Kuinka rakentuu visuaalisen ilmeen workshop

Visuaalisen ilmeen suunnittelu on suurimmilta osin brändityötä. Ilme pohjautuu aina brändin arvoille ja toiminnalle sekä sille, miltä visioimme brändin tuntuvan ja näyttävän kohderyhmille. Tämän myötä visuaalisen ilmeen suunnitteluprosessimme tarkoittaakin hieman asioiden syvempää kaivelua brändistä erilaisten tehtävien avulla.

Tehtävien määrä ja laajuus vaihtelee keissistä toiseen, mutta workshop rakentuu aina vähintään neljästä erilaisesta, eri aisteja hyödyntävistä tehtävistä.

Jos brändi olisi eläin, niin mikä eläin se olisi? Esimerkiksi ”kuningas” leijona tai karhu, itsenäinen kotka, lojaali koira jne.

Tämä tehtävä on hyvä jäänrikkoja workshopin alkuun. Keskustelu eläimistä tuntuu monesti alkuun hassulta ja vähän lapselliseltakin, mutta eläimiin liittyvistä keskusteluista on tullut poimittua mitä merkityksellisempiä timantteja. Kaikilla on mielikuvia ja merkityksiä eri eläimille, ja yhteisessä keskustelussa täältä löydetään hyviä vastaavuuksia brändin tavoittelemiin mielikuviin.

”20 second gut-test” – eli vapaasti suomennettuna 20 sekunnin ensifiilis

Tehtävä koostuu 10–20 erilaisesta sivustosta, joita jokaista katsotaan 20 sekunnin ajan. Sivustolle annetaan arvosana 1–5 sen perusteella, kuinka todennäköisesti haluttaisiin, että oma brändi näyttäisi tämän sivuston kaltaiselta. Vapaisiin kommentteihin on tietysti myös mahdollisuus.

Meillä tätä on testattu 10 ja 20 sivustolla, ja olemme itse kokeneet 20 eri sivustoa jo hieman puuduttavaksi. 10 sivustoon mahtuu kuitenkin monen monituista erilaista vaihtoehtoa. Tärkeintä on valita visuaalisesti sekä käyttökokemukseltaan mahdollisimman erilaisia sivustoja.

Moodboard, eli kollaasitaulut erilaisista tunnelmista

Kun workshopin aiheena on visuaalisuus, olisi tuhlausta käydä keskusteluja vain sanoilla, adjektiiveja käyttämällä. Kaikilla meillä voi nimittäin olla täysin eri mielikuva esimerkiksi raikkaasta tai hempeästä ulkoasusta.

Tämän takia rakennan workshopiin aina neljä erilaista moodboardia, joiden kuvittelen edustavan kyseisen asiakkaan brändin vaihtoehtoisia tyylisuuntia. Tässä käytän apuna rohkeasti omia ennakkoluulojani, ja perustan vaihtoehdot omille mielikuville, asiakkaan kanssa käydyille keskusteluille ja kilpailijoiden benchmarkkaukselle.

Esimerkkinä viimeisimpänä pitämäni workshopin neljä erilaista tyylisuuntaa: modernin minimalistinen, romanttinen rustiikki, rustiikki artesaani ja kotoisan lämmin.

Esimerkki workshopin moodboardista.
Esimerkki workshopin moodboardista.

Moodboardeja tarkastellaan ensin kaikessa hiljaisuudessa yksi taulu kerrallaan, ja jälleen pyydän asiakasta arvioimaan moodboardin arvosanalla 1–5: kuinka todennäköisesti oma brändi muistuttaa kyseistä moodboardia. Pyydän myös valitsemaan suosikkikuvan perusteluineen.

Tämän jälkeen yhteisillä keskusteluilla löydämme hyvin suuntaa sille miltä ilme potentiaalisesti voisi näyttää ja mitkä tyylit sekä kuvat ovat ehdottomia inhokkeja.

Etusivun uutiset 10 vuoden päästä

Ajatusleikki, jota itse rakastan! Tämä tehtävä on mielestäni kaikille yrityksille loistava tapa kirkastaa ja konkretisoida visioita ja unelmia.

Tehtävänä on siis kuvitella, että jos yritys olisi tekojensa tai palveluidensa vuoksi etusivun uutinen kymmenen vuoden päästä, niin mikä olisi uutisoinnin aihe? Mitä niin merkittävää, poikkeuksellista tai innovatiivista yritys on tehnyt, että siitä uutisoidaan lehden etusivulla? Lehti voi olla Helsingin Sanomat tai oman alan aikakauslehti, se ei ole merkityksellistä tehtävän kannalta.

Brändin persoonallisuus-spektri

Tämän tehtävän tarkoituksena on selventää adjektiiviparien avulla brändiä kuvaavia sanoja. Spektrille asetetaan sanapareja ja asiakkaan tulee tiimityöllä valita, mihin kohti brändi spektrillä sijoittuu.

Sanaparit eivät ole toistensa vastakohtia, minkä takia tämä tehtävä onkin niin kinkkinen – monesti kun haluttaisiin olla vähän kaikkea! Tässäkin tehtävässä tärkeintä on kuitenkin juuri se herännyt keskustelu aiheesta.

Oma spektrimme näyttää tällä hetkellä tältä, mutta pääsee kehityksen alle vielä tänä keväänä.

Kollaasitaulun rakennus

Edellisen tehtävän spektrin perusteella rakennetaan yhdessä kuvakollaasi/moodboard, johon kerätään sopivan oloisia kuvia brändiä kuvaamaan.

Asettelen asiakkaalle yllä olevan spektrin adjektiiveja vastaavia kuvia näytille, ja näistä asiakas valitsee yhden kuvan per ryhmä. Tässäkin tehtävässä monesti ne ”tämä ei ainakaan kuvaa meitä” -kuvat kertovat todella paljon siitä mitä ollaan ja mitä ei olla.

Lopuksi valitut kuvat kootaan kollaasiksi ja keskustellaan kuvista yhteisesti.

+ Ostajapersoonat

Usein pienten aloittelevien yrittäjien kanssa työskennellessämme käymme läpi vähintään pintapuolisesti ostajapersoonia ja rakennamme kaksi suuntaa antavaa ostajapersoonaa erilaisten kysymysten avulla.

Osassa tapauksista ostajapersoonat on jo aiemmassa brändin kehittämistyössä lyöty lukkoon, ja osassa tapauksia täydennämme ostajapersoonia tarvittaessa myöhemmin laajemmalla panostuksella.

Workshopissa on meillä aina mukana fasilitaattorin lisäksi kirjaa pitävä tyyppi, ja näiden muistiinpanojen perusteella visuaalinen suunnittelu pääsee vauhtiin. Lue täältä vinkkejä visuaaliseen työpakkiin ja täältä taustasyitä visuaalisen ilmeen suunnittelulle.

Näytä