Avainsanatutkimus ja sen salat: Miten nostaa sivustosi hakukonetulosten kärkeen?

Jos haluat nostaa sivustonne yhä paremmilla sijoituksille hakukoneiden hakutuloksissa, sinun kannattaa laatia yrityksellenne avainsanatutkimus.

Avainsanatutkimuksessa mitataan yritystoiminnalle keskeisten avainsanojen hakumääriä ja kilpailua sekä selvitetään, millä avainsanoilla tai hakutermeillä kohderyhmän tavoittaa hakukoneista parhaiten.

Avainsanatutkimus tehdään monesti hakukoneoptimoinnin näkökulmasta, mutta tuloksia hyödynnetään myös sisältösuunnitelmissa ja hakusanamarkkinoinnin (Google Ads) kampanjoissa.

Oikeiden ja tarkasti valittujen avainsanojen avulla saat muun muassa:

 • tarvehakuista kävijäliikennettä sivustollesi
 • määrität markkinointisi tavoitteet
 • ja parannat sivustosi hakukonenäkyvyyttä

Tästä syystä avainsanojen tarkka ja huolellinen valitseminen on äärimmäisen tärkeää.

Oli kyseessä sitten hakukonenäkyvyyden nostaminen tai maksetun mainonnan kautta yrityksesi palvelun myyminen, tärkeintä on tavoittaa oikeat ja potentiaalisimmat asiakkaat ja saada heidät siirtymään sivustollesi. Avainsanatutkimuksen avulla voit löytää myös synonyymejä hakutermeillesi sekä samankaltaisia hakutermejä, joita voit käyttää mainonnassa.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Parhaat avainsanatutkimuksen työkalut

Avainsanatyökaluja on useita erilaisia, joista oma suosikki tällä hetkellä on Ahrefs. Se sopii käytettäväksi niin hakukoneoptimointia kuin maksettua mainontaakin varten ja se tuo aivan uuden syvyyden hakukonemarkkinointiin.

Maksettua mainontaa varten hyvä ja luultavasti käytetyin työkalu on Googlen oma Keyword Planner eli avainsanojen suunnittelija.

Ahrefs on loistava työkalu myös hakukoneoptimointiin ja se kertoo kaiken tarpeellisen niin avainsanoista, orgaanisten ja maksullisten klikkausten määrästä kuin myös hakutermeihin liittyvistä kysymyksistä. Ahrefs näyttää Googlea tarkemman erittelyn eri avainsanojen todellisesta hakuvoluumista. Googlella on tapana yhdistellä läheisten avainsanojen hakumääriä ja näin ollen näyttää siltä, että hakuja olisi enemmän kuin todellisuudessa.

Esim. yksiköt, monikot ja läheiset muunnelmat näytetään monesti samoilla hakuvoluumeilla. Asiasta tietämätön (moni asiantuntijakin) saattaa ajatella, että kaikkia haetaan erikseen vaikka 500 kertaa kuussa Suomessa, kun todellisuudessa se on näiden avainsanojen hakumäärien yhteenlaskettu summa.

Ahrefs näyttää myös esimerkiksi, kuinka monta prosenttia avainsanan hakutulosten klikkauksista osuu orgaanisille hakutuloksille ja kuinka moni keskimäärin klikkaa maksettuja mainoksia. Tämä auttaa tekemään päätöksiä sen suhteen, kannattaako avainsanaa käyttää maksetussa mainonnassa vai mieluummin hakukoneoptimoinnissa orgaanisen näkyvyyden nostamiseksi sekä muistuttaa siitä, että mainoksia klikataan hausta riippuen vain n. 30 % kaikista hakukerroista.

Suurin potentiaali piilee siis yleensä orgaanisten sijoitusten puolella, vaikka maksettu näkyvyys saavutetaankin nopeasti.

Ahrefsista on apua myös avainsanojen kilpailija-analyysissa, sillä sen avulla nähdään, millä avainsanoilla ja sijainneilla kilpailijat näkyvät sekä kuinka paljon liikennettä avainsanat keskimäärin tuovat kilpailijoiden sivustolle.

Avainsanatutkimuksen aloittaminen

Ennen avainsanatutkimuksen aloittamista tulee yrityksen tuotteet ja palvelut käydä tarkasti läpi ja miettiä yritykselle tärkeitä hakutermejä, joilla asiakkaat niitä hakevat ja joilla yritys haluaa näkyä.

Kannattaa myös tutkailla kilpailijoiden sivuja ja tarkistaa, millä avainsanoilla he näkyvät Googlessa. Lisäksi, jos yrityksellä on käytössä Google Analytics tai Google Search Console, voit selvittää, millä avainsanoilla sivustosi on näkynyt Googlen hakutuloksissa ja millä avainsanoilla sivustollesi on tähän mennessä tultu.

Avainsanojen valitsemisen jälkeen ne syötetään avainsanatyökaluun, josta selviää:

 • Hakusanojen kuukausittaiset hakumäärät
 • Kilpailun taso eli onko kilpailu pientä vai suurta
 • Samankaltaisia ja niihin liittyviä hakutermejä sekä
 • Maksetun mainonnan tapauksessa myös keskimääräiset klikkausten hinnat

Avainsanatutkimuksen prosessi

 • Aloituspalaveri ja suunnittelu
  • Kohderyhmien ymmärtäminen
  • Avainsanojen listaus palvelukohtaisesti sekä liittyvien avainsanojen ideointi
 • Avainsanatutkimus hyödyntäen erilaisia avainsanatyökaluja
  • Haku- ja kilpailutilastojen sekä odotettujen klikkihintojen kerääminen ja dokumentointi
  • Liittyvien avainsanojen tunnistaminen
  • Haun tarkoitukseen perehtyminen ja kuvaus (search intent)
 • Raportti
  • Haku- ja kilpailutilastot tutkituista avainsanoista sekä kommentteja olennaisimpien avainsanojen kohdalla (Excel)
  • Käsin valitut avainsanat sekä suositukset niiden käytöstä eri yhteyksissä (Word/Pdf)
 • Läpikäynti ja esittely

Avainsanatutkimuksen ja markkinoinnin, kuten sisällöntuotannon jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyt ajan tasalla yrityksellenne tärkeiden avainsanojen hakumääristä ja muutoksista.

Hakuintention eli haun tarkoituksen tunnistaminen

Ehkä tärkein osio avainsanatutkimuksessa on statistiikan jälkeen varmastikin haun intention tunnistaminen eli search intent.

Käytännössä idea on tunnistaa käyttäjän tekemän haun tarkoitus. Ymmärtää miksi hän kirjoittaa hakukenttään niin kuin kirjoittaa. Millaista sisältöä hän haluaa saada. Onko hän tiedonhakuvaiheessa vai ostamassa.

Mieti esimerkiksi näitä avainsanoja ”kääntäjä” ja ”käännöstoimisto”.

Äkkiseltään voisi ajatella, että hakuintentio on sama. Käyttäjä etsii itselleen kielen kääntäjää jonkin sisällön kääntämiseen.

Todellisuudessa suurin osa ”kääntäjä” avainsanaa käyttävistä haluaa kuitenkin Google-kääntäjän tai vastaavan työkalun, jolla voi nopeasti itse kääntää yksittäisen sanan tai lauseen.

Käyttäjät, jotka puolestaan etsivät käännöstoimistoa, ovat lähtökohtaisesti etsimässä nimenomaan toimistoa, joka voi auttaa heitä käännösprojektin kanssa.

Hakuintention tunnistaminen varmistaa sen, että sivustolle ja mainontaan valitaan oikeita avainsanoja ja budjetti käytetään mahdollisimman tehokkaasti sellaisille avainsanoille, jotka tuottavat myyntiä.

Laajemman markkinan strategiaa puolestaan ajatellessa suosittelen, että kun tunnistat avainsanoja, joiden hakuintentio on tiedonhaku, tarjoa heille tietoa – älä lähtökohtaisesti yritä myydä heti.

Muotoile mainos niin, että saat käyttäjän klikkaamaan sitä ja lukemaan lisää. Tarjoa ostopäätöstä tukevaa sisältöä, äläkä yritä myydä näille heti.

Hakuintention voit tunnistaa suoraan erilaisilla työkaluilla tai yksinkertaisesti kirjoittamalla hakutermin Googleen ja katsomalla millaisia hakutuloksia Google tarjoaa.

Kiinnitä huomiota siihen, tarjoileeko Google mainoksia, palvelu- tai tuotesivuja vai enemmän informaatiopohjaista sisältöä.

Onko sisältö kuvia, artikkeleita, oppaita vai jotain muuta. Lähtökohtaisesti tarjottu sisältö on sellaista, mitä käyttäjät haluavat, mutta joskus sopivaa sisältöä ei vielä ole ja sinä voit olla ensimmäinen, joka sellaista tuottaa. Jos onnistut tässä, pääset aika varmasti hakujen kärkeen, kun intentiona on tiedonhaku.

Ota huomioon, että aiempi hakukäyttäytymisesi ja sivuhistoriasi vaikuttavat tuloksiin, jos olet esim. sisään kirjautuneena Googleen.

Avainsanoihin liittyvä termistö

Kun kirjoitat hakukoneoptimoitua sisältöä verkkosivustolle, kannattaa huomioida, että suuri osa hakukonenäkyvyyttä perustuu oikeiden avainsanojen oikeaoppiseen käyttöön sisällössä.

Ennen kuin mennään syvemmin tähän asiaan selvennetään hieman termejä.

Avainsana, hakusana ja hakutermi ovat käsitteitä, jotka liittyvät tiiviisti hakukoneoptimointiin ja digitaaliseen markkinointiin. Niillä on yhtäläisyyksiä, mutta niiden käyttötarkoitukset eroavat hieman toisistaan.

Avainsana (Keyword)

 • Avainsana on termi tai ilmaisu, jota käytetään sisällön kuvailussa ja hakukoneoptimoinnissa
 • Se on sana tai sanaryhmä, jonka yritys tai sisällöntuottaja valitsee kohdistaakseen sisältöään tiettyyn aiheeseen tai kyselyyn, jonka he uskovat olevan potentiaalisten asiakkaiden käyttämä hakukoneissa
 • Avainsanat integroidaan verkkosivuston sisältöön, otsikoihin, metakuvauksiin ja muihin SEO:n kannalta keskeisiin paikkoihin parantamaan näkyvyyttä hakutuloksissa

Hakusana (Search Term)

 • Hakusana on sana tai lause, jonka käyttäjä todellisuudessa syöttää hakukoneeseen etsiessään tietoa
 • Se voi olla yksittäinen sana tai pidempi lause ja se heijastaa suoraan käyttäjän aikomusta tai tarvetta löytää tiettyä tietoa, tuotetta tai palvelua
 • Hakusanat ovat hyödyllisiä ymmärtämään käyttäjien käyttäytymistä ja ne voivat ohjata avainsanojen valintaa

Hakutermi (Query)

 • Hakutermi on käytännössä sama asia kuin hakusana. Se on termi tai lause, jonka henkilö kirjoittaa hakukoneeseen
 • Hakutermi voi olla hyvin spesifinen (”paras kahvinkeitin kotikäyttöön”) tai yleisempi (”kahvinkeittimet”)
 • Se on se konkreettinen kysymys tai lause, jonka avulla käyttäjä etsii tietoa, ja se voi vaihdella suuresti riippuen yksilön tarpeista ja siitä, miten he päättävät muotoilla kyselynsä

Lähikäsitteitä

 • Long-tail avainsana: Pidempi ja tarkemmin määritelty avainsana, joka kuvaa käyttäjän spesifistä tarvetta
  • Esimerkiksi ”suunnittele oma sormus helsinki”
   • Meidän asiakas muuten näkyy orgaanisesti ensimmäisenä tälläkin avainsanalla Googlessa
 • Lyhyen hännän avainsana: Yleisempi ja usein kilpaillumpi avainsana, esimerkiksi ”vihkisormukset”.
 • Metakuvaukset: Lyhyet kuvaukset, jotka ilmestyvät hakutuloksissa ja jotka sisältävät usein avainsanoja.

Erot termien välillä ovat hienovaraisia, mutta ymmärrys niistä auttaa hahmottamaan hakukoneiden ja käyttäjien käyttäytymistä paremmin, mikä on keskeistä onnistuneen digitaalisen markkinointistrategian rakentamisessa.

Käytä parhaita ja osuvimpia avainsanoja – älä tyydy haetuimpiin

Valitsemalla oikeat ja parhaat avainsanat voit varmistaa, että sisältösi ja mainoksesi tavoittavat tarkkaan kohdennetun yleisön, mikä johtaa parempiin konversioihin ja tehokkaampaan markkinointiin.

Avainsanojen valinta vaatii strategista suunnittelua ja ymmärrystä sekä käyttäjän tekemän haun tarkoituksesta (search intent) että liiketoiminnan tavoitteista. Seuraavat askeleet auttavat sinua valitsemaan oikeat avainsanat:

1. Ymmärrä kohderyhmäsi

Tutki kohderyhmääsi ja pyri ymmärtämään heidän tarpeitaan ja ongelmiaan. Perehdy siihen, miten he etsivät ratkaisuja verkosta. Mitä termejä he käyttävät? Mikä saa heidät klikkaamaan ja konvertoitumaan?

2. Selvitä hakijoiden aikomukset ja haun tarkoitus

Eri avainsanat edustavat erilaisia hakijoiden aikomuksia ja haun tarkoitus tai ns. ”search intent” vaihtelee paljon. On tärkeää tunnistaa, haluavatko hakijat vain tietoa (informaatiohaku), vertailevatko he vaihtoehtoja (vertailuhaku), vai ovatko he valmiita ostamaan (transaktiohaku). Valitse mainontaan ja optimointiin otettavat avainsanat, jotka vastaavat kohderyhmäsi aikomuksia suhteessa yrityksesi tarjoamiin ratkaisuihin.

Muista tässäkin kohtaa laajemman markkinan strategia eli älä kohdenna markkinointia ainoastaan ostohalukkaille käyttäjille. Tarjoa siis yleisiä hakuja tekeville vain erilaista, lisäarvoa tuottavaa sisältöä ja pyri sitä kautta tunnistamaan heitä jo ostopolun aiemmissa vaiheissa, jotta voit kuljettaa heitä eteenpäin.

3. Tarkastele kilpailua (kilpailija-analyysi)

Tutki, mitä avainsanoja kilpailijasi käyttävät, ja miten he sijoittuvat hakutuloksissa. Tämä antaa sinulle arvokasta tietoa markkinoiden kysynnästä ja mahdollistaa aukkojen löytämisen strategiassasi. Yleensä vähemmän kilpailluilla avainsanoilla liikennettä on helpompi saada hankittua, vaikka volyymit ovat pienempiä. Muista kuitenkin, että pienistä puroista kasvaa joki.

4. Hyödynnä avainsanatyökaluja

Käytä avainsanatyökaluja, kuten Google Keyword Planner, Ahrefs tai SEMrush, saadaksesi tietoa avainsanojen hakumääristä, kilpailutasosta ja niihin liittyvistä termeistä. Nämä työkalut auttavat myös tunnistamaan pitkän hännän avainsanoja, jotka voivat olla vähemmän kilpailtuja ja korkeammin konvertoivia.

5. Valitse avainsanat tasapainoisesti

Valitse sekä lyhyen hännän avainsanoja, jotka ovat yleisiä ja hakevat suurta liikennettä, että pitkän hännän avainsanoja, jotka ovat tarkempia ja kohdennettuja. Pitkän hännän avainsanat voivat olla tehokkaampia kohdennetun liikenteen ja korkeamman konversioasteen saavuttamisessa, vaikka volyymit ovatkin pienempiä.

6. Liittyvät avainsanat

Hakukoneoptimoidussa sisällössä liittyvien avainsanojen eli kontekstuaalisten avainsanojen rooli on erittäin tärkeä. Näitä termejä kutsutaan myös LSI-avainsanoiksi (Latent Semantic Indexing), ja ne auttavat hakukoneita ymmärtämään sisällön kokonaiskontekstin ja parantamaan sen relevanssia tietyille hauille.

Googlen John Müller (Google Search Advocate) joskus hyvin tiivisti, että jos haluat sijoittua hyvin ”dog” avainsanalla – sen sijaan, että toistaisi pelkästään sanaa ”dog” sivustostolla, käsittele asioita, kuten ”dog food”, ”dog toys”, ”dog beds” ja niin edelleen. Näin tuotat käyttäjälle enemmän kontekstiin liittyvää lisäarvoa kuin pelkästään toistamalla avainsanaa.

Liittyvät konteksiin yhdistettävät avainsanat ovat suuremmassa roolissa kuin moni tajuaakaan – henkilökohtaisesti väitän, että erittäin merkittävässä. Ne monipuolistavat aiheen käsittelyä, vastaavat käyttäjän kysymyksiin, parantavat ymmärrystä, laajentavat näkökulmia, rikastavat lukukokemusta ja koukuttavat lukemaan lisää. Näitä sisällyttämällä hakukoneoptimoituihin sisältöihin tulet huomaamaan kuin tuloksesi lähtevät nousukiitoon.

7. Arvioi avainsanojen relevanssia

Valitse avainsanat, jotka ovat relevantteja liiketoiminnallesi ja sisällöllesi. On tärkeää, että valitut avainsanat vastaavat sitä, mitä tarjoat, jotta vältetään korkeat hylkäysprosentit ja parannetaan konversioita. Ota huomioon, että sivustollanne pitäisi löytyä käyttöön valittavaan avainsanaan liittyvää sisältöä, joka vastaa käyttäjän haun intentioon.

8. Testaa ja optimoi

Markkinointi on jatkuvaa testausta ja optimointia. Aloita valitsemillasi avainsanoilla, seuraa suorituskykyä ja tee tarvittavia säätöjä strategiassasi. Seuraa avainsanojen suorituskykyä mm. sijoitusten, klikkausprosentin (CTR) ja konversioasteen avulla.

Avainsanojen valinta on dynaaminen prosessi, joka vaatii jatkuvaa tarkkailua ja säätöä. Pitämällä silmällä liiketoiminnan ja markkinoinnin tavoitteita, voit varmistaa, että avainsanavalintasi tukevat tehokkaasti tavoitettasi houkutella oikeaa yleisöä ja ohjata heitä konversioon.

Tämä prosessi ei ole kertaluonteinen tehtävä, vaan vaatii jatkuvaa optimointia ja päivitystä markkinoiden muutosten ja hakukäyttäytymisen kehittyessä. Muista, että avainsanojen oikea valinta ja käyttö voivat merkittävästi parantaa digitaalisen markkinointisi tuloksellisuutta ja auttaa saavuttamaan yrityksesi kasvutavoitteet.

Avainsanatutkimus hakukoneoptimointia varten

Englanniksi Search Engine Optimization, tuttavallisemmin SEO ja suomeksi hakukoneoptimointi. Sen avulla pyritään parantamaan yrityksen näkyvyyttä Googlen hakutuloksissa ja tätä kautta pitkällä aikavälillä kasvattamaan sivuston kävijämääriä, myyntiä ja liiketoimintaa. Mitä korkeammalta yrityksesi löytyy Googlen hakutuloksista, sitä todennäköisemmin yrityksesi ja sivustosi löydetään ja huomataan. En tässä artikkelissa tai kappaleessa pureudu sen tarkemmin itse hakukoneoptimointiin, vaan hakukoneoptimointia varten tehtyyn avainsanatutkimukseen.

Avainsanatutkimuksen idea sinänsä ei muutu mihinkään, oli kyseessä sitten hakukoneoptimointi tai maksettu mainonta. Tarkoituksena on edelleen löytää yritykselle tärkeät avainsanat, mutta hakukoneoptimoinnin kohdalla täytyy ottaa huomioon sivusto ja sen käytettävyys sekä avainsanan laajuus.

Sivustoa pyritään parantamaan ja kehittämään siten, että sen sisältö vastaa mahdollisimman hyvin kävijöiden tekemiin hakuihin. Yleisten avainsanojen kilpailu on kovaa ja niiden hakukonenäkyvyyden nostaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin tarkempien avainsanojen.

Avainsanatutkimus maksettua Google Ads -mainontaa varten

Kun teet avainsanatutkimusta maksettua mainontaa varten, ota huomioon se, haluatko lähteä mainostamaan vain hakutermeillä, jotka viittaavat käyttäjän ostohalukkuuteen.

Suosittelemme lähtökohtaisesti laajentamaan hakukonemainontaa myös yleismaallisempiin termeihin, mutta niihen kohdalla pitää muistaa, että koska haun kirjoittava käyttäjä ei välttämättä ole vielä ostohousut jalassa, on monesti turha yrittää tyrkyttää hänelle tuotetta tai palvelua väkisin. Tarjoa sen sisään jotain sisältöä, joka vastaa haun tarkoitukseen ja tuo käyttäjälle jotain lisäarvoa. Kerää liidi talteen esim. oppaan lataamisen kautta ja kuljeta heitä kohti ostopäätöstä.

Maksetun mainonnan klikkihinnat – Onko kallis huono? Onko halpa hyvä?

Kun tehdään maksettua mainontaa, avainsanojen valitsemisessa täytyy ottaa huomioon tietysti myös mainosbudjetti ja asetetut tavoitteet. Jos yrityksen tavoitteena on lisätä verkkokaupan myyntiä ja yrityksen tarjoama tuote tai palvelu on erittäin kilpailtu ja haettu, todennäköisesti myös sen klikkihinnat ovat kalliimpia.

Maksetun mainonnan kohdalla yrityksen tavoitteet vaikuttavat vahvasti myös markkinointiin asetettuun budjettiin. Jos yrityksen mainonnan mediabudjetti on esimerkiksi 3000 euroa kuukaudessa, tarkoittaa tämä Google Adsissa noin 100 euron päiväbudjettia.

Pienemmän mainosbudjetin kanssa täytyy miettiä tarkkaan, haluaako panostaa mieluummin vain muutamaan tuotteeseen/avainsanaan vai useaan klikkihinnaltaan halvempaan. Jos yrityksen mainosbudjetti on pieni ja jokin tärkeistä avainsanoista on kilpailultaan suuri ja klikkihinnoiltaan kallis, on järkevämpää panostaa niihin avainsanoihin, joissa kilpailu on pienempää ja klikkihinnat halvempia. Tällöin muiden ”liian kalliiden” avainsanojen kohdalla kannattaakin panostaa niiden orgaanisen näkyvyyden nostamiseen.

Avainsanojen seuraaminen ja mittaaminen

Avainsanatutkimuksen jälkeen kannattaa seurata avainsanojen hakujen ja sijoitusten kehittymistä sekä tietysti tuloksia. Avainsanatutkimuksen tekeminen säännöllisin väliajoin on erittäin suositeltavaa, jotta pysyy ajan tasalla yritykselleen tärkeiden avainsanojen hakumääristä.

Jos kaipaat apua avainsanatutkimukseen tai hakukoneoptimointiin, ota rohkeasti yhteyttä!

Miksi meidän sivuston liikenne laskee? Näin keräät jopa 80 % enemmän dataa – Server side tracking

Digimaailmassa datan kerääminen on kriittistä verkkosivustojen optimoinnille ja tehokkaalle digimarkkinoinnille. Yleisin tapa kerätä tietoa on ns. client side -mittaus, jossa data siirtyy kerääjälle suoraan käyttäjän selaimeen asennettujen evästeiden avulla. Tämä metodi on helppo ja yleisesti käytetty, mutta se kohtaa nykyään haasteita.

Suurin muutos aiempaan on se, että selaimet estävät nykyään evästeiden käytön oletuksena ja vaikka käyttäjä hyväksyisikin evästebannerista evästeiden käytön, emme silti pysty keräämään dataa näiden käyttäjien osalta selainpohjaisella (suurimalla osalla yrityksiä käytössä) seurannalla. Lopputuloksena emme pysty keräämään tarpeeksi dataa.

Käytännössä mitä tämä kaikki tarkoittaa on se, että jos me mainostajat emme tee mitään, emme pysty tulos- ja datapohjaisesti kohdentamaan digimarkkinointia tai kehittämään sivustojen toimintaa ja esimerkiksi konversioita läheskään samalla tavalla kuin pitäisi, kun halutaan saavuttaa konkreettisia tuloksia. Joutuisimme tekemään digimarkkinointia sokkona. Olisimme niin sanotusti kusessa.

Onneksi tähän on hyvä ratkaisu – palvelintason seuranta eli server side tracking.

Sinisen Härän Jaakko teki Server Side Trackingistä lyhyen videonkin.

Tiesitkö, että selaimet estävät evästeet oletuksena ja emme saa kerättyä dataa tarpeeksi enää nykyisin keinoin?

Google on ilmoittanut aikovansa poistaa kolmannen osapuolen evästeet käytöstä Chrome-selaimessa kokonaan. Google alun perin ilmoitti, että se aikoo vaiheittain lopettaa tukensa kolmannen osapuolen evästeille vuoteen 2022 mennessä, mutta tämä on myöhemmin lykätty vuoteen 2024. Tämä lykkäys antaa teollisuudelle enemmän aikaa sopeutua ja kehittää uusia tapoja käyttäjien toiminnan seuraamiseen ja mainosten kohdentamiseen​​.

Tammikuun 4. päivänä 2024 Google kuitenkin viimein aloitti uusien yksityisyysominaisuuksiensa testaamisen ja lopetti kolmannen osapuolen evästeiden käytön Google Chrome -selaimessa 1%:lle käyttäjistä, liittyen kasvavaan luetteloon verkkoselaimista, jotka hylkäävät kyseisen seurantateknologian.

Chrome hallitsee tällä hetkellä huomattavaa enemmistöä maailmanlaajuisesta verkkoselainmarkkinasta ja pyrkii lopettamaan kolmannen osapuolen seurantaevästeiden käytön kaikille käyttäjille vuoden 2024 loppuun mennessä.

Safari, Firefox ja muutamia yksityisyyteen keskittyviä selaimia, kuten Tor ja Brave, ovat jo ottaneet käyttöön kolmannen osapuolen evästeiden eston oletuksena​​​​. On tärkeää huomata, että kun Google Chrome lopulta toteuttaa tämän muutoksen, se vaikuttaa merkittävästi mainostajien ja markkinoijien toimintaan, koska Chrome on yksi selvästi käytetyimmistä selaimista maailmassa ja Suomessa.

Osa käyttäjistä siis kieltää evästeet jopa huomaamattaan!

Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikka käyttäjä antaisi evästebannerin kautta hyväksynnän evästeiden käyttöön, mikäli hänen selaimensa estää evästeet – dataa ei kerätä.

Nykyajan käyttäjät ovat myös yhä tietoisempia yksityisyydestään ja moni heistä hylkää evästeet tai käyttää mainosten estäjiä, kuten ad blockereita. Hootsuiten mukaan yli 40% internetin käyttäjistä hyödyntää mainosten esto-ohjelmia.

Havainnollistava ja suuntaa antava kuva

Server Side Tracking ja edut

Edellä mainittu tilanne on herättänyt tarpeen siirtyä uudentyyppiseen datankeruuseen: server side -mittaukseen, joka yhdistää Google Tag Managerin ja esimerkiksi Stapen kaltaiset työkalut.

Server side tracking on metodi, jossa käyttäjän selaimesta (client) kerätty data ohjataan ensin palvelimen (server) kautta ja vasta tämän jälkeen jaetaan tarvittaviin ulkoisiin palveluihin, kuten analytiikka- ja markkinointityökaluihin (Esim. Google Ads ja Analytics).

Menetelmä on luotettava, koska se kerää dataa, johon evästeet estävät selaimet, adblockerit ja muut seurannan estävät teknologiat eivät vaikuta. Tämän ansiosta saatavilla oleva data on laadukkaampaa ja tarkempaa.

Tämän menetelmän etuja client side -mittaukseen verrattuna ovat merkittävät:

 • Datan määrän kasvu: Server side -mittauksella voidaan saada jopa yli 80% enemmän kävijätietoa.
 • Mainonnan kohdentaminen: Kun dataa on enemmän, pystymme kohdentaman markkinointia ja mainontaa paremmin ja tulokset ovat aivan eri luokkaa.
 • Ohituksen tehokkuus: Parannetaan mahdollisuuksia mitata niitä käyttäjiä, jotka ovat antaneet luvan evästeiden käytölle, ohittamalla ad blockerit ja selainestot.
 • Riippumattomuus: Vähemmän riippuvuutta kolmannen osapuolen evästeistä.
 • Evästeiden kesto: Pidentää evästeiden kestoa, mikä vähentää kävijöiden uudelleenlaskentaa eri selaimissa.
 • Kontrolli: Antaa täyden kontrollin Facebookin ja Google Ads datalle, mikä on tärkeää etenkin eurooppalaisille markkinoijille.
 • Tulevaisuuden valmius: Server side -mittaus on investointi tulevaisuuteen, sillä se antaa paremmat valmiudet hyödyntää GA4:n kaltaisia työkaluja.

Kolmannen osapuolen evästeiden loppu ei siis tarkoita seurannan loppua, ja todellisen loppukäyttäjän suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn tarve säilyy kauan sen jälkeen, kun kolmannen osapuolen evästeet ja ne korvaavat teknologiat ovat poistuneet käytöstä.

Server-side tracking on yhä tärkeämmäksi muodostuva lähestymistapa digitaalisessa markkinoinnissa, erityisesti evästeiden aikakauden päättyessä ja yksityisyysasetusten tiukentuessa. Suosittelemmekin tämän teknologian käyttöä lähtökohtaisesti kaikille markkinoinnin asiakkaillemme ja tietty kaikille muillekin, jotka tekevät dataan pohjautuvaa markkinointia.

Sininen Härkä voi auttaa yritystäsi siirtymään tähän uuteen datankeruun aikakauteen, tarjoten asiantuntemusta ja tukipalveluita server-side trackingin käyttöönotossa ja hallinnassa. Kysy lisää, niin hoidetaan homma kuntoon.

Webinaaritallenne: Näin digimarkkinointi käännetään kulusta investoinniksi

Tässä on webinaaritallenne 1.11.2023 pidetystä webinaarista.

Tallenteesta saat vinkkejä, miten priorisoit markkinoinnin resursseja ja budjetteja niin, että saatte panostuksillanne parhaan mahdollisen tuloksen.

Tämä auttaa erityisesti silloin jos teillä on markkinointibudjetit tiukassa tai teidän pitää pystyä tekemään enemmän tuloksia pienemmillä budjeteilla.

Webinaarin aiheet:

 1. -4 tyypillistä syytä, miksi digimarkkinoinnin budjetit valuvat niin usein hukkaan ja miten voit välttää tämän
 2. Paljastan 3-vaiheisen mallin, minkä avulla löydätte oikean fokuksen digimarkkinointiin ja teette tuloksia, joista toimitusjohtajannekin on innoissaan
 3. Esittelen yksinkertaisen road mapin esimerkkien kautta, jonka avulla muodostat selkeän suunnan digimarkkinoinnin tulosten parantamiseksi
 4. Autan sinua hahmottamaan erilaisten digimarkkinointikanavien roolit, jotta et enää valitse vääriä kanavia suhteessa tavoitteisiinne
 5. Kuulet katsauksen vuoden 2024 tärkeimmistä digimarkkinoinnin asioista ja mihin sinun kannattaa keskittyä juuri nyt

Tässä pari kommenttia livewebinaarin chatista:

”Tää on yksi loistavimmista webinaareista, missä olen koskaan istunut!”

”Oli kyllä tosi selkeä esitys ilman turhaa jargonia” Toivottavasti webinaarista on konkreettista apua!

Katso webinaaritallenne tästä 👇

Buukkaa maksuton ongelmalähtöisen digimarkkinoinnin sparraustuokio

Jos haluat lähteä kartoittamaan, missä teidän digimarkkinoinnin tärkein ongelma on ja mitkä keinot sekä kanavat auttava ongelman ratkaisemiseen, buukkaa maksuton sparraus alta!

Sparraus ei sido mihinkään, mutta saatat saada raikkaita ja tehokkaita ideoita digimarkkinoinnin tulosten parantamiseen.

Mikä on konversio? Ja miten konversioita mitataan eri kanavissa?

Konversio on erittäin käytetty termi digimarkkinoinnissa. Konversion määritelmä on hyvin yksinkertainen ja tästä artikkelista opit termin määritelmän lisäksi myös sen, miksi konversiot ovat tärkeitä, miten niitä mitataan eri kanavissa ja mitä haasteita nykypäivänä konversioiden mittaamisessa on.

Opit myös, mikä on hyvä konversioaste verkkosivustolle ja miksi saatat menettää tällä hetkellä jopa 80% kaikesta konversiodatasta ja miten voit korjata tämän ongelman.

Luvassa on paljon tietoa tiiviissä paketissa, joten eiköhän mennä asiaan!

Mitä konversio tarkoittaa?

Konversio tarkoittaa tavoitetta, jonka haluatte toteutuvan digimarkkinoinnissanne. Se on jokin sellainen tavoite, mikä on arvokas liiketoiminnallenne ja jota haluatte mitata ja raportoida eri kampanjoissa sekä kanavissa.

Konversio voi esimerkiksi olla:

 • ota yhteyttä lomakkeen lähetys verkkosivustolla
 • tarjouspyynnön lähetys verkkosivustolla
 • uutiskirjeen tilaus
 • tietyllä sivulla (esimerkiksi referenssisivulla) käynti
 • onnistunut bottikeskustelu
 • maksuttoman materiaalin (kuten oppaan) lataus
 • tietyllä sivulla vietetty aika (esim. yli 30 sekuntia)
 • tuotteen osto verkkokaupasta
 • maksuttoman konsultaation buukkaus
 • demopyynnön lähetys
 • webinaariin ilmoittautuminen
 • tapahtumaan ilmoittautuminen

Ja niin edespäin. Sait varmasti ajatuksesta kiinni.

Konversio ei ole siis mikään tietty yksittäinen asia, vaan konversiot voivat vaihdella riippuen bisneksestä ja tavoitteista.

Esimerkiksi verkkokaupoissa on aina hyvin luontevaa asettaa konversioksi myyntitapahtumat, kun taas b2b-asiantuntijaliiketoiminnassa konversiot voivat liittyä enemmänkin yhteydenottoihin tai tarjouspyyntöihin.

Bisneksen luonne ja tavoitteet vaikuttavat siis olennaisesti, mitä asioita asetetaan konversioiksi.

Mihin konversioita tarvitaan?

Konversiot auttavat sinua ymmärtämään, miten hyvin markkinointi toimii ja miten eri kampanjat vievät liiketoimintatavoitteita eteenpäin.

Konversiot auttavat sinua tunnistamaan kaiken markkinointidatan joukosta sen kaikista olennaisimman ja arvokkaimman tiedon. Ne nopeuttavat myös raportointia tilanteissa, kun sinun pitää kommunikoida markkinoinnin tärkeimpiä lukuja eteenpäin.

Konversiot ovat myös välineitä mainonnan optimointiin eri markkinointikanavissa kuten LinkedInissä, TikTokissa, Metassa tai hakukoneissa. Hyödyntämällä konversiotavoitteita voitte saada mainonnallenne huomattavasti parempaa tuottoa, sillä mainontakanavien algoritmit optimoivat tuloksia konversioiden pohjalta.

Tästä syystä konversioiden määrittämisen taustalla tulee aina olla fiksu markkinoinnin tavoitteiden asettaminen, jotta konversiot suunnitellaan varmasti järkevällä tavalla ja seuraatte oleellisia asioita sivustollanne sekä eri markkinointikanavissa.

🐂HÄRKÄVINKKI: Lue blogi Näin asetat markkinoinnin tavoitteet oikein >>

Miten mittaat konversioita? Analytiikka ja scriptit

Konversoihin liittyy aina oleellisesti markkinoinnin ja myynnin analytiikka ja siksi sinun pitää ymmärtää analytiikasta jonkun verran, jotta voit mitata konversioita fiksusti. Konversiot pitää asettaa manuaalisesti analytiikkatyökaluihin ja tämä tehdään aina omalla tavallaan riippuen analytiikkatyökalusta.

Jotta voit mitata konversioita verkkosivustollanne, sinun tulee asentaa analytiikkatyökalun scripti sivuston koodiin, jotta data siirtyy oikein analytiikkatyökaluun.

Tässä ohjeet meidän käyttämien työkalujen scriptien asentamiseen:

Saatat tarvita scriptin asentamiseen verkkosivustonne kehittäjän apua, mutta yleisesti ottaen scriptien asentaminen on hyvin helppoa ja nopeaa. Osaavalla henkilöllä siihen kuluu vain pari minuuttia jos sitäkään.

Konversoiden asettaminen analytiikkaan

Kun olet saanut scriptit onnistuneesti sivustollenne, on aika asettaa konversiot paikalleen analytiikkatyökaluihin.

Konversioiden asettaminen tapahtuu vaihtelevalla tavalla riippuen siitä, mitä analytiikkatyökalua käytät.

Tässä linkit meidän käyttämien analytiikka- ja mainontatyökalujen konversioiden asettamiseen:

Osa yllä olevista ohjeista saattaa tuntua hieman monimutkaisilta ja jos kaipaat apua näihin, ole vaan yhteydessä ja laitetaan hommat kuntoon!

Konversioiden asettaminen eri työkaluihin on järkevää, sillä voit hyödyntää konversioita mainonnan tavoitteissa, optimoinnissa ja raportoinnissa. Näin saat eri mainontakanavien algoritmit tekemään töitä teille kaikista tärkeimpien tavoitteiden eteen ja saatte budjetillenne paremman tuoton.

Mikä on hyvä konversioaste?

Konversioaste kuvastaa sitä, miten moni verkkosivuvierailija tuottaa konversion sivustolla. Konversioastetta mitataan prosenteissa ja sitä on hyödyllistä seurata, jotta sivuston sekä tulosten kehittymistä voidaan todentaa järkevällä tavalla.

Hyvä konversioaste riippuu siitä, minkälainen bisnes on kyseessä.

Tyypillisesti suomalaiset b2b-sivustot konvertoivat noin 1-3 % konversioasteella. Eli noin 1-3% sivustovierailijoista tuottaa vähintään yhden konversion.

Konversioaste ei yksinään kerro sitä, miten arvokas verkkosivusto on liiketoiminnalle, sillä tähän vaikuttaa hyvin paljon se, mitä asioita on asetettu konversioiksi.

Esimerkiksi jos sivustolla tarjotaan runsaasti esimerkiksi maksuttomia ladattavia sisältöjä, konversioaste voi nousta merkittävästi. Tämä ei kuitenkaan välttämättä tarkoita sitä, että sivusto tuottaisi hyvin myyntiä, ellei ladattavia materiaaleja ole suunniteltu myynnillisesti fiksusti.

Voit hyödyntää näitä benchmarkeja, kun haluat selvittää, millä tasolla sivustonne konversioaste on:

 • B2B-sivustot
  • Huono konversioaste: alle 1%
  • Hyvä konversioaste: 1-3%
  • Erinomainen konversioaste: 3-5%
  • Huippu konversioaste: 5-10%
 • B2C-verkkokaupat
  • Huono konversioaste: alle 2%
  • Hyvä konversioaste: 3-5 %
  • Erinomainen konversioaste: 5-10%
  • Huippu konversioaste: 10-20 %

🐂 HÄRKÄVINKKI: Muista, että konversiot ovat vain suuntaa-antavia mittareita. Lopulta myynti ja liikevaihdon kehittyminen ratkaisevat, joten muista seurata tulokset aina euroihin saakka.

Konversioiden mittaamisen ongelmat

Erilaiset tietosuoja-asetukset ja mm. evästeiden käytön hyväksymiset/estämiset käyttäjäkohtaisesti ovat luoneet isoja haasteita konversioiden mittaamiseen verkkosivustoilla sekä mainontakanavissa.

Nämä uudistukset ja lakimuutokset ovat aiheuttaneet sen, että saatat menettää pahimmillaan jopa 80% kaikesta markkinointidatasta.

Suomennettuna tämä tarkoittaa sitä, että näet analytiikasta vain 20% kaikista konversioista, joita kampanjanne tuottavat ja loput 80% jäävät pimentoon.

Tämä johtuu käytännössä kahdesta merkittävästä tekijästä:

 1. jopa 40% käyttäjistä kieltää evästeiden käytön ja estää datan sekä konversioiden keräämisen sivustoilta
 2. jopa 40% käyttäjistä estää datan keräämisen ad blokkereiden avulla ja nämä blokkerit ovat oletuksena päällä suurimmassa osassa selaimia (vaikka käyttäjät hyväksyisivät evästeiden käytön)

Näiden kahden tekijät yhteisvaikutuksen takia valtaosa markkinointidatasta jää mittaamisen ulkopuolelle.

Heikko datan saatavuus taas vaikeuttaa tulosten raportointia sekä mainonnan optimointia eri mainontakanavissa. Näin ollen ette saa budjetillenne yhtä hyvää tuottoa, mitä voisitte saada runsaammalla datalla.

Voiko konversioiden mittaamista ja datan keräämistä parantaa?

Datan keräämistä voidaan onneksi tehostaa muuttamalla datan kerääminen sivustolta ja selaimesta palvelimen puolelle. Tämän tempun hienompi termi on Server-side -mittaaminen.

Server-side -mittaaminen mahdollistaa sen, että selainkohtaiset ad blokkerit eivät enää estä datan kertymistä analytiikkaan, jolloin suurempi prosenttiosuus datasta ja konversioista saadaan talteen.

Käyttäjät voivat edelleen estää datan keräämisen kieltämällä evästeiden käytön, mutta silti Server-side -mittaaminen parantaa datan kerääntymistä huomattavasti.

Parempi datan kertyminen auttaa digimarkkinoinnin kohdentamista eri mainontakanavissa. Mitä paremmin konversioista saadaan dataa mainontatyökaluihin, sitä paremmin algoritmit pystyvät optimoimaan mainontaa kohti määritettyä tavoitetta.

Näin ollen myös tulosten raportointi tarkentuu ja markkinoinnin tuottamat tulokset voidaan kommunikoida selkeämmin esimerkiksi yrityksenne ylimmälle johdolle.


Katso video aiheesta:


Data ei ole koskaan täysin luotettavaa – lopulta myynti ratkaisee

Konversioiden mittaamisessa ja analytiikan seuraamisessa on hyvä aina muistaa, että data ei ole koskaan 100% luotettavaa. Dataan kannattaakin suhtautua suuntaa-antavana tietona, mikä pitää lopulta todentaa ja vahvistaa myyntilukujen kautta.

Datan ja konversioiden seuraaminen on edelleen erittäin tärkeää, mutta sitäkin tärkeämpää on mitata markkinoinnin tuottamaa arvoa koko liiketoiminnalle. Voit katsoa tähän liittyvän vinkkivideon täältä ja opit kommunikoimaan digimarkkinoinnin tuottaman arvon toimitusjohtajallenne vakuuttavalla tavalla.

Rekrymarkkinointi huippuosaajille – näin saatte enemmän laadukkaita hakemuksia

En varmaan huijaa yhtään jos väitän, että huippuosaajien rekrytoiminen on vaikeaa ja joskus todella kallista puuhaa. Eikö?

Kovan luokan osaajien rekryämistä voidaan kuitenkin helpottaa ja tehostaa onnistuneen rekrymarkkinoinnin avulla.

Hyvin tehty rekrymarkkinointi parantaa rekrykampanjoiden osumatarkkuutta, pienentää rekrytointien kustannusta huomattavasti ja lopputuloksena saatte enemmän parempia hakemuksia juuri niiltä hakijoilta, joita olette metsästäneet.

Kuulostaako hyvältä?

No sitten kannattaa jatkaa lukemista, sillä tässä artikkelissa opit, mitkä asiat ratkaisevat onnistuneen rekrymarkkinoinnin ja miten voitte rekrytä entistä onnistuneemmin alanne kovimpia tekijöitä!

Miksi rekrymarkkinointi tyypillisesti epäonnistuu?

Olemme vuosien varrella tunnistaneet asiakkaidemme kanssa 5 yleistä ”virhettä”, joita toistetaan valitettavan usein rekrymarkkinoinnissa ja siksi rekrykampanjoiden tulokset jäävät laihakoiksi.

Suosittelen, että pyritte välttämään vähintäänkin nämä virheet ja voitte onnistua rekrymarkkinoinnissa paremmin.

❌ Virhe 1: Hakijaprofiilia ei määritetä riittävän hyvin ja rekrykampanjaa ei suunnitella hakijoita varten

Kuten mikä tahansa muukin toimiva markkinointi, rekrymarkkinointikin pitäisi käynnistää määrittämällä kohderyhmä mahdollisimman hyvin. Tämä vaihe välillä ohitetaan ja siksi rekrykampanjat eivät saa niiden ansaitsemaa huomiota.

Ennen kuin aloitatte edes rekryilmoituksen kirjoittamista, suosittelen teitä muodostamaan mahdollisimman tarkan hakijaprofiilin.

Hakijaprofiiliin kannattaa kirjata ylös mm.:

 • Minkälaisen osaajan haluamme rekrytä?
 • Mikä tätä ihmistä kiinnostaa ammattillisesti?
 • Missä hän haluaa kehittyä?
 • Mitä hän haluaa oppia?
 • Minkälaiset mahdollisuudet kiinnostavat häntä?
 • Miksi hän voisi olla halukas vaihtamaan työpaikkaa?
 • Mikä saa hänet ärtymään töissä?
 • Mikä saa hänet innostumaan ja jopa syttymään?
 • Mitä te voitte tarjota hänelle?
 • Miten erottaudutte, eli mitä kukaan muu ei pysty tarjoamaan?
 • Miksi hänen pitäisi valita teidät seuraavaksi työpaikakseen?
 • Miten voitte madaltaa hänen riskiä hakea teille töihin?

Hakijaprofiili kannattaa pitää mielessä läpi koko rekrymarkkinointikampanjan suunnittelun aikana.

Näin ette tee rekrykampanjaa enää itseänne varten vaan se on suunnattu hakijoille.

❌ Virhe 2: Rekryilmoituksesta ei tehdä riittävän innostavaa

Olet varmaan itsekin törmännyt rekryilmoituksiin, joissa luvataan toinen toistaan kliseisempiä asioita kuten näköalapaikkoja huipputiimissä tai mahtavia henkilöstöetuja kattavien työterveyspalveluiden kera.

Nämä ovat toki kivoja juttuja, mutta saavatko ne oikeasti jonkun vaihtamaan työpaikkaa tai innostumaan niin paljon, että hän olisi valmis ottamaan riskin työpaikan vaihtamisesta?

Epäilen.

On myös hyvä muistaa, kun olette rekryämässä HUIPPUASIANTUNTIJOITA, että huipputekijöiden ei tarvitse hakea töitä. Tällaiset tekijät ovat aivan varmasti jo töissä ja heistä pidetään hyvää huolta.

Jos siis haluatte saada huipputyypit hyppämään teidän remmiin, myös rekryilmoituksen pitää puhutella huippuosaajia ja saada heidät innostumaan jollain tavalla. Tästä syystä hakijaprofiilin muodostaminen on tärkeää, jotta onnistutte kirjoittamaan rekryilmoituksenne kiinnostavalla ja erottuvalla tavalla.

Pidä siis huoli, että kirjoitatte rekryilmoituksen suoraan hakijoiden kiinnostuksen kohteista käsin. Sinun tulee myydä avoin paikkanne ja yrityksenne huippuhakijalle, jotta hän päättää lähettää hakemuksensa. Asia ei mene toistepäin.

Rekryilmoitukseen olisi tärkeää saada myös mukaan persoonaa ja sitä, mitä yrityksenne todella edustaa. Valitkaa jokin selkeä erottuvuustekijä, jonka haluatte kommunikoida hakijoille ja hyödyntäkää tätä läpi koko viestinnän.


🐂 HÄRKÄVINKKI: Nostakaa rekryilmoitukseen mukaan myös palkka tai palkkahaitari, jonka voitte tarjota huippuosaajalle. Tämä lisää selvästi imua työpaikkaa kohtaan ja hakijat arvostavat tämän kaltaista läpinäkyvyyttä todella paljon.


❌ Virhe 3: Työpaikan hakemisesta tehdään hankalaa ja vaivalloista

Rekykampanjan tärkein tehtävä on saada mahdollisimman paljon hyviä keskusteluja auki huippuhakijoiden kanssa. Siksi työpaikan hakemisesta ei kannata tehdä hankalaa.

Kovin monia hakijoita ei motivoi pitkien lomakkeiden täyttäminen, CV:n lähettäminen tai pitkien motivaatiokirjeiden kirjoittaminen.

Muista, että huippuosaajien EI TARVITSE hakea töitä, mutta he saattavat tarttua tilaisuuteen jos se tarjoillaan heille yksinkertaisella ja helpolla tavalla.

Itse olemme ratkaisseet tämän niin, että olemme käyttäneet asiakkaidemme rekrymarkkinointikampanjoissa Leadoon rekybottia, minkä kautta hakijat lähettävät hakemuksensa. Emme siis koskaan pakota hakijoita päivittämään CV:tään, täyttämään puuduttavia lomakkeita tai kirjoittamaan avoimia hakemuksia. Tämä kaikki on aivan turhaa ja näiden vaatiminen ainoastaan huonontaa tuloksianne.

Rekrybotin hieno puoli on myös se, että voitte tarjota bottikeskustelun aikana hakijalle arvokasta tietoa avoimesta työpaikasta ja myös samalla kvalifioida hakijoita paremmuusjärjestykseen.

Rekrybotin kysymykset kannattaa siis suunnitella niin, että ne hyödyttävät sekä hakijaa, että teitä itseänne. Näin työpaikan hakeminen on todella helppoa ja mukavaa ja saatte enemmän laadukkaita hakemuksia sisään, joita on helppo vertailla keskenään.


🐂 HÄRKÄVINKKI: Katso case-esimerkki, missä saimme asiakkaallemme ennätyksellisen määrän laadukkaita hakemuksia rekrymarkkinoinnilla ja yhden rekryn hinnaksi muodostui vaivaiset 93,3€ /rekrytointi >>


❌ Virhe 4: Rekrymarkkinointi(viestintä) on tylsää ja ei nappaa kiinni huippuosaajien huomiota

Rekrymarkkinoinnin yksi oleellinen osa on tietysti avoimien paikkojen promootio eri kanavissa. Liian usein avoimista paikoista viestitään laimealla tavalla kuten: ”Meillä on paikkoja avoinna, lue lisää sivuiltamme!”

Jos haluatte saada kiinni huippuosaajien huomion (joiden ei tarvitse hakea töitä), teidän pitää onnistua myös rekrymarkkinointiviestinnässä!

Kaikki promootioviestit tulisi jälleen kerran kirjoittaa hakijoiden mielenkiinnon kohteista käsin ja tarjota jo mainoksissa jotain niin mielenkiintoista, että se saa potentiaalisen työntekijän klikkaamaan itsensä rekryilmoituksen pariin.

Pidä siis rekrymarkkinointikampanjan viestintä yhtenäisenä ja kirjoita kaikki promootioviestit hakijoita varten.

Näin saatte huomattavasti enemmän kiinnostusta avoimia paikkojanne kohtaan ja saatte kiinni juuri ne hakijat, joita haluattekin.

❌ Virhe 5: Pohja ei ole kunnossa eli verkkosivusto ja muut kanavat eivät myy yritystä hakijoille riittävän hyvin

Kun kiinnostavat työnhakijat on saatu houkuteltua mainosten kautta rekrysivulle ja hakijan mielenkiinto on herännyt avointa paikkaa kohtaan, hän todennäköisesti kurkkaa seuraavaksi miltä yrityksenne vaikuttaa.

Tämä on kohta, jossa parhaat hakijat saattavat tippua kelkasta jos sivustonne tai muut kanavanne eivät ole kunnossa.

Hyvä markkinointi perustuu aina onnistuneeseen kokonaisuuteen, joten siksi kannattaa pitää huolta, että:

 • Sivustonne kommunikoi tekemisenne myyvällä ja mielenkiintoisella tavalla
 • Teillä on tarjolla mielenkiintoisia referenssejä asiakastöistänne
 • Olette kertoneet, minkälaista teillä on olla töissä
 • Näytätte, minkälaisia ihmisiä teillä on töissä (eli kenet hakija saa työkaverikseen)
 • Yrityksenne erottuu massasta ja puhuu samaa kieltä rekryilmoituksen kanssa

On hyvin tyypillistä, että hakijat käyvät kurkkaamassa myös yrityksenne some-kanavat ja tärkeimmät päättäjät läpi.

Varmistakaa siis, että some-fiideillänne ei ole viimeisimpänä ”Hyvää joulua!” -postausta vuodelta 2019 ja että avainhenkilöidenne LinkedIn-profiilit ovat tikissä.

Tarkistuslista toimivan rekrymarkkinoinnin toteuttamiseen

Lopuksi on hyvä vetää homma yhteen ja tässä on simppeli lista, minkä avulla voit tarkistaa, oletteko huomioineet kaiken oleellisen ennen rekrymarkkinointikampanjan aloittamista:

✅ olette määrittäneet hakijaprofiilin huolellisesti

✅ rekryilmoitus-sivu on kirjoitettu hakijoiden kiinnostuksen kohteiden kautta

✅ olette luoneet suoraviivaisen, helpon ja mukavan tavan hakea avointa työpaikkaa

✅ olette suunnitelleet huomiota herättävät ja mielenkiintoiset mainokset promootiota varten

✅ verkkosivustonne ja some-kanavanne ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa

Aika startata rekrymarkkinointi?

Jos kaipaatte apua rekrymarkkinoinnin toteuttamiseen, olemme tottakai aina valmiina auttamaan!

Tässä myös tiivis video mallista, jolla olemme tottuneet toteuttamaan rekrymarkkinointikampanjoita asiakkaidemme kanssa. Voit poimia sieltä parhaat vinkit talteen ja onnistua tulevissa rekryissä paremmalla osumatarkkuudella:

Näin asetat markkinoinnin tavoitteet oikein

Tuloksellisen digimarkkinoinnin tekeminen alkaa luonnollisesti hyvien ja fiksujen tavoitteiden asettamisesta. Jos sinulla ei ole selvää suuntaa, mihin olette menossa, olet tuuliajolla ja tekemisesi ei tuota tuloksia.

Markkinoinnin tavoitteiden tulisi aina olla sidottu yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin ja niiden mittaaminen sekä seuraaminen tulisi olla helppoa ja yksiselitteistä.

Tässä artikkelissa opit, miten sidot markkinoinnin tavoitteet liiketoiminnallisiin tavoitteisiin, minkälaiset tavoitteet ovat hyviä sekä relevantteja ja miten teet tavoitteista selkeitä ja mitattavia.

Miksi markkinoinnin tavoitteet pitää aina sitoa liiketoiminnallisiin tavoitteisiin?

Yksi suurimmista virheistä, jonka markkinoijana voit tehdä on se, että asetat markkinoinnin tavoitteet irrallisiksi muusta liiketoiminnasta.

Markkinoinnin tärkein tehtävä on lopulta viedä liiketoimintaa eteenpäin ja tuottaa lisää myyntiä – tavalla tai toisella. Jos asetat tavoitteita, jotka eivät ole liiketoimintalähtöisiä, pahimmassa tapauksessa menetät muun organisaation kiinnostuksen markkinointitoimenpiteitä kohtaan ja tekemistäsi aletaan pitää puuhasteluna, millä ei ole mitään merkitystä.

Tätä tuskin haluat.

Pidä siis huoli, että otat huomioon, mihin suuntaan koko yrityksenne toiminta on menossa ja miten markkinointi voi auttaa tässä matkassa parhaalla mahdollisella tavalla.

Miten linkität markkinoinnin tavoitteet liiketoimintatavoitteisiin?

Ennen kuin käyn läpi, millainen edes on hyvä markkinoinnin tavoite, haluan varmistaa, että lähdet miettimään tavoitteita liiketoimintalähtöisesti.

On hyvin tyypillistä, että etenkin uransa alkuvaiheessa olevat markkinoijat eivät osaa/muista pitää isoa kuvaa mielessä ja markkinoinnin tavoitteita lähdetään asettamaan vääristä lähtökohdista.

Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että markkinoinnissa mitataan kampanjoiden näyttökertoja tai vaikkapa uutiskirjeen klikkausprosentteja ilman tietoa siitä, miten nämä tavoitteet vievät koko liiketoimintaa haluttuun suuntaan.

Toinen yleinen virhe on myös se, että markkinoinnin tavoitteissa ja mittareissa ei huomioida euroja, kauppojen lukumääriä tai liikevaihtoa lainkaan. Nämä ovat asioita, jotka kiinnostavat yrityksen ylintä johtoa ja siksi ne pitäisi olla oleellinen osa markkinoinnin tekemistä.

Alla on esimerkki siitä, miten voit johtaa markkinoinnin tavoitteet liiketoimintatavoitteista käsin. Esimerkkiin on nostettu ainoastaan yksi tavoite, mutta näitä voi toki olla useita, sillä usein liiketoimintatavoitteitakin on useampia.

Tärkeintä on, että muistat johtaa kaikki tavoitteenne tämän ajatusmallin mukaisesti, jotta tekemisesi vie asioita oikeaan suuntaan ja markkinoinnin aktiviteeteista on oikeasti hyötyä koko organisaatiolle.

Tämä auttaa sinua saamaan jatkossa enemmän paukkuja kampanjoihin ja markkinoinnin arvostus kasvaa koko organisaation sisällä 💪

Markkinoinnin tavoitteet liiketoimintalähtöiseksi
Näin linkität markkinoinnin tavoitteet liiketoiminnan tavoitteisiin

Kuten huomaat, saatat tarvita tällaisen putken selvittämisen avuksi myös organisaationne myyntiä. Sinun tulee seurata koko putken toteutuminen euroihin saakka, jotta voit osoittaa markkinoinnin tuottavan arvoa myynnille sekä koko liiketoiminnalle.

Tämä ei ole aina ihan helppo tehtävä, mikäli yrityksenne kulttuuri on kovin siiloutunut. Suosittelen, että teet tämän työn ja luot yritykseenne uudenlaisen tavan tarkastella markkinoinnin tuottamia tuloksia. Tämä todellakin kannattaa ja teet sillä ison palveluksen koko organisaatiollenne.
🐂 HÄRKÄVINKKI: Katso lyhyt video, miten osoitat markkinoinnin tuoman arvon toimitusjohtalle >>Millainen on hyvä markkinoinnin tavoite?

Vaikka tavoitteet ovat tärkeitä, silti kaikki tavoitteet eivät aina ole hyviä.

Suosittelen, että käytät tavoitteiden asetannassa hyödyksesi SMART-mallia:

SMART-malli tulee sanoista:

 • Spesific = tarkka
 • Measurable = mitattava
 • Attainable = saavutettava
 • Relevant = relevantti
 • Timely = aikaan sidottu

Kun pidät huolen, että kaikki tavoitteenne täyttävät SMART-mallin kriteerit, et voi mennä pahasti pieleen (kun vaan olet ensin sitonut tavoitteet liiketoimintatavoitteisiin 😉).

Esimerkiksi SMART-mallin mukainen tavoite voisi olla:

”30 uutta maksutonta konsultaatioita asiantuntijoidemme kalentereihin seuraavan 3 kuukauden aikana”

Tämä tavoite on tarkka, mitattava, saavutettavissa oleva, relevantti ja aikaan sidottu.

Valitse tarkkaan, mitä mittaat

Kuten alussa mainitsin, markkinoinnin tavoitteiden tulisi olla selkeitä ja mitattavia. Siksi sinun tulee löytää relevantit mittarit, joiden avulla voit todentaa onko tavoitteisiin myös päästy tai miten kaukana tavoitteiden saavuttaminen vielä on.

Digimarkkinoinnin hienoja puolia on se, että lähes mitä tahansa voidaan mitata. Samaan hengen vetoon haluan kuitenkin todeta, että kaikkea ei kannata mitata.

Valitse siis tavoitteiden seurantaan järkevät mittarit, jotka kertovat oletteko saavuttaneet haluamanne tavoitteet.

Alla muutama esimerkki, mitä mittareita voit seurata eri tavoitteisiin liittyen:

 1. 30 uutta myyntimahdollisuutta myyjille kuukaudessa –> yhteydenottojen tai tarjouspyyntöjen lkm kuukaudessa
 2. +70% lisää myyntiä verkkokaupasta kuukaudessa –> myynnin kasvu kuukaudessa
 3. 10 uutta asiakasta asiantuntijapalveluihin puolessa vuodessa –> uudet tarjoukset konsultaatiopuheluista ja tarjousten klousausprosentti puolen vuoden aikana
 4. Markkinoinnin tehokkuuden paraneminen +150% tämän vuoden aikana –> mainonnan tuoton (ROAS) kehitys kuukaudessa
 5. Työnantajamielikuvan paraneminen –> uusien avointen hakemusten määrä kuukaudessa
 6. Kohderyhmän sitouttaminen brändiin –> uusien uutiskirjeen tilaajien määrä kuukaudessa
 7. Bränditunnettuuden kasvu –> brändihakujen määrän kasvu kuukaudessa
 8. Hakukonenäkyvyyden kasvu –> orgaanisen liikenteen määrän kasvu verkkosivustolle kuukaudessa

Mittareiden pitää siis todentaa se ovatko tavoitteet menneet eteenpäin ja miten markkinointikampanjat tukevat koko liiketoimintaa.

Tarkistuslista markkinoinnin tavoitteiden asettamiseen

Loppuun haluan antaa sinulle selkeän listan, minkä avulla voit varmistaa, että et mene metsään tavoitteiden asettamisessa. Hyödynnä siis tätä listaa ja onnistut luomaan fiksuja sekä merkityksellisiä markkinoinnin tavoitteita.

Tarkistuslista markkinoinnin tavoitteiden asettamiseen:

✅ tavoitteet on johdettu liiketoimintatavoitteista (katso yllä oleva kuva 👆)
✅ tavoitteet ovat tarkkoja, mitattavia, saavutettavissa olevia, relevantteja ja aikaan sidottuja
✅ tavoitteissa on mukana eurot ja liikevaihto
✅ mittarit todentavat yksiselitteisesti onko tavoitteisiin päästy tai miten pitkä matka tavoitteiden saavuttamiseen vielä on

Lataa maksuton markkinointisuunnitelman pohja

Jos olet nyt suunnittelemassa uusia markkinointikampanjoita tai -kokonaisuuksia, voit hyödyntää maksutonta markkinointisuunnitelman pohjaamme.

Tällä kyseisellä pohjalla on tehty mm. some-kampanjoista yli 7x tuotolla myyntiä sekä onnistuttu tekemään sadoilla tuhansilla euroilla kauppaa kuukauden aikana yli 7,5x tuotolla. Tämän lisäksi sen avulla on onnistuttu kasvattamaan hakukoneliikennettä yli +140% muutamassa kuukaudessa ja parantamaan b2b-palveluyritysten yhteydenottojen määrää yli +113%.

Lataa maksuton markkinointisuunnitelman pohja käyttöösi täältä >>

Markkinointi­suunnitelma digimarkkinointiin – Lataa maksuton pohja

Markkinointisuunnitelma on kaiken toimivan digimarkkinoinnin pohja. Jos et suunnittele hyvin, et voi odottaa kovin hyviä tuloksiakaan – paitsi tuurilla.

Hyvä suunnittelu on siis kaikki kaikessa ja tästä blogista saat vinkit tuotteliaan markkinointisuunnitelman tekemiseen. Voit myös ladata tekstin lopusta digimarkkinointisuunnitelman pohjan käyttöösi maksutta ja lähteä toteuttamaan sen pohjalta omaa markkinointisuunnitelmaa.

Tällä kyseisellä pohjalla on tehty mm. some-kampanjoista yli 7x tuotolla myyntiä sekä onnistuttu tekemään sadoilla tuhansilla euroilla kauppaa kuukauden aikana yli 7,5x tuotolla. Tämän lisäksi sen avulla on onnistuttu kasvattamaan hakukoneliikennettä yli +140% muutamassa kuukaudessa ja parantamaan b2b-palveluyritysten yhteydenottojen määrää yli +113%.

Jotain taikaa tässä markkinointisuunnitelman mallissa siis täytyy olla… 😉

Nyt siis paljastan, miten rakennetaan hyvä ja koherentti markkinointisuunnitelma digimarkkinointiin!

Jos katsot mielummin videon lukemisen sijasta, voit tehdä sen tästä alta 👇

Miksi markkinointisuunnitelman laatiminen on tärkeää?

Hyvä suunnittelu tuo päivittäiseen tekemiseen selkeyttä, rauhaa ja varmuutta. Kun tiedät mitä teet ja ennen kaikkea miksi teet, iso osa täysin turhasta stressistä sulaa harteiltasi ja sinun ei tarvitse enää sinkoilla eri trendien ja villitysten perässä. (katso video, mikä digimarkkinoinnissa on tärkeintä)

Tämän lisäksi hyvä markkinointisuunnitelma vastaa kysymyksiin:

 1. Mitä tavoittelemme? Päätavoitteemme sekä toissijaiset tavoitteemme?
  • Esim. löydettävyys, myynti, tulosten kehittäminen
 2. Kenelle markkinoimme ja myymme? (kohderyhmämme)
 3. Miten mittaamme tuloksia? (KPI:t)
 4. Mitä kanavia käytämme ja miksi? Mitkä ovat kanavien roolit kokonaisuudessa?
 5. Kuinka paljon budjettia käytämme per kanava? (yleensä kk-tasolla)
 6. Miten teemme markkinointia? (tekemisen malli)
 7. Minkälaisella aikataululla toteutamme kampanjoita?
 8. Kuka on vastuussa markkinointisuunnitelman toteutuksesta?
 9. Mitä materiaaleja tarvitsemme? Ja milloin materiaalit ovat käytössämme?
 10. + muut käytännön asiat

Nämä ovat kysymyksiä, jotka usein kiinnostavat myös yrityksen ylintä johtoa. Mitä paremmin onnistut dokumentoimaan nämä, sitä paremmin saat sitoutettua johdon mukaan ja saat heiltä myös enemmän tukea tekemiseen.

Miten aloitat markkinointisuunnitelman tekemisen?

Hyvä markkinointisuunnitelma pohjautuu markkinointistrategiaan. Jos et ole tehnyt pohjatyötä hyvin, eli strategiaa, sinun on hyvin vaikea lähteä tekemään käytännön tason markkinointisuunnitelmaa.

Markkinointistrategiassa sinun pitäisi pystyä vastaamaan vähintäänkin näihin kysymyksiin:

 1. Missä markkinassa kilpailemme? Mitä trendejä tai isoja muutoksia alallamme on tapahtumassa/käynnissä?
 2. Mitä strategisia tavoitteita meillä on markkinointiin? Miten ne linkittyvät liiketoimintatavoitteisiimme ja mikä on markkinoinnin rooli / vastuu liiketoimintavoitteiden saavuttamisessa?
 3. Ketkä ovat tärkeimpiä kilpailijoitamme?
 4. Miten erottaudumme markkinassa? Miksi asiakkaan kannattaisi ostaa meiltä?
 5. Ketkä ovat ostajiamme? Miksi?
 6. Mitä tarjoamme? Mitä hyötyjä asiakas saa palveluistamme tai tuotteistamme?
 7. Mitkä ovat kärkiviestimme ja arvolupauksemme?

Strategiatyöhön mainio työkalu on brändikirjan rakentaminen, mikä kokoaa yrityksenne ytimen yksiin kansiin. Se kokoaa yhteen nimenomaan strategisen tason asiat, joiden pohjalta sinun on luontevaa lähteä tekemään markkinointisuunnitelmaa.

🐂 HÄRKÄVINKKI: Tutustu tästä, miten luot brändikirjan ja lataa maksuton esimerkki laajasta brändikirjasta >>

Markkinointisuunnitelman rakenne ja sisältö

Käytämme lähtökohtaisesti asiakkaidemme kanssa aina samaa markkinointisuunnitelman rakennetta ja muokkaamme sen sisältöä asiakaskohtaisesti.

Tämä rakenne on siis useaan kertaan testattu toimivaksi ja se pitää sisällään kaiken oleellisen, jotta voit tehdä tuloksellista ja pitkäjänteistä digimarkkinointia.

Rakennamme markkinointisuunnitelman aina, kun uusi asiakkuus starttaa ja päivitämme suunnitelmaa, kun markkinoinnin fokus muuttuu. Joskus sama suunnitelma on käytössä jopa vuoden, joskus lyhyemmän ajan. Tämä riippuu paljon siitä, miten fokus ja tulokset kehittyvät.

Hyvän markkinointisuunnitelman rakenne

Alla on kuvattu auki hyvän markkinointisuunnitelman rakenne ja voit ladata tästä viuaalisen esimerkin luettelon lopusta.

Käytä tätä rakennetta markkinointisuunnitelmassasi:

 1. Strategia
  • Suosittelen, että kirjaat markkinointisuunnitelman alkuun markkinointistrategian pääpointit tiiviissä muodossa. Näin suunnitelmaa on helppo lukea ja ulkopuolisetkin ymmärtävät, mihin markkinointisuunnitelman valinnat perustuvat
  • Strategisen tason asiat eivät muutu kovin usein ja tämä osio on tyypillisesti staattinen pidempiä ajanjaksoja
  • Kirjaa suunnitelman alkuun strategiaosiosta:
   • markkinoinnin päätavoitteet
    • tavoitteiden tulee aina olla selkeitä, releventteja, numeroihin sidottuja ja mitattavia
   • lähtötila / missä olemme nyt
    • tämä auttaa teitä hahmottamaan, miten pitkä matka teillä on vielä tavoitteisiinne
   • markkinoitavat palvelut / tuotteet
    • kommunikoi selvästi, mihin tuotteisiin tai palveluihin markkinoinnilla pyritään samaan lisää tuloksia
   • erottuvuustekijät
    • avaa selkeästi, miksi asiakkaan pitäisi ostaa teiltä eikä keneltäkään muulta
   • kohderyhmät
    • avaa kohderyhmät sekä yritystasolla, että ostajatasolla
    • erityisesti tärkeimpien ostajien yksityiskohtainen dokumentointi on tärkeää
 2. Markkinointisuunnitelma
  • Suunnitelmaosiossa kannattaa sukeltaa yksityiskohtiin ja käydä jokainen markkinointikanava ja toimenpide läpi yksitellen
  • Suunnitelmaosio on muuttuva ja sitä muokataan markkinoinnin edetessä, kun opitte, mitkä asiat toimivat ja mitkä eivät
  • Kirjaa markkinointisuunnitelmaosioon:
   • Yhteenveto mainontakanavista ja -kampanjoista
    • Miksi olette valinneet nämä kanavat markkinointisuunnitelmaan?
   • Tekemisen malli
    • Millä tavalla markkinointia toteutetaan? Sprinteissä vai jollain muulla tavalla?
   • Tavoitteet, mitattavat konversiot ja KPI:t
    • Kommunikoi, mitä mittaatte, miksi ja mitkä metriikat ovat tärkeimpiä
   • Jokaisen markkinointikanavan mitattava tavoite, rooli ja sisällöt
   • Mainontabudjetit per kanava
    • Kerro paljonko käytätte rahaa mihinkin kanavaan ja mitä tuloksia tällä voidaan saada aikaiseksi
   • Käytännön asiat kuten tiedot markkinointimateriaaleista ja niiden tuottamisesta
    • Tämä vaihe auttaa teitä hahmottamaan, miten paljon uutta sisältöä tarvitsette markkinointisuunnitelman toteuttamiseen
   • Markkinointiaikataulu ja mahdollinen markkinoinnin vuosikello
   • + muut käytännön asiat

Voit tehdä markkinointisuunnitelman esimerkiksi visuaaliseen muotoon powerpointiin tai sitten yksinkertaisesti word-tiedostoon. Muodolla ei ole väliä, kunhan vain vastaat näihin kaikista oleellisimpiin kysymyksiin huolella.

🐂 HÄRKÄVINKKI: Lataa tästä maksuton pohja markkinointisuunnitelman laatimiseen ja aloita markkinointisuunnitelman rakentaminen heti. Täytä vain sähköpostisi lomakkeeseen ja saat paluupostina markkinointisuunnitelman pohjan.

Markkinointisuunnitelman lataus

Lataamalla aineiston liityt samalla postituslistallemme, jotta voimme toimittaa aineiston sinulle. Pääset listalta pois helposti koska tahansa.

Kuinka usein markkinointisuunnitelma tulisi tehdä?

Suosittelen, että toteutat markkinointisuunnitelman joka kerta, kun käynnistät uuden kampanjan. Tämä saattaa kuulostaa työläältä, mutta suunnitelmien toteuttaminen on lopulta kivaa ja nopeaa puuhaa, kun saat luotua siihen hyvän rutiinin.

Lisäksi kaikkien markkinointisuunnitelmien ei tarvitse olla kovin syväluotaavia, mikäli kyseessä on kevyt kampanja lyhyellä kampanja-ajalla. Suunnittelu kuitenkin joka kerta kannattaa, jotta onnistut tekemään terävää ja puhuttelevaa markkinointiviestintää.

Kaipaatko apua markkinointisuunnitelman toteutukseen?

Olemme tehneet satoja markkinointisuunnitelmia asiakkaidemme kanssa ja teemme sellaisen miellellämme myös sinun kanssa. Voit tutustua tästä referensseihimme ja päättää sen jälkeen, olisimmeko sopiva kumppani auttamaan teitä digimarkkinoinnin suunnittelutyössä.

Voit myös varata tästä maksuttoman sparrausajan kanssani, mikäli sinulla on mielessä kysymyksiä digimarkkinointiin tai verkkomyyntiin. Sparraus ei sido sinua mihinkään, mutta voit saada hyviä uusia näkökulmia tekemiseenne.

Myyvä laskeutumissivu – Näin rakennat sellaisen

Myyvät ja tehokkaat laskeutumissivut kuuluvat oleellisesti tämän päivän digimarkkinoijan työkalupakkiin. Laskeutumissivut ovat nimittäin yksi tehokkaimmista tavoista kerätä liidejä, myydä tuotteita ja palveluita tai esitellä laajojakin kokonaisuuksia yksinkertaisessa muodossa.

Laskeutumissivut ovat nimensä mukaisesti sivuja, joihin käyttäjät laskeutuvat eri digikanavista. Englanniksi laskeutumissivuja kutsutaan tyylikkäästi nimellä Landing Page.

Kaikki laskeutumissivut eivät kuitenkaan ole hyviä tai toimivia. Niiden rakentamiseen pätee tietyt lainalaisuudet, jotka on syytä ottaa haltuun heti vaan kun mahdollista.

Tästä artikkelista opit, miten rakennat kovaa tulosta takovan laskeutumissivun. Ymmärrät myös, mitä rakennetta sinun kannattaa noudattaa, mikäli haluat saada laskeutumissivut toimimaan eri yhteyksissä.

Kerron, mihin kaikkeen voit hyödyntää laskeutumissivuja ja mitä virheitä sinun kannattaa välttää.

Toivottavasti tästä on sinulle konkreettista apua ja hyötyä!

Mennään siis asiaan…

Missä tilanteissa laskeutumissivuja kannattaa käyttää?

Voit käyttää laskeutumissivuja, eli ländäreitä, hyvin monenlaisissa tilanteissa ja tarkoituksissa.

Yleisimpiä laskeutumissivujen käyttökohteita ovat mm:

 1. Tapahtumailmoittautumissivut
 2. Webinaarien ilmoittautumissivut
 3. Liidimagneettien lataussivut (kuten oppaat, tarkistuslistat jne)
 4. Yksittäiset palvelusivut (esim. Google Ads -mainontaa varten)
 5. Tapaamisten buukkaussivut
 6. Uutiskirjeen tilaussivut
 7. Sisäänheittotuotteiden myyntisivut
 8. Verkkokurssien myyntisivut

Nyrkkisääntönä voisi todeta, että hyvin toimivalla laskeutumissivulla myydään yksi asia kerrallaan ja sivulla on yksi selkeä tavoite.

Näin saat pidettyä kävijän mielenkiinnon yllä ja ohjattua häntä tehokkaasti haluamaasi suuntaan.

Jos yrität myydä tai saada aikaiseksi liian monta asiaa samalla kertaa, et onnistu missään tavoitteessasi.

Jos yrität myydä tai saada aikaiseksi liian monta asiaa samalla kertaa, et onnistu missään tavoitteessasi.

Myyvän ja tehokkaasti konvertoivan laskeutumissivun rakenne

Ihminen ostaa lähes aina samalla tavalla, olipa kyseessä mikä tahansa tuote tai palvelu.

Tällä tarkoitan sitä, että ostajan on saatava vastaukset tiettyihin kysymyksiin ennen kuin hän on valmis tekemään ostopäätöksen.

Tyypillisesti ostaja haluaa vastaukset kysymyksiin: Miksi, Mitä ja Miten ja juuri tässä järjestyksessä.

Kun hallitset myynnin psykologian ja tiedät, mitä ostajasi kaipaa, onnistut luomaan houkuttelevia ja toimivia laskeutumissivuja.

Muista, että mitä suurempi riski ostajalla on tehdä pyytämäsi asia, sitä enemmän tarvitset myyntitekstiä ja vakuuttelua.

Kun rakennat laskeutumissivua, varmista, että vastaat ainakin näihin kysymyksiin ostajaa puhuttelevalla tavalla:

 1. Miksi tämän asian pitäisi kiinnostaa minua?
  • hyvä koukku / huukki laskeutumissivun kärkeen
 2. Mistä ongelmasta / asiasta puhutaan?
  • mielenkiintoinen alustus aiheeseen ostajan ongelman kautta
 3. Mitä hyötyjä / etuja voin saada jos ongelmani ratkeaa?
  • luo mahdollisuus ja potentiaalinen tulevaisuus paremmasta
 4. Sopiiko tämä varmasti minulle?
  • näytä esimerkkejä, jotta ostaja tunnistaa itsensä kuvauksesta
 5. Miksi minun pitäisi luottaa teihin?
  • jokin konkreettinen todiste auktoriteetista tai osaamisesta esim. referenssit tai näytöt onnistumisista
 6. Miten voin välttää epäonnistumisen?
  • jos voit, tarjoa 100% riskitön vaihtoehto. Esim. ilmaisilla materiaaleilla tai 100% tyytyväisyystakuulla
 7. Mitä minun pitää tehdä jos haluan edetä?
  • ohjaus eteenpäin esim. lataamaan opas, ilmoittautumaan tapahtumaan tai ostamaan tuote/palvelu
  • kerro myös selvästi, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun ostaja tekee pyytämäsi asian

Voit noudattaa jopa suoraan tätä yllä olevaa rakennetta ja järjestystä. Tällöin noudatat myynnin psykologian kannalta oikeaa järjestystä etkä hämmennä ostajaa epäloogisella rakenteella.

Katso tästä hyvin simppeli laskeutumissivun esimerkki markkinointisuunnitelman lataamiseen.

Älä tee näitä virheitä, kun rakennat laskeutumissivun

Kun teet laskeutumissivua, käy läpi vähintään tämä lista ja saat todennäköisemmin parempia tuloksia:

❌ älä myy montaa asiaa samaan aikaan –> yksi tavoite per laskeutumissivu on 🤌
❌ älä puhu itsestäsi –> eliminoi me-lähtöinen teksti ja kirjoita suoraan ostajalle
❌ älä pimitä tietoa –> vastaa ostajan mielessä oleviin kysymyksiin riittävällä tasolla (kts. yllä oleva rakenne)
❌ älä käytä väärää rakennetta –> pidä huoli, että vastaat asiakkaalle kysymyksiin: Miksi, Mitä ja Miten ja mielellään juuri tässä järjestyksessä
❌ älä käytä ympäripyöreää jargonia –> selkeä, yksinkertainen ja spesifi teksti on oleellisessa osassa myyvää laskeutumissivua
❌ älä jätä lukijaa epätietoisuuteen vaan ohjaa häntä voimakkaasti haluamaasi suuntaan

Mitä tarvitset laskeutumissivun rakentamiseen?

Jotta voit rakentaa laskeutumissivuja, tarvitset verkkosivut ja terävän kynän.

Aina et välttämättä tarvitse edes verkkosivuja vaan esimerkiksi markkinoinnin automaatio-ohjelmisto Active Campaign tarjoaa simppeleitä laskeutumissivuja osana palveluaan.

Suosittelen, että suunnittelet (tai verkkosivujenne tekijä suunnittelee) yhden selkeän sivupohjan ländäreiden tekoon, mitä voit hyödyntää eri tarkoituksissa vain sisältöä muokkaamalla.

Ihanteellisessa tilanteessa poistat laskeutumissivulta myös menun sekä footerin, jotta käyttäjä ei harhaudu surffailemaan sivustosi muuta sisältöä.

Kaipaatko apua laskeutumissivun rakentamiseen?

Jos sinulla on tarve tukevaa myyntiä tuottavalle laskeutumissivulle tai useammalle, ole yhteydessä! Suunnittelemme ja toteutamme mielusti ländärin, mikä tuo mukavia tuloksia pitkälle tulevaisuuteen.

Näytä