Näin hyödynnät Advanced Custom Fields -lisäosaa WordPress-verkkosivuillasi

Julkaisimme alkuvuodesta artikkelin, jossa developerimme Netta kirjoitti parhaista verkkosivutoteutuksissa käyttämistämme WordPress-lisäosista. Listan kärkipaikalla komeilee Advanced Custom Fields eli ACF, jonka peruskäyttöön pureudun nyt tarkemmin.

Mikä on ACF ja miksi sitä kannattaa käyttää?

ACF:n perusperiaate on tehdä sivuston sisältöjen muokkaamisesta mahdollisimman vaivatonta. Olit sitten kokenut WordPressin taitaja tai verkkosivumaailman vasta-alkaja, Advanced Custom Fields on kätevä lisäosa jokaiselle käyttäjälle ja sivustolle.

Normaalisti WordPressin sivujen muokkausnäkymässä pystyy otsikon ja sisältötekstin lisäksi muokkaamaan ja lisäämään mahdollisia kategorioita, yhden artikkelikuvan ja Artikkelit-sisältötyypillä vielä otteen. ACF mahdollistaa kustomoitujen lisäkenttien tekemisen eli sivujen ja artikkeleiden muokkausnäkymään saadaan kyseisen lisäosan avulla luotua lisäpaikkoja esimerkiksi tekstille, kuville, videoille, valintakentille ja monelle muulle – jopa Google-kartalle.

Näitä lisäkenttäpaikkoja on mahdollista asettaa näkymään mille sivulle tai sisältötyypille tahansa. Kentät saa asetettua livesaitille visuaalisesti haluttuihin kohtiin sivuston rakennuksessa käytetyn muokkaimen tai PHP-koodin avulla.

ACF:n myötä sivuston sisältöjen lisäyksiä tai muutoksia ei tarvitse toteuttaa devaajan toimesta, vaan muokkauksia on mahdollista tehdä helposti WordPressin sivueditorissa. Käytämmekin kyseistä lisäosaa jokaisessa verkkosivuprojektissamme toteuttaaksemme dynaamisia, asiakkaan itse helposti muokattavia sivustoja.

Miten Advanced Custom Fieldsiä käytetään?

Kun Advanced Custom Fields on ladattu lisäosien kirjastosta käyttöön, löytyy se WordPressin ohjauspaneelista (käyttökielestä riippuen) nimellä Lisäkentät. Kenttiä lisätään ryhmittäin, jolloin koko kenttäryhmää on helpompi hallinnoida ja esimerkiksi samalle sivulle haluttujen kenttien sijainti voidaan määritellä suoraan ryhmälle.

Käytän esimerkkinä asiantuntijalausunto-osion rakentamista yksittäisen palvelun sivulle, joka on Custom Post Type UI -lisäosalla toteutettu oma artikkelityyppinsä. ACF ja CPT UI ovat keskenään yhteensopivia lisäosia, joita molempia käytämme yhdessä sivustojen rakennuksessa.

Koska melkein jokaiselle kenttätyypille on omat asetuksensa, käyn tällä kertaa ACF:n käyttöä läpi perustasolla vain esimerkkini kautta. Tarkemmat speksit kaikkiin eri asetuksiin löytyy lisäosan omasta, hyvin kattavasta dokumentaatiosta erikseen jokaisen kenttätyypin kohdalta. ACF Pro -version mukana saatavia kenttätyyppejä ja muita lisäominaisuuksia tarkastelen hieman tämän artikkelin lopussa.

Kenttäryhmä ja lisäkenttä

Kenttäryhmän lisäämisen pääsee aloittamaan klikkaamalla ”Lisää uusi” Lisäkentät-otsikon alta. Ryhmään lisätään uusi kenttä ”+ Lisää kenttä” -napista.

1.    Lisää kenttäryhmälle kuvaava otsikko

Otsikko näkyy mm. kenttäryhmien koontisivulla sekä sivueditorissa kyseisen ryhmän kenttien yläpuolella.

2.   Lisää yksittäisen kentän nimiö ja nimi

Kirjoita nimiöön kenttää hyvin kuvaava nimi, sillä nimiö näkyy kentän nimenä muokkausnäkymässä. Nimi-kohta täyttyy nimiön mukaan automaattisesti.

3.   Valitse sopiva kenttätyyppi

Kenttätyyppi on se, joka määrittää, millaisia lisäpaikkoja muokkausnäkymään halutaan tuoda. Kenttätyyppejä on yli 30, joten valinnanvaraa löytyy – riippuen toki lisäkentän käyttötarkoituksesta.

Asiantuntijalausunto-kentälle valitsin tyypiksi tekstialueen, sillä pelkkä tekstikenttä on vain yhden rivin korkuinen, kun taas tekstialue on suurempi, jolloin kenttään on helpompi kirjoittaa pidempää tekstiä. Tekstialueen muokkausnäkymän koon voi määrittää Rivit-valinnasta, joka on automaattisesti 8.

Asiantuntijan kuva -kentän tyyppi on luonnollisesti kuva. Kuvatyypille voi asettaa esimerkiksi kuvan koon minimi- ja maksimiarvot pikseleissä, jos halutaan rajata kuvan valinta tietyn kokoisiin. Myös sallittua tiedostotyyppiä voi rajoittaa asetuksissa, mutta tässä tapauksessa jätän kaikki asetukset niin kuin ne ovatkin.

Asiantuntijan nimen ja tittelin kohtiin kenttätyypeiksi riittää perusvalinnan tekstikentät, sillä lisättävät sisällöt ovat lyhyitä ja mahtuvat yhdelle riville.

Viimeiseen luomaani kenttään, asiantuntijan yhteystietoihin, valitsin tyypiksi wysiwyg-editorin, jotta asiakkaan on helppo lisätä puhelinnumeroon sekä sähköpostiosoitteeseen linkit html-koodia osaamatta. Periaatteessa kaikki loput tiedot asiantuntijan nimestä alkaen olisi voinut toteuttaa yhden wysiwyg-editorin sisään, mutta koska visuaalisesti näillä kohdilla on erilaiset muotoilut keskenään, on asiakkaan kannalta parempi lisätä nämä erillisinä kenttinä. Tällä tavalla kenttien muokattavuus ja ohjeistus sivueditorissa on myös selkeämpää.

4.   Lisää kentän ohjeet ja valitse pakollisuus

Ohjeet näkyvät ennen lisäkenttää sivun muokkausnäkymässä ja helpottavat sisältöjen lisäämistä ja muokkausta etenkin silloin, kun muokkaaja ei ole itse lisäkenttiä luonut.

Mikäli halutaan, että kyseistä kenttää ei voi olla täyttämättä, voi sen lisätä myös pakollisena, jolloin sivua ei voi julkaista ennen kuin kenttä on täytetty.

5.   Lisää mahdollinen oletusarvo

Osalle kenttätyypeistä on mahdollista asettaa oletusarvo, jolloin kyseiselle kentälle ei tarvitse lisätä editorissa sisältöä, ellei se poikkea oletuksesta. Oletusarvoon voi tarvittaessa myös lisätä esimerkiksi html-koodinpätkän, jolloin muokkaaja pystyy helposti kopioimaan tuon koodin toisiin kenttiin ja muokkaamaan siihen halutun sisällön.

6.   Lisää mahdolliset määritteet lisäkentälle

Upeasti suomennettu kääreen määritteet (engl. wrapper attributes) mahdollistaa esimerkiksi oman classin tai id:n lisäämisen kentälle. Samassa voi myös määrittää kentän koon sivun muokkausnäkymässä. Tätä kohtaa säätämällä saa useita lisäkenttiä editointivaiheessa vierekkäin, jottei jokainen kenttä vie kokonaisen rivin leveydeltä tilaa.

Kenttäryhmän sijainti

Kenttäryhmän näkyvyyttä eri sivujen tai sisältötyyppien muokkausnäkymissä voi määrittää useita eri sääntöjä käyttäen. Luomani Palvelun asiantuntija -kenttäryhmän määrittelin näkymään kaikissa Palvelu-artikkelityypeissä.

Kenttäryhmä on myös mahdollista asettaa näkymään tietyille sivuille tai esimerkiksi artikkeleille, joille on määritelty tietyt kategoriat. Mikäli kenttäryhmä halutaan näkymään useammalla sivulla tai artikkelityypillä, voi niitä lisätä klikkaamalla ”ja”-nappia ja luomalla jokaiselle oman säännön. On myös mahdollista laittaa kenttäryhmä näkymään kaikissa sisältöä lisättävissä paikoissa, mutta sulkea pois tietyt sivut tai artikkelityypit.

Kenttäryhmän asetukset

Lopuksi kenttäryhmää luodessa voidaan määrittää koko ryhmälle tiettyjä asetuksia, joita ei kuitenkaan perustilanteissa kovin paljoa tarvitse muokata.

Kenttäryhmän sijainti on hyvä määrittää tarpeen mukaan joko normaalin sisällön jälkeiseksi eli sivumuokkaimessa sisältöeditorin alle, korkealle eli heti otsikon jälkeiseksi ennen sisältöeditoria tai reunalle eli sivumuokkaimessa oikeaan sivuun.

Asetuksissa on mahdollista muokata myös ryhmän lisäkenttien nimiön ja ohjetekstin sijaintia suhteessa täytettävään kenttään.

Kuvaukseen voi halutessaan kirjoittaa koko kenttäryhmän kuvauksen. Sivun tai artikkelin muokkausnäkymästä voi myös piilottaa tiettyjä kohteita, joita ei editorissa koe tarvitsevansa.

Kun tarvittavat asetukset ja halutut lisäkentät on luotu kenttäryhmään ja ryhmä asetettu näkymään tarvittavilla sivuilla tai artikkelityypeillä, odottavat ne enää vain sisällön lisäämistä! Ylläolevassa kuvassa näkyy, miltä lisäkentät näyttävät sivun, tässä tapauksessa yksittäisen palvelun, muokkaimessa jo lisättyine sisältöineen. Allaolevassa kuvassa näkyy visuaalinen lopputulos sivustolla.

Ilmainen versio vai Pro?

Kuten useat muutkin lisäosat, myös Advanced Custom Fields on saatavilla Pro-versiona. Vaikka ilmaisella versiolla pötkii jo melko pitkälle ja saa luotua useita sisällön lisäystä ja muokkausta helpottavia lisäkenttiä, on Pro-versiossa lisänä sellaisia ominaisuuksia, joita ehdottomasti tarvitsemme. Käytämmekin siis ACF PRO:ta kaikissa verkkosivutoteutuksissamme.

ACF PRO sisältää useampia lisäkenttätyyppejä ja ominaisuuksia verkkosivujen rakennukseen, kuten kuvagallerian, toistettavat rivit ja kloonattavat kentät. Maksullinen versio mahdollistaa esimerkiksi niin sanottujen ACF Blocksien, kuin myös joustavan sisällön luomisen.

ACF Repeater Field

Pro-versiossa mukana tuleva kenttätyyppi Repeater Field on erittäin näppärä työkalu, ja se löytyy lisäosan valinnasta nimellä ”Toista rivejä”. Kun kentän tyypiksi valitaan tämä, pystyy kyseiselle kentälle lisäämään niin sanottuja alakenttiä, jotka toimivat samalla tavalla kuin normaalisti lisättävät kenttätyypit.

Repeater Fieldiä on hyvä käyttää sellaisen sisällön luomiseen, jossa tarvitaan samoja kenttätyyppejä useaan eri kohteeseen. Kun yksi ryhmä tarvittavia kenttätyyppejä on luotu, voi sivuston muokkaaja itse lisätä kyseisen sivun muokkaimessa lisää kohteita tarvitsemansa määrän. Esimerkissäni olen käyttänyt ominaisuutta esittämään faktoja yrityksestä.

Kyseiseen esimerkkimalliin en tarvinnut kuin yhden kenttätyypin, jota voi monistaa sivun muokkaimessa. Kyseessä on teksti-kenttä, jolle lisäsin oletusarvoksi html-koodin, jotta saan faktoille haluamani muotoilut.

Sivun muokkaimessa Repeater Field tulee näkyviin kuten ylläolevassa kuvassa. Uusi fakta lisätään klikkaamalla ”Lisää fakta” -painiketta, jolloin kenttä monistuu ja ohjeen mukaisesti html-koodin sisään kirjoitetaan halutut tiedot, tässä tapauksessa aina numero ja teksti.

Esimerkissäni muotoilin yhden Repeater Field -kenttätyypin ja asetin sille käyttämässämme sivuston rakentajassa paikan, monistuu kenttä visuaalisesti ylläolevan kuvan mukaisesti. Näin asiakas tai sivun muokkaaja voi halutessaan lisätä tai poistaa faktoja ilman, että hänen tarvitsee osata sen enempää koodia tai sivuston rakentajan käyttöä.Pro-versio tai ei, Advanced Custom Fields on erittäin tärkeä, kätevä ja uskaltaisin jopa sanoa, että korvaamaton lisäosa ja työkalu verkkosivustoja rakennettaessa. Sen avulla saadaan luotua dynaamisia sivuja ja jokaisen käyttäjän itse helposti lisättävää sekä muokattavaa sisältöä.

Näin Sinisellä Härällä tehdään verkkosivuja

Tervetuloa! Tässä artikkelissa käyn läpi, kuinka normaali verkkosivuprojektimme kulkee. Hahmottamisen helpottamiseksi tehdään esimerkkiprojekti Asiakas Oy:lle.

Ennen projektin aloitusta Asiakas Oy on määrittänyt verkkosivu-uudistukselleen selkeän tavoitteen. Jos tavoitteiden asettaminen aiheuttaa harmaita hiuksia, niin apua löydät esimerkiksi meidän ilmaisesta Verkkosivujen ostajan oppaasta.

  • Asiakas Oy
  • Yrityksen yhteyshenkilönä toimii Maria
  • Projektin keskeisimpänä tavoitteena on myynnin lisääminen yrityksen uusien verkkosivujen avulla ja referenssien entistä parempi esilletuonti

Tarjousvaihe

”Kiitos yhteydenotostasi!”, soitan Marialle hänen jätettyään yhteydenottopyynnön Leadoon loistavan chatbotin kautta. Tästä etenemme hänen kanssaan tarkempaan briiffiin verkkosivu-uudistuksen tarpeista ja tavoitteista. Ensimmäisessä palaverissa luonnollisesti myös esittäydytään puolin ja toisin.

Briiffistä viisastuneena lähetän Marialle kirjallisen tarjouksen sähköpostitse. Olemme briiffissä sopineet tarjouksen läpikäyntipalaverin noin viikon päähän ensimmäisestä palaverista. Tarjouksen läpikäynnin tarkoituksena on syventää asiakkaan ymmärrystä tarjouksesta, tarjottavista palveluista ja niiden hyödyistä. Läpikäynnin jälkeen tarjousta mahdollisesti tarkennetaan syvemmän yhteisen ymmärryksen saavutettuamme.

Kaikki projektiin liittyvät palaverit ja työpajat on mahdollista järjestää myös etänä.

Kuluu reilu viikko ja katson kalenteristani, että Maria on luvannut palata tarjoukseen tänään. Ilokseni iltapäivällä saankin puhelinsoiton, jossa Maria innoissaan kertoo, että he lähtevät ilolla tekemään verkkosivu-uudistusta yhteistyössä meidän kanssamme. ”Tervetuloa Sinisen Härän asiakkaaksi!”

Projektin kick-off

Kick-offin tavoitteena on, että kaikilla palaveripöydässä istuneilla on päivän päätteeksi selkeä käsitys siitä, miksi projekti aloitetaan ja kuinka se etenee.

Aikataulut on saatu asetettua yhteen ja sopiva aika projektin startille on löytynyt. Istumme alas Vallilan uuden toimistomme neuvotteluhuoneeseen pöydän notkuessa aamupalaherkkuja (kyllä, tämä on lupaus!).

Projektin kick-offiin osallistuu meidän puoleltamme koko toteuttava tiimi eli allekirjoittanut projektipäällikön ominaisuudessa, verkkosivujen tekninen toteuttaja sekä visuaalinen suunnittelija. Asiakkaan puolelta osallistujamäärää ei ole rajoitettu.

Kick-offin tavoitteena on tutustua koko projektitiimin voimin, kerrata projektin kulku, pohtia syvällisemmin projektin tavoitteita ja aloittaa rakenteen suunnittelu.

Palaverissa käydään luonnollisesti läpi myös verkkosivujen visuaalisuutta, haluttuja toiminnallisuuksia sekä asetetaan vastuualueet ja aikataulut tiimin kesken.

Vanhan sivuston läpikäynti, avainsanatutkimus, mahdollinen brändi-ilmeen uudistus ja niin edelleen

Ennen kuin projekti lähtee vauhdilla etenemään, on hyvä pysähtyä pohtimaan projektia tukevia osioita. Vanhan sivuston läpikäynti auttaa ymmärtämään, mitkä osiot ovat yrityksen näkyvyyden säilyttämiselle tai parantamiselle elintärkeitä, mitkä osiot ovat toimineet ja mitkä eivät.

Avainsanatutkimus kertoo, millä hakutermeillä yrityksen tuotteita ja/tai palveluita haetaan, millainen kilpailu kyseisillä hakutermeillä on ja kuinka paljon niitä keskimääräisesti haetaan.

Usein verkkosivuprojektin yhteydessä on tarvetta myös brändi-ilmeen uudistukselle ja sen paikka prosessissa on ehdottomasti tässä kohtaa!

Verkkosivujen käyttöliittymän suunnittelu

Verkkosivujen käyttöliittymän suunnittelu on tarkkaa työtä. Käyttöliittymän suunnittelulla ratkaistaan, minne ja miten verkkosivukävijää ohjataan sivustolla.

Periaatteessa käyttöliittymän suunnittelu on potentiaalisen asiakkaan ostoprosessin optimointia.

Vaikka käyttöliittymän suunnittelu on suurelta osin ajatustyötä, saa Maria ja Asiakas Oy lopputuotteena meiltä konkreettiset wireframing- eli rautalankamallit sivustosta. Näiden rautalankamallien tarkoituksena on mallintaa Asiakas Oy:n asiakkaan ostoprosessia ilman, että heitä häiritään vielä visuaalisilla elementeillä ja väreillä.

Verkkosivujen layoutien suunnittelu

Jes, taustatyö on tehty! Nyt päästään itse asiaan. Verkkosivujen layoutien suunnittelussa nuo aiemmin mainitut wireframing-mallit herätetään eloon.

Mitä kuvia käytetään? Hyödynnetäänkö videoita tai animaatiota? Minkä värinen call to action -painike tuottaa laadukkaita liidejä Asiakas Oy:lle? Millainen mobiiliversio sivustosta mallinnetaan? Näihin kaikkiin kysymyksiin saadaan vastaus prosessin tässä vaiheessa.

Verkkosivujen tekninen toteutus

Prosessin tässä kohtaa sininen viestikapula vaihtaa omistajaa eli vastuu projektin etenemisestä siirtyy visuaaliselta suunnittelijalta verkkosivukehittäjälle.

Me toteutamme räätälöityjä WordPress-verkkosivutoteutuksia. Meillä se tarkoittaa sitä, että loppuasiakkaan näkymän eli sen, miltä sivusto ulkopuolisille näyttää, lisäksi myös meidän asiakkaamme näkymää räätälöidään. Haluamme sivuston muokkauksen olevan asiakkaallemme helppoa ja vaivatonta, eikä se vaadi mitään koodiosaamista.

Jos ihminen osaa käyttää Facebookia, hän osaa käyttää myös meidän toteuttamaamme WordPress-verkkosivua.

Ensimmäisen kerran esittelemme asiakkaalle toiminnallista sivustoa teknisen toteutuksen puolivälissä. Tässä kohtaa siksi, että toiminnallisuuksia ollaan saatu vietyä pitkälle, mutta kommenttien ja korjausehdotusten perusteella muokkauksia voidaan vielä tehdä saman budjetin sisällä.

Tekninen toteutus sisältää myös paljon teknistä ja sisällöllistä hakukoneoptimointia, joista voit lukea lisää alla olevista linkeistä.

Lue lisää hakukoneoptimoinnista:

Verkkosivujen viimeistely ja avaus

Loppusuora häämöttää! Nyt viimeistelemme sivuston Asiakas Oy:n kommenttien mukaisesti. Tämän jälkeen varmistamme, että sivusto toimii moitteetta kaikilla verkkoselaimilla (kyllä, myös Internet Explorerilla), eri kokoisilla näytöillä ja eri laitteilla. Projektista riippuen tässä vaiheessa on hyvä myös testata sivustoa testikäyttäjillä.

Kun kaikki on valmista, sovimme Marian kanssa päivämäärän sivuston avaukselle, jonka hoidamme avaimet käteen -periaatteella. Viimeistelyn yhteydessä asennamme myös tarvittavat seurantatyökalut verkkosivuille.

Tässä vielä visuaalinen prosessikaavio avaamaan koko prosessia:

Jos uusi verkkosivusto kiinnostaa, laita sähköpostia tai moikkaa LinkedInissä.

Ps. Tämän jälkeen luonnollisesti hihat todella kääritään. Verkkosivu-uudistuksen jälkeen alkaa laadukas sisällöntuotanto, kohdennettujen kävijöiden ohjaus verkkosivuille ja sivuston jatkuva kehitys. Mutta se on eri tarina se… 😏

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!

Black hat SEO – Spam-linkkejä ja hyökkäys digitoimistoja vastaan

LinkedInissä tuli jokin aika sitten esiin, että Sinisen Härän ja monen muun suomalaisen digitoimiston sivustolle on ohjattu suuria määriä linkkejä. Yleensähän linkit ovat hakukonenäkyvyyden kannalta hyvästä, eikö vain? Tässä tapauksessa ainakaan tarkoituksenmukaisesti ei.

Ilmeisesti joku hyviä hakukonesijoituksia havitteleva toimisto on jostain kumman syystä päättänyt hyökätä näitä kaikkia linkkispämmäyksen kohteeksi joutuneita toimistoja vastaan.

Käytännössä linkkejä on todennäköisesti ostettu ja ohjattu kilpailevien toimistojen sivustoille. Linkkien tarkoitus on näyttää huonolta Googlen ja muiden hakukoneiden silmissä ja sitä kautta heikentää toimistojen hakukonenäkyvyyttä, jolloin linkkejä ostaneen toimiston SERP-tulokset (Search Engine Results Page) puolestaan paranisivat.

Linkit tulevat erilaisilta roskasivustoilta ja ovat meidän ja ilmeisesti muidenkin kohdalla olleet pääsääntöisesti no-follow-linkkejä. Samat käytännöt pätevät eri aloilla ja avainsanoilla, mutta tässä tapauksessa ankkuriteksteissä on käytetty pääsääntöisesti hakukoneoptimointiin ja markkinointitoimistoon liittyviä termejä.

Rel=”nofollow”-attribuutti lisätään yleensä automaattisesti blogien kommenteille ja muille vastaaville avoimille kentille, joihin voi suhteellisen helposti lisätä linkkejä. Google myös ohjeistaa käyttämään no-follow- tai sponsored-tagia esimerkiksi maksettujen linkkien yhteyksissä.

Mitä Google sanoo? Vaikuttavatko no-follow-linkit hakukonenäkyvyyteen?

Suurin osa näistä spam linkeistä on merkitty no-follow-tagilla ja Google itse sanoo käsittelevänsä niitä samalla tavalla kuin linkkien hylkääminen -työkalun (disavow backlinks) kautta syötettyjä linkkejä. Googlen mukaan no-follow-linkit eivät siis edes vaikuta hakukonenäkyvyyteen.

Googlen John Mueller kommentoi asiaa pariinkin otteeseen sanoen:

”…having links (even a large number of them) with rel=nofollow pointing to your site does not negatively affect your site. We take these links out of our PageRank calculations, and out of our algorithms when they use links.”

No-follow-linkkien vaikutus hakukonenäkyvyyteen tilastollisesti

Aiheeseen liittyen on tehty useampikin case study ja niiden tulokset ovat osittain ristiriidassa Googlen kertoman kanssa. On todettu, että myös no-follow-linkit nostavat näkyvyyttä siirtämällä link juicea sivustolta toiselle. Tämähän pätee tietysti niin hyvässä kuin pahassa. Kyseinen linkattu SEM-Rushin case study käsittelee no-follow-linkkejä eri näkökulmasta, tietoisessa näkyvyyden nostamisessa, mutta sama periaate pätee.

“…see what we discovered in our study about rankings and how backlinks are affecting them, and I promise you will look at nofollow links in a totally different light.”

– Adam White, SemRush

Olen itse yleensä aika kriittinen vastaaviin tutkimuksiin liittyen, sillä niin moni eri tekijä vaikuttaa SERP:iin ja on vaikea todentaa, onko asioilla todellinen yhteys. En siis sano, että tämän yhden case studyn perusteella uskon, että no-follow-linkit vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen. Pointtini tässä on se, että haluan herättää ajatuksia siitä, vaikuttavatko no-follow-linkit hakukoneoptimointiin vai eivät. Suoraa 100-prosenttista vastausta tähän valitettavasti tuskin on, jos ei halua tyytyä Googlen uskomiseen.

Mitä Sininen Härkä tekee no-follow-linkeille?

Sanon aina asiakkaille, että Googlea ei kannata edes yrittää huijata. Mieti, millaiset resurssit Googlen kokoisella korporaatiolla on algoritmien kehittämiseen ja kuinka monta ihmistä (ja konetta) työskentelee estääkseen verkon väärinkäyttöä. Sanoisin, että tällaiset asiat huomataan Googlen toimesta ja niihin reagoidaan sen mukaisesti – ainakin aikanaan.

Sininen Härkä ei aio siis tehdä no-follow-linkeille mitään – paitsi kirjoittaa aiheesta artikkelin.

Sitten taas spam-linkit, joissa ei ole no-follow-tagia, kannattaa ilmoittaa linkkienhylkäämistyökalun avulla Googlelle. Tämän kanssa kannattaa olla varovainen eikä ilmoitella linkkejä huvikseen. En suosittelisi ns. turhien linkkien lisäämistä tälle listalle, vaan ainoastaan selkeästi spam-tarkoituksessa tehdyt linkit.

Jos haluat lukea tarkempia ohjeita aiheesta, Google on julkaissut tietoa viittaajan linkkien hylkäämisestä. Muistathan, että Google kuitenkin sanoo käsittelevänsä no-follow-linkkejä samalla tavoin, kuin ne olisi syötetty disavow-työkalun kautta.

Jos haluat sparrailla asiasta tai kertoa oman näkemyksesi, kommentoi ihmeessä alle tai laita viestiä!

Näytä