Blogi

UX- ja UI-design – mitä sinunkin tulisi tietää web design -jargonista

Työskentely nopeasti kehittyvällä alalla takaa sen, että työ saa jatkuvasti uusia ulottuvuuksia ja trendejä. Myös termistö kehittyy, ja koska trendit lähtevät monesti liikkeelle englantia puhuvan väestön keskuudesta, ovat termit luonnollisesti ensin englanniksi. Ammattislangin ja -termistön kehittyessä hurjaa vauhtia, käännöksiä ei usein tehdä ja termit vakiintuvat suomalaiseenkin suuhun englanninkielisinä. Kaksi tällaista ratkaisevaa työmme uutta ulottuvuutta ja termiä ovat UX- ja UI-design. Tässä blogiartikkelissa avaan perustasolla mitä nämä käsitteet tarkoittavat, ja miten ne liittyvät ratkaisevasti Sinisen Härän verkkosivustoprojekteihin.

UX-design eli User Experience Design

Voidaan vapaasti suomentaa esimerkiksi käyttöliittymän suunnitteluksi, käyttäjäkokemuksen muotoiluksi tai palvelun muotoiluksi. Käyttäjäkeskeinen UX-design kattaa sateenvarjon lailla alleen monia erilaisia alueita, joiden avulla pyritään parempaan käyttäjäkokemukseen. Muutamia mainitakseni:

– Käyttäjätutkimus ja palvelun testaaminen käyttäjillä. Palvelua kehitetään käyttäjille sopivaksi keräämällä dataa käyttäjistä ja heidän preferensseistään, joiden perusteella pystytään tekemään oletuksia ja käyttäytymismalleja kehityksen pohjalle. Datan perusteella voidaan ratkoa niitä ongelmia, mitä käyttäjät kohtaavat. Palvelun testaamisen järjestäminen oikeilla käyttäjillä esimerkiksi prototyyppivaiheessa on myös UX-designia, toimiiko datan perusteella tehdyt hypoteesit oikeasti ja miten käyttäjä kulkee suunniteltuja polkuja.

Informaatioarkkitehtuuri, eli verkkopalvelun hierarkia, vielä käytännöllisemmin valikkorakenteen suunnittelu. Eli miten asiat ja informaatio jäsennellään ja rakennetaan ymmärrettävään muotoon.

Wireframing, eli rautalankamalli on yksi vaihe suunnittelussa. Tässä vaiheessa keskitytään nimenomaan verkkosivuston tai -palvelun toimivuuteen, käyttäjän polkuihin saavuttaa tavoite ja niin edelleen. Rautalankamalli on ikään kuin luuranko, ja visuaalinen UI-puoli on vaatetus.

Analytiikka ja mittarit ovat oma taiteenlajinsa, mutta liittyvät vahvasti käyttäjätutkimukseen. Erilaiset työkalut, kuten lämpökartat, antavat arvokasta dataa käyttäjistä, mikäli sitä osaa tulkita ja hyödyntää palvelun kehityksessä.

Copywriting, eli tekstin tuotto. Tekstisisältö ohjailee ja helpottaa käyttäjää verkkopalveluissa ratkaisevasti, joten myös tekstin suunnittelu on osa UX-designia.

UI-design eli User Interface Design

Vapaasti suomennettuna ulkoasun suunnittelu, eli visuaalinen puoli suunnittelusta. Ulkoasun suunnittelu on myös osa käyttäjäkokemusta ja käyttöliittymän suunnittelua, joten kahtiajako UX:n ja UI:n välillä ei ole tasapuolinen. Maalaisjärjelläkin ajateltuna visuaalinen puoli vaikuttaa ratkaisevasti käyttäjän kokemukseen. Ulkoasun suunnittelu on eriytetty kuitenkin omaksi palveluksi sen takia, että myös tämä suunnitteluprosessi on täynnä omia sääntöjään, lainalaisuuksiaan ja kommervenkkejään, joihin visuaalinen suunnittelija/UI designer/graafikko/tmv. on erikoistunut. Muutamia näistä mainitakseni:

Värien käyttö sivustolla niin, että se on yrityksen graafisen ohjeiston mukaista, mutta myös käyttäjäystävällistä. Esimerkkinä tilauksen lähetys verkkokaupassa: ”Lähetä”-napin ei tulisi koskaan olla punainen, koska miellämme punaisen napin tarkoittavan asioita, kuten keskeytä tai tyhjennä valinnat.

Fonttien käyttö sivustolla jälleen niin, että mukaillaan yleistä ilmettä, mutta ei tuhota käytettävyyttä hankalasti luettavilla fonteilla.

Kuvien käyttö mukaillen tavoiteltavia tunnetiloja ja toimintoja.

– Ulkoasun suunnittelun on tarkoitus toki myös luoda palvelulle arvoisensa ilme, ja olla näin osaltaan tukemassa tavoitteita.

Miten termit liittyvät Sinisen Härän verkkosivustoprojekteihin?

Kuten yllä on avattu, niin UX- ja UI-design eivät ole verkkosivustoprojekteista eroteltavia palveluita, vaan kriittisiä osia verkkopalveluiden suunnittelussa. Kun Sinisellä Härällä asiantuntijuus on kasvanut, on myös UX- ja UI-designin menetelmiä ja toimintatapoja integroitu osaksi prosessejamme. Nykyinen käytäntömme viedä projektit läpi sisältääkin paljon aiempaa enemmän erilaisia ja aiempaa parempia suunnittelun menetelmiä liittyen esimerkiksi wireframingiin, mittareihin sekä hierarkiaan. Näin voimme paremmin taata verkkopalveluiden toimivuuden ja tavoitteisiin pääsemisen. Meille verkkosivut eivät ole vain käyntikortti, vaan tärkeä, joskus ratkaisevakin pala yrityksen markkinointia.

TLDR: et voi rakentaa verkkosivustoja tekemättä UX- ja UI-designia. Se, miten paljon näihin panostetaan vaikuttaa ratkaisevasti lopputuloksen laatuun.

 

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa, lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa, ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!