Google Ads -tilin rakenne

Kuka tahansa voi luoda Google Ads -tilin ja käyttää sitä, mutta sen toiminnan ymmärtäminen, analysoiminen ja optimoiminen ovatkin sitten täysin eri asia. Siihen vaaditaan perehtymistä, ymmärrystä ja kokemusta.

Monesti Adsista kuulee sanottavan, että ”eihän sen käyttö kovin vaikeata voi olla”. Periaatteessa se pitääkin paikkansa, mutta Adsin käyttäminen ilman sen suurempaa ymmärrystä on melkein sama, kun heittäisi osan sijoittamistaan rahoista kaivoon. Mitä parempi ymmärrys ja osaaminen, sitä parempi tuotto.

Tässä blogissa keskitytään Google Ads -mainostilin rakenteeseen ja siihen, miten se kannattaa rakentaa ja järjestää, jotta mainonnasta saadaan paras mahdollinen teho irti.

Google Ads -tili rakentuu kolmesta osasta: itse tilistä, mainoskampanjoista sekä mainosryhmistä. Helpommin hahmotat rakenteen alla olevasta kuvasta.

Lähde: Google Ads Ohjeet

Varsinkin silloin, kun kyse on monista mainostettavista tuotteista, niin tilin rakenne ja sen huolellinen suunnitteleminen ovat tärkeässä roolissa. Usein ensimmäinen virhe tapahtuukin jo Ads-kampanjoita rakentaessa, kun saman mainoskampanjan alle on tungettu kaikki eri palvelut ja tuotteet omiksi mainosryhmikseen.

Tilin ja kampanjoiden rakentaminen organisoidusti ja huolellisesti on hyödyllistä monestakin syystä, joista tärkeimpinä:

  • Organisoitua tiliä on helpompi hallita
  • Laatupisteet ovat paremmat
  • Mainosten sijoitus paranee ja klikeistä ei tarvitse välttämättä maksaa yhtä paljon

Google Ads -tilin luominen

Ensimmäinen ja samalla myös helpoin kohta on itse Google Ads -tilin luominen. Google Ads -tilin luomiseen tarvitaan ainoastaan Google-tili sekä laskutustiedot. Tilin luomisen yhteydessä tilin asetukset laitetaan kuntoon ja luodaan uusi maksuprofiili maksukortteineen ja yritystietoineen. Yhden käyttäjätunnuksen alle voi luoda monta eri Google Ads -tiliä, jolloin niiden hallinnoiminen on helpompaa.

Google Ads -mainoskampanjan rakentaminen

Tilin luomisen jälkeen on vuorossa mainoskampanjoiden luominen. Tässä vaiheessa huolellisesti suunnitellun ja organisoidun tilin rakennetta aletaan kasaamaan. Eri tuotteet tai palvelut on hyvä jakaa omiin mainoskampanjoihinsa.

Jos verkkosivustosi on jäsennelty järkevästi, niin sivuston rakennetta voi käyttää myös Ads-tilin rakenteena.

Eri tuotteiden, palveluiden tai kategorioiden jakaminen omiin mainoskampanjoihin on tärkeää muutamastakin syystä. Ensinnäkin, tällöin kampanjoiden alle voidaan luoda lisää tarkempia mainosryhmiä, mikä helpottaa mainosten ja avainsanojen kohdentamista asiakkaille ja parantaa laatupisteitä.

Tärkeää on, että jokaiselle kategorialle voidaan määrittää oma päiväbudjettinsa. Jos mainostetaan vaikkapa kenkiä ja vaatteita, niin avainsanatutkimuksesta saatujen hakumäärien ja klikkihintojen perusteella pystytään määrittelemään, kuinka paljon klikit maksavat ja kuinka paljon klikkauksia voidaan mahdollisesti hakumäärien perusteella kummaltakin odottaa. Tämän perusteella taas voidaan laskea, kuinka paljon kuhunkin kampanjaan kannattaa päiväbudjettia asettaa. Jos kenkiä haetaan hakukoneissa kuukausittain tuplasti enemmän kuin vaatteita ja klikkihinnat ovat lähes samat, niin tällöin päiväbudjettia kannattaa tietysti asettaa enemmän kenkiin kuin vaatteisiin.

Kampanjatasolla määritetään kampanjalle mainosten asetukset, kuten kohdennus eli missä mainokset näytetään, kohderyhmä eli kenelle mainoksia näytetään, kampanjan päiväbudjetti, kampanjan ja markkinoinnin tavoite, kieli sekä kampanjan hintatarjousstrategia.

Kampanjaa luodessa päätetään, mitä mainosmuotoja käytetään ja tähän vaikuttavat markkinoinnin tavoitteet. Eri mainosmuotoja ovat hakusanakampanja, display-kampanja, shopping-kampanja, videokampanja sekä discovery-kampanja.

Google Ads -mainosryhmät

Google Ads -mainosryhmä on kampanjan alle luotava eri mainoksista ja avainsanoista koostuva kokonaisuus. Jokaisen mainoskampanjan alle luodaan vähintään yksi mainosryhmä. Usein mainosryhmät kannattaa jakaa verkkosivuston rakennetta mukaillen siten, että jokainen mainosryhmä vastaa yhtä kategoriaa, tuotetta tai palvelua.

Mainosryhmien avulla mainokset kohdennetaan asiakkaille paremmin ja kävijälle näytetään mainosta, joka vastaa tarkasti hänen hakuansa. Mitä paremmin mainos vastaa hakijan hakua, sitä todennäköisemmin kävijä klikkaa sitä.

Kohdennus on mainosryhmien tasolla tärkeää, sillä jos mainos ei vastaa mainosryhmän avainsanoja tai kävijän hakua, niin mainosta tuskin klikataan. Tämä taas vaikuttaa klikkiprosenttiin ja sitä kautta laatupisteisiin, jotka vaikuttavat mainoksen sijoittumiseen hakutuloksissa.

Google Ads -kampanjoiden avainsanat, mainokset ja laskeutumissivu

Vaikka rakenne koostuukin pääosassa kolmesta ylempänä mainitusta kohdasta, niin yhtä tärkeässä roolissa ovat mainosryhmissä käytettävät avainsanat sekä itse mainokset ja niiden laskeutumissivut.

Avainsanoiksi valitaan niitä termejä tai tuotteita, joilla asiakkaiden oletetaan ja halutaan löytävän mainostettavat palvelut. Kun Ads-tilin rakenne on luotu huolellisesti ja loogisesti, myös avainsanat on helpompi jakaa mainoskampanjoihin ja mainosryhmiin kategorioiden mukaan. Jos mainoskampanja sisältää esimerkiksi kenkiä, niin t-paidat-avainsanaa kyseiseen kampanjaan on turha laittaa.

Mainoksia jokaiseen mainosryhmään suositellaan luotavan 2–3 erilaista ja niiden tulee olla yhteydessä mainosryhmässä käytettäviin avainsanoihin.

Näiden lisäksi mainokselle valitaan laskeutumissivu eli sivu, johon mainos klikkauksen jälkeen kävijän ohjaa. Laskeutumissivun tulisi olla mahdollisimman relevantti eli vastata mainosta ja sen mainostekstiä. Mainosten, avainsanojen ja laskeutumissivun yhtenäisyys ja osuvuus toisiinsa muodostavat yhdessä mainosten laatupisteet, jotka määrittävät mainosten hintoja ja sijoitusta hakutuloksissa.

Laatupisteet nousevat, kun mainos ja laskeutumissivut ovat käyttäjän hakuihin osuvia. Korkeat laatupisteet laskevat klikkausten hintoja ja parantavat mainosten sijaintia.

Jos kiinnostuit Google Adsista tai haluat lukea lisää artikkeleita liittyen digimarkkinointiin, tutustu muihin blogiartikkeleihimme!

Näytä