Avainsanojen laatupisteet ja niiden vaikutus mainontaan

Avainsanojen laatupisteet ovat yksi tärkeimmistä mittareista Googlen hakusanamainonnassa. Yksinkertaisuudessaan paremmat laatupisteet parantavat mainoksen sijoitusta ja pienentävät klikkien hintoja. Heikoilla laatupisteillä taas joudut maksamaan huomattavasti korkeampaa hintaa klikeistä.

Laatupisteisiin vaikuttavat klikkiprosentti, avainsanat, mainosten osuvuus ja mainoksen laskeutumissivun laatu ja vastaavuus. Google arvioi kaikki Adsissa käytössä olevat avainsanat laatupisteillä asteikolla 1–10. Luonnollisesti 10 on paras mahdollinen, 1 huonoin ja keskellä olevat tyydyttäviä.

Heikkoja laatupisteitä saanutta avainsanaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse poistaa käytöstä, vaan ensin kannattaa selvittää, miksi sana on saanut heikot laatupisteet, ja tämän jälkeen tehdä muutoksia pisteiden parantamiseksi. Toki aluksi täytyy miettiä, onko kyseinen avainsana ylipäätään yrityksesi toiminnan kannalta tärkeä.

Yksinkertaisuudessaan paremmat laatupisteet parantavat mainoksen sijoitusta ja pienentävät klikkien hintoja. Heikoilla laatupisteillä taas joudut maksamaan huomattavasti korkeampaa hintaa klikeistä.

Seuraavaksi käsittelemme laskeutumissivun, avainsanojen ja mainosryhmien sekä negatiivisten avainsanojen vaikutusta Googlen laatupisteisiin.

Laskeutumissivu

Yksi mainosten ja avainsanojen laatupisteisiin vaikuttavista tekijöistä on mainoksen laskeutumissivu eli se sivu, jolle käyttäjä mainosta klikattuaan ohjataan.

Google arvioi laskeutumissivun käyttökokemusta ja mainoksen ja laskeutumissivun vastaavuutta. Laskeutumissivun sisällön tulisi vastata mainoksen otsikkoa ja mainostekstejä. Jos kävijä ohjataan sivulle, joka poikkeaa mainoksen sisällöstä täysin, arvottaa Google mainoksen laskeutumissivun huonoksi, mikä taas vaikuttaa negatiivisesti laatupisteisiin.

Pidä siis huoli, että mainosryhmässä käyttämäsi avainsana (tästä lisää alemmassa kappaleessa) vastaa mainoksen tekstejä ja otsikkoa ja että laskeutumissivun aihe ja sisältö vastaa avainsanan ja mainoksen aihetta. Tärkeää on myös, että laskeutumissivulla on laadukasta tekstiä ja ylipäänsä tarpeeksi sisältöä.

Avainsanojen jakaminen mainosryhmiin

Tuotteiden ja palveluiden jakaminen avainsanojen mukaan pienempiin, toisiaan vastaaviin tai läheisiin mainosryhmiin vaikuttaa positiivisesti laatupisteisiin. Mitä vähemmän ja mitä samankaltaisempia avainsanoja yhdessä mainosryhmässä on, sitä paremmin mainokset voi kohdentaa.

Kun palvelut tai avainsanat kategorisoidaan, mainokset on helpompi kirjoittaa muutamaa avainsanaa tai yhtä palvelua vastaaviksi. Kohdennetut mainokset ovat osuvampia, jolloin niitä todennäköisesti klikataan enemmän. Hyvä klikkiprosentti nostaa myös laatupisteitä. Jos taas kaikki palvelut tai avainsanat on ripoteltu yhteen mainosryhmään tai kampanjaan, on mainoksia vaikeampi kohdentaa, ja tällöin myös klikkiprosentti heikkenee.

Negatiivisten avainsanojen lisääminen

Yksi tärkeimmistä mainonnan kohdistamisen keinoista on negatiivisten avainsanojen lisääminen. Laajoilla avainsanoilla ja ilmaushaun avainsanoilla mainostaminen saa nimittäin mainokset näkymään samankaltaisten ja myös aiheeseen liittymättömien hakujen yhteydessä, jolloin turhien klikkausten mahdollisuus kasvaa.

Turhat klikkaukset eivät ainoastaan kuluta mainosbudjettia, vaan ne myös heikentävät kampanjan ja mainosryhmän dataa, sillä turhaan sivulle saapunut kävijä todennäköisesti poistuu sivulta heti klikkauksen jälkeen, jolloin Google arvioi hakutuloksen huonoksi.

Sellaiset hakutermit, joilla mainoksen ei haluta näkyvän, voidaan asettaa negatiivisiksi avainsanoiksi. Kun mainos ei näy tarpeettomilla avainsanoilla, kohdennus paranee ja mainosbudjettia ei kulu turhiin klikkauksiin.

Avainsanojen karsiminen ja mainosten kohdentaminen kävijöiden hakuja vastaavaksi auttaa Googlea arvioimaan mainokset paremmiksi. Kävijät myös klikkaavat kohdennettuja mainoksia todennäköisemmin, jolloin klikkiprosentti paranee. Negatiivisten avainsanojen käyttäminen ja lisääminen on siis enemmän kuin kannattavaa.

Mistä laatupisteet saa näkyviin?

Laatupisteet saat näkyviin Google Adsissa, kun menet mainosryhmän avainsanoihin ja klikkaat oikealta löytyvää kohtaa ”sarakkeet”. Tämän jälkeen sinulle avautuu uusi näkymä, josta painat ”muokkaa sarakkeita”. Avainsanasarakkeiden muokkauksessa toisiksi alempana on laatupisteet-osio, josta täppäät päälle laatupisteet-kohdan ja painat ”käytä”. Näin laatupisteet ilmestyvät sarakkeisiin avainsanojen oikealle puolelle.

Jos kaipaat apua Google Adsin hakusanamainonnan kanssa, ota rohkeasti yhteyttä! Voit myös tutustua muihin blogiartikkeleihimme liittyen digimarkkinointiin ja Google Adsiin.

Avainsanatutkimus – miksi ja miten?

Kaikessa yksinkertaisuudessaan avainsanatutkimuksessa selvitetään, millä hakutermeillä ihmiset hakevat hakukoneissa palveluita, tietoa ja tuotteita ja kuinka paljon näitä hakuja tehdään kuukausittain.

Yritykselle tärkeiden avainsanojen hakumäärien selvittäminen auttaa määrittämään myös yrityksen tavoitteita niin hakukoneoptimoinnin kuin hakusanamainonnan eli tässä tapauksessa Google Adsin kautta. Avainsanatutkimus onkin erittäin tärkeässä roolissa molempien kannalta.

Maksettua mainontaa varten avainsanatutkimuksessa selvitetään hakutulosten lisäksi kilpailun määrä ja klikkausten keskimääräiset alimmat ja korkeimmat hintatarjoukset.

Oikeiden ja tarkasti valittujen avainsanojen avulla saat muun muassa kävijäliikennettä sivustollesi, määrität markkinointisi tavoitteet ja parannat sivustosi hakukonenäkyvyyttä. Tästä syystä avainsanojen tarkka ja huolellinen valitseminen on äärimmäisen tärkeää.

Oli kyseessä sitten hakukonenäkyvyyden nostaminen tai maksetun mainonnan kautta yrityksesi palvelun myyminen, tärkeintä on tavoittaa oikeat ja potentiaalisimmat asiakkaat ja saada heidät siirtymään sivustollesi. Avainsanatutkimuksen avulla voit löytää myös synonyymejä hakutermeillesi sekä samankaltaisia hakutermejä, joita voit käyttää mainonnassa.

Avainsanatutkimuksen aloittaminen

Ennen avainsanatutkimuksen aloittamista tulee yrityksen tuotteet ja palvelut käydä tarkasti läpi ja miettiä yritykselle tärkeitä hakutermejä, joilla asiakkaat niitä hakevat ja joilla yritys haluaa näkyä.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Avainsanojen valitsemisen jälkeen ne syötetään avainsanatyökaluun, josta selviää:

  • hakusanojen kuukausittaiset hakumäärät
  • kilpailun taso eli onko kilpailu pientä vai suurta
  • samankaltaisia ja niihin liittyviä hakutermejä sekä
  • maksetun mainonnan tapauksessa myös keskimääräiset klikkausten hinnat.

Avainsanatutkimus maksettua mainontaa varten

Kun tehdään maksettua mainontaa, avainsanojen valitsemisessa täytyy ottaa huomioon tietysti myös mainosbudjetti ja asetetut tavoitteet. Jos yrityksen tavoitteena on lisätä verkkokaupan myyntiä ja yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on erittäin kilpailtu ja haettu, todennäköisesti myös sen klikkihinnat ovat kalliimpia.

Maksetun mainonnan kohdalla yrityksen tavoitteet vaikuttavat vahvasti myös markkinointiin asetettuun budjettiin. Jos yrityksen mainonnan mediabudjetti on esimerkiksi 300 euroa kuukaudessa, tarkoittaa tämä Google Adsissa vain noin 10 euron päiväbudjettia.

Kilpailluimmissa ja haetummissa avainsanoissa klikkihinnat voivat pyöriä helposti 2–5 euron välillä, mikä tarkoittaisi vain muutamaa klikkausta päivässä, jos päiväbudjetti on 10 euroa. Useiden tuotteiden tai palveluiden mainostaminen näin pienellä mainosbudjetilla voi olla jopa turhaa, sillä mainosbudjetin täyttyessä muutaman klikkauksen jälkeen eivät kampanjoiden mainokset enää näy saman päivän aikana lainkaan.

Pienen mainosbudjetin kanssa täytyy siis miettiä tarkkaan, haluaako panostaa mieluummin vain muutamaan tuotteeseen/avainsanaan vai useaan klikkihinnaltaan halvempaan. Jos yrityksen mainosbudjetti on pieni ja jokin tärkeistä avainsanoista on kilpailultaan suuri ja klikkihinnoiltaan kallis, on järkevämpää panostaa niihin avainsanoihin, joissa kilpailu on pienempää ja klikkihinnat halvempia. Tällöin muiden ”liian kalliiden” avainsanojen kohdalla kannattaakin panostaa niiden orgaanisen näkyvyyden nostamiseen.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimointia varten

Englanniksi Search Engine Optimization, tuttavallisemmin SEO ja suomeksi hakukoneoptimointi. Sen avulla pyritään parantamaan yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja tätä kautta pitkällä aikavälillä kasvattamaan sivuston kävijämääriä, myyntiä ja liiketoimintaa. Mitä korkeammalta yrityksesi löytyy Googlen hakutuloksista, sitä todennäköisemmin yrityksesi ja sivustosi löydetään ja huomataan. En tässä artikkelissa tai kappaleessa pureudu sen tarkemmin itse hakukoneoptimointiin, vaan hakukoneoptimointia varten tehtyyn avainsanatutkimukseen.

Avainsanatutkimuksen idea sinänsä ei muutu mihinkään, oli kyseessä sitten hakukoneoptimointi tai maksettu mainonta. Tarkoituksena on edelleen löytää yritykselle tärkeät avainsanat, mutta hakukoneoptimoinnin kohdalla täytyy ottaa huomioon sivusto ja sen käytettävyys sekä avainsanan laajuus.

Sivustoa pyritään parantamaan ja kehittämään siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin kävijöiden tekemiin hakuihin. Yleisten avainsanojen kilpailu on kovaa ja niiden hakukonenäkyvyyden nostaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tarkempien avainsanojen.

Parhaat avainsanatyökalut

Avainsanatyökaluja on useita erilaisia, joista omana suosikkina mainittakoon Ahrefs. Se sopii käytettäväksi niin hakukoneoptimointia kuin maksettua mainontaa varten ja se tuo aivan uuden syvyyden hakukonemarkkinointiin. Maksetun mainonnan puolelta hyvä ja luultavasti tunnetuin työkalu on Google Keyword Planner eli Googlen oma avainsanojen suunnittelija.

Ahrefs on loistava työkalu hakukoneoptimointiin ja se kertoo kaiken mahdollisen niin avainsanoista, orgaanisten ja maksullisten klikkausten määrästä kuin myös hakutermeihin liittyvistä kysymyksistä.

Ahrefsista selviää esimerkiksi, kuinka monta prosenttia avainsanan hakutulosten klikkauksista on orgaanisia ja kuinka monta maksettuja. Tämä auttaa tekemään päätöksiä sen suhteen, kannattaako avainsanaa käyttää maksetussa mainonnassa vai mieluummin hakukoneoptimoinnissa orgaanisen näkyvyyden nostamiseksi.

Ahrefsista on apua avainsanojen kilpailija-analyysissa, sillä sen avulla nähdään, millä avainsanoilla ja sijainneilla kilpailijat näkyvät sekä kuinka paljon liikennettä avainsanat keskimäärin tuovat kilpailijoiden sivustolle.

Avainsanojen seuraaminen ja mittaaminen

Avainsanatutkimuksen jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyy ajan tasalla yritykselleen tärkeiden avainsanojen hakumääristä.

Jos kaipaat apua avainsanatutkimukseen tai hakukoneoptimointiin, ota rohkeasti yhteyttä!

Google Ads -tilin rakenne

Kuka tahansa voi luoda Google Ads -tilin ja käyttää sitä, mutta sen toiminnan ymmärtäminen, analysoiminen ja optimoiminen ovatkin sitten täysin eri asia. Siihen vaaditaan perehtymistä, ymmärrystä ja kokemusta.

Monesti Adsista kuulee sanottavan, että ”eihän sen käyttö kovin vaikeata voi olla”. Periaatteessa se pitääkin paikkansa, mutta Adsin käyttäminen ilman sen suurempaa ymmärrystä on melkein sama, kun heittäisi osan sijoittamistaan rahoista kaivoon. Mitä parempi ymmärrys ja osaaminen, sitä parempi tuotto.

Tässä blogissa keskitytään Google Ads -mainostilin rakenteeseen ja siihen, miten se kannattaa rakentaa ja järjestää, jotta mainonnasta saadaan paras mahdollinen teho irti.

Google Ads -tili rakentuu kolmesta osasta: itse tilistä, mainoskampanjoista sekä mainosryhmistä. Helpommin hahmotat rakenteen alla olevasta kuvasta.

Lähde: Google Ads Ohjeet

Varsinkin silloin, kun kyse on monista mainostettavista tuotteista, niin tilin rakenne ja sen huolellinen suunnitteleminen ovat tärkeässä roolissa. Usein ensimmäinen virhe tapahtuukin jo Ads-kampanjoita rakentaessa, kun saman mainoskampanjan alle on tungettu kaikki eri palvelut ja tuotteet omiksi mainosryhmikseen.

Tilin ja kampanjoiden rakentaminen organisoidusti ja huolellisesti on hyödyllistä monestakin syystä, joista tärkeimpinä:

  • Organisoitua tiliä on helpompi hallita
  • Laatupisteet ovat paremmat
  • Mainosten sijoitus paranee ja klikeistä ei tarvitse välttämättä maksaa yhtä paljon

Google Ads -tilin luominen

Ensimmäinen ja samalla myös helpoin kohta on itse Google Ads -tilin luominen. Google Ads -tilin luomiseen tarvitaan ainoastaan Google-tili sekä laskutustiedot. Tilin luomisen yhteydessä tilin asetukset laitetaan kuntoon ja luodaan uusi maksuprofiili maksukortteineen ja yritystietoineen. Yhden käyttäjätunnuksen alle voi luoda monta eri Google Ads -tiliä, jolloin niiden hallinnoiminen on helpompaa.

Google Ads -mainoskampanjan rakentaminen

Tilin luomisen jälkeen on vuorossa mainoskampanjoiden luominen. Tässä vaiheessa huolellisesti suunnitellun ja organisoidun tilin rakennetta aletaan kasaamaan. Eri tuotteet tai palvelut on hyvä jakaa omiin mainoskampanjoihinsa.

Jos verkkosivustosi on jäsennelty järkevästi, niin sivuston rakennetta voi käyttää myös Ads-tilin rakenteena.

Eri tuotteiden, palveluiden tai kategorioiden jakaminen omiin mainoskampanjoihin on tärkeää muutamastakin syystä. Ensinnäkin, tällöin kampanjoiden alle voidaan luoda lisää tarkempia mainosryhmiä, mikä helpottaa mainosten ja avainsanojen kohdentamista asiakkaille ja parantaa laatupisteitä.

Tärkeää on, että jokaiselle kategorialle voidaan määrittää oma päiväbudjettinsa. Jos mainostetaan vaikkapa kenkiä ja vaatteita, niin avainsanatutkimuksesta saatujen hakumäärien ja klikkihintojen perusteella pystytään määrittelemään, kuinka paljon klikit maksavat ja kuinka paljon klikkauksia voidaan mahdollisesti hakumäärien perusteella kummaltakin odottaa. Tämän perusteella taas voidaan laskea, kuinka paljon kuhunkin kampanjaan kannattaa päiväbudjettia asettaa. Jos kenkiä haetaan hakukoneissa kuukausittain tuplasti enemmän kuin vaatteita ja klikkihinnat ovat lähes samat, niin tällöin päiväbudjettia kannattaa tietysti asettaa enemmän kenkiin kuin vaatteisiin.

Kampanjatasolla määritetään kampanjalle mainosten asetukset, kuten kohdennus eli missä mainokset näytetään, kohderyhmä eli kenelle mainoksia näytetään, kampanjan päiväbudjetti, kampanjan ja markkinoinnin tavoite, kieli sekä kampanjan hintatarjousstrategia.

Kampanjaa luodessa päätetään, mitä mainosmuotoja käytetään ja tähän vaikuttavat markkinoinnin tavoitteet. Eri mainosmuotoja ovat hakusanakampanja, display-kampanja, shopping-kampanja, videokampanja sekä discovery-kampanja.

Google Ads -mainosryhmät

Google Ads -mainosryhmä on kampanjan alle luotava eri mainoksista ja avainsanoista koostuva kokonaisuus. Jokaisen mainoskampanjan alle luodaan vähintään yksi mainosryhmä. Usein mainosryhmät kannattaa jakaa verkkosivuston rakennetta mukaillen siten, että jokainen mainosryhmä vastaa yhtä kategoriaa, tuotetta tai palvelua.

Mainosryhmien avulla mainokset kohdennetaan asiakkaille paremmin ja kävijälle näytetään mainosta, joka vastaa tarkasti hänen hakuansa. Mitä paremmin mainos vastaa hakijan hakua, sitä todennäköisemmin kävijä klikkaa sitä.

Kohdennus on mainosryhmien tasolla tärkeää, sillä jos mainos ei vastaa mainosryhmän avainsanoja tai kävijän hakua, niin mainosta tuskin klikataan. Tämä taas vaikuttaa klikkiprosenttiin ja sitä kautta laatupisteisiin, jotka vaikuttavat mainoksen sijoittumiseen hakutuloksissa.

Google Ads -kampanjoiden avainsanat, mainokset ja laskeutumissivu

Vaikka rakenne koostuukin pääosassa kolmesta ylempänä mainitusta kohdasta, niin yhtä tärkeässä roolissa ovat mainosryhmissä käytettävät avainsanat sekä itse mainokset ja niiden laskeutumissivut.

Avainsanoiksi valitaan niitä termejä tai tuotteita, joilla asiakkaiden oletetaan ja halutaan löytävän mainostettavat palvelut. Kun Ads-tilin rakenne on luotu huolellisesti ja loogisesti, myös avainsanat on helpompi jakaa mainoskampanjoihin ja mainosryhmiin kategorioiden mukaan. Jos mainoskampanja sisältää esimerkiksi kenkiä, niin t-paidat-avainsanaa kyseiseen kampanjaan on turha laittaa.

Mainoksia jokaiseen mainosryhmään suositellaan luotavan 2–3 erilaista ja niiden tulee olla yhteydessä mainosryhmässä käytettäviin avainsanoihin.

Näiden lisäksi mainokselle valitaan laskeutumissivu eli sivu, johon mainos klikkauksen jälkeen kävijän ohjaa. Laskeutumissivun tulisi olla mahdollisimman relevantti eli vastata mainosta ja sen mainostekstiä. Mainosten, avainsanojen ja laskeutumissivun yhtenäisyys ja osuvuus toisiinsa muodostavat yhdessä mainosten laatupisteet, jotka määrittävät mainosten hintoja ja sijoitusta hakutuloksissa.

Laatupisteet nousevat, kun mainos ja laskeutumissivut ovat käyttäjän hakuihin osuvia. Korkeat laatupisteet laskevat klikkausten hintoja ja parantavat mainosten sijaintia.

Jos kiinnostuit Google Adsista tai haluat lukea lisää artikkeleita liittyen digimarkkinointiin, tutustu muihin blogiartikkeleihimme!

Näytä