Avainsanatutkimus ja sen salat: Miten nostaa sivustosi hakukonetulosten kärkeen?

Jos haluat nostaa sivustonne yhä paremmilla sijoituksille hakukoneiden hakutuloksissa, sinun kannattaa laatia yrityksellenne avainsanatutkimus.

Avainsanatutkimuksessa mitataan yritystoiminnalle keskeisten avainsanojen hakumääriä ja kilpailua sekä selvitetään, millä avainsanoilla tai hakutermeillä kohderyhmän tavoittaa hakukoneista parhaiten.

Avainsanatutkimus tehdään monesti hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, mutta tuloksia hyödynnetään myös sisältösuunnitelmissa ja hakusanamarkkinoinnin (Google Ads) kampanjoissa.

Oikeiden ja tarkasti valittujen avainsanojen avulla saat muun muassa:

 • tarvehakuista kävijäliikennettä sivustollesi
 • määrität markkinointisi tavoitteet
 • ja parannat sivustosi hakukonenäkyvyyttä

Tästä syystä avainsanojen tarkka ja huolellinen valitseminen on äärimmäisen tärkeää.

Oli kyseessä sitten hakukonenäkyvyyden nostaminen tai maksetun mainonnan kautta yrityksesi palvelun myyminen, tärkeintä on tavoittaa oikeat ja potentiaalisimmat asiakkaat ja saada heidät siirtymään sivustollesi. Avainsanatutkimuksen avulla voit löytää myös synonyymejä hakutermeillesi sekä samankaltaisia hakutermejä, joita voit käyttää mainonnassa.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Parhaat avainsanatutkimuksen työkalut

Avainsanatyökaluja on useita erilaisia, joista oma suosikki tällä hetkellä on Ahrefs. Se sopii käytettäväksi niin hakukoneoptimointia kuin maksettua mainontaakin varten ja se tuo aivan uuden syvyyden hakukonemarkkinointiin.

Maksettua mainontaa varten hyvä ja luultavasti käytetyin työkalu on Googlen oma Keyword Planner eli avainsanojen suunnittelija.

Ahrefs on loistava työkalu myös hakukoneoptimointiin ja se kertoo kaiken tarpeellisen niin avainsanoista, orgaanisten ja maksullisten klikkausten määrästä kuin myös hakutermeihin liittyvistä kysymyksistä. Ahrefs näyttää Googlea tarkemman erittelyn eri avainsanojen todellisesta hakuvoluumista. Googlella on tapana yhdistellä läheisten avainsanojen hakumääriä ja näin ollen näyttää siltä, että hakuja olisi enemmän kuin todellisuudessa.

Esim. yksiköt, monikot ja läheiset muunnelmat näytetään monesti samoilla hakuvoluumeilla. Asiasta tietämätön (moni asiantuntijakin) saattaa ajatella, että kaikkia haetaan erikseen vaikka 500 kertaa kuussa Suomessa, kun todellisuudessa se on näiden avainsanojen hakumäärien yhteenlaskettu summa.

Ahrefs näyttää myös esimerkiksi, kuinka monta prosenttia avainsanan hakutulosten klikkauksista osuu orgaanisille hakutuloksille ja kuinka moni keskimäärin klikkaa maksettuja mainoksia. Tämä auttaa tekemään päätöksiä sen suhteen, kannattaako avainsanaa käyttää maksetussa mainonnassa vai mieluummin hakukoneoptimoinnissa orgaanisen näkyvyyden nostamiseksi sekä muistuttaa siitä, että mainoksia klikataan hausta riippuen vain n. 30 % kaikista hakukerroista.

Suurin potentiaali piilee siis yleensä orgaanisten sijoitusten puolella, vaikka maksettu näkyvyys saavutetaankin nopeasti.

Ahrefsista on apua myös avainsanojen kilpailija-analyysissa, sillä sen avulla nähdään, millä avainsanoilla ja sijainneilla kilpailijat näkyvät sekä kuinka paljon liikennettä avainsanat keskimäärin tuovat kilpailijoiden sivustolle.

Avainsanatutkimuksen aloittaminen

Ennen avainsanatutkimuksen aloittamista tulee yrityksen tuotteet ja palvelut käydä tarkasti läpi ja miettiä yritykselle tärkeitä hakutermejä, joilla asiakkaat niitä hakevat ja joilla yritys haluaa näkyä.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Avainsanojen valitsemisen jälkeen ne syötetään avainsanatyökaluun, josta selviää:

 • Hakusanojen kuukausittaiset hakumäärät
 • Kilpailun taso eli onko kilpailu pientä vai suurta
 • Samankaltaisia ja niihin liittyviä hakutermejä sekä
 • Maksetun mainonnan tapauksessa myös keskimääräiset klikkausten hinnat

Avainsanatutkimuksen prosessi

 • Aloituspalaveri ja suunnittelu
  • Kohderyhmien ymmärtäminen
  • Avainsanojen listaus palvelukohtaisesti sekä liittyvien avainsanojen ideointi
 • Avainsanatutkimus hyödyntäen erilaisia avainsanatyökaluja
  • Haku- ja kilpailutilastojen sekä odotettujen klikkihintojen kerääminen ja dokumentointi
  • Liittyvien avainsanojen tunnistaminen
  • Haun tarkoitukseen perehtyminen ja kuvaus (search intent)
 • Raportti
  • Haku- ja kilpailutilastot tutkituista avainsanoista sekä kommentteja olennaisimpien avainsanojen kohdalla (Excel)
  • Käsin valitut avainsanat sekä suositukset niiden käytöstä eri yhteyksissä (Word/Pdf)
 • Läpikäynti ja esittely

Avainsanatutkimuksen ja markkinoinnin, kuten sisällöntuotannon jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyt ajan tasalla yrityksellenne tärkeiden avainsanojen hakumääristä ja muutoksista.

Hakuintention eli haun tarkoituksen tunnistaminen

Ehkä tärkein osio avainsanatutkimuksessa on statistiikan jälkeen varmastikin haun intention tunnistaminen eli search intent.

Käytännössä idea on tunnistaa käyttäjän tekemän haun tarkoitus. Ymmärtää miksi hän kirjoittaa hakukenttään niin kuin kirjoittaa. Millaista sisältöä hän haluaa saada. Onko hän tiedonhakuvaiheessa vai ostamassa.

Mieti esimerkiksi näitä avainsanoja ”kääntäjä” ja ”käännöstoimisto”.

Äkkiseltään voisi ajatella, että hakuintentio on sama. Käyttäjä etsii itselleen kielen kääntäjää jonkin sisällön kääntämiseen.

Todellisuudessa suurin osa ”kääntäjä” avainsanaa käyttävistä haluaa kuitenkin Google-kääntäjän tai vastaavan työkalun, jolla voi nopeasti itse kääntää yksittäisen sanan tai lauseen.

Käyttäjät, jotka puolestaan etsivät käännöstoimistoa, ovat lähtökohtaisesti etsimässä nimenomaan toimistoa, joka voi auttaa heitä käännösprojektin kanssa.

Hakuintention tunnistaminen varmistaa sen, että sivustolle ja mainontaan valitaan oikeita avainsanoja ja budjetti käytetään mahdollisimman tehokkaasti sellaisille avainsanoille, jotka tuottavat myyntiä.

Laajemman markkinan strategiaa puolestaan ajatellessa suosittelen, että kun tunnistat avainsanoja, joiden hakuintentio on tiedonhaku, tarjoa heille tietoa – älä lähtökohtaisesti yritä myydä heti.

Muotoile mainos niin, että saat käyttäjän klikkaamaan sitä ja lukemaan lisää. Tarjoa ostopäätöstä tukevaa sisältöä, äläkä yritä myydä näille heti.

Hakuintention voit tunnistaa suoraan erilaisilla työkaluilla tai yksinkertaisesti kirjoittamalla hakutermin Googleen ja katsomalla millaisia hakutuloksia Google tarjoaa.

Kiinnitä huomiota siihen, tarjoileeko Google mainoksia, palvelu- tai tuotesivuja vai enemmän informaatiopohjaista sisältöä.

Onko sisältö kuvia, artikkeleita, oppaita vai jotain muuta. Lähtökohtaisesti tarjottu sisältö on sellaista, mitä käyttäjät haluavat, mutta joskus sopivaa sisältöä ei vielä ole ja sinä voit olla ensimmäinen, joka sellaista tuottaa. Jos onnistut tässä, pääset aika varmasti hakujen kärkeen, kun intentiona on tiedonhaku.

Ota huomioon, että aiempi hakukäyttäytymisesi ja sivuhistoriasi vaikuttavat tuloksiin, jos olet esim. sisään kirjautuneena Googleen.

Avainsanoihin liittyvä termistö

Kun kirjoitat hakukoneoptimoitua sisältöä verkkosivustolle, kannattaa huomioida, että suuri osa hakukonenäkyvyyttä perustuu oikeiden avainsanojen oikeaoppiseen käyttöön sisällössä.

Ennen kuin mennään syvemmin tähän asiaan selvennetään hieman termejä.

Avainsana, hakusana ja hakutermi ovat käsitteitä, jotka liittyvät tiiviisti hakukoneoptimointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Niillä on yhtäläisyyksiä, mutta niiden käyttötarkoitukset eroavat hieman toisistaan.

Avainsana (Keyword)

 • Avainsana on termi tai ilmaisu, jota käytetään sisällön kuvailussa ja hakukoneoptimoinnissa
 • Se on sana tai sanaryhmä, jonka yritys tai sisällöntuottaja valitsee kohdistaakseen sisältöään tiettyyn aiheeseen tai kyselyyn, jonka he uskovat olevan potentiaalisten asiakkaiden käyttämä hakukoneissa
 • Avainsanat integroidaan verkkosivuston sisältöön, otsikoihin, metakuvauksiin ja muihin SEO:n kannalta keskeisiin paikkoihin parantamaan näkyvyyttä hakutuloksissa

Hakusana (Search Term)

 • Hakusana on sana tai lause, jonka käyttäjä todellisuudessa syöttää hakukoneeseen etsiessään tietoa
 • Se voi olla yksittäinen sana tai pidempi lause ja se heijastaa suoraan käyttäjän aikomusta tai tarvetta löytää tiettyä tietoa, tuotetta tai palvelua
 • Hakusanat ovat hyödyllisiä ymmärtämään käyttäjien käyttäytymistä ja ne voivat ohjata avainsanojen valintaa

Hakutermi (Query)

 • Hakutermi on käytännössä sama asia kuin hakusana. Se on termi tai lause, jonka henkilö kirjoittaa hakukoneeseen
 • Hakutermi voi olla hyvin spesifinen (”paras kahvinkeitin kotikäyttöön”) tai yleisempi (”kahvinkeittimet”)
 • Se on se konkreettinen kysymys tai lause, jonka avulla käyttäjä etsii tietoa, ja se voi vaihdella suuresti riippuen yksilön tarpeista ja siitä, miten he päättävät muotoilla kyselynsä

Lähikäsitteitä

 • Long-tail avainsana: Pidempi ja tarkemmin määritelty avainsana, joka kuvaa käyttäjän spesifistä tarvetta
  • Esimerkiksi ”suunnittele oma sormus helsinki”
   • Meidän asiakas muuten näkyy orgaanisesti ensimmäisenä tälläkin avainsanalla Googlessa
 • Lyhyen hännän avainsana: Yleisempi ja usein kilpaillumpi avainsana, esimerkiksi ”vihkisormukset”.
 • Metakuvaukset: Lyhyet kuvaukset, jotka ilmestyvät hakutuloksissa ja jotka sisältävät usein avainsanoja.

Erot termien välillä ovat hienovaraisia, mutta ymmärrys niistä auttaa hahmottamaan hakukoneiden ja käyttäjien käyttäytymistä paremmin, mikä on keskeistä onnistuneen digitaalisen markkinointistrategian rakentamisessa.

Käytä parhaita ja osuvimpia avainsanoja – älä tyydy haetuimpiin

Valitsemalla oikeat ja parhaat avainsanat voit varmistaa, että sisältösi ja mainoksesi tavoittavat tarkkaan kohdennetun yleisön, mikä johtaa parempiin konversioihin ja tehokkaampaan markkinointiin.

Avainsanojen valinta vaatii strategista suunnittelua ja ymmärrystä sekä käyttäjän tekemän haun tarkoituksesta (search intent) että liiketoiminnan tavoitteista. Seuraavat askeleet auttavat sinua valitsemaan oikeat avainsanat:

1. Ymmärrä kohderyhmäsi

Tutki kohderyhmääsi ja pyri ymmärtämään heidän tarpeitaan ja ongelmiaan. Perehdy siihen, miten he etsivät ratkaisuja verkosta. Mitä termejä he käyttävät? Mikä saa heidät klikkaamaan ja konvertoitumaan?

2. Selvitä hakijoiden aikomukset ja haun tarkoitus

Eri avainsanat edustavat erilaisia hakijoiden aikomuksia ja haun tarkoitus tai ns. ”search intent” vaihtelee paljon. On tärkeää tunnistaa, haluavatko hakijat vain tietoa (informaatiohaku), vertailevatko he vaihtoehtoja (vertailuhaku), vai ovatko he valmiita ostamaan (transaktiohaku). Valitse mainontaan ja optimointiin otettavat avainsanat, jotka vastaavat kohderyhmäsi aikomuksia suhteessa yrityksesi tarjoamiin ratkaisuihin.

Muista tässäkin kohtaa laajemman markkinan strategia eli älä kohdenna markkinointia ainoastaan ostohalukkaille käyttäjille. Tarjoa siis yleisiä hakuja tekeville vain erilaista, lisäarvoa tuottavaa sisältöä ja pyri sitä kautta tunnistamaan heitä jo ostopolun aiemmissa vaiheissa, jotta voit kuljettaa heitä eteenpäin.

3. Tarkastele kilpailua (kilpailija-analyysi)

Tutki, mitä avainsanoja kilpailijasi käyttävät, ja miten he sijoittuvat hakutuloksissa. Tämä antaa sinulle arvokasta tietoa markkinoiden kysynnästä ja mahdollistaa aukkojen löytämisen strategiassasi. Yleensä vähemmän kilpailluilla avainsanoilla liikennettä on helpompi saada hankittua, vaikka volyymit ovat pienempiä. Muista kuitenkin, että pienistä puroista kasvaa joki.

4. Hyödynnä avainsanatyökaluja

Käytä avainsanatyökaluja, kuten Google Keyword Planner, Ahrefs tai SEMrush, saadaksesi tietoa avainsanojen hakumääristä, kilpailutasosta ja niihin liittyvistä termeistä. Nämä työkalut auttavat myös tunnistamaan pitkän hännän avainsanoja, jotka voivat olla vähemmän kilpailtuja ja korkeammin konvertoivia.

5. Valitse avainsanat tasapainoisesti

Valitse sekä lyhyen hännän avainsanoja, jotka ovat yleisiä ja hakevat suurta liikennettä, että pitkän hännän avainsanoja, jotka ovat tarkempia ja kohdennettuja. Pitkän hännän avainsanat voivat olla tehokkaampia kohdennetun liikenteen ja korkeamman konversioasteen saavuttamisessa, vaikka volyymit ovatkin pienempiä.

6. Liittyvät avainsanat

Hakukoneoptimoidussa sisällössä liittyvien avainsanojen eli kontekstuaalisten avainsanojen rooli on erittäin tärkeä. Näitä termejä kutsutaan myös LSI-avainsanoiksi (Latent Semantic Indexing), ja ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön kokonaiskontekstin ja parantamaan sen relevanssia tietyille hauille.

Googlen John Müller (Google Search Advocate) joskus hyvin tiivisti, että jos haluat sijoittua hyvin ”dog” avainsanalla – sen sijaan, että toistaisi pelkästään sanaa ”dog” sivustostolla, käsittele asioita, kuten ”dog food”, ”dog toys”, ”dog beds” ja niin edelleen. Näin tuotat käyttäjälle enemmän kontekstiin liittyvää lisäarvoa kuin pelkästään toistamalla avainsanaa.

Liittyvät konteksiin yhdistettävät avainsanat ovat suuremmassa roolissa kuin moni tajuaakaan – henkilökohtaisesti väitän, että erittäin merkittävässä. Ne monipuolistavat aiheen käsittelyä, vastaavat käyttäjän kysymyksiin, parantavat ymmärrystä, laajentavat näkökulmia, rikastavat lukukokemusta ja koukuttavat lukemaan lisää. Näitä sisällyttämällä hakukoneoptimoituihin sisältöihin tulet huomaamaan kuin tuloksesi lähtevät nousukiitoon.

7. Arvioi avainsanojen relevanssia

Valitse avainsanat, jotka ovat relevantteja liiketoiminnallesi ja sisällöllesi. On tärkeää, että valitut avainsanat vastaavat sitä, mitä tarjoat, jotta vältetään korkeat hylkäysprosentit ja parannetaan konversioita. Ota huomioon, että sivustollanne pitäisi löytyä käyttöön valittavaan avainsanaan liittyvää sisältöä, joka vastaa käyttäjän haun intentioon.

8. Testaa ja optimoi

Markkinointi on jatkuvaa testausta ja optimointia. Aloita valitsemillasi avainsanoilla, seuraa suorituskykyä ja tee tarvittavia säätöjä strategiassasi. Seuraa avainsanojen suorituskykyä mm. sijoitusten, klikkausprosentin (CTR) ja konversioasteen avulla.

Avainsanojen valinta on dynaaminen prosessi, joka vaatii jatkuvaa tarkkailua ja säätöä. Pitämällä silmällä liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteita, voit varmistaa, että avainsanavalintasi tukevat tehokkaasti tavoitettasi houkutella oikeaa yleisöä ja ohjata heitä konversioon.

Tämä prosessi ei ole kertaluonteinen tehtävä, vaan vaatii jatkuvaa optimointia ja päivitystä markkinoiden muutosten ja hakukäyttäytymisen kehittyessä. Muista, että avainsanojen oikea valinta ja käyttö voivat merkittävästi parantaa digitaalisen markkinointisi tuloksellisuutta ja auttaa saavuttamaan yrityksesi kasvutavoitteet.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimointia varten

Englanniksi Search Engine Optimization, tuttavallisemmin SEO ja suomeksi hakukoneoptimointi. Sen avulla pyritään parantamaan yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja tätä kautta pitkällä aikavälillä kasvattamaan sivuston kävijämääriä, myyntiä ja liiketoimintaa. Mitä korkeammalta yrityksesi löytyy Googlen hakutuloksista, sitä todennäköisemmin yrityksesi ja sivustosi löydetään ja huomataan. En tässä artikkelissa tai kappaleessa pureudu sen tarkemmin itse hakukoneoptimointiin, vaan hakukoneoptimointia varten tehtyyn avainsanatutkimukseen.

Avainsanatutkimuksen idea sinänsä ei muutu mihinkään, oli kyseessä sitten hakukoneoptimointi tai maksettu mainonta. Tarkoituksena on edelleen löytää yritykselle tärkeät avainsanat, mutta hakukoneoptimoinnin kohdalla täytyy ottaa huomioon sivusto ja sen käytettävyys sekä avainsanan laajuus.

Sivustoa pyritään parantamaan ja kehittämään siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin kävijöiden tekemiin hakuihin. Yleisten avainsanojen kilpailu on kovaa ja niiden hakukonenäkyvyyden nostaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tarkempien avainsanojen.

Avainsanatutkimus maksettua Google Ads -mainontaa varten

Kun teet avainsanatutkimusta maksettua mainontaa varten, ota huomioon se, haluatko lähteä mainostamaan vain hakutermeillä, jotka viittaavat käyttäjän ostohalukkuuteen.

Suosittelemme lähtökohtaisesti laajentamaan hakukonemainontaa myös yleismaallisempiin termeihin, mutta niihen kohdalla pitää muistaa, että koska haun kirjoittava käyttäjä ei välttämättä ole vielä ostohousut jalassa, on monesti turha yrittää tyrkyttää hänelle tuotetta tai palvelua väkisin. Tarjoa sen sisään jotain sisältöä, joka vastaa haun tarkoitukseen ja tuo käyttäjälle jotain lisäarvoa. Kerää liidi talteen esim. oppaan lataamisen kautta ja kuljeta heitä kohti ostopäätöstä.

Maksetun mainonnan klikkihinnat – Onko kallis huono? Onko halpa hyvä?

Kun tehdään maksettua mainontaa, avainsanojen valitsemisessa täytyy ottaa huomioon tietysti myös mainosbudjetti ja asetetut tavoitteet. Jos yrityksen tavoitteena on lisätä verkkokaupan myyntiä ja yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on erittäin kilpailtu ja haettu, todennäköisesti myös sen klikkihinnat ovat kalliimpia.

Maksetun mainonnan kohdalla yrityksen tavoitteet vaikuttavat vahvasti myös markkinointiin asetettuun budjettiin. Jos yrityksen mainonnan mediabudjetti on esimerkiksi 3000 euroa kuukaudessa, tarkoittaa tämä Google Adsissa noin 100 euron päiväbudjettia.

Pienemmän mainosbudjetin kanssa täytyy miettiä tarkkaan, haluaako panostaa mieluummin vain muutamaan tuotteeseen/avainsanaan vai useaan klikkihinnaltaan halvempaan. Jos yrityksen mainosbudjetti on pieni ja jokin tärkeistä avainsanoista on kilpailultaan suuri ja klikkihinnoiltaan kallis, on järkevämpää panostaa niihin avainsanoihin, joissa kilpailu on pienempää ja klikkihinnat halvempia. Tällöin muiden ”liian kalliiden” avainsanojen kohdalla kannattaakin panostaa niiden orgaanisen näkyvyyden nostamiseen.

Avainsanojen seuraaminen ja mittaaminen

Avainsanatutkimuksen jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyy ajan tasalla yritykselleen tärkeiden avainsanojen hakumääristä.

Jos kaipaat apua avainsanatutkimukseen tai hakukoneoptimointiin, ota rohkeasti yhteyttä!

Kuinka kirjoittaa blogiteksti?

Tai oikeastaan mikä tahansa keskipituinen kirjoitus? Hyvä kysymys. Kirjoittaminen ei ole helppoa edes sitä ammatikseen tekevälle, ainakaan minulle. Tästä huolimatta, tai ehkä juuri sen takia, päätin jakaa vinkkejäni blogitekstin luomiseen. Samat suuntaviivat auttavat myös monen muun kirjoitustyön edessä. 

Kirjoittaminen on prosessi, ja minua tuon välillä vuoreltakin tuntuvan möhkäleen valloittamisessa auttaa, kun lähestyn sitä vaihe kerrallaan. Valmiiksi teksti harvoin syntyy ensimmäisellä kirjoituskerralla, mutta näillä askeleilla urakasta on tullut hitusen helpompaa. Toivottavasti neuvojen jakaminen auttaa meitä molempia synnyttämään yhden blogitekstin! 

1. Aiheen valinta eli mistä kirjoittaa? 

Jos sopiva aihe ei ole valmiiksi taskussa, lähde liikkeelle vaikka blogin tavoitteista: Miksi ja kenelle kirjoitat blogia? Mitä haluat kertoa tai saavuttaa blogilla? Meillä Härällä blogin tarkoituksena on jakaa ajatuksiamme ja osaamistamme sekä vaikuttaa samalla positiivisesti sivustomme hakukonenäkyvyyteen. 

Koska blogikirjoitus on usein ainakin jossain määrin henkilökohtainen, on sen aihetta valitessa enemmän kuin sallittua miettiä, mistä itse haluaa kirjoittaa. Mikä aihe on sinulle tärkeä? Mistä sinulla on sanottavaa? Minä päätin kirjoittaa blogin siitä, mitä itse teen: kirjoittamisesta.  

Tietenkin plussaa on, jos valittu aihe on ajankohtainen ja muitakin kiinnostava. Sivuston tekstisisältöjä varten kannattaakin tehdä avainsanatutkimus, jonka pohjalta on helpompi pohtia sopivia blogiaiheita. 

Totaalista ajatusjumia voi taklata myös luovan ideoinnin harjoituksilla. Laita kelloon aikaa kolme minuuttia ja kirjoita sinä aikana ylös niin monta aiheideaa kuin ehdit. Toteutuskelpoisuudella ei ole väliä, sillä määrä voittaa laadun. Todennäköisesti aihejoukosta löytyy silti ainakin yksi hyvä idean siemen. 

2. Kohta kaksi: ajatusten kirkastaminen 

Ajatustyö on tärkeä osa kirjoittamista. On siis OK kerätä hetken aikaa ajatuksia ja miettiä, mitä valitusta aiheesta oikeastaan haluaa tai aikoo sanoa.  

Itse kirjoitan aluksi kaikki sekalaiset ajatukseni ylös ja kerään ne yhteen paikkaan muiden tiedonmurusten kanssa. Niitä haaliessa sisältö alkaa yleensä kirkastua ja saatan jo jäsennellä tekstin runkoa alustavien väliotsikoiden alle. 

Ajatustyön voi tehdä myös paperille esimerkiksi kouluajoilta tuttuna ajatuskarttana. Siinä keskelle kirjoitetaan pääaihe, jonka ympärille listataan muita aiheeseen liittyviä isompia kokonaisuuksia. Niiden reunoille taas kerätään pieniä, yksityiskohtaisempia asiaan liittyviä faktoja ja huomioita. 

3. Ensimmäinen tekstiversio: kirjoita kaikki ulos 

Kun sinulla on jonkinlainen käsitys siitä, mitä haluat kirjoittaa, on aika… kirjoittaa! Tässä vaiheessa kannattaa unohtaa kielioppisäännöt ja itsesensuuri. Tekstistä ei tarvitse tulla kerralla valmista. Tärkeintä on saada jotain aikaiseksi ennen kuin tyhjän paperin kammo tai lamaannuttava itsekriittisyys ehtii iskeä. 

Jos aloittaminen tuntuu vaikealta, kuten se allekirjoittaneesta usein tuntuu, voi aikarajan asettaminen auttaa. Laita kello soimaan 25 minuutin kuluttua ja kirjoita siihen asti niin paljon kuin ehdit – tässäkin määrä on tärkeämpää kuin laatu. Kahdessakymmenessäviidessä minuutissa olen yleensä saanut ajatukset virtaamaan siihen malliin, että kirjoittaminen rullaa sen jälkeenkin ja lopputuloksena syntyy tekstin ensimmäinen versio. 

4. Tekstin työstäminen vaihe vaiheelta 

Jes, alustava teksti on kasassa. Nyt sitä saa muokkailla ja korjailla. Toista tekstiversiota työstäessä korjaan räikeimmät kirjoitusvirheet ja usein myös jäsentelen tekstiä uudelleen: siirrän esimerkiksi lauseita tai jopa kokonaisia kappaleita eri paikkoihin, jotta asioiden esittämisjärjestys olisi mahdollisimman looginen. Tavoitteena on saada tekstistä eheä kokonaisuus. 

Toista versiota seuraa kirjoitusprosessissani kolmas, neljäs ja ehkä viideskin versio – tai niin monta kuin tarvitaan. Jokaisella uudella tekstin läpikäyntikerralla pyrin hiomaan kieltä paremmaksi, tarkistamaan epäselviä faktoja ja täydentämään tai karsimaan asiasisältöä sen mukaan, onko tekstissä jo liikaa tai liian vähän asiaa. 

5. Viilailun aika eli tekstin oikoluku 

Kun blogitekstin kokonaisuus on kasassa, kannattaa ottaa hiomapaperi käteen ja silotella kieli ja muut yksityiskohdat vielä kerran kuntoon. Itse kiinnitän huomiota muun muassa seuraaviin asioihin: 

 • Oikeinkirjoitus. Wordin kielentarkistus auttaa välttämään selkeimmät huolimattomuusvirheet, ja muita kielioppiasioita voi varmistaa vaikka Kotimaisten kielten keskuksen sivuilta. Myös tekstin lukeminen lopusta alkuun voi helpottaa omien mokien havaitsemisessa. 
 • Kielen toisteisuus. Jos teksti vilisee samoja sanoja ja toistensa kaltaisia lauseita, käy sen lukeminen puuduttavaksi. Toistoa kannattaa välttää silloin, kun merkitys ei kärsi siitä. Bongaa esimerkiksi usein käyttämiäsi sanoja ja vaihda ne välillä synonyymeihin (itse korvasin ”blogitekstin” ainakin ”kirjoituksella” ja ”tuotoksella”). Inspiraatiota tarjoaa Synonyymit.fi.  
 • Asiasisällön toistuminen. Tämä on hyvä juttu silloin, kun haluat painottaa tärkeää asiaa, mutta huono juttu oikeastaan kaikissa muissa tapauksissa. Jos olet kirjoittanut saman asian useaan kertaan, vaikka eri sanoinkin, poista ylimääräiset kerrat. 
 • Tone of voice eli kirjoituksen äänensävy. Välittyykö tekstistä haluamasi mielikuva? Sävyyn vaikuttavat myös sanavalinnat eli se, onko kielesi rentoa, asiallista, värikästä tai neutraalia. Blogissa kirjoittajan oma ääni saa yleensä kuulua. 
 • Helppolukuisuus. Etenkin netissä lyhyehköt kappaleet, selkeät väliotsikot, listat ynnä muut tekstin jäsentelyn keinot helpottavat lukemista, joten lisää otsikoita ja rivivälejä tarpeen mukaan. 
 • Hakukoneoptimointi. Jos olet tehnyt avainsanatutkimuksen, muista hyödyntää avainsanoja otsikoissa ja käyttää niitä tekstissä monissa eri muodoissa. Mutta älä tunge mitään mukaan väkisin vain siksi, että uskot hakukoneiden pitävän siitä. Lisää tässä vaiheessa myös mahdolliset linkitykset. 

6. Juuri ennen julkaisua 

Kun kirjoitus on mielestäsi varsin hyvällä mallilla ja kieliopillisestikin kivassa kunnossa, on hyvä idea nukkua yön yli. Seuraavana päivänä pystyt katsomaan tuotosta tuorein silmin ja korjaamaan loputkin pilkut paikoilleen. 

Viimeisen oikolukukierroksen jälkeen teksti kannattaa, jos mahdollista, luetuttaa vielä jollakulla toisella. Ja sitten vain julkaisemaan! 

Näin on blogitekstisi (kuten tämä minunkin) pian valmis. Tsemppiä työhön! Ja hei, jos kirjoittaminen ei vinkeistä huolimatta suju, muista, että sen voi aina ulkoistaa

Mitä ovat rich snippets, jäsennelty tieto, schema ja mikrodata?

Perinteisesti hakukoneiden hakijalle näkyvä hakutulos sisältää metatietoihin laitetun otsikon ja kuvauksen sekä sivun URL-osoitteen. Rikastettu hakutulos eli rich snippet taas pitää sisällään näiden edellä mainittujen lisäksi ylimääräistä, hakutulosta täydentävää dataa, joka on sekä informaation että ulkonäön kannalta parempi kuin normaali hakutulos.

Tarkoituksena on tarjota haun tehneelle mahdollisimman kattava tietopaketti sekä parantaa orgaanisten klikkien määrää ja klikkiprosenttia.

Rich snippetin, scheman ja jäsennellyn tiedon ympärillä pyörivät sanat voisi tiivistää seuraaviin: informaatio, tieto, luotettavuus ja luottamus, uskottavuus, houkuttelevuus. Alempana avaan enemmän, mitä rich snippet, schema ja strukturoitu eli jäsennelty data ovat ja miten nämä äskettäin mainitsemani asiat liittyvät niihin ja miksi.

Jäsennelty tieto, schema ja mikrodata

Structured data eli jäsennelty data on standardoitu muoto sivua koskevien tietojen tarjoamiseksi ja sivun sisällön luokittelemiseksi.

Schema on datamallikoodi, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivusi tai sivustosi sisältöä ja tuomaan sitä paremmin esille hakutuloksissa. Schema.org on suurten hakukoneiden, kuten Googlen, Microsoftin ja Yahoon, yhteinen projekti, jonne schema-merkinnät lisätään ja josta Googlen on helppo lukea ja ymmärtää sivuston sisältöä ja dataa.

Mikrodata taas on sivuston HTML-koodiin lisättävä yksi jäsennellyn datan muodoista tai merkintätavoista. Toinen merkintätavoista on JSON-LD, joka määrittää tiedot HTML-sivun Javascript-objektin avulla.

Rich snippetit eli rikastetut hakutulokset

Rich snippetit ovat ns. rikastettuja osia hakutuloksista. Rich snippetien avulla hakutulokseen saadaan huomattavasti enemmän informaatiota ja tietoa, mikä vaikuttaa hakutuloksen uskottavuuteen ja tietysti myös houkuttelevuuteen.

Informaatio ja tieto myös lisäävät hakutuloksen kokoa. Jos hakutulos näyttää hyvältä ja houkuttelevalta, klikataan sitä todennäköisemmin kuin hakutulosta, jossa on vähemmän informaatiota.

Hakutulokset ovat nykyään täynnä turhiakin hakutuloksia. Mitä enemmän tietoa potentiaaliselle asiakkaalle hakutulokseen tarjotaan, sitä enemmän se lisää hakutuloksen uskottavuutta.

Rikastetun hakutuloksen osioita ovat esimerkiksi:

 • Tuotetyyppi
 • Hinta
 • Kuva
 • Tuotearviot
 • Arvostelut
 • Tapahtumat
 • Usein kysytyt kysymykset -osio

Nämä ovat rikastettuja osia, joita voidaan lisätä hakutuloksiin. Niillä on suuri vaikutus siihen, klikkaako kävijä hakutulosta vai ei.

Jos henkilö miettii valintaa kahden hakutuloksen välillä, jossa toisessa haetun tuotteen hinta näkyy olevan alhaisempi kuin toisessa, hän todennäköisesti päätyy klikkaamaan halvempaa. Samoin, jos toisessa on sata arvostelua ja toisessa kaksi, valinta luultavasti osuu ensimmäiseen, tai jos tuotevertailussa näkee, että toinen on saanut 4,6 tähteä ja toinen 3,2, niin varmaan me kaikki tiedämme, kumman hän valitsee.

Ilman näitä rikastettuja osia kävijä todennäköisesti tekisi satunnaisen valinnan tai joutuisi käymään erikseen molemmilla sivuilla lukemassa ja vertailemassa niistä löytyviä tietoja keskenään.

Nämä ovat loistavia esimerkkejä siitä, kuinka pienillä lisäyksillä saadaan potentiaaliselle asiakkaalle hänen kaipaamaansa lisätietoa ostopäätöstään vahvistamaan. Rich snippeteillä vaikutetaan siis hakutuloksiin ja klikkauksiin sekä helpotetaan valintaa tulosten välillä.

Rikastetun hakutuloksen vaikutus hakukoneoptimointiin

Rich snippetit erottuvat ja näyttävät paremmilta kuin normaalit hakutulokset. Mutta paremman ulkonäkönsä lisäksi rikastetut hakutulokset tarjoavat käyttäjälle myös paljon enemmän informaatiota jo nopealla vilkaisulla – ilman, että kävijän täytyy hyppiä kahdella eri sivustolla tietoja vertailemassa.

Rikastettujen hakutulosten avulla kävijät todennäköisemmin klikkaavat hakutulostasi, jolloin kävijäliikenne sivustollesi paranee. Pitkällä tähtäimellä rikastukset siis vaikuttavat sivustosi ja sivusi sijoittumiseen hakutuloksissa, kun Google oppii, että kävijät klikkaavat mieluummin sinun hakutulostasi kuin kilpailijasi. Loistavaa hakukoneoptimointia siis!

Google arvottaa hakutuloksia tietysti myös sivun sisällön mukaan, ja jäsennellyn datan ja rich snippetien avulla sisältö paranee.

Rikastetut hakutulokset ja jäsennelty tieto eivät kuitenkaan ole hakutulosten sijoituksiin suoraan vaikuttavia tekijöitä. Ne auttavat Googlea ymmärtämään sisältöäsi ja sivuasi sekä antavat hakutulokselle tietoa, luotettavuutta, uskottavuutta ja houkuttelevuutta. Tämä taas väistämättä vaikuttaa siihen, mitä kävijät klikkaavat ja se vaikuttaa siihen, miten hakukoneissa sijoitutaan. Google ei myöskään takaa, että käyttämällä jäsenneltyä dataa rich snippetit aina näkyisivät hakutuloksissa.

Lyhyt yhteenveto:

 • Jäsennelty tieto eli structured data – standardoitu muoto sivua koskevien tietojen tarjoamiseksi ja sivun sisällön luokittelemiseksi
 • Schema – datamallikoodi, joka auttaa hakukoneita ymmärtämään sivusi tai sivustosi sisältöä ja tuomaan sitä paremmin esille hakutuloksissa
 • Schema.org – sivusto, jonne schema-merkinnät lisätään ja josta Googlen on helppo lukea ja ymmärtää sivuston sisältöä ja dataa
 • Rich snippets – hakutulosten rikastetut osat
 • Mikrodata – sivuston HTML-koodiin lisättävä yksi jäsennellyn datan muodoista tai merkintätavoista

Jos et ole vielä aloittanut Google-mainontaa, lue kuinka luot Google Ads -tilin ja mainoskampanjan!

Black hat SEO – Spam-linkkejä ja hyökkäys digitoimistoja vastaan

LinkedInissä tuli jokin aika sitten esiin, että Sinisen Härän ja monen muun suomalaisen digitoimiston sivustolle on ohjattu suuria määriä linkkejä. Yleensähän linkit ovat hakukonenäkyvyyden kannalta hyvästä, eikö vain? Tässä tapauksessa ainakaan tarkoituksenmukaisesti ei.

Ilmeisesti joku hyviä hakukonesijoituksia havitteleva toimisto on jostain kumman syystä päättänyt hyökätä näitä kaikkia linkkispämmäyksen kohteeksi joutuneita toimistoja vastaan.

Käytännössä linkkejä on todennäköisesti ostettu ja ohjattu kilpailevien toimistojen sivustoille. Linkkien tarkoitus on näyttää huonolta Googlen ja muiden hakukoneiden silmissä ja sitä kautta heikentää toimistojen hakukonenäkyvyyttä, jolloin linkkejä ostaneen toimiston SERP-tulokset (Search Engine Results Page) puolestaan paranisivat.

Linkit tulevat erilaisilta roskasivustoilta ja ovat meidän ja ilmeisesti muidenkin kohdalla olleet pääsääntöisesti no-follow-linkkejä. Samat käytännöt pätevät eri aloilla ja avainsanoilla, mutta tässä tapauksessa ankkuriteksteissä on käytetty pääsääntöisesti hakukoneoptimointiin ja markkinointitoimistoon liittyviä termejä.

Rel=”nofollow”-attribuutti lisätään yleensä automaattisesti blogien kommenteille ja muille vastaaville avoimille kentille, joihin voi suhteellisen helposti lisätä linkkejä. Google myös ohjeistaa käyttämään no-follow- tai sponsored-tagia esimerkiksi maksettujen linkkien yhteyksissä.

Mitä Google sanoo? Vaikuttavatko no-follow-linkit hakukonenäkyvyyteen?

Suurin osa näistä spam linkeistä on merkitty no-follow-tagilla ja Google itse sanoo käsittelevänsä niitä samalla tavalla kuin linkkien hylkääminen -työkalun (disavow backlinks) kautta syötettyjä linkkejä. Googlen mukaan no-follow-linkit eivät siis edes vaikuta hakukonenäkyvyyteen.

Googlen John Mueller kommentoi asiaa pariinkin otteeseen sanoen:

”…having links (even a large number of them) with rel=nofollow pointing to your site does not negatively affect your site. We take these links out of our PageRank calculations, and out of our algorithms when they use links.”

No-follow-linkkien vaikutus hakukonenäkyvyyteen tilastollisesti

Aiheeseen liittyen on tehty useampikin case study ja niiden tulokset ovat osittain ristiriidassa Googlen kertoman kanssa. On todettu, että myös no-follow-linkit nostavat näkyvyyttä siirtämällä link juicea sivustolta toiselle. Tämähän pätee tietysti niin hyvässä kuin pahassa. Kyseinen linkattu SEM-Rushin case study käsittelee no-follow-linkkejä eri näkökulmasta, tietoisessa näkyvyyden nostamisessa, mutta sama periaate pätee.

“…see what we discovered in our study about rankings and how backlinks are affecting them, and I promise you will look at nofollow links in a totally different light.”

– Adam White, SemRush

Olen itse yleensä aika kriittinen vastaaviin tutkimuksiin liittyen, sillä niin moni eri tekijä vaikuttaa SERP:iin ja on vaikea todentaa, onko asioilla todellinen yhteys. En siis sano, että tämän yhden case studyn perusteella uskon, että no-follow-linkit vaikuttavat hakukonenäkyvyyteen. Pointtini tässä on se, että haluan herättää ajatuksia siitä, vaikuttavatko no-follow-linkit hakukoneoptimointiin vai eivät. Suoraa 100-prosenttista vastausta tähän valitettavasti tuskin on, jos ei halua tyytyä Googlen uskomiseen.

Mitä Sininen Härkä tekee no-follow-linkeille?

Sanon aina asiakkaille, että Googlea ei kannata edes yrittää huijata. Mieti, millaiset resurssit Googlen kokoisella korporaatiolla on algoritmien kehittämiseen ja kuinka monta ihmistä (ja konetta) työskentelee estääkseen verkon väärinkäyttöä. Sanoisin, että tällaiset asiat huomataan Googlen toimesta ja niihin reagoidaan sen mukaisesti – ainakin aikanaan.

Sininen Härkä ei aio siis tehdä no-follow-linkeille mitään – paitsi kirjoittaa aiheesta artikkelin.

Sitten taas spam-linkit, joissa ei ole no-follow-tagia, kannattaa ilmoittaa linkkienhylkäämistyökalun avulla Googlelle. Tämän kanssa kannattaa olla varovainen eikä ilmoitella linkkejä huvikseen. En suosittelisi ns. turhien linkkien lisäämistä tälle listalle, vaan ainoastaan selkeästi spam-tarkoituksessa tehdyt linkit.

Jos haluat lukea tarkempia ohjeita aiheesta, Google on julkaissut tietoa viittaajan linkkien hylkäämisestä. Muistathan, että Google kuitenkin sanoo käsittelevänsä no-follow-linkkejä samalla tavoin, kuin ne olisi syötetty disavow-työkalun kautta.

Jos haluat sparrailla asiasta tai kertoa oman näkemyksesi, kommentoi ihmeessä alle tai laita viestiä!

8 vinkkiä maksuttoman näkyvyyden parantamiseen Googlessa

Nosta yrityksesi orgaanista näkyvyyttä

Tiedonhaku on nykyään sitä, että ihmiset käyttävät hakukoneita löytääkseen tuotteita ja palveluita, joita he ovat kiinnostuneita ostamaan. Kun henkilö etsii hakukoneen kautta tarvitsemaansa tuotetta tai palvelua, suurimmalle osalle yrityksistä on tärkeää tulla nähdyksi potentiaaliselle asiakkaalle hakutuloksen kärjessä. Käytännössä, kun puhutaan hakukoneista, Suomessa tarkoitetaan Googlea (yli 96 % markkinaosuus 08/2020).

Google-näkyvyys ei ole itsestään selvää ja sen eteen tulee nähdä vaivaa, ja yrityksellä on suositeltavaa olla strategia tämän toteuttamiselle. Mikäli yritys ei perehdy orgaanisen näkyvyytensä parantamiseen, se menettää päivittäin hyviä tilaisuuksia tulla nähdyksi ja saada uusia asiakaskontakteja internetin kautta. Ammattimainen hakukoneoptimointi lisää sivuston näkyvyyttä ja sen myötä kävijöiden määrää, jonka jälkeen päämääränä on useimmiten tuloksen tekeminen sivuston kautta.

1. Toimivat avainsanat

Vaikka hakukoneita ei pysty enää harhauttamaan esimerkiksi piilottamalla avainsanoja sivulle, on edelleen äärimmäisen tärkeää löytää sivuston aitoon sisältöön sellaisia avainsanoja, joita yrityksen kohderyhmä käyttää hakukoneella etsiessään.

Avainsanatutkimuksen avulla saadaan optimoinnin kannalta elintärkeää tietoa muun muassa siitä, millaisia avainsanoja potentiaalinen asiakas käyttää etsiessään yrityksen tarjoamaa tuotetta tai palvelua.

Hyvin tavallinen virhe on valita hakusanoikseen kaikista suosituimmat sanat, jolloin hakusanat ovat kovin kilpailtuja tai vaihtoehtoisesti kalliita mainostaa.

Pahimmillaan väärin perustein valitut avainsanat ohjaavat sivustolle hyödytöntä liikennettä eli kävijöitä, jotka eivät etsi mitään sivustolta löytyvää. Google-näkyvyyden parantaminen itsessään ilman tarkkaa fokusta ei tuo yritykselle toivottua hyötyä.

Tiukentuneiden tietoturvavaatimusten vuoksi Google ei anna enää yhtä tarkkaa tietoa kävijöistä. Monesti Analyticsin puolella voidaan huomata, että suuri osa hakusanoista kätkeytyy ”Not provided”- tai ”Other”-otsikon taakse. Tämä tarkoittaa sitä, että haettuja sanoja ei voida näyttää.

Tietoturvavaatimuksista huolimatta Google Search Console (entinen Google Webmaster’s Tools) voi kuitenkin auttaa ymmärtämään, kuinka Google näkee sivuston. Tällä tiedolla sivustoa voidaan kehittää yhä paremmaksi ja sijoittua korkeammalle Googlen orgaanisissa hakutuloksissa.

Search Console -työkalu on mahdollista ja suositeltavaa linkittää Google Analytics -tiliin. Mikäli tätä ei ole vielä tehty yrityksen sivuston tileille, se onnistuu Analyticsissä seuraavaa polkua pitkin: Järjestelmänvalvoja – Hankinta – Search Console.

2. Ajankohtainen ja tuore sisältö

Blogin perustaminen on hyväksi havaittu keino lisätä sisältöä sivustolle. Perinteisten blogipostausten sijaan julkaistava sisältö voi olla paljon muutakin. Sivustolla voidaan julkaista yrityksen uutisia, tapahtumia tai mitä tahansa luontaisesti syntyvää asiaa.

Aktiivisesti tuoreella sisällöllä päivitettävät sivustot ovat houkuttelevampia hakukoneille, sillä hakukoneen silmin päivitettävällä sivustolla on käyttäjälle enemmän annettavaa.

Jokainen blogikirjoitus ja muu vastaava julkaisu kannattaa jakaa myös sosiaalisessa mediassa, sillä se auttaa omalta osaltaan lisäämään sivustolle ohjautuvaa liikennettä.

Optimointipositiivisen vaikutuksensa lisäksi blogi tarjoaa erinomaisen alustan käsitellä omiin palveluihin tai tuotteisiin liittyviä ominaisuuksia ja kysymyksiä. Mitä laaja-alaisemmin blogiin saa sisällytettyä sivuston aihealueeseen todella olennaisesti liittyviä avainsanoja, sen parempi.

Avainsanarikkaista teksteistä Google tulkitsee, että sivustolla on kattavasti esimerkiksi tarjoamiisi palveluihin liittyvää merkittävää sisältöä.

🐂 HÄRKÄVINKKI: Katso video lyhyt video, miten voit rakentaa toimivan sisältömarkkinointikoneiston ja lisätä orgaanista liikennettä sivustollanne >>

 

3. Aktivoi sivuston kävijöitä

Blogiin tai muuhun sisältöön saadut kommentit nostavat sivuston orgaanista näkyvyyttä. Kun sivuston sisältö aktivoi yleisöä, Google mitä todennäköisimmin antaa sivustolle jatkossa yhä enemmän huomiota.

Monissa blogeissa ja uutissivustoissa ei ole lainkaan kommentointimahdollisuutta, vaan ihmisiä kannustetaan siirtymään yrityksen sosiaalisen median pariin, esimerkiksi Facebookiin. Tällä tavoin liikennettä ohjataan sivustolta pois, jolloin itse sivustolla tapahtuva aktiivisuus voi jäädä toivottua vähäisemmäksi kiinnostavasta sisällöstä huolimatta.

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen kannalta yhteisöllisen kommentoinnin tulee tapahtua nimenomaan yrityksen sivustolla, ei sen sosiaalisessa mediassa. Parhaassa tapauksessa mielenkiintoinen sisältö ja kommentointimahdollisuus kirvoittavat hyvää keskustelua, joka aktivoi käyttäjän palaamaan sivustolle jatkamaan kommentointia tai katsomaan uutta sisältöä.

Erityisesti verkkokaupan puolella aktivointia voidaan harjoittaa antamalla asiakkaalle mahdollisuus tuotearvostelun tekemiseen. Tuotearvostelun mahdollisuus kannustaa asiakasta jättämään sivustolle ”puumerkkinsä”, mikä näyttää hyvältä hakukoneiden silmissä.

Tämän lisäksi tuotearvosteluiden näkyminen sivustolla viestii muille asiakkaille, että kauppa on käynyt ja muutkin käyttävät tuotteita. Vaatekaupan puolella esimerkiksi vaatekokoon liittyvät arvostelut lisäävät asiakastyytyväisyyttä, sillä oikea koko on helpompi valita aikaisempien asiakaskokemusten perusteella.
Haluaisitko saada maksuttoman auditoinnin hakukoneliikenteenne kasvattamiseen? 🔥

4. Videot

Kuvien lisäksi videot ovat edelleen kovassa nousussa. Maailman johtavan IT- ja verkkoratkaisujen toimittajan Ciscon arvion mukaan videot tulevat muodostamaan yli 80 % kaikesta verkkoliikenteestä vuoteen 2022 mennessä. Vaikka internetissä on videoita enemmän kuin koskaan, ihmiset haluavat nähdä niitä vielä lisää. Mikäli sivustolle halutaan lisää liikennettä, sisällön luominen esimerkiksi Youtubeen ja sen linkittäminen omaan sivustoon on nykyaikainen ja tehokas keino sivuston liikenteen vilkastamiseksi.

Vaikka videoita tehdään paljon, niitä katsotaan sitäkin enemmän. Tässä, kuten muussakin tekemisessä, tulee kuitenkin tietää, mitä, miksi ja kenelle ollaan tekemässä? Videon asiayhteys kannattaa miettiä tarkoin, jotta vaivalla kuvattu materiaali ei mene hukkaan

5. Sivuston responsiivisuus

Sivuston mukautuvuus tulee nousemaan tulevaisuudessa entistä tärkeämpään rooliin. Esimerkiksi Google on siirtynyt ”Mobile-first indexiin”. Tämä tarkoittaa sitä, että Google arvioi, miltä sivuston mobiiliversio näyttää ja kuinka se vastaa sivuston todellista versiota. Mobiiliversion olemassaolo ja sen käytettävyys vaikuttavat sivuston näkyvyyteen, vaikka henkilö käyttäisi hakukonetta tavallisella tietokoneella.

Tämä kehityssuunta on looginen, sillä yhä suurempi osa hakukoneen hauista tehdään nimenomaan mobiililaitteilla ja niiden osuus tulee kasvamaan entisestään.

6. Nopeus

Vanha vinkki, mutta edelleen ajankohtainen. Hakukoneet seuraavat sivustojen nopeuksia jatkuvasti ja nopeus tiettävästi vaikuttaa sijoitukseen hakutuloksessa. Kirjoitimme sivuston nopeuden optimoinnista kokonaisen artikkelinkin, mutta suorituskyvyn parantamiseksi tulee huomioida ainakin seuraavat asiat:

 • Kuvien optimointi (koko ja kuvatiedostoformaatti)
 • Suurikokoisten tiedostojen hallinta
 • Lisäosien määrä, laatu ja yhteensopivuus
 • Riittävän hyvä alusta, esim. WP-optimoitu webhotelli

Orgaanisen näkyvyyden parantamisen lisäksi nopeus on tärkeää onnistuneen käyttökokemuksen takaamiseksi. Ihmiset haluavat löytää vastauksia kysymyksiinsä todella nopeasti, eikä kukaan varsinaisesti nauti hitaasti latautuvista sivuista.

Kun sivut latautuvat hyvin, asiakas viihtyy siellä paremmin ja saattaa ostaa herkemmin hyvin toimivalta sivustolta. Samalla hakukoneet saavat tästä signaalia, että sivustolla vietetään enemmän aikaa.

7. Laadukkaat linkit

Kuten on jo mainittu, oiva tapa lisätä sivuston liikennettä on linkittää sivusto esimerkiksi omaan Youtube-videoon. Sivustolle ohjaavat ulkoiset linkit ovat edelleen tärkeä tekijä hakukoneoptimoinnissa. Siinä missä huonoista lähteistä tulevat linkkaukset tekevät vahinkoa sivuston Google-näkyvyydelle, laadukkaat linkkaukset nostavat sitä tehokkaasti.

Linkkien viljeleminen keinotekoisesti pitkin internetiä on mennyttä aikaa, ja sellainen toiminta kannattaa lopettaa heti. Googlen kehittämät algoritmipäivitykset pitävät yhä tarkemman huolen siitä, että spämmilinkatut sivustot eivät näy hakutuloksissa lainkaan.

Linkkien hankinnassa on hyvä keskittyä määrän sijasta laatuun. Aikaa kannattaa käyttää sellaisten linkkien hankintaan, jotka liittyvät yrityksen toimintaan ja sivuston olennaiseen sisältöön. Mikäli jokin palveluntarjoaja väittää nostavansa sivuston näkyvyyden hetkessä huippuunsa, se on yleensä liian hyvää ollakseen totta.

Google kehittää päivityksiään tiuhaan tahtiin sulkeakseen pois kaiken keinotekoisen näkyvyyden kasvattamisen. Pahimmassa tapauksessa vastaavalla toiminnalla voi jopa heikentää omaa näkyvyyttään rangaistusten muodossa. Tämän vuoksi tulee siis aina keskittyä aitoon ja laadukkaaseen sisältöön ”huijaamisen” sijaan.

8. Hakukonetulosten seuranta ja optimointityön pitkäjänteisyys

Yhä paremman hakukonesijoituksen saavuttamiseksi avainsanojen toimivuutta ja hakukoneoptimoinnin vaikutuksia tulee seurata aktiivisesti. Seurannan avulla voidaan selvittää, vievätkö tehdyt muutokset sivustoa toivottuun suuntaan eli kohti aktiivisempaa liikehdintää, parempaa näkyvyyttä ja myyntiä.

Pelkän sijoituksen seurannan ohella on tärkeää tutkailla sivuston analytiikkaa kokonaisvaltaisesti. Huomioiden, mitkä avainsanat ja lähteet tuovat sivustolle eniten kävijöitä.

Parasta tässä viimeisessä vinkissä on se, että kaikki voivat suorittaa sivuston seurantaa omatoimisesti Analyticsin avulla tai ilman. Joskus on hyvä surffata omalle sivustolleen ja katsoa ulkopuolisen silmin, miltä se näyttää. Onko sivusto looginen, avautuvatko sivut sutjakkaasti tai löytyykö sieltä epäkohtia, jotka olisi syytä korjata?

Tiivistelmä

Yrityksen orgaanisen näkyvyyden parantamisessa avainsanojen tutkiminen, sisällön aktiivinen päivittäminen ja markkinointi, linkkirakenteet ja ajan tasalla pysyminen ovat asioita, joihin on jatkuvasti kiinnitettävä huomiota.

Hakukoneoptimoinnin kulmakivinä jatkavat sivuston sisällön laadukkuus, sivuston kävijöiden aktivointi, sivuston nopeus sekä hyvälaatuiset linkitykset – näiden merkitys korostuu entisestään. Vanhat kunnon vinkit orgaanisen näkyvyyden parantamiseen saavat uutta twistiä mobiilioptimoinnin tärkeyden korostuessa.

HÄRKÄVINKKI

Jos Google-näkyvyyden kasvattaminen kiinnostaa ja haluat saada oikeasti hyviä tuloksia, laita meille rohkeasti viestiä. Voit myös tutustua asiakascaseihimme täältä.

SEO perusteet – Miten hakukoneet toimivat?

Yksi asiakas kysyi joskus kauan sitten, että muistittehan laittaa päälle sen asetuksen, että pääsee Googlessa ykköseksi. Toinen kirjoitti antamani verkko-osoitteen Googlen hakukenttään, kun ohjeistin puhelimessa, että kirjoita selaimen osoiteriville tämä. Nämä ovat hyviä konkreettisia esimerkkejä siitä, että hakukoneoptimointi ja hakukoneiden toiminta ei ole kaikille välttämättä itsestäänselvyys.

Käyn vetämässä paljon luentoja digimarkkinoinnista ja hakukoneoptimoinnista ja tykkään aloittaa perustasolla aina siitä, miten hakukoneet toimivat. Enkä nyt tarkoita sitä, etteikö kuulijat osaisi käyttää Googlea. Puhun siitä, miten hakutuloksia näytetään, millä perusteella, kenelle, miten koko koneisto taustalla toimii ja millaiset sivut saavat parhaat orgaaniset sijainnit ja pääsevät ns. Googlen ykköseksi. Tämä on mielestäni tärkeää kokonaisuuden ymmärtämisen kannalta.

Verkkosivujen sisällöntuotannossa on tärkeä tietää ainakin perusasiat hakukoneoptimoinnin kannalta. Tämä on tärkeää siksi, että vaikka hakukoneoptimointi ei olisi pääosaamistasi, näkyvyyteen vaikuttavien tekijöiden tiedostaminen helpottaa hakukoneoptimoidun sisällöntuotannon toteuttamista. Kun kirjoitat sivustolle esimerkiksi palvelu-, kategoria- tai tuotekuvauksia on hyvä ottaa huomioon se, millä avainsanoilla kyseisten sivujen halutaan hakutuloksissa näkyvän.

Sivujen crawling eli selaus

Moni ei välttämättä ajattele sitä, miten hakukoneet oikeasti toimivat, miten sivut löytyvät ja mitä sivuja näytetään hakutuloksissa. Oletetaan vain, että omat sivut pitäisi sieltä löytyä. Kaikki lähtee siitä, että hakukoneet tai tarkemmin niiden botit crawlaavat eli selaavat internetistä löytyviä sivuja läpi ja lisäävät hyödyllisiä tai mielenkiintoisia sivuja hakukoneen indeksiin eli massiiviseen tietopankkiin, josta sivut voidaan tarjota käyttäjille sekunnin murto-osissa.

Moni varmasti muistaa Basshunterin hittibiisin Boten Anna. Kappalehan ei kerro veneestä nimeltä Anna, vaan botista. Botteja on erilaisia, mutta hakukoneiden boteista puhutaan monesti nimellä ”spider” tai ”crawler”. Käytännössä puhutaan siis tietokoneroboteista, jotka on ohjelmoitu automaattisesti selaamaan sivuja läpi.

Aihe on teknisellä tasolla sen verran tylsä, että mainittakoon vain, että botit liikkuvat verkossa linkkien välityksellä. Hakukoneoptimoinnin kannalta on tärkeää pitää huoli siitä, että sivusto on bottien selattavissa, eikä esimerkiksi estä sitä.

Sivujen indeksointi

Kun sivuston eri sivut löytyvät, on ne sitä kautta myös mahdollista indeksoida eli lisätä hakukoneiden hakutulosten tietokantaan. Indeksoinnin jälkeen sivuja voidaan näyttää hakutuloksissa. Hakukoneet eivät kuitenkaan välttämättä indeksoi ihan kaikkia sivuja. Yleinen syy tähän voi olla esimerkiksi se, että verkkosivuston omistaja ei itse halua, että joitain sivuja näytetään hakutuloksissa. Esimerkiksi sivuston hallintapuolen sivut ovat tällaista sisältöä. Indeksointia pystyy säätämään robots.txt-nimisellä tiedostolla.

Toisaalta sitten taas – vaikka sivuston omistaja haluaisi, että tietyt sivut indeksoidaan, näin ei aina välttämättä tapahdu. Syitä voi olla esimerkiksi se, että sivulla ei ole tarpeeksi sisältöä tai hakukone kokee, että sisältö löytyy jo joltain toiselta aiemmin indeksoidulta sivulta. Pyri siis välttämään tuplasisältöä ja kirjoita kaikki hakukoneoptimoidut sisällöt itse.

Kauanko kestää, että sivu näkyy hakukoneissa?

Kysymys, johon törmään jatkuvasti, on se, että ”miten kauan kestää, että uusi sivu löytyy Googlesta?”. Tähän ei ole hakukoneidenkaan puolelta suoraa vastausta, mutta käytännössä uusi sivu voi alkaa näkyä hakutuloksissa heti kun se on indeksoitu. Indeksointi puolestaan voi tapahtua jo saman päivän aikana tai jopa nopeammin. Indeksointi ja ensimmäisten hakutulosten joukkoon pääsy ovat kuitenkin kaksi täysin eri asiaa ja tämä on tärkeä ymmärtää.

Tärkeämpi kysymys on se, kauanko sivulla kestää, että hakukoneoptimoitu sisältö nousee hakukoneissa ensimmäiselle sivulle tai ensimmäisten hakutulosten joukkoon. Vastaus tähän on edellistä vielä monimutkaisempi ja esimerkiksi Google on kertonut, että hakutulosten näyttämiseen vaikuttaa yli 200 yksittäistä tekijää. Kirjoitimme aiheeseen liittyen ja voitkin halutessasi lukea artikkelimme 8 Vinkkiä maksuttoman näkyvyyden parantamiseen verkossa.

Sivustokartta

Monesti uudet sivut halutaan näkyville mahdollisimman nopeasti. Sivustokartta auttaa tässä. Se on käytännössä hakukoneita varten tehty tiedosto, jonka tehtävä on listata kaikki sivuston indeksoitavaksi haluttavat sivut yhteen listaan, jota hakukoneiden on helppo tulkita. Sivustokartta kannattaa ladata esim. Googlen Search Consoleen (entinen verkkovastaavan työkalut). Search Consolessa on myös monia muita hyviä ominaisuuksia, joihin kannattaa tutustua. Mainittakoon, että sivustonkartankaan lisäys ei aina välttämättä takaa sitä, että kaikki sivut indeksoidaan, mutta ainakin se auttaa ja nopeuttaa prosessia useimpien sivujen kohdalla. Voit myös pyytää hakukoneita indeksoimaan sivusi Search Consolen kautta.

Hakutuloksissa mahdollisimman relevanttia sisältöä

Yksi asia, mikä on tärkeä ymmärtää, on se, että hakukoneet pyrkivät aina tarjoamaan käyttäjälle mahdollisimman relevanttia ja käyttäjän hakua vastaavaa sisältöä. Sellaista sisältöä, mitä hakija haluaa löytää. Mieti siis itsekin, mitä hakukoneen käyttäjät haluavat löytää kirjoittaessaan avainsanoja hakukenttään. Kun teet hakukoneoptimointia, muista, että sivustoa optimoidaan oikeastaan sen käyttäjille – ei hakukoneille. Kun sivuston käyttäjät ovat tyytyväisiä sisältöösi, hakukoneetkin haluavat näyttää sitä.

Pyri tuottamaan ja tarjoamaan parasta mahdollista, ja käyttäjälle oikeasti hyödyllistä sisältöä – ja tee se paremmin kuin kilpailijasi. Voit hyvin käydä tutkimassa hakutuloksia erilaisilla avainsanoilla. Kiinnitä huomiota siihen, millaisen sisällön hakukone näkee relevantiksi. Tee oma sisältösi vielä paremmaksi ja olet kovaa vauhtia menossa tulosten kärkeen.

Näkyvyyteen vaikuttavat tekijät ja algoritmit

No mitäs sitten, kun sisältö on ainakin omasta mielestä kohdillaan, mutta oma sivu ei vielä löydykään hakutulosten kärjestä? Kuten aiemmin jo mainittiin, hakukoneoptimointiin ja hakutulosten näyttämiseen liittyy niin monta tekijää, että vaikka ainutlaatuinen, mielenkiintoinen ja laadukas sisältö on pääosassa, se ei välttämättä yksin riitä.

Hakukoneet ovat luoneet omia algoritmeja eli niin sanottuja laskukaavoja, joiden tarkoitus on automaattisesti ja reaaliaikaisesti määritellä, mitkä sivut näyttää milloinkin. Algoritmien laskukaava on monimutkainen ja se sisältää yleensä erilaisia kertoimia eri arvossa oleville näkyvyyteen vaikuttaville tekijöille. Hakukoneet eivät julkaise algoritmejaan julkisesti, sillä silloin niitä olisi liian helppo väärinkäyttää. Tämän tuloksena hakutulosten sisältö ei enää olisi välttämättä käyttäjän näkökulmasta niin relevanttia. Ja kun tulos ei ole haluttu, etsitään vaihtoehtoista ratkaisua.

Suurimmat hakukonenäkyvyyteen vaikuttavat tekijät vuonna 2019 ovat sivuston sisällön lisäksi muun muassa sivuston nopeus, mobiiliresponsiivisuus sekä linkit sivustolle ja yksittäisiin sivuihin. Kannattaa varmistaa, että ainakin nämä asiat ovat sivustolla kunnossa. Myös SSL-sertifikaatti ja sivuston suojaus on hyvä hoitaa kuntoon.

Voit myös pyytää digitoimistolta, kuten Siniseltä Härältä apua hakukoneoptimoinnissa sekä sivuston analyysissä. Ammattilainen osaa nostaa hyvin esiin sivuston kehityskohtia, joita kehittämällä hakutuloksissa päästään paremmalle sijainnille ja tekemään enemmän myyntiä.

Koska aihe on sen verran laaja, kirjoitin sivuston näkyvyyteen vaikuttavista tekijöistä oman artikkelin.

Härkävinkki

Mieti millaista sisältöä haluaisit itse nähdä, kun haet eri avainsanoilla ja anna ihmisille enemmän kuin muut. Hyvä sisältö saa ihmiset jakamaan sisältöäsi eteenpäin, viettämään aika sivustolla ja sitoutumaan yritykseesi helpommin. Näin näkyvyys kasvaa kuin itsestään. Muista miten hakukoneet toimivat, kun teet hakukoneoptimointia.

Hakukone­optimointi osana verkkosivusto­projektia

Hakukoneoptimointi on kokonaisvaltaista markkinointia ja siihen liittyy paljon eri osa-alueita. Meillä Sinisellä Härällä näistä moni otetaan huomioon jo sivuston rakennusvaiheessa, mutta hakukoneoptimointia kannattaa tehdä myös kuukausittain parempien tulosten saavuttamiseksi. Vaikka hakukoneoptimointi saattaa kuulostaa tekniseltä ja haastavalta, on moni tässäkin artikkelissa listatuista asioista lopulta niin sanotusti ihan perusjuttuja.  

Voit lukea netistä hakukoneoptimointiin liittyvistä uusista kikoista tai Googlen algoritmimuutoksista, mutta anna kun kerron sinulle salaisuuden: parhaaseen lopputulokseen pääset tekemällä perusasiat oikein, perusteellisesti ja järjestelmällisesti!

1.   Sisällöntuotanto

Sisällöntuotanto on erittäin suuressa roolissa hakukoneoptimointia ja tämä pitää muistaa jokaista verkkosivustoprojektia toteuttaessa. Meillä Sinisellä Härällä lähtökohta on se, että asiakas toimittaa sivuston sisällön – muodossa tai toisessa. Asiakas on kuitenkin se, jolla on eniten tietämystä ja ammattitaitoa omista palveluistaan. Sisältö voidaan toimittaa esimerkiksi haastattelun kautta, jolloin asiakkaan ei tarvitse itse kirjoittaa sisältöä.

Meidän roolimme sisällöntuotannossa sivustouudistuksen yhteydessä on ohjeistaa asiakasta oikeaan suuntaan. Tätä varten olemme kehittäneet omia prosessejamme, jotta saamme asiakkailta mahdollisimman hyvää sisältöä, jota tarvitsee editoida tai optimoida mahdollisimman vähän.

Käytännössä siis käsittelemme ja optimoimme asiakkaan sisältöjä sopimuksen mukaisesti. Joissain tapauksissa sisällöt voidaan lisätä lähes sellaisenaan ja joissain projekteissa lähdetään liikkeelle kevyellä oikoluvulla.

Jos asiakkaan budjetti antaa periksi, sisällöt optimoidaan jo sivuston toteutusvaiheessa, jotta hakukonenäkyvyys maksimoidaan heti sivuston avauksesta lähtien. Tätä edeltävät tietysti avainsanatutkimus ja kilpailija-analyysi, joista saadaan erittäin tärkeää tietoa siitä, mitä avainsanoja sisällössä kannattaa käyttää.

2.  Sivuston nopeus

Vuosien saatossa sivuston nopeus on nostanut rooliaan myös hakukoneoptimoinnissa. Tähän on johtanut se, että netin käyttäjät odottavat sivustoilta parasta mahdollista suorituskykyä ja latausnopeuksia. Jos jokin ei toimi toivotusti, he äänestävät jaloillaan. Jos sivusto latautuu yli kolme sekuntia, jopa 53 % sivuston vierailuista jää kesken.

Käytännössä siis nopeammat sivustot saavat parempia sijoituksia hakukoneissa. Tämä on tietysti karkea yleistys ja on hyvä muistaa, että mikään yksittäinen asia, kuten nopeus, ei nosta tärkeimpiä sivujasi hakutulosten kärkeen. Sivuston nopeus ja sen optimointi on kuitenkin tärkeää, ja siksi pyrimme aina mahdollisimman nopeisiin sivustoihin niitä suunnitellessamme.

Käytännössä otamme huomioon sivuston nopeuden jo hosting-tasolla, kuten aiemmin kirjoitin. Webhotellimme ovat WordPressille optimoituja ja ne ovat ns. LiteSpeed-palvelimia, mikä mahdollistaa teknisten nopeuteen vaikuttavien työkalujen käytön sivustolla.

Sivuston nopeuteen vaikuttavat myös kuvien optimointi, teeman keveys, optimoitu koodi ja esimerkiksi scriptien, kuten analytiikkatyökalujen yhdistäminen tai lataaminen Google Tag Managerin kautta. Tälläkin kertaa yksittäinen asia ei tuo parempia sijoituksia. Kyse on suuremmasta kokonaisuudesta, jossa pitää ottaa huomioon monia tekijöitä.

3.  Kuvien optimointi

Kuvien optimointi on monesti suurin tekijä, joka hidastaa verkkosivustoja. Käytännössä pahin tilanne on se, että kuvat lisätään WordPressiin suoraan sellaisenaan niitä mitenkään käsittelemättä tai nimeämättä.

Kuvien tiedostokoon optimointi vaikuttaa suoraan sivujen latausaikoihin ja sitä kautta hakukonesijoituksiin. Kuvia saa optimoitua pienissä määrin manuaalisesti esimerkiksi Photoshopilla tai muulla vastaavalla kuvanmuokkaustyökalulla, mutta suurien määrien käsittelyyn vaaditaan jo enemmän automaatiota. WordPressiltä löytyy paljon niin maksullisia kuin ilmaisia lisäosia, joilla saa automaattisesti optimoitua sivustolle ladattavia kuvia.

Me Sinisellä Härällä optimoimme kaikki kuvat vähintään tiedostokoon puolesta, kun lisäämme niitä sivustolle. Käytämme tähän erilaisia työkaluja, jotka olemme testanneet ja todenneet hyviksi. Esimerkiksi Imagify on yksi nimi, jonka tässä uskaltaa mainita. Käytämme myös palvelintasolla integroidun LiteSpeed Cache -lisäosan automaattista kuvien optimointia. Mainittakoon, että jälkimmäinen lisäosa vaatii yhteensopivan hosting-ympäristön.

Muista myös nimetä kuvat hakukoneoptimointia varten. Hakukoneet lukevat myös kuvien nimiä ja jos ne ovat muotoa IMG_07846, ei kuvien nimet ainakaan nosta hakukonenäkyvyyttä. Optimaalisesti nimetyt kuvat löytyvät paremmin hakukoneista ja auttavat keräämään lisää kuukausittaisia kävijöitä.

4.  Mobiilioptimointi

Vuonna 2020 kaikkien sivustojen pitäisi oletusarvoisesti olla mobiilioptimoituja. Puhutaan jopa mobile first -suunnittelusta, mikä tarkoittaa sitä, että sivustot suunnitellaan ensisijaisesti toimimaan mobiililaitteilla. Tähän on johtanut se, että mobiilikäyttäjien osuus on kasvanut yli perinteisten desktop-käyttäjien.

Mobiilioptimointi vaikuttaa myös suoraan hakukonesijoituksiin, sillä Google antaa parempia sijoituksia mobiilioptimoiduille tai niin sanotuille responsiivisille sivustoille. Responsiivinen sivusto tarkoittaa sitä, että sivusto on suunniteltu tunnistamaan käytettävän laitteen näytön koko ja skaalautumaan jokaiselle eri kokoiselle näytölle niin, että sivustoa on mahdollisimman helppo käyttää.  

5.  Otsikkomerkinnät

Oikeanlaisten otsikkomerkintöjen pitäisi olla tänä päivänä itsestäänselvyys, mutta edelleen näkyy sivustoja, joissa tätä tärkeää hakukoneoptimointiin vaikuttavaa toimenpidettä on laiminlyöty.

Käytännössä sivun taustarakenteessa olevat otsikkomerkinnät, esimerkiksi <h1> ja <h2>, kertovat hakukoneille, mitkä tekstikohdat ovat sivun otsikoita. Näin hakukoneet tunnistavat, mitä aiheita eri tekstiosiot käsittelevät, mikä taas liittyy suoraan hakukonenäkyvyyteen.

Hyvissä verkkosivuotsikoissa on otettu huomioon myös avainsanojen sisällyttäminen niihin sekä otsikoiden muotoilu. Otsikkomerkintöjä käytetään sivuston muotoilussa, jolloin otsikot näyttävät aina visuaalisesti samalla tavalla. Tämä helpottaa sivuston päivitettävyyttä.

6.  URL-rakenne ja käyttöliittymä

URL-rakenne tarkoittaa sivujen osoiterakennetta. On tärkeää hakukoneiden sekä käyttäjien kannalta, että sivuston osoiterakenne on tehty ja suunniteltu järkevästi. Yksinkertaisimmillaan puhutaan siitä, onko sivu nimetty esimerkiksi /palvelu?id=29/ vai /palvelut/hakukoneoptimointi/. Mieti mitä rakenne ja sivujen osoitteet kertovat hakukoneille tai käyttäjälle?

Osoiterakenteen suunnittelun lisäksi verkkosivustoprojektiin kuuluu olennaisesti myös käyttöliittymän suunnittelu. Tällä tarkoitetaan sitä, että ratkaistaan, miten ja minne verkkosivukävijää ohjataan sivustolla. Periaatteessa käyttöliittymän suunnittelu on siis potentiaalisen asiakkaan ostoprosessin optimointia.

7.  Ristiin linkitys

Varmaan huomasitkin, että tämän artikkelin sisällössä on linkkejä muihin meidän kirjoittamiin artikkeleihin. Niiden tarkoitus on tarjota lukijalle lisää mielenkiintoista sisältöä tähän aiheeseen liittyen. On tutkittu, että mitä enemmän aikaa potentiaalinen asiakas viettää yrityksen sisällön kanssa, sen todennäköisemmin asiakas päätyy jossain vaiheessa ottamaan yhteyttä. 🙂

Ristiin linkitys on tärkeää hakukoneoptimoinnin näkökulmasta ja sillä kerrot hakukoneille oman sivustosi tärkeimmästä sisällöstä. Mitä enemmän sisäisiä linkkejä sivustollasi on yhdelle tietylle sivulle, sen tärkeämmässä roolissa se on hakukoneiden näkökulmasta. Esimerkiksi navigaatio löytyy jokaiselta sivustosi sivulta, eli linkität navigaatiossa mainituille sivuille jokaiselta sivustosi sivulta.

8.  Sivustokartta ja Search Console

Yleensä uudet sivut halutaan näkyville mahdollisimman nopeasti. Sivustokartta auttaa tässä. Se on käytännössä hakukoneita varten tehty tiedosto, jonka tehtävä on listata kaikki sivuston indeksoitavaksi haluttavat sivut yhteen listaan, jota hakukoneiden on helppo tulkita.

Sivustokartta kannattaa ladata esimerkiksi Googlen Search Consoleen (entinen verkkovastaavan työkalut). Search Consolessa on myös monia muita hyviä ominaisuuksia, joihin kannattaa tutustua. Mainittakoon, että sivustokartankaan lisäys ei aina välttämättä takaa sitä, että kaikki sivut indeksoidaan, mutta ainakin se auttaa ja nopeuttaa prosessia useimpien sivujen kohdalla. Voit myös pyytää hakukoneita indeksoimaan sivusi Search Consolen kautta.

9.  Teema, vähän lisäosia, koodin siisteys ja SSL

Hakukoneoptimointiin vaikuttaa myös moni muu tekijä. Google on ilmoittanut, että heidän hakutulossijoituksia määrittelevään algoritmiin vaikuttaa yli 200 yksittäistä tekijää. Tässäkin kohtaa, kun perusasiat on tehty hyvin, päästään jo pitkälle.

Me Sinisellä Härällä halutaan, että kaikki meidän tekemät sivustot näkyvät hakukoneissa mahdollisimman hyvin. Siksi myös nämä oletusarvoiset asiat, kuten kevyt ja hakukoneoptimoitu Sinisen Härän oma teema, pieni määrä lisäosia, sivuston koodin siisteys ja tiivistys sekä SSL-sertifikaatti, ovat osa jokaista sivustoprojektia.

Yhteenveto

Tämän blogin alussa se tiivistys jo tuli:

Voit lukea netistä hakukoneoptimointiin liittyvistä uusista kikoista tai Googlen algoritmimuutoksista, mutta anna kun kerron sinulle salaisuuden: parhaaseen lopputulokseen pääset tekemällä perusasiat oikein, perusteellisesti ja järjestelmällisesti!

Tietysti myös hyvä kumppani, joka ottaa sivustouudistuksessa myös hakukoneoptimoinnin huomioon, on avainasemassa menestyksekkäässä projektissa.

Ps. Joku SEO-konsultti tai asiasta enemmän tietävä ajattelee nyt, että ”aijai identtistä sisältöä”. Jos luit tänne asti, klikkasit yhtäkään linkkiä tai opit tästä jotain uutta, on tuplasisältö noihin verrattuna taas pieni yksityiskohta, jonka merkitys on tässä yhteydessä lähes merkityksetön. Lue uudestaan edellinen lause ja olet oikealla radalla. 🙂

Jos kiinnostuit omien sivujesi SEO-tilanteesta, tilaa ilmainen arvio sivustosi hakukoneoptimoinnista

Sivuston nopeuden optimointi

Nopeus on tämän päivän ehdoton edellytys toimivalle sivustolle – varsinkin jos odottaa hyviä tuloksia. Käyttäjät ovat verkossa entistä malttamattomampia ja poistuvat hitaalta sivustolta yllättävänkin nopeasti. Ihmiset haluavat kaiken ja heti, ja tätä todistaakin se, että jos sivustosi latautuu yli kolme sekuntia, jopa 53% sivustosi vierailuista jää kesken. Samasta tutkimuksesta käy ilmi myös, että joka toinen sivustojen käyttäjistä odottaa sivuston latautuvan alle kahdessa sekunnissa. Artikkelin lopusta löytyy linkki, josta pääset testaamaan oman sivustosi nopeutta, mutta käydään läpi ensin nopeuteen vaikuttavia tekijöitä.

Sivuston nopeuteen vaikuttavat tekijät

Google ja muut hakukoneet arvostavat nopeita sivustoja entistä enemmän, mikä taas tarkoittaa sitä, että nopeat sivustot saavat lähtökohtaisesti parempia sijoituksia myös hakutuloksissa. Sivuston nopeuteen vaikuttaa kokonaisuudessaan todella moni tekijä ja netistä löytyykin monia artikkeleita aiheesta. Ei käydä niitä kaikkia tässä artikkelissa läpi, koska aihe on sen verran laaja. Yksi maininnan arvoinen artikkeli, joka käsittelee aihetta tarkemmin on kuitenkin esimerkiksi Elementorin kirjoittama How to Speed Up Your WordPress Website.

Sininen Härkä ottaa sivustojen nopeuden tosissaan ja rakennammekin kaikki verkkosivustot yleisiä parhaita käytäntöjä käyttäen.

 1. Suosittelemme, että kaikki sivustot hostataan WordPress-optimoiduilla webhotelleilla
 2. Käytämme omaa kustomoitua, optimoitua ja kevyttä teemaa
 3. Pidämme huolen siitä, että kaikki* sivustolle ladattavat kuvat optimoidaan
 4. Pyrimme välttämään ylimääräisiä lisäosia ja minimoimaan niiden määrän
 5. Käytämme palvelintason välimuistityökaluja latausaikojen minimoimiseksi
 6. Tarvittaessa käyttöön otetaan myös CDN (Content Delivery Network)
 7. GZIP kompressointi käytössä jokaisella sivustolla

*Emme voi taata kaikkien kuvien manuaalista optimointia, jos sitä ei ole erikseen budjettiin laskettu, mutta asia käydään läpi jokaisen asiakkaan kanssa parhaan käytännön löytämiseksi.

Tavoitteenamme on nopein mahdollinen alusta WordPress-sivustoille. Litespeed-palvelin ja LiteSpeed Cache -välimuisti sekä taustalla toimiva SSD-levyjärjestelmä ja skaalautuva pilvialusta tekevät sivuistasi salamannopeat. Nämä kaikki nopeuttavat sivuston toimintaa jo itsessään, mutta sivuston nopeutta voidaan viedä vielä uudelle tasolle sivustokohtaisten asetusten avulla.

Sivuston nopeusoptimointityökalut

Tarjoamme seuraavia sivuston nopeuteen positiivisesti vaikuttavia työkaluja sivustoprojektien yhteydessä, mutta myös jälkeenpäin käyttöönotettuna. Jokainen tekniikka testataan ja otetaan käyttöön asiakaskohtaisesti. Esimerkiksi sininenharka.fi-sivuston latausnopeus putosi paketin avulla keskimäärin n. 4,9 sekunnista alle sekuntiin, mikä on sanomattakin valtava muutos.

Kuvien optimointi

Liian suuret kuvatiedostot on varmastikin tämän päivän yleisin ja suurin ongelma, joka hidastaa sivustoja. Kuvat kannattaa optimoida kuvakoon ja SEO:n puolesta jo ennen sivustolle lataamista, mutta automaattinen koneellinen kuvien optimointi pakkaa ja pienentää kuvien kokoa entisestään latausaikojen minimoimiseksi.

Lazy Load -kuvien lataus

Lazy Load lataa yksittäisillä sivuilla olevat kuvat ja iframet vasta sitten, kun niitä tarvitaan eli juuri ennen kuin käyttäjä selaa niiden kohdalle. Asynkronisesti kuvia lataamalla selain säästää aikaa, koska se lataa vain sen median, joka tarvitaan nykyisen näkymän täyttämiseen.

CSS/Javascript -tiedostojen yhdistäminen

Kaikessa yksinkertaisuudessaan nerokas tekniikka yhdistää useita JavaScript- tai CSS-tiedostoja yhteen. Tiedostojen yhdistäminen vähentää selaimen tekemien pyyntöjen määrää ja poistaa mahdollisesti kaksoiskoodin, mitkä näkyvät nopeuden parantumisena.

CSS/Javascript/HTML -tiedostojen minimointi

Tiedostojen minimointi poistaa CSS-, JavaScript- ja HTML-tiedostoista kaiken ylimääräisen, kuten turhat rivivälit, ylimääräiset merkit ja kommentit. Minimoimalla lähdekoodin, minimointi mahdollistaa sen nopeamman käsittelyn ja esittämisen verkossa.

Palvelintason kokosivun välimuisti

Kommunikoi suoraan LiteSpeed Web Serverin kanssa dynaamisesti luotujen web-sivujen staattisten kopioiden tallentamiseksi. Palvelintason välimuisti toimii huomattavasti nopeammin kuin vain sivuston puolella käytössä oleva välimuistityökalu.

Yksityinen välimuisti

Kykenee tallentamaan sivun henkilökohtaisia kopioita tilanteissa, joissa sisältö on tarkoituksenmukainen vain sen pyytävän käyttäjän kannalta.

Tietokannan optimointi

Pitää WordPress-tietokannan ohuena, karsittuna ja mahdollisimman tehokkaana. Työkalu nopeuttaa tietokantakyselyjä poistamalla ajan mittaan kertyvää sotkua, kuten vanhojen sivujen ja postausten versioita.

Edge Side Includes (ESI) -tuki

ESI mahdollistaa sen, että koko yksittäisen sivun välimuistia ei tarvitse tyhjentää aina, kun joku sivun osio päivittyy, riittää, että vain osa sivusta päivitetään.

Sivuston nopeustesti

Nyt sitten se mitä osa lukijoista ei välttämättä malttanut odottaa, vaan selasi suoraan tänne. Oman sivuston latausnopeus – tietysti!

Voit testata sen esimerkiksi täältä:

https://tools.pingdom.com/

Valitse ”Test from” -kohtaan esim. UK tai Saksa, jos asiakkaasi tulevat pääsääntöisesti Suomesta. Jos asiakkaasi tulevat ympäri maailmaa, voit testata latausnopeuksia myös muista maista.

Mainittakoon kuitenkin sen verran, että vaikka Pingdomin ja muiden vastaavien työkalujen, kuten GT-Metrixin ja Google Page Speed Insightsin onkin tarkoitus antaa teknisiä vinkkejä nopeuden kehittämiseksi – sivuston latausnopeus on ennen kaikkea pisteitä tärkeämmässä roolissa. Monet sivustojen kehittäjät ovat jopa sitä mieltä, että pisteillä ei ole mitään väliä, kunhan sivusto toimii nopeasti.

Härkävinkki

Jos olet kiinnostunut oman sivuston nopeuden kehittämisestä tai konversio-optimoinnista, ole rohkeasti yhteydessä, niin katsotaan mitä voidaan asialle tehdä.

Näytä