Blogi

Sosiaalisen median sanasto

Sosiaaliseen mediaan ja sen markkinointiin liittyy lukuisia termejä ja lyhenteitä, jotka voivat ensikuulemalta vaikuttaa aika sekavalta viidakolta. Termien käyttö aiheuttaa myös melkoista finglishiä, sillä kaikkia termejä ei ole suomennettu eikä se välttämättä ole tarkoituksenmukaistakaan.

Kokosin tähän blogiin yleisimpiä ja tärkeimpiä termejä, jotka somea ja somemarkkinointia tekevän kannattaa tuntea. Ota nämä haltuun ja saat taas enemmän irti markkinointikumppanisi raporteista!

Sosiaalisen median aakkoset

A/B-testaus

A/B-testaus vertaa kahta lähes identtistä mainosta tai mainosryhmää toisiinsa, jotta nähdään kumpi toimii paremmin. A/B-testausta tehdessä on tarkoitus muuttaa vain yhtä elementtiä, kuten otsikkoa tai kuvaa, jotta saadaan tietää, että toimivuus riippuu juuri kyseisestä elementistä.

Ads Manager

Ads Managerilla viitataan pääasiassa Facebookin mainostyökaluun, mutta se voi tarkoittaa myös muiden sosiaalisen median kanavien vastaavia työkaluja. Nimensä mukaisesti mainostyökaluissa luodaan ja ylläpidetään somekanavien mainoksia. Instagram-mainonta on liitetty Facebookin Ads Manageriin, mutta muilla somekanavilla on omat mainostyökalunsa.

Algoritmi

Somemaailmassa algoritmilla tarkoitetaan kanavien sisäisiä sääntöjä ja ohjelistoja, jotka määrittävät sen, miten kanavat toimivat ja mitä niiden syötteissä näytetään kullekin käyttäjälle. Kanavat eivät julkisesti paljasta algoritmejaan ja niiden toiminnallisuuksia kokonaisuudessaan, mutta spekulointia aiheesta löytyy senkin edestä. Spekuloinnit ovat usein vähintään jossain määrin oikeassa ja ne ovat syntyneet testailujen ja kokemusten perusteella. Mutta algoritmit myös muuttuvat jatkuvasti, joten yhtä absoluuttista totuutta tähän emme saa varmasti koskaan.   

Bio

Bio on sosiaalisen median profiilissa olevat lyhyt esittely käyttäjästä tai yrityksestä. Linkki biossa on ilmaisu, jota käytetään yleensä silloin, kun Instagramissa jaetaan sisältö, johon ohjaava linkki löytyy Instagramin biosta. 

Boostata

Boostaamisella tarkoitetaan orgaanisen postauksen nostamista maksetuksi mainokseksi. Boostaminen tehdään kanavan syötteestä ilman varsinaisen mainostyökalun käyttöä. Boostatessa kohdennusmahdollisuudet ovat huomattavasti rajallisemmat kuin varsinaisissa mainostyökaluissa. Uskallan väittää, että tämän takia somemarkkinointia ammatikseen tekevät eivät boostaa julkaisuja, vaan tekevät ”oikeat” mainokset.

Business Manager             

Business Manager on Facebookin hallinnointityökalu, jonka alla ovat muun muassa Ads Manager ja yritystilin asetukset.

Chatbot/Botti

Chatbot eli botti on tekoälyä hyödyntävä työkalu, jonka avulla yritys voi esimerkiksi tarjota asiakaspalvelua ja vastata asiakkaan kysymyksiin tai jopa hoitaa ajanvarauksen automatisoidusti. Chatbotin voi integroida nettisivuille tai esimerkiksi Facebook Messenger -viestisovellukseen.

CPC

CPC eli Cost Per Click tarkoittaa hintaa, jonka mainostaja maksaa yhdestä klikkauksesta. Klikkihintaan vaikuttavat mainoksen laadun ja kohderyhmään osuvuuden lisäksi muun muassa missä lokaatioissa mainostetaan ja ketä tavoitellaan.

CPM

CPM eli Cost Per Mille tarkoittaa hintaa, jonka mainostaja maksaa 1 000 näyttökerrasta. Jos kampanja tavoittelee mahdollisimman suurta näkyvyyttä, on CPM hyvä mittari.

CTA

CTA eli Call-To-Action on mainoksessa oleva toimintakehote, kuten ”Lue lisää”, ”Varaa aika” tai ”Lataa opas”. CTA:t ovat tärkeitä, sillä kaikessa yksinkertaisuudessasan ihmiset tekevät niin kuin heitä käsketään.

CTR

CTR eli Click Through Rate tarkoittaa klikkausprosenttia, eli kuinka moni mainoksen nähneistä klikkaa mainosta tai siinä olevaa linkkiä. CTR lasketaan kaavalla (klikkaukset/näyttökerrat) x 100.

CVR tai CR

Conversion Rate, josta käytetään lyhenteitä CR sekä CVR, tarkoittaa konversioprosenttia, eli kuinka moni mainoksen nähneistä tekee halutun toimenpiteen. Tätä toimenpidettä kutsutaan konversioksi ja se voi tarkoittaa esimerkiksi tuotteen ostoa, webinaariin ilmoittautumista tai oppaan lataamista. Konversioprosentti lasketaan kaavalla (konversiot/näyttökerrat) x 100.

Dark-postaus

Darkista postauksesta puhuttaessa tarkoitetaan somemainosta, joka ei näy ollenkaan mainostajan aikajanalla. Se on siis ”piilossa” ja näkyy käyttäjän syötteessä vain mainostettaessa.

Dark social

Dark socialilla ei ole mitään tekemistä dark-postauksen kanssa. Dark socialilla tarkoitetaan sellaista sosiaalisen median jakoa, joka tapahtuu ns. pimennossa, eli siitä ei jää digitaalisesti seurattavaa jälkeä. Esimerkiksi pikaviestimiin jaetut linkit kirjautuvat Google Analyticsissa suoraksi liikenteeksi ja somesta tai verkkosivuilta otetut ja kaverille lähetetyt kuvakaappaukset eivät kirjaudu tietenkään mihinkään.

DM, Direct message

DM eli Direct message on käyttäjän inboxiin eli postilaatikkoon lähetetty yksityisviesti, joka näkyy vain lähettäjälle ja vastaanottajalle.

Dynaamiset mainokset

Dynaamisilla mainoksilla voidaan tarkoittaa kahta eri asiaa, jotka molemmat liittyvät Facebook- ja Instagram-mainontaan. Dynaaminen mainonta tarkoittaa sitä, kun käyttäjä on vieraillut verkkokaupassa ja näkee tämän jälkeen Facebookissa tai Instagramissa mainoksia tuotteista, joita on juuri selannut. Mainonta perustuu käyttäjän liikenteen seuraamiseen ja sitä varten täytyy Pikselin olla liitetty verkkokauppaan sekä verkkokaupan tuoteluettelo Facebookiin.

Facebookissa ja Instagramissa on myös mahdollista tehdä manuaalisesti dynaamisia mainoksia, joihin luodaan useita vaihtoehtoja eri mainoselementteihin. Näistä Facebook kokoaa ja esittää parhaiten toimivia mainoksia algoritmiensa perusteella. Esimerkiksi yhteen mainokseen voi laittaa useita kuvia, otsikoita, mainostekstejä ja toimintakehotteita, joista näytetään parhaiten toimivia. Dynaamisia mainoksia tehdessä on tärkeää huomioida, että kaikki elementit sopivat toisiinsa kaikilla mahdollisilla kombinaatioilla.  

Engagement rate

Vuorovaikutusta kuvaava Engagement Rate eli vuorovaikutusprosentti on mittari, joka kertaa kuinka hyvin postaus motivoi yleisöä reagoimaan siihen, eli olemaan vuorovaikutuksessa postaukseen. Vuorovaikutusprosentti lasketaan kaavalla (postaukseen reagoineiden määrä / postauksen nähneiden määrä) x 100. Mitä isompi Engagement Rate, sitä parempi.

Fiidi/syöte

Fiidi tulee englannin kielen sanasta feed, mikä tarkoittaa suomeksi syötettä. Tässä yhteydessä syötteellä tarkoitetaan sitä sisältövirtaa, joka käyttäjälle näkyy eri somekanavissa. Syötettä voidaan ajatella myös kyseisen kanavan kotisivuna, jossa käyttäjä näkee toisten postauksia ja reagoi niihin.

#Hashtag

Hashtagin eli aihetunnisteen tunnistaa #-merkistä. Hashtagit ovat avainsanoja, joiden avulla yhdistetään samaan aiheeseen liittyviä postauksia. Hashtageja käytetään erityisesti Instagramissa ja Twitterissä, joissa käyttäjä tyypillisesti etsii tiettyyn aihetunnisteeseen liittyviä postauksia. Esimerkiksi Sininen Härkä käyttää postauksissaan usein hashtageja #sininenhärkä ja #thankgoditsbullday.

Instagram Shopping

Instagramin Shopping- eli ostostoiminnon avulla verkkokaupan tuotteita voi liittää Instagramin syötteen sekä tarinoiden julkaisuun. Instagram-ostoksia varten tili täytyy olla liitetty Facebook-sivuun, johon on liitetty luettelo.

Kampanja–mainosryhmä–mainos-kampanjarakenne

Somekanavien mainostyökaluissa kampanjat rakennetaan niin, että yhden kampanjan alla on yksi tai useampi mainosryhmä, joiden alla on yksi tai useampia mainoksia. Mainosryhmää voidaan kutsua myös kohderyhmäksi.

Kanava/somekanava

Sosiaalisen median kanavista puhutaan usein vain kanavina. Eri somekanavia ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube ja Tiktok.

Karuselli

Karuselli on mainosmuoto, jossa mainoksessa on yksi mainosteksti, mutta useita kuvia ja linkkejä, joita voi selata oikealle ja vasemmalle karusellimaisesti. Karusellimainoksia voi tehdä muun muassa Facebookissa, Instagramissa ja Linkedinissä.

Kylmä yleisö

Kylmällä yleisöllä tarkoitetaan markkinoinnin kohderyhmää, jolla ei ole vielä kytköstä mainostajaan. Kylmä kohderyhmä määritellään esimerkiksi yleisön iän, sijainnin, kiinnostuksen kohteiden tai koulutuksen perusteella.

Liikenne/Traffic

Liikenteellä tarkoitetaan tietylle sivustolle tai somekanavaan ohjautuvia käyttäjiä. Liikenteen lisääminen on hyvin yleinen maksetun somemarkkinoinnin tavoite. Liikennettä ohjataan verkkosivuille esimerkiksi jakamalla somessa sivustolle ohjaava linkki.

Luettelo

Verkkokaupan tuotteet voi liittää Facebookiin luettelon avulla. Luettelon liittämällä voi Facebookiin tehdä kaupan, käyttää verkkokaupan tuotteita dynaamisissa mainoksissa sekä hakea Instagram Shopping -ominaisuutta, jonka avulla tuotteita voi käyttää myös Instagramissa.

Natiivimarkkinointi

Natiivimarkkinoinnilla tarkoitetaan mainosta, joka näyttää siltä, kuin se olisi mainossivuston orgaanista sisältöä. Somekanavissa olevat mainokset ovat siis natiivimarkkinointia, mutta yleisimmin tällä tarkoitetaan esimerkiksi eri verkkomedioiden sivuilla olevia mainoksia.

Orgaaninen postaus

Orgaaninen postaus on yrityksen tai henkilön aikajanalleen jakamaa sisältöä, joka näkyy käyttäjän syötteissä sekä profiilin sivulla.

Pikseli

Facebook- ja Instagram-markkinointiin liittyvä Pikseli on pieni JavaScript-koodinpätkä, jonka voi asentaa mille tahansa verkkosivulle. Pikseli seuraa verkkosivulla tapahtuvaa liikennettä ja sen avulla voi muun muassa luoda kohderyhmiä sivuston kävijöistä eli tehdä rema-markkinointia, mitata sivustolla tapahtuvia konversioita sekä tehdä dynaamisia tuotemainoksia.  

Postaus

Postaus on sosiaalisessa mediassa jaettu kuva, teksti, video, linkki tai muu sisältö.

PPC

Pay Per Click tarkoittaa klikkiperusteista markkinointia. PPC-tavoitteellisella kampanjalla tavoitellaan siis klikkejä ja sitä kautta siirtymisiä mainostajan määrittämälle verkkosivulle. 

Rema/Reta

Remarketing eli rema tarkoittaa uudelleenmarkkinointia, jossa mainokset kohdennetaan verkkosivusi tai somekanavasi kanssa vuorovaikutuksessa olleille henkilöille. Retargetointi eli reta on käytännössä sama asia, mutta tarkoittaa kirjaimellisesti kohdennustapaa.

ROI/ROAS

Return Of Investment eli ROI ja Return Of Ad Spent eli ROAS kertovat, kuinka moninkertaisesti mainostaja saa sosiaalisen median markkinointiin käyttämänsä rahat takaisin. Somessa tavoitellaan usein brändimarkkinointia, joten näitä lukuja ei ole aina mahdollista tai tarkoituksellista laskea. Jos somemarkkinoinnilla ohjataan verkkokauppaan ja tavoitellaan suoraa kauppaa, voidaan luvut laskea. Niiden lisäksi kannattaa kuitenkin käyttää myös muita mittareita sosiaalisen median markkinoinnin tehon arvioimiseksi. ROAS lasketaan kaavalla mainonnasta saadut tulot / mainontaan käytetyt eurot.

Some

Some on lyhenne sosiaalisesta mediasta. Sosiaalisia medioita ovat esimerkiksi Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Tiktok ja Whatsapp.

Somekampanja

Somekampanjalla tarkoitetaan maksettua mainoskampanjaa, joka tehdään valittuihin somekanaviin.

Stories/tarinat

Instagramissa, Facebookissa, Whatsappissa, Snapchatissa ja pian myös Linkedinissä voi julkaista tarinoita eli kuvia ja videoita, jotka näkyvät käyttäjille vain 24 tunnin ajan kanavan omassa tarinaosiossa. Tarinoita voi postata orgaanisesti sekä tehdä tarinamuotoisia mainoksia.

Tagit, tägäys

Tägääminen tarkoittaa sitä, kun postauksessa mainitaan jokin somekanava tai sometili ja se merkitään niin, että maininta on linkki, jota klikkaamalla päädytään mainittuun kanavaan tai tiliin. Tagit ovat tilien nimiä eli kanavien käyttäjänimiä. Tageja käytetään erityisesti Instagramissa ja Twitterissä. Esimerkiksi Sinisen Härän saa tägättyä kirjoittamalla Instagramissa postaustekstiin @sininenharka.

Targetointi, kohdentaminen

Targetointi eli mainosten kohdentaminen on yksi tärkeimmistä, ellei jopa tärkein onnistuneen somekampanjan tekijä. Somekampanjoita voidaan kohdentaa rema-yleisölle tai ns. kylmälle yleisölle.

UGC

UGC eli User Generated Content tarkoittaa käyttäjien luomaa sisältöä. UGC voi olla esimerkiksi kuvia, videoita, äänitiedostoja, arvosteluita, blogeja, artikkeleita tai somepostauksia. Kun käyttäjä (tai jopa fani) luo yritykseen liittyvää sisältöä ja tägää siihen yrityksen tai käyttää yrityksen brändäämää hahstagia, se herättää luottamusta brändiä kohtaan ja nostaa brändimielikuvaa, koska ihmiset rakastavat vertaistensa tuottamaa sisältöä.

Viraali

Viraalilla sisällöllä viitataan sisältöön, joka lähtee leviämään sosiaalisessa mediassa räjähdysmäisesti. Tämä tapahtuu tyypillisesti niin, että suuri määrä ihmisiä jakaa kanavasi sisällön seuraajilleen ja he jakavat sitä taas eteenpäin. Tällainen lumipalloefektin aikaansaava sisältö on sosiaalisen median jalokivi, koska sillä saa valtavan yleisön ilmaiseksi.

Jos kiinnostuit somesta, aakkosista, sisällöistä ja haluat kuulla näistä aiheista lisää, tilaa uutiskirjeemme!