Sivuston ja mainonnan seuranta tuottaa tuloksia

Sivuston ja mainonnan seuranta- ja optimointi on oikeastaan välttämätöntä markkinoinnin kehittämisen ja kohdentamisen, markkinointitulosten parantamisen sekä mediabudjetin säästämisen kannalta. Seurannan ja optimoinnin idea on, että Sininen Härkä tulkitsee joko sivustolta tai kampanjoista kerättyä dataa tietyin aikavälein ja optimoi sivustoa ja mainoskampanjoita siten, että ne mahdollistavat mahdollisimman hyvän konversioprosentin. Tavoitteena siis yksinkertaisesti saada kaikki tehot irti ja myydä enemmän.

Analytiikkaa tulkitsemalla saadaan myös tärkeää tietoa sivuston toiminnasta ja nähdään konkreettisesti, mikä kampanja tai avainsana toimii ja mikä ei. Kerätyn tiedon avulla kampanjoita kehitetään jatkuvasti, jotta niitä saadaan kehitettyä tehokkaampaan suuntaan. Seurattavia kampanjoita ovat yleensä joko Google Ads -mainoskampanjat, sosiaalisen median kampanjat tai muut vastaavat.

Markkinoinnin ja sivuston seurantaa

Markkinoinnin seurannasta kirjoitetaan asiakkaalle kuukausittainen raportti, jossa kerrotaan, mitä asioita on tehty markkinoinnin kehittämiseksi sekä kokonaisuudessaan sivuston näkyvyyden parantamiseksi. Raportissa nousee esiin myös kehityskohteita ja siinä kerrotaan, mihin tullaan panostamaan esimerkiksi seuraavien kuukaisien aikana tai pidemmällä tähtäimellä.

Markkinoinnin seurannasta ja siihen käytetystä ajasta sovitaan aina asiakaskohtaisesti, mutta käytännössä kampanjoiden ja mainosryhmien määrä määrittää aika pitkälti optimoinnin tekemiseen suositellun ajan.

Ota yhteyttä

Sivuston kävijöiden seuraaminen Google Analyticsista saa minut aina kiinnostuneeksi - on mielenkiintoista nähdä lukuina sivuston kehitystä tai selvittää, miksi joku ei toimi. Päättelykykyä datan kanssa tarvitaan aina, koska syy-ja-seuraussuhteita joutuu välillä etsimään mitä ihmeellisimmistä paikoista.

Milla, Visual Designer