Blogi

Mikä on brändikirja ja miksi jokainen brändi tarvitsee sellaisen?

Brändikirja tai brändiohjeisto (eng. Brand Book) on dokumentti, joka kuvaa ja esittää, mistä asioista yksittäinen brändi konkreettisesti koostuu. Brändikirjan tarkoituksena on siis tiivistää yrityksen tai organisaation identiteetti yksiin kansiin.

Kenelle brändikirja tehdään?

Varsinaiselle brändiohjeistolle on useita potentiaalisia käyttäjäryhmiä, joista ehdottomasti tärkein on brändin eli yrityksen oma henkilöstö. Kun brändin kannalta tärkeimmät asiat ja valinnat saadaan kirjattua konkreettisesti paperille, yrityksen olemuksen ja arvojen jalkauttaminen henkilöstölle on huomattavasti helpompaa ja käytännönläheisempää.

Tämän lisäksi brändikirja on erinomainen työkalu tilanteissa, joissa yritykseen palkataan uusia työntekijöitä. Kattavan ja laadukkaan brändikirjan avulla brändin persoonallinen olemus, arvot sekä tapa puhua ja viestiä on helppo kommunikoida brändin uusille jäsenille.

Selkeämpiä ja käytännönläheisempiä käyttökohteita brändiohjeistolle löytyy tilanteissa, joissa tehdään esimerkiksi mainontaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Brändikirja ei ole suinkaan vain yrityksen sisäinen dokumentti, vaan se kannattaa jakaa kaikille brändin kanssa yhteistyötä tekeville osapuolille. Brändikirja toimii kumppaneille ohjeistuksena siitä, miten brändin visuaalisia elementtejä tulee käyttää ja miltä brändi kuulostaa esimerkiksi mainoskampanjoita suunnitellessa.
🐂 HÄRKÄVINKKI: Katso video, miten b2b-yrityksen brändiuudistus kannattaa tehdä >>
Mitä brändikirja sisältää?

Me Sinisellä Härällä uskomme, että mitä yksityiskohtaisemmin ja laaja-alaisemmin asioita saadaan konkretisoitua brändiohjeistoon, sitä enemmän niille saadaan arvoa. Tarjoamme näin ollen lähtökohtaisesti laajoja brändioppaita, jotka sisältävät paljon muutakin kuin vain visuaalisen ilmeen ohjeiston.

Brändikirjojen sisällöt saattavat toki vaihdella merkittävästikin tilaajan tarpeiden mukaan, mutta seuraavat sisältöosiot löytyvät lähes poikkeuksetta kaikista tekemistämme brändikirjoista.

Brändin persoonan ja identiteetin määritys kertoo, mistä brändi on tulossa, miksi se on olemassa, mikä on brändin tarina, mitkä ovat sen missio ja visio sekä mitkä ovat ne tärkeimmät arvot, joihin brändin olemus pohjaa.

Tärkeimmät kohderyhmät saadaan usein konkretisoitua muutamaan ostajapersoonaan, joiden avulla on helpompi muodostaa selkeä ymmärrys siitä, ketä varten yritys on olemassa. Markkinointikoordinaattorimme Janni on kirjoittanut tarkemmin ostajapersoonien määrittämisestä.

Kommunikaatiotyylillä (eng. tone of voice) tarkoitetaan sitä kieltä ja puhetapaa, jolla brändi haluaa puhua, esittäytyä, käydä dialogia ja tulla kuulluksi. Brändikirjassa on usein perusteltua määritellä tone of voice mahdollisimman tarkasti, mutta kuitenkin niin, että se on arjessa toteutettavissa.

Visuaalisen ilmeen ohjeisto on kaikessa yksinkertaisuudessaan joukko ohjeita, joilla määritellään brändin visuaalisen viestinnän elementit ja niiden käyttötavat. Visuaalisten elementtien käyttötapoja määrittäessä kannattaa pyrkiä mahdollisimman yksiselitteisiin ja yksityiskohtaisiin ohjeistuksiin, jotta väärinymmärryksille ei jää tilaa. Tässä osiossa määritetään muun muassa:

  • Brändin logo ja miten sitä käytetään
  • Brändin päävärit ja miten näitä käytetään
  • Typografia ja fontit
  • Kuvatyylit
  • Ikonit
  • ”Do’s and dont’s” – käytännön esimerkit visuaalisen ilmeen käytöstä ja siitä, mitä tulee välttää

Miksi brändikirjan tekeminen kannattaa?

Vähintään yhtä tärkeää kuin itse brändikirjan valmiiksi saattaminen on, on siihen johtava prosessi. Brändikirjan tekeminen haastaa brändin omistajia ja brändiuudistuksen toteuttajia suhtautumaan tehtyihin valintoihin kriittisesti ja perustelemaan ne konkreettisesti.

Brändikirjan luomisen arvo perustuu suurelta osin siihen, että sen sijaan, että päätetään brändin päävärin olevan keltainen, pohditaan kriittisesti syitä sille, miksi keltainen on hyvä valinta. Tämän prosessin myötä kaikki brändin visuaaliset, tyylilliset ja arvoihin perustuvat valinnat tulevat läpivalaistua ja ”musta tuntuu et ois kiva jos…”-tyyliset ajatukset saadaan siivottua pois brändin ytimestä. Valmiiseen brändikirjaan johtavan prosessin tärkein tehtävä on vastata kysymykseen ”miksi?” mahdollisimman kattavasti kaikissa sen työstämisen vaiheissa.


Haluatko nähdä elävän esimerkin laajasta brändikirjasta?

Lataa meidän brändikirja sähköpostiisi tästä 👇 Anna vain sähköpostisi ja saat paluuviestinä esimerkin brändikirjastamme.

Brändikirjan lataus

Entä sitten kun se on valmis?

Valmiskaan brändiohjeisto ei ole tae brändiarvon räjähdysmäiselle kasvulle. Ensimmäinen askel on aina brändikirjan jalkauttaminen kaikille brändin kanssa työskenteleville osapuolille.

Ei riitä, että yrityksen markkinointijohtaja tuntee edustamansa brändin läpikotaisin, vaan koko henkilöstön tulee kyetä sitoutumaan brändiohjeiston noudattamiseen. Muutoin on vaarana, että huolella laadittu brändiohjeisto jää pölyttymään kovalevyn takanurkalle, ja brändikirjaa luodessa tehty arvokas työ valuu hukkaan.

Laadukkaan brändikirjan tunnistaa siitä, että sitä käytetään arjessa. Tästä syystä brändikirjaa on myös syytä myös päivittää aika ajoin ja erityisesti silloin, kun yritys kasvaa, kehittyy tai kokee muutoksia. 

Onnistuessaan laadukas brändikirja takaa sen, että brändi tulee johdonmukaisesti esiin kaikissa sisäisissä ja ulkoisissa kanavissa. Tavoitteena on saavuttaa tilanne, jossa koko henkilöstö viestii samalla kielellä, yhteneväisillä visuaaleilla ja ilmentää yhteisesti sovittuja arvoja, oli sitten kyse yksittäisestä sosiaalisen median julkaisuista tai asiakkaan kohtaamisesta myyntitilanteessa.

Näin luodaan edellytykset brändimielikuvan kehittymiselle, mikä parhaassa tapauksessa sitouttaa sekä henkilöstön että asiakkaat brändiin entistä vahvemmin.

Kukapa ei haluaisi sitoutua brändiin, joka elää ja hengittää sinulle tärkeitä arvoja, joko työntekijänä tai asiakkaana.

Kun brändikirja on tehty, voi seuraavaksi ottaa käsittelyyn vaikka somemarkkinoinnin ja rakentaa yritykselle somestrategian!