyticsin avulla, millaisilla sijainneilla yrityksen eri sivut näkyvät sillä hetkellä. Selvitetään orgaanisen haun kautta tulevien kävijöiden määrä, prosenttiosuus sekä konversiot. Nämä sijainnit kirjataan ylös esimerkiksi SEO-työkaluun (Ahrefs, Moz tm.) tai Excel-taulukkoon, jotta voidaan seurata tulosten kehitystä, kun optimointia aletaan tekemään. Samalla selvitetään, millä avainsanoilla sivusto sillä hetkellä näkyy. Monesti suuri osa yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeistä avainsanoista puuttuu täältä listalta, tai ne ovat liian kaukana ensimmäisistä tuloksista ja siksi hakukoneoptimointia varmasti onkin lähdetty tekemään.

2.  Tarvekartoitus

Kun ensin on selvitetty lähtötilanne, voidaan siirtyä tavoitteiden määrittämiseen. Monesti yrityksellä on jo tiedossa ainakin osa tärkeistä avainsanoista, joilla olisi tarkoitus päästä mahdollisimman hyville sijainneille. Nykytilanteen kartoituksen yhteydessä tulee monesti esiin myös muita avainsanoja, joilla sivusto näkyy jo sillä hetkellä, mutta ei ehkä vielä tarpeeksi hyvin. Nämä avainsanat inspiroivat myös ajattelemaan asiaa laajemmasta näkökulmasta ja käyttämään esimerkiksi kiertoilmaisuja tai tarkemman tason avainsanoja.

Hakukoneoptimoinnin tarvekartoitus tehdään yhdessä asiakkaan kanssa ja ideana on siis yksinkertaisesti listata niitä avainsanoja, joiden näkyvyyttä lähdetään nostamaan. Tärkeintä ei ole ainoastaan avainsanojen keskimääräinen sijainti, vaan se, miten paljon orgaanisen näkyvyyden kautta saadaan ohjattua potentiaalisia asiakkaita sivustolle. On myös hyvä asettaa tavoitteita siitä, millaisia sijainteja ja liikennettä lähdetään tavoittelemaan ja millaiseen tärkeysjärjestykseen avainsanat sijoittuvat. Tähän saadaan apua avainsanatutkimuksesta. Idea on kuitenkin se, että kun potentiaalinen asiakas hakee yrityksen tarjoamaan tuotetta tai palvelua, on hakutuloksissa näyttävä, jos haun meinaa kääntää kaupaksi. Kaikki tällaiset mahdolliset avainsanat on hyvä listata ylös, kunhan hakujen määrä on näkyvyyden saamiseen työmäärään nähden tarpeeksi suuri.

3.  Avainsanatutkimus

Avainsanatutkimuksen tarkoitus on analysoida tavoiteltuja avainsanoja ja listata niiden hakumääriä sekä kilpailua. Sen perusteella nähdään kuinka paljon hakukoneen käyttäjät tekevät hakuja kyseisellä termillä kuukausitasolla. Samalla saadaan tietoa avainsanan kilpailun tasosta sekä maksettua mainontaa varten tärkeä klikkihintaehdotus.

Avainsanatutkimuksen tekemiseen on monia työkaluja, mutta yleisin näistä on varmasti Googlen tarjoama ilmainen Avainsanatyökalu. Googlen Avainsanatyökalu on tosin tarkoitettu enemmänkin maksullisten Google Ads -kampanjoiden suunnitteluun ja sen käyttö vaatiikin nykyään aktiivista käytössä olevaa Ads-tiliä. Jos mahdollista, avainsanatutkimuksen tekemiseen hakukoneoptimoinnin näkökulmasta kannattaa käyttää myös muita avainsanatyökaluja, joita tarjoavat esim. Moz ja Ahrefs. Näiden käytön suositukseen on moniakin syitä, mutta mainittakoon ainakin se, että ne näyttävät paljon tarkempia hakumääriä kuin Google. Monet työkalut antavat myös arvion avainsanalla hyville sijoituksille pääsemisen vaikeudesta.

4.  Raportti

Näistä kolmesta ensimmäisestä kohdasta tehdään asiakkaalle kattava raportti. Idea, että asiakas saa tietää nykytilanteen, tavoitteet listataan selkeästi ja kerrotaan avainsanatutkimuksen perusteella avainsanojen hakumääristä ja kilpailusta.

Raportissa tehdään usein myös ehdotus avainsanoista, joiden näkyvyyttä lähdetään ensisijaisesti nostamaan. Tämä ehdotus perustuu avainsanan tärkeyden, hakumäärien ja kilpailun perusteella. Ideana se, että saadaan priorisoitua sellaisten avainsanojen näkyvyyttä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit:

– Yrityksen liiketoiminnan kannalta tärkeitä

– Tarpeeksi volyymia hakumäärissä

– Ei liikaa kilpailua

– Nykyinen sijainti ei vielä tarpeeksi hyvä

5.  Suunnitelma

Hakukoneoptimoinnin suunnitelma tehdään tosiaan monesti jo SEO-raportin yhteydessä tai heti seuraavaksi sen jälkeen. Hakukoneoptimoinnin suunnitelman tarkoitus on kertoa asiakkaalle mitä lähdetään tekemään – konkreettisesti. Mitä aiotaan tehdä, jotta näkyvyyttä saadaan nostettua eri avainsanoilla.

Tämä on vähän sama asia, kun puhuin siitä, että älä osta hakukoneoptimointia pakettihintaan. Hyvä palveluntarjoaja kertoo, millaisia asioita tehdään, jotta tuloksiin päästään. Me tarjoamme asiakkaalle sivuston seuranta- ja optimointipakettia, joka on oikeastaan välttämätön hakukoneoptimoinnin tulosten seurannan kannalta. Sivuston seurannasta kirjoitetaan asiakkaalle käsin kuukausittainen raportti, jossa kerrotaan, mitä asioita on tehty sivuston näkyvyyden parantamiseksi. Raportissa nousee esiin myös kehityskohteita ja kerrotaan, mihin tullaan panostamaan esimerkiksi seuraavan kuun aikana tai pidemmällä tähtäimellä.

Käytännössä kirjallisia tarkkoja lupauksia on suunnitelmassa vaikea antaa etukäteen, koska hakutulossijoituksiin vaikuttaa moni eri tekijä, joihin me emme välttämättä voi vaikuttaa. Jos asiakas esimerkiksi haluaa tehdä sisällöntuotantoa itse tai ei halua esimerkiksi panostaa nopeaan webhotelliin. Voimme silti tehdä hakukoneoptimointia, mutta lopputulos riippuu tosiaan monen asian kombinaatiosta.

6.  Toteutus

Vihdoin päästään työntämään kädet saveen. Jos hakukoneoptimointi on muutenkin pitkä prosessi, niin sen aloituskin vaatii jo suunnittelua. Mutta hyvin suunniteltu onkin jo puoliksi tehty, vai mitä? No tässä tapauksessa sanonta ainakin pitää paikkansa. Hyvän avainsanatutkimuksen ja suunnitelman jälkeen on helppo lähteä toteuttamaan hakukoneoptimointia, oli kyseessä sitten sisällöntuotanto ja avainsanojen lisääminen sivustolle, sivuston nopeuden parantaminen, otsikkotunnisteiden oikeaoppinen käyttöönotto, url-rakenteen selkeytys, linkkien rakentaminen ulkoisten ja sisäisten linkkien osalta, metatietojen kirjoitus, vanhojen linkkien korjaus, käyttöliittymän kehittäminen tai ostopolun parantaminen. Okei, pari viimeistä ovat jo sivuston kehityksen puolta, mutta myös ne vaikuttavat omalta osaltaan sivuston hakukonenäkyvyyteen.

Meillä Sinisellä Härällä yhdistetään samaan pakettiin monesti analytiikan seuranta, hakukoneoptimointi, sivuston kehitys ja esimerkiksi konversio-optimointi. Käytännössä loppujen lopuksihan termillä ei ole merkitystä ja siksi myymmekin digimarkkinointia kokonaisvaltaisena toteutuksena. Tietysti meille on tärkeää, että asiakas tietää mistä maksaa ja siksi teemme erittelyä.

7.  Seuranta ja kehitys

Niin kuin monen muunkin osion kohdalla, myös tässä on päällekkäisyyttä. Edellisessä kappaleessa jo mainittiinkin sivuston seuranta ja kehitys. Asiat liittyvät vahvasti toisiinsa ja niitä tehdäänkin samassa yhteydessä. Sivuston seuranta ja kehitys on erityisen tärkeässä roolissa monestakin syystä. On tärkeää seurata miten hakukoneoptimointi tuottaa tuloksia ja millä avainsanoilla näkyvyys alkaa kasvaa. Analytiikkaa tulkitsemalla saadaan sivustosta paljon tärkeää tietoa ja sen perusteella nähdään esimerkiksi, mikä toimii ja mikä ei.

Analytiikan säännöllinen tulkinta mahdollistaa myös konversioiden seurannan avainsanakohtaisesti, kunhan se on asetettu analytiikkaan oikein. Käytännössä tämä tarkoittaa siis sitä, että analytiikasta saadaan tietää, minkä avainsanojen kautta on tullut eniten kauppaa. Mitä hyötyä tästä on? No…

Yhteenveto

– Älä osta hakukoneoptimointia pakettina

– Hakukoneoptimointi on pitkäaikainen prosessi

– Hakukoneoptimoinnin toteutus vaatii kokonaisvaltaista projektinhallintaa

– Kartoita nykytilanne ja tarpeet

– Tee laaja avainsanatutkimus, jonka perusteella suunnitelma etenemisestä

– Toteuta hakukoneoptimointia priorisoiden

– Älä unohda seurantaa ja sivuston jatkuvaa kehitystä

– Hanki ammattilainen tekemään pitkäaikaista hakukoneoptimointia parhaiden tulosten aikaansaamiseksi

Verkkosivujen sisällöntuotanto – näin onnistut projektissa

Tästä aiheesta puhutaan Sinisen Härän toimistolla melkeinpä päivittäin – eikä suotta. Nettisivujen sisällön avulla yritys kertoo potentiaaliselle asiakkaalleen, mitä palveluita tai tuotteita tarjoaa ja kenelle. Hyvin optimoidun sisällön avulla yrityksen nettisivut myös löydetään Googlesta, eli tavoitetaan ne potentiaaliset asiakkaat. Kerrottakoon myös, että suurin osa viivästyneistä verkkosivuprojekteista johtuu juuri sisällöntuotannon ongelmista. Tässä blogitekstissä avaimet onnistumiseen verkkosivuprojektin tärkeimmässä osassa eli sisällöntuotannossa.

Aseta sisällölle selkeät tavoitteet

Verkkosivuprojektin alkuvaiheen tärkein asia on asettaa uudelle sivustolle selkeät tavoitteet. Halutaanko nostaa yrityksen näkyvyyttä? Halutaanko parantaa yrityksen visuaalista identiteettiä? Halutaanko saada lisää liidejä? Vai kaikki edellä mainituista?

Selkeät tavoitteet helpottavat myös sisällöntuotannon prosessia. Tavoitteet määrittävät, millaista tekstiä sivustolle tuotetaan ja miten kävijää ohjataan sivustolla.

Suunnittele rakenne huolella

Tavoitteiden asettamisen jälkeen ehdottomasti seuraava askel on verkkosivujen rakenteen suunnittelu, ja siihen kannattaa käyttää tarpeeksi aikaa. Vastaa esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: Mitä potentiaalinen asiakas yrityksen sivuilta hakee? Mitä hän haluaa löytää ensimmäisenä? Tai vaihtoehtoisesti mihin yritys haluaa asiakkaan ohjata?

Sinisen Härän kanssa verkkosivuprojektia tehdessäsi kustannuksiin sisältyy rakenteen suunnittelu. Tarjouksissa puhumme projektin vaiheesta termillä ”Sivuston käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus”. Rakenteen suunnittelu aloitetaan projektin aloituspalaverissa pohtimalla asiakkaan kanssa yhdessä edellä mainittuja kysymyksiä. Lopputuotoksena vaiheesta asiakkaalle toimitetaan kirjallinen raportti, jossa suunniteltua rakennetta on avattu ja perusteltu. Asiakkaan kommenttien perusteella uuden sivuston lopullinen rakenne viilataan kuntoon ennen sisällöntuotannon aloittamista.

Aikatauluta ja jaa vastuuta

Seuraavaksi tee selkeä (ja realistinen!) aikataulu sisällön eri vaiheista ja jaa vastuu sisällöistä eri alueiden asiantuntijoille. Suosittelen, että sisällöntuotantoon varataan aikaa reilusti. Ja rehellisesti sanottuna, lisää tähän aikatauluun vielä vähän löysää. Sisällöntuotanto on verkkosivuprojektin tärkein vaihe, eikä sitä tule tehdä kiireessä. Aika usein kuvitellaan, että ”kyllähän ne tekstit nopeasti saadaan tehtyä”, mutta todellisuus onkin toinen. Usein kuulemme asiakkailta myös kommentteja siitä, kuinka vaikeaa omasta tuotteesta tai palvelusta olikaan kirjoittaa – ymmärrettävästi, koska työskentelemme joka päivä niiden asioiden äärellä ja oman yrityksen tuottama arvo saattaakin muodostua jopa itsestäänselvyydeksi.

Mikäli sisällöntuotanto tuntuu edelleen haastavalta, voit kääntyä myös asiantuntijan puoleen. Me Sinisellä Härällä teemme verkkosivujen sisällöntuotantoa päivittäin, ja autamme mielellämme myös tässä projektin osassa.

Optimoi asiakkaille, älä hakukoneille

Särähtääkö otsikko korvaan? Eikö nimenomaan hakukoneoptimointi ja yrityksen näkyvyyden maksimointi ole syy verkkosivu-uudistukseen? Nimenomaan, näinhän se menee. Haluamme silti painottaa, että verkkosivujen sisällön laadun määrittää aina lopulta asiakas, ja asiakkaan toimet sivustolla.

Mitä haluamme sanoa on, että verkkosivujen sisältö ei saa olla pelkkää avainsanojen viljelemistä oikealla tavalla, vaan sisällön tulee oikeasti kiinnostaa asiakasta ja ohjata asiakasta eteenpäin sivustolla. Verkkosivujen sisällön tärkein tehtävähän on kuitenkin tuottaa yhteydenottoja, tilauksia verkkokaupassa tai hankkia laadukkaita liidejä yritykselle.

Syötä sisältö sivustolle siten, että se löydetään

Rakenne suunniteltu – check! Tekstisisältö valmiina – check! Ja ollaan (toivottavasti) vielä aikataulussakin. Enää pitää syöttää sisältö verkkosivuille. Sisällön syötössä tärkeää on esimerkiksi otsikoiden oikeaoppinen merkitseminen, linkkien lisääminen tekstiin sekä asiakkaan ohjaaminen eteenpäin call-to-action -tekstien avulla. Kun sisältö syötetään oikein sivustolle, saadaan hyvin tehdyn sisällön hyöty maksimoitua parantuneen hakukonenäkyvyyden ja entistä selkeämmän sivuston myötä.

Jos teet verkkosivuprojektia yhteistyössä Sinisen Härän kanssa, niin lähtökohtaisesti lisäämme sisällöt rakennusvaiheessa sivustolle asiakkaan puolesta. Näin pystymme takaamaan sen, että myös sisällön syöttö on tehty oikeaoppisesti. Projektin loppuvaiheessa tai sovitusti järjestämme asiakkaalle käyttökoulutuksia sivuston hallintaan ja sisällön syöttöön liittyen. Tämän lisäksi meiltä löytyy myös oma WordPress-ohjeistus, ja laajasti kustomoiduissa verkkosivuprojekteissa suosittelemme lisäksi asiakkaalle kustomoitua käyttöopasta verkkosivujen hallintaan.

Yhteenveto

Kuten kirjoituksessa monta kertaa mainitsinkin, on sisällöntuotanto verkkosivuprojektin tärkein vaihe. Kertaus on opintojen äiti, joten tässä vielä listauksena tärkeimmät opit onnistumiseen:

    • Aseta verkkosivu-uudistukselle selkeät tavoitteet
    • Suunnittele sivuston rakenne ajan kanssa – kysy tarvittaessa apua asiantuntijalta
    • Aseta sisällöntuotannolle realistinen aikataulu
    • Tuota sellaista sisältöä, joka saa asiakkaan kiinnostumaan tarjoamastasi tuotteesta tai palvelusta
    • Kiinnitä huomiota sisällön syöttöön

HÄRKÄVINKKI

Jos jokin asia sisällöntuotantoon tai verkkosivuprojektiin liittyen mietityttää, niin kysy asiasta vaikka verkkosivujemme chat-ikkunan kautta! Vastaamme ja autamme mielellämme. 🙂

Paljon nettisivut maksaa?

Otsikon kysymys on jokaiselle tällä alalla työskentelevälle kovin tuttu ja aina yhtä herkullinen mahdollisuus keskustelun aloittamiseen. Valitettavasti jo näin toisessa lauseessa voin todeta, että et löydä suoraa vastausta tästäkään blogikirjoituksesta, etkä myöskään puhelinsoitosta myyjillemme. Toivottavasti blogikirjoitus avaa kuitenkin syitä sille, miksi nettisivuista ei voi antaa hintaa heti kättelyssä ja mitä kaikkea hinnan taakse kätkeytyy.

Tavoitteiden kartoitus ja tarpeet – jokaisen projektin lähtökohta

Jokainen sivustoprojekti aloitetaan tavoitteiden ja tarpeiden kartoittamisella ja ne ovat jokaisessa projektissa sekä jokaisen asiakkaan kohdalla erilaiset. Nettisivut ovat myynnin työkalu, ja lähtökohtaisesti kaikki tavoittelevat lisää myyntiä, mutta reittejä myynnin lisäykseen on monta. Näissä reiteissä on paljon eroja, riippuen mm. kohderyhmästä ja toimialasta.

Tavoite sivustolle voi olla vaikkapa jotain seuraavista:
• Palveluiden tuominen esille ratkaisukeskeisesti ja selkeämmin kuin ennen
• Käyntikorttina toimiminen, ”olemassa oloa netissä”
• Erityisen helppo päivitettävyys ja muokattavuus, jotta uusi tieto saadaan aina nopeasti esille
• Tiedon levittäminen toisistaan poikkeaville kohderyhmille
• Ja niin edelleen.

Jotta sivusto voidaan suunnitella tavoitteiden mukaisesti, on välttämätöntä tietää määränpäästä. Tavoitteet vaikuttavat prosessiin ja prosessin laajuus hintaan. Kun tavoitteet on määritelty, voidaan aloittaa sivuston laajuuden kartoitus ja tämän myötä hinnan muodostus. Pysytkö vielä kärryillä? Hyvä, jatketaan seuraavaksi siihen, mistä se hinta nyt sitten muodostuu.

Suunnitteluvaihe vie työtunteja, mutta suunnittelematta jättäminen saattaa lopulta käydä kalliiksi

Sivuston suunnittelu koostuu monesta osasta, ja näistä suurimmat kokonaisuudet ovat palvelumuotoilu (UX) ja visuaalinen suunnittelu (UI). Palvelumuotoilua teemme yhdessä markkinointitutkimusten kanssa. Pyrimme tällä muotoilemaan sivuston rakenteen ja asiakaspolun niin, että sivusto on mahdollisimman helppokäyttöinen ja informatiivinen asiakkaalle sekä palvelee myös kysyntää ja markkinoita. Palvelun kannalta hyvin muotoiltu sivusto parantaa sivuston konversioita ja takaa asiakkaalle mieluisan käyttökokemuksen. Palvelumuotoilun keinoilla saadaan esimerkiksi suuret määrät tekstiä helposti luettavaksi ja kävijää saadaan ohjattua haluttuun suuntaan.

Visuaalinen suunnittelu tehdään palvelumuotoilun pohjalta ja sillä toteutetaan rakenteelle sellainen ulkoasu, että se on synkronoitu edellisen vaiheen suunnitelmien kanssa ja on linjassa yrityksen visuaalisen brändin kanssa. Visuaalisuudella on viestinnän nopeutuessa yhä enemmän merkitystä ja lähes jokainen yksityiskohta on tarkkaan harkittu. Sitä, mitä kaikkea visuaalisen suunnittelun taakse kätkeytyy, käsitellään vielä tulevaisuudessa omassa postauksessaan.

Sinisellä Härällä edullisimmissa sivustoprojekteissa suunnittelu nivoutuu yhteen rakentamisen kanssa, eikä suunnittelusta tehdä erillisiä raportteja tai layouteja. Suunnittelu kuitenkin toteutetaan aina rakennuksen yhteydessä jossain määrin, ja vaikka erillistä vaihetta ei olisi toteutettukaan, on valinnat kuitenkin harkittuja. Tämä on ehkäpä helpoin tapa oikoa hinnassa, mutta siinä jää suunnittelun mahdollistama potentiaali hyödyntämättä.

Suunnitteluvaiheen täydellinen ohittaminen aiheuttaa monesti sen, että sivusto ei toimi siten kuin pitäisi eikä edesauta tavoitteisiin pääsyä. Huonoimmissa tapauksissa joudutaan aloittamaan uuden toimijan kanssa alusta asti ja tällöin työtunnit ja resurssit ovat valuneet hukkaan.

Sisältö edellä?

Sivuston sisällöt koostuvat pääasiassa tekstistä ja kuvamateriaalista. Suurimman osan ajasta tekstisisältö tulee valmiina tai puolivalmiina asiakkaalta, mutta monesti tekstisisällöt vaativat vähintään oikolukua. Oikoluvulla tai laajemmalla tekstien uudelleenkirjoituksella tähdätään siihen, että sivuston toimivuuden ja visuaalisuuden lisäksi myös tekstisisältö on myyvää ja tavoitteisiin ohjaavaa. Tekstisisältöä editoidaan aina vähintään niin, että otsikot valitaan mahdollisimman raflaaviksi ja toimintakehotukset ovat käyttäjää ohjailevia.

Kuvamateriaali saadaan sivustolle projektista riippuen joko hakemalla kuvapankeista (lue ilmaisista kuvapankeista täältä) tai ottamalla uudet kuvat yhteistyökumppanimme kanssa. Valitsemme pääasiassa käytettävät kuvat sivustolle aina itse, joka on osa visuaalisen suunnittelun prosessia.

Rakentaminen, eli se käytännön toteutus

Toki edellisten vaiheiden jälkeen kaikki pitää myös käytännössä rakentaa. Rakennus käsittää esimerkiksi sivujen luomista, palikoiden paikalleen asettamista, sisältöjen syöttämistä ja visuaalisten elementtien toteuttamista ja soveltamista. Julkaisujärjestelmään luodaan räätälöidysti paikkoja eri sisällöille ja erilaisia muutosmahdollisuuksia tulevaisuutta varten. Rakennusvaiheessa tutkitaan ja etsitään parhaat tekniset ratkaisut toivottujen elementtien toteutukselle. Rakentaminen sisältää myös paljon soveltamista, suunnitelmien muutosta, testausta ja yllättäviä tilanteita – tämä on toteuttajan päässä aika lailla vakio. Suunnitelmiin tulee kuitenkin aina jotain muutoksia, koska puhutaan niin suurista kokonaisuuksista.

Yhteistyö ja henkilökohtainen palvelu

Rakennamme sivustot aina osittain yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yhteistyötä teemme esimerkiksi tekstisisältöjen kanssa, mutta myös totta kai kommenttikierrosten ja tapaamisten muodossa. Tapaamisia on projektista riippumatta vähintään kaksi, mutta tyypillisesti 3–6. Tapaamisissa esitellään suunnitteluvaiheen tuloksia, puolivalmista sivustoa tai käydään läpi vielä avausvalmis sivusto. Jokaiseen tapaamiseen sisältyy vahvasti asiakkaan kuunteleminen, muutostoiveiden puntarointi ja mahdollisesti muutosten toteutukseen vienti sekä projektinhallinta. Tämä kaikki henkilökohtainen palvelu vie meidän aikaamme ja resurssia, mutta haluamme tarjota aina mahdollisimman joustavaa, avointa ja henkilökohtaista palvelua.

Viimeistely ja testaus

Kun käsillä on lähes avausvalmis sivusto ja deadline alkaa häämöttää, aloitetaan viimeistely. Viimeistely vie sivuston koosta riippuen aikaa välillä melko runsaastikin, koska siihen kuuluu ihan jokaisen linkin, lomakkeen ja sivun läpikäynti. Kaikki toiminallisuudet testataan vielä kerran ja huolehditaan, että sivusto taipuu niin pienen kuin suuren puhelimen näytölle, tablettiin kuin jopa Internet Exploreriin. Mobiilikäytön koko ajan kasvaessa on sivuston kannalta elintärkeää, että sivusto on viimeistelty toimimaan myös sillä pienimmällä älypuhelimella. Kaikki tarkastetaan ja hiotaan vielä ennen avausta sopimaan jokaiseen laitteeseen ja selaimeen.

Mahdollisuus jatkokehitykseen

Kun sivusto on rakennettu kustomoidusti ja jatkokehitys huomioiden, on sivustoa helppo viedä tarpeen mukaan tulevaisuudessa seuraavalle tasolle. Itse sivustoprojektien jälkeen sivustoista on esimerkiksi tehty monikielisiä tai rakennettu verkkokauppa samaan yhteyteen. Kun jatkokehityksen mahdollisuus huomioidaan jo rakennusvaiheessa, on sen toteuttaminen ajallaan kustannustehokasta ja mahdollista, eikä koko sivustoa tarvitse siinä vaiheessa uusia.

Ammattilaisen tekemän sivusto sisältää laajoja kokonaisuuksia, joista hinta muodostuu. Hinnat lasketaan lähes aina toteuttajasta riippumatta kustomoidusti ja tämän takia otsikon kysymykseen on niin hankala vastata. Meillä Sinisellä Härällä sivustojen hinnat alkavat noin 3500 €:sta, mutta keskimäärin toteuttamiemme sivustojen hintalappu on jotain 5000–15000 €:n väliltä. Julkaisemme myöhemmin myös materiaalia siitä, että mitä vaihtoehtoja on, jos haussa on edullisemmat ratkaisut.

HÄRKÄVINKKI

Mikäli sinua kiinnostaa, mikä hintalappu sinun projektillesi tulisi, ota yhtettä Nicoon tai Mikkoon niin sovitaan aiheesta tapaaminen.

7 hyvää syytä tutustua Google AdWordsiin

Google AdWords osaksi markkinointia

Viime kirjoituksessa jaettiin vinkkejä yrityksen orgaanisen näkyvyyden nostamiseen verkossa. Nyt käsitellään näkyvyyden ja kävijämäärän nostamista maksullisen mainonnan ryhdittämänä. Yksi tunnetuin maksullisen online-markkinoinnin muoto on Google AdWords.

Google AdWords –mainonta on hakusanamarkkinointia Googlen hakutulossivun mainospaikoilla. AdWords-kampanja aloitetaan valitsemalla sopivat hakusanat ja kirjoittamalla houkuttelevat sekä todenperäiset mainostekstit. Kampanjan alettua mainokset alkavat näkyä Googlen hakutuloksissa valituilla hakusanoilla.

Mitkä ominaisuudet tekevät suositusta Google AdWordsista poikkeuksellisen kätevän mainosjärjestelmän?

Google AdWords on hakukoneoptimointia nopeampaa

Uusien verkkosivustojen kohdalla pelkän hakukoneoptimoinnin tuloksien näkyminen ja Googlen ensimmäiselle sivulle pääseminen voivat viedä useita kuukausia ahkerasta optimoinnista huolimatta. AdWordsilla tuloksia saadaan paljon nopeammin, kun kävijämäärä nousee välittömästi. AdWords- mainonnan järjestelmä on kehitetty siten, että se toimii tasavertaisesti lähes kaiken tyyppisille yrityksille, ja siten myös pienillä yrityksillä on mahdollisuus päästä esille olennaisissa hakutuloksissa. AdWordsin avulla saatat näkyä Googlen hakutuloksen ensimmäisellä sivulla jo tunnin kuluessa.

Google AdWords maksaa sen verran kuin sinulle sopii

Päätät budjetin itse: Google AdWordsin omavalintainen budjetti on todella suuri etu nimenomaan pienille yrityksille, jotka eivät välttämättä halua kasvattaa mainontaan käytettyä rahasummaa kohtuuttomiin mittasuhteisiin. Tämän vuoksi AdWordsin aloittamisen kynnys on paljon pienempi verrattuna moniin muihin mainonnan vaihtoehtoihin.

Budjettia ja avainsanoja punnitessa, saamme huomata, kuinka erilaisia hintoja avainsanoilla käytännössä on. Todella kilpaillulla alalla ja suosituimmilla sanoilla on usein korkeampi klikkihinta, koska monet kilpailevat yritykset haluavat tulla löydetyksi niiden takaa. Budjettia ei säästön toivossa kannata kuitenkaan jättää liian pieneksi, sillä mainoksen tarkoitus on houkutella sivustolle runsaasti potentiaalisia kävijöitä. Jos mainosbudjetti loppuu kesken jo aamupäivästä, ei loppupäivästä saada mainoksen kannalta enää mitään hyötyä.

Google AdWordsissa maksat vain klikeistä

Google ei siis sanele AdWordsissa vähimmäisbudjettia, eikä siinä ole kiinteää kuukausimaksua – ”Pay-per-click” on AdWordsin ainoa kulu ja se tarkoittaa sitä, että kampanjan aloittanut yritys maksaa vain niistä kävijöistä, jotka klikkaavat itsensä sivustolle maksetun mainoksen kautta. Jos kampanjaan on sisällytetty asiaankuuluvat avainsanat sekä huomioitu muut olennaiset asetukset, päästään yhä lähemmäksi tilannetta, jolloin sivustolle saapuu vain yrityksen kannalta hyviä kävijöitä – eli potentiaalisia asiakkaita, joista kannattaakin maksaa.

Klikkihinta perustuu yritysten väliseen ”huutokauppaan”, eli jokainen yritys voi itse harkita, kuinka paljon se on valmis maksamaan mainoksesta per kävijä.

AdWords-mainos näkyy juuri oikeaan aikaan

Kun henkilö tekee hakua Google-hakukoneella, hänellä on yleensä suuri tarve löytää etsimänsä tuote tai palvelu. Tämä antaa yritykselle äärimmäisen hyvän tilaisuuden tulla nähdyksi juuri siinä vaiheessa, kun henkilö listaa vaihtoehtoja tulevaa ostopäätöstä varten. Harkittujen avainsanojen avulla voit näkyä näille asiakkaille juuri silloin, kun he eniten haluavat jotain sinun yritykseltäsi.

… ja oikeassa paikassa

On tärkeää, että mainos näkyy ihmisille sopivassa sijainnissa. AdWordsissa voit rajata mainoksellesi maantieteellisen kohdistuksen, jonka avulla varmistat, että mainoksesi näkyy mahdollisimman otollisella maaperällä. Jos esimerkiksi kylän hammaslääkäriasemalla on tiedossa, että valtaosa potilaista tulee vastaanotolle 15 kilometrin säteeltä, voi yritys rajata maksullisen mainoksen vain henkilöille, jotka liikkuvat tällä alueella. Näin varmistetaan, että mainos tavoittaa realistiset asiakasehdokkaat, ja samalla vältytään siltä, että mainos houkuttelisi esimerkiksi todella kaukana asuvia henkilöitä klikkaamaan sivustolle.

Kuten budjetin kanssa, myös aluerajauksen kanssa kannattaa olla tarkkana, ettei määritelty alue jää liian pieneksi.

Google Adwords on notkea mobiilissa

Google Adwordsin mobiilimainoksia voidaan käyttää verkkosivuilla ja sovelluksissa, joita tarkastellaan mobiililaitteella. Esimerkiksi kaupungin keskustassa sijaitsevan kahvilan mainostaminen sopii erinomaisesti mobiiliin, sillä asiakas saattaa kävellä lähettyvillä ja etsiä siihen hetkeen sopivaa kahvipaikkaa – mistä muualtakaan kuin puhelimestaan. Kun asiakas kulkee yrityksen lähellä, mobiilioptimoidut mainokset näkyvät ensimmäisinä ja toimivat juuri oikealla hetkellä.

Google AdWords on mitattavissa, ja voit seurata sitä

AdWords tarjoaa paljon vaihtoehtoja kampanjoiden seuraamiseen ja mittaamiseen, ja perinteisiin markkinointikanaviin, kuten TV- ja aikakauslehtimainontaan, verrattuna online-markkinointia pystyy mitata todella yksityiskohtaisesti. Esimerkiksi mainoslehtisten jakamisen jälkeen on hyvin haasteellista saada tietoa, kenelle ne menivät, kuka tarjoukseen lopulta tarttui tai kuinka kauan henkilö silmäili suunniteltua ja painettua mainosta?

Adwordsin seurantaominaisuuksien avulla pystyt seurata muun muassa seuraavia asioita:
– Sijoitetun pääoman tuotto
– Sivustolle tuleva liikenne; mistä ja kuinka paljon?
– Sivustolla vietetty aika
– Yhteydenotot ja myynti
– Aikaväli, jolloin mainoksesi toimivat parhaiten
– Mitkä avainsanat ja mainokset tuottavat eniten myyntiä?

Kampanjaa pystyy ja kannattaa testata matkan varrella, ja se on helposti muokattavissa lukuisine ominaisuuksineen. Voit seurata kampanjan toimivuutta ja halutessasi muuttaa sitä milloin tahansa paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Vaikka Google AdWordsin avulla voi päästä nopeasti hakutulosten kärkeen, suositellaan hakukoneoptimointia jatkettavan siitä huolimatta pitkäjänteisellä otteella. Näiden kahden symbioosia ei kannata unohtaa, sillä mainoksista maksaminen ei vielä ole sataprosenttinen tae näkyvyydelle. Tarjotun klikkihinnan ja oikeiden avainsanojen lisäksi sivuston laadukas ja relevantti sisältö ratkaisee lopullisen sijoituksen hakutuloksessa. Sitä on Ad Rank.

AdWordsin suuri suosio perustuu suurilta osin sen helppouteen, nopeuteen sekä siihen, että huolellisesti suunniteltu Google Adwords-kampanja maksaa itseänsä hyvin takaisin. Ei muuta kuin avainsanoja pohtimaan!

TIIVISTELMÄ

Google AdWords on yksi tunnetuimmista ja suosituimmista maksullisen online-markkinoinnin muodoista, eikä suotta. AdWords on monipuolinen mainosjärjestelmä, jonka lukuisista ominaisuuksista yritys saa selvää hyötyä jatkuvalla syötöllä. AdWordsin kustannustehokkuus ja joustavuus houkuttelevat yhä useampia yrityksiä ottamaan sen osaksi markkinointipalettiaan. Mainonnalla on aina hintansa, mutta oikeilla valinnoilla ja osaavalla käytöllä sen saa maksamaan itsensä takaisin yrityksen tavoittaessa uusia asiakkaita yhä paremmin. AdWordsiin ja sen eri ulottuvuuksiin kannattaa tutustua läpikotaisin, jotta omalle yritykselle löydetään juuri oikeat tavat päästä näkyville.

HÄRKÄVINKKI

Me pidämme Google AdWordsista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista. Pidätkö sinä? Jaa osaamistasi ja kerro kokemuksista AdWords-kampanjointiin liittyen! Alle saa kommentoida vapaasti aiheesta heränneitä ajatuksia, tai jos haluat kuulla jostakin kohdasta tarkemmin.