Millainen on hyvä B2B-verkkokauppa?

Nyt jos koskaan verkkokaupat ovat nousseet merkittäväksi osaksi yritysten liiketoimintaa. Vallitseva koronapandemia on tuonut tullessaan haastavat ajat monelle yritykselle ja siirtänyt liiketoiminnan painopistettä entistä voimakkaammin verkkoon. Pelkkä poikkeustilanne ei yksistään ole kuitenkaan syy verkkokauppojen suosiolle. Digitalisaation myötä verkkokauppa on kasvanut jo hyvän tovin kuluttajapuolen lisäksi myös B2B-sektorilla. Huolella suunniteltu sekä visuaalisesti ja teknisesti toimiva B2B-verkkokauppa tehostaa liiketoiminnan prosesseja ja toimii tehokkaana myynnin kanavana.

Kylmää ja kasvotonta kauppaa vai timanttista palvelua? Miksi B2B-verkkokauppa kannattaa?

En tiedä tarvitseeko tätä edes sanoa, mutta todetaanpa nyt silti: faksien ja sähköpostiin naputettavien tarjouspyyntöjen tai sähköisten tilauslomakkeiden aika alkaa siintämään kovaa vauhtia ohi! B2B-verkkokaupan kautta prosessien automatisointi ja toimintojen integroiminen tehostavat liiketoimintaa sekä säästävät aikaa. Turhien manuaalisten työvaiheiden poistuminen tekee samalla yrityksestä myös asiakkaalle houkuttelevamman vaihtoehdon.

Parhaimmillaan B2B-verkkokauppa voi edelläkävijyyden myötä olla myös vahva kilpailuetu. Verkkokauppaa voisi B2B-sektorilla luonnehtia ennemminkin tilausjärjestelmäksi kuin verkkokaupaksi.

B2B-verkkokaupoissa ostajat ovat mitä todennäköisimmin myös kuluttajaverkkokauppojen asiakkaita. Niinpä heidän ostokäyttäytymisensä ohjautuu verkkoon luontevasti ja ostaminen koetaan mielekkääksi tehdä verkosta silloin, kun itselle sopii.

Vaikka usein verkkokauppa mielletään etenkin yrityspuolella kylmäksi ja kasvottomaksi kanavaksi, on se hyvin toteutettuna kaikkea muuta. Verkossa asiointi on paitsi helppoa, myös joustavaa ollessaan aikaan ja paikkaan sitomatonta.

Verkkokauppa vahvistaa asiakaskokemusta ja konversioiden lisäämistä tukien samalla yrityksen kilpailukyvyn säilyttämistä. Verkkokaupan saumattoman ostoprosessin, asiakaskohtaisten kustomointien sekä esimerkiksi chatbottien avulla asiakaskokemuksesta saadaan jouheva ja ehyt. Ostaisit varmaan itsekin uudestaan verkkokaupasta, jossa homma sujuu?

Mitä kannattaa huomioida?

Aivan kuten B2C-puolella, valtaosa B2B-ostajista suuntaa tiettyä tuotetta tarvitessaan Googleen. Kuluttaja-asiakkaista poiketen B2B-ostajat ovat pääsääntöisesti varusteltu oman alansa asiantuntemuksella ja heillä on jo valmiiksi selkeä käsitys, siitä mitä ovat ostamassa. Niinpä tuotekuvien ja spesifien tuotetietojen sekä videoiden, oppaiden ja muun tukimateriaalin saatavuuden merkitys korostuu B2B-verkkokaupassa.

Asiakaspalvelun saatavuuteen on syytä kiinnittää erityistä huomiota, sillä myös yrityspuolella ostaja odottaa usein kysymyksiinsä nopeaa reagointia ja asiantuntevaa vastausta. Mitä paremmin B2B-verkkokauppa vastaa ostajan tarpeita suoraviivaisella ja nopealla ostoprosessilla, sen todennäköisemmin hänet saadaan sitoutettua käyttämään verkkokauppaa jatkossakin.

Sujuvasti toimivaan B2B-verkkokauppaan kannattaa satsata reippaasti niin aikaa kuin panoksiakin, sillä parhaimmillaan sen kautta saavutetaan konversioita ja pitkään kestäviä asiakassuhteita.

Poimi parhaat jutut kuluttajakaupoista

Pyörää ei tarvitse tämänkään aiheen tiimoilta keksiä uudelleen. Verkkokaupoissa on paljon lainalaisuuksia, jotka toimivat niin kuluttajaverkkokaupassa, kuin B2B-puolella. Käyttäjäkokemus, jonka perään usein kuulutan, pelaa merkittävässä roolissa molemmissa verkkokauppatyypeissä.

Luotettavuus, selkeys, selailun ja hakemisen helppous sekä kattavien tuotetietojen saatavuus ovat ihan yhtä tärkeitä käyttäjälle, oli kyseessä sitten yritysten välinen kaupanteko tai kuluttajien verkkokauppashoppailu. Käy ottamassa haltuun vinkkimme verkkokaupan käyttökokemuksen parantamiseksi!

Sitouta asiakkaasi personoidulla verkkokaupalla

48 % asiakkaista käyttää verkko-ostoksiinsa enemmän rahaa, kun verkkokauppa on personoitu. Lisäksi erityisesti B2B-puolella on totuttu tarjoamaan räätälöityjä ratkaisuja eri asiakkaille. Seuraava kysymys varmasti kuuluukin, että mites homma ratkaistaan sitten verkkokaupassa?

Hyvin personoidulla verkkokaupalla kohdataan asiakkaan vaatimukset sekä haasteet ja vastataan tarpeisiin siten, että asiakkaan ei tarvitse lähteä etsimään parempaa muualta. B2B-verkkokaupan toteutuksessa on mahdollista räätälöidä eri tuotenäkymä, hinnat ja toimitusvaihtoehdot tai -maksut eri asiakkuuksille.

Usein B2B-verkkokaupat rakennetaan siten, että hinnat ja ostomahdollisuus tarjotaan vasta kirjautuneille asiakkaille, mikä mahdollistaa sen, että kullekin asiakkaalle tai asiakasryhmälle voidaan tarjota juuri heille räätälöityjä ratkaisuja. Personoitu sisältö helpottaa asiakasta löytämään tarvitsemansa sekä mahdollistaa helpomman lisämyynnin esimerkiksi asiakasprofiilin perusteella suositelluilla tuotteilla antaen samalla eväät kestävän asiakassuhteen hoitoon.

Sujuvalla ostoprosessilla helpotat asiakkaasi arkea

Sinisen Härän Mikkoa siteeratakseni ”Verkkokaupassa asioinnin tulisi olla yhtä helppoa kuin kauramaidon hakeminen lähikaupasta pikakassan kautta”. Otetaanpa ihan esimerkkinä: kauramaito loppui ja lähdet hakemaan sitä lähimmästä kaupasta. Kaikki kaupat on suunniteltu suhteellisen samalla rakenteella, joten tiedät, miten kaupassa kuljet, nappaat kauramaidon kyytiin ja kävelet itsepalvelukassan kautta MobilePayta kortinlukijaan vilauttaen takaisin kahvikupposesi ääreen! Sulla on tarve, jonka saat nopeasti täytettyä. Myös B2B-verkkokauppa-asioinnin tulisi olla yhtä helppoa.

Verkkokaupan huolella ja loogisesti suunnitellun käyttöliittymän lisäksi on hyvä huomioida ominaisuuksissa myös se, että asiakkaalle kriittiset vakiotuotteet ovat helposti löydettävissä. Tähän onkin olemassa ihan loistavia ratkaisuja.

Jos kohderyhmääsi kuuluvien vakio-ostajien täytyy säännöllisin väliajoin tilata joitakin tiettyjä tuotteita verkkokaupastasi, kannattaa tästä ottaa täysi hyöty irti verkkokaupan oma tili -osiosta. Oman tilin kautta asiakas voi paitsi seurata tekemiään tilauksia, myös kopioida sen uudeksi tilaukseksi.

Jos tuotetilausta haluaa kerätä pikkuhiljaa tarpeen mukaan, voidaan käyttäjälle tarjota mahdollisuus kerätä toivelistaa, jonne asiakas voi klikata haluamiaan tuotteita ja lisätä ne sieltä ostoskoriin vaivattomasti. Kun asiakkaalta on edellytetty kirjautuminen verkkokauppaan oston tekemiseksi, ovat myös toimitusosoite- ja laskutustiedot valmiiksi mintissä, joten tilaus on sillä selvä.

B2B-verkkokaupan lyhyt oppimäärä

  1. Panosta B2B-verkkokaupassa käyttökokemukseen, kattaviin tuotetietoihin ja hakutoimintoihin
  2. Personoi sisältö asiakkuudelle sopivaksi: näytä juuri tälle asiakkaalle räätälöidyt tarjoukset, hinnanalennukset sekä täsmätuotteet.
  3. Tee ostoprosessista mahdollisimman helppo ja vaivaton

Onko yritykselläsi suunnitelmissa uuden verkkokaupan rakentaminen tai vanhan uudistaminen?

Ota yhteyttä meidän projektipäällikköön Mikkoon, niin jutellaan lisää!

Mistä on hyvät verkkokaupat tehty? 8 vinkkiä käyttökokemuksen parantamiseksi

Verkkokauppa kasvattaa osuuttaan voimakkaasti markkinoilla ja siitä onkin muodostunut tärkeä asiakaskohtaamisen kanava verkossa. Verkkokauppa ei kuitenkaan ole pelkkää teknologiaa yrityksen myynnin ja prosessien tehostamiseksi, vaan se on ennen kaikkea syvää ymmärrystä sekä tuntemusta kohderyhmän ostokäyttäytymisestä. Tässä blogiartikkelissa käyn läpi, mitä verkkokaupan käyttökokemuksella tarkoitetaan ja mitkä seikat siihen vaikuttavat.

Älä aliarvioi käyttökokemuksen merkitystä

Oli kyse sitten yritys-, jälleenmyyjä- tai kuluttaja-asiakkaista, on verkkokauppa noussut oleelliseksi kanavaksi kohdata asiakkaat. Asiakkaiden tavat etsiä ja vertailla tietoa sekä tehdä ostopäätöksiä ovat muuttuneet, mikä vaatii yritykseltä kykyä saada käännettyä muuttunut ostokäyttäytyminen hyödyttämään omaa liiketoimintaa.

Asiakkaiden vaatimukset ja odotukset verkossa tarjottaville palveluille kasvattavat merkitystään ja ostopäätökseen voikin vaikuttaa ratkaisevasti se, miltä palvelun käyttäminen tuntuu tai kuinka sujuvaa käyttö on. Käyttökokemuksen merkitystä verkkosivustoilla ei sovi vähätellä, sillä sen vaikutus antaa huolellisesti suunniteltuna ja toteutettuna valtavan kilpailuedun ja voi parhaimmillaan olla myös ratkaisevakin tekijä yrityksen menestyksen kannalta.

UX-suunnittelulla kohti sujuvampaa käyttökokemusta

Koska käyttäjäkokemus on muodostunut yhdeksi oleellisimmista kilpailuvalteista verkkokaupalle, on siihen vaikuttavien elementtien ja ominaisuuksien löytäminen keskeisessä roolissa. Lisäksi oman kohderyhmän tunteminen auttaa ymmärtämään asiakkaiden tarpeita. Käyttäjäkokemuksen suunnittelu vaatii hyviä ongelmanratkaisutaitoja, sillä tavoitteena on löytää ratkaisu siihen, kuinka verkkokauppa saadaan luomaan lisäarvoa käyttäjälleen tehden samalla palvelun käytöstä mahdollisimman luontevaa.

UX-suunnittelun avulla pyritään vastaamaan käyttäjän tarpeisiin ylittäen heidän odotuksensa, kuitenkin niin, että palvelun käytettävyydessä säilyy vaivattomuus ja selkeys. Suunnittelussa keskitytään nimenomaan siihen, miltä palvelu käyttäjästä tuntuu. Käyttökokemus ei muodostukaan yksin upeista leiskoista ja hienoista erikoisefekteistä, vaan se kattaa kaikki verkkopalvelun toiminnot aina navigoinnista sivuston sisältöihin ja hierarkioihin saakka.

Mihin sitten pitäisi kiinnittää huomiota?

Kattavan kirjallisuustietopohjan haalimisen lisäksi toteutin aiheesta kyselytutkimuksen osana tietojenkäsittelyn tradenomin opintojani. Kyselytutkimuksessa selvitin, mitkä asiat vaikuttavat käyttäjän näkökulmasta verkkokaupan käyttökokemukseen. Nappaa tästä tiivistettynä vinkit suoraan käyttäjiltä itseltään:

1. Luotettavuus ennen kaikkea

Verkkokaupalle tärkeimmäksi valintakriteeriksi nousi luotettavuus. Luotettavuuden esiintuominen ja siihen panostaminen on tärkeää menestyksen kannalta.

2. Navigointi ja kategoriat kuntoon

Navigoimisen verkkokaupassa tulee olla yksinkertaista. Lisäksi käyttökokemukseen vaikuttaa, että verkkokaupan tuotteet on lajiteltu selkeästi kategorioittain. Mieti siis sivuston hierarkia ja rakenne niin, että sivuston käytettävyys on mahdollisimman sujuvaa.

3. Tee tuotteiden selailusta ja hakemisesta selkeää

Tuotteiden hakeminen, suodattaminen ja selailuominaisuudet ovat käyttökokemuksen kannalta tärkeässä asemassa. Kannattaa siis pohtia, onko tuotteiden hakeminen verkkokaupassa selkeää. Etenkin, jos tuotteita ja variaatioita on paljon.

4. Kattavat tuotetiedot tukevat ostopäätöstä

Yksittäisen tuotteen tiedot, laadukkaat kuvat sekä varastotilanteen näkyvyys on käyttäjille arvokasta informaatiota ostopäätöksen kannalta. Lisäksi muiden käyttäjien arviot tuotteesta vaikuttavat ostopäätöksen tekemiseen, joten kannattaa harkita tuotearviointien tuomista yksittäisen tuotteen tietoihin.

5. Turhat liirumlaarumit pois – verkkokauppaan tullaan ostoksille

Verkkokauppa saa mennä suoraan asiaan ilman erillisiä yritysesittelyitä etusivulla. Muista kuitenkin, että käyttäjän tulee löytää yhteystiedot sekä toimitus- ja muut ehdot helposti ilman yksityisetsivän jaloja taitoja. Toimitus- ja maksutavat vaikuttavat myös verkkokaupan käyttäjälle muodostuvaan kokonaiskokemukseen, joten niiden esilletuomiseen ja toimivuuteen on syytä kiinnittää huomiota.

6. No pitäähän sen myös näyttää hyvälle

Verkkokaupan visuaalisuus ja yrityksen brändi-ilmeen esiintuominen on myös tärkeä huomioida käyttökokemuksen nimissä ja niihin kiinnitetään huomiota jopa niin paljon, että se vaikuttaa ostopäätökseen. Visuaalisuus lisää verkkokaupan käyttömukavuutta, mutta se ei kuitenkaan saa mennä toimivuuden edelle. Käyttäjille on tärkeämpää se, että palvelu pelittää.

7. Responsiivisuus

Ehkä sanomattakin selvää, mutta sanotaanpa silti: shoppailu tapahtuu kasvavissa määrin mobiililaitteilla, joten verkkokaupan tulee olla käytettävissä kaikilla laitteilla.

8. Nopeat syö hitaat

Latausnopeus on tärkeässä osassa verkkokaupan käyttökokemusta tarkastellessa. 88 % vastaajista kertoi, että latausnopeus vaikuttaa siihen, käyttääkö kyseistä verkkokauppaa vai ei. Älä siis unohda verkkokauppasi nopeuden optimointia.

Lataa ilmainen verkkosivujen ostajan opas
Onko teidän yrityksessänne verkkosivu-uudistus käsillä? Siinä tapauksessa, lataa ihmeessä ilmainen oppaamme. Opas on tehty auttamaan yrityksiä verkkosivujen ostamisessa, ja siinä käydään läpi kilpailutuksessa huomioon otettavia asioita aina tarjouspyynnön laatimisesta toteuttajien vertailuun.

Lataa ilmainen opas!

Vieraskirjoitus: Flashnode – Automaatio kilpailukykyisen verkkokaupan ytimessä

Jos automatisoitua verkkokauppaa pitää edelleen futuristisena visiona, on otettava kiriä. Verkkokauppojen jatkuvasti kiristyvä kilpailu ja tavoite olla kuluttajien ykköskauppapaikka on tuonut automaation verkkokauppa-alan keskiöön.

Asiakkaiden odotukset erityisesti verkkokaupan toimituksia, palauttamista ja asiakaspalvelua kohtaan on kiristynyt. Jos verkkokauppa ei vastaa näihin vaatimuksiin, on kilpaileva yritys vain yhden Google-haun päässä.

Myös suurten verkkokauppojen tuomat jännitteet vaikuttavat alaan merkittävästi. Esimerkiksi länsimaissa ylivoimainen Amazon on luonut omia patenttiratkaisuja, joilla hyödynnetään automaatiota tehokkaasti ja asiakkaan odotukset ylittäen – kuten toimittamalla tuotteen ennen kuin asiakas on sen edes tilannut.

Automaatio ei kuitenkaan ole vain verkkokauppajättien etuoikeus, vaan helposti muidenkin ulottuvilla.

Mitä on verkkokaupan automaatio?

Verkkokaupan automaatiota käytetään tyypillisesti sekä prosessien tehostamiseen että ongelmanratkaisuna. Jos automaatio pystyy suorittamaan jonkin tehtävän reaaliaikaisesti ja ehkä jopa tehokkaammin kuin ihminen, se kannattaa ehdottomasti antaa tietokoneen hoidettavaksi. Näitä tehtäviä ovat esimerkiksi automaattiset sähköpostit sekä varastosaldojen ja tilaustietojen reaaliaikainen päivittäminen. Yksin nämä tehtävät eivät ole ihmiselle vaativia, mutta yhdessä ja jatkuvasti toistuvina ne vievät työpäivästä suuren osan aikaa.

Automaatiota käytetään apuna myös ratkaisemaan esimerkiksi hylätyt ostoskorit. Noin 70% verkkokaupan ostoskoreista hylätään, eli asiakas poistuu sivustolta maksamatta ostoskoriin lisättyjä tuotteita. Näiden asiakkaiden kontaktointi muistutussähköpostilla voidaan automatisoida.

Verkkokauppiaille tuttu ongelma on myös se, että varastosaldoja ei välttämättä ehditä päivittää verkkokauppaan. Tämä voi johtaa siihen, että asiakas tilaa tuotteen, joka todellisuudessa on jo myyty loppuun. Tämä voidaan ratkaista verkkokauppa-alustan ja varastonhallinnan väliin rakennettavalla liitännällä (eli integraatiolla), joka päivittää saldon automaattisesti varastonhallinnasta verkkokauppaan. Tämä helpottaa erityisesti yritystä, jolla on yhteinen varasto kahdessa kauppapaikassa, kuten kivijalassa ja verkkokaupassa.

Kilpailuedun saavutus

Automaatio ei tuo ainoastaan helpotusta verkkokauppiaan arkeen, vaan se tekee yrityksestä asiakkaan silmissä houkuttelevimman vaihtoehdon.

  • Verkkokauppa voi luvata asiakkaalle enemmän. Prosessit eivät tule hidastumaan edes myyntipiikkien aikana, kun tietokone osallistuu rutiinityöhön.
  • Automaatio säästää rahaa. Nämä vapautuneet resurssit voidaan käyttää vaikka huokeampiin tuotteiden hintoihin tai myynti- ja markkinointitoimenpiteisiin, jolla houkutellaan lisää asiakkaita.
  • Yrityksestä tulee luotettavampi. Jos tietokone hoitaa laskuttamisen, ei synny (näppäily)virheitä. Asiakas voi aina luottaa, että laskutustiedot ovat oikein. Sama pätee myös ajantasaisiin varastosaldoihin ja tuotetietoihin.

Ajan ja rahan tuoma säästö antaa myös vapautta kokeilla ja uudistua. Verkkokauppa-ala kehittyy kovaa vauhtia, ja yritysten on löydettävä jatkuvasti uusia keinoja pysyä virkeänä. Mitä jos vapautuneet resurssit käytettäisiin entistä parempaan messuosastoon, digimarkkinointiin tai uuden tuotteen/palvelun lanseeraukseen?

Automaation käyttöönotto

Automaation käyttöönottoon vaikuttaa ensisijaisesti yrityksellä käytössä olevat ohjelmistot, kuten verkkokauppa-alusta. Osa verkkokauppa-alustoista saattavat tarjota omia plugineja, joita kauppiaat voivat ottaa käyttöön joko ilmaiseksi tai lisämaksusta. Esimerksiksi WooCommerceen löytyy paljon valmiita toteutuksia eri järjestelmillä.

Automaatioon on myös erikoistuneita ohjelmistointegraatioiden palveluntarjoajia, joista Suomessa johtavin on Flashnode. Flashnoden palvelussa on valmiiksi rakennettuja integraatioita useimpiin verkkokauppaohjelmistoihin, jolloin asiakkaan ei tarvitse maksaa kehitystyöstä. Jos omaa ohjelmistoa ei kuitenkaan palvelusta löydy, voi integraation tilata myös projektityönä.

Flashnoden integraatioilla voidaan automatisoida kiinteällä kuukausimaksulla muun muassa varastosaldot, tilausstatukset, laskutuksen ja asiakasprofiilien päivittymisen. Palveluun kuuluu myös ylläpito, eli tarkka valvonta integraation toiminnasta ja nopea puuttuminen mahdollisiin virhetilanteisiin. Katso myös koko lista mitä Flashnode voi automatisoida WooCommerce-verkkokaupassa. Samalla näet, löytyykö käyttämäänne ohjelmistoon valmis integraatio.

Automaation palveluntarjoajia on myös logistiikan puolella, jolloin lähettäminen ja palautusten käsittely tapahtuu vaivattomammin. Automaatio myös nopeuttaa tuotteiden lähettämistä, jolloin pystytään vastaamaan asiakkaiden odotuksiin nopeista toimitusajoista.

Verkkokauppiaan ei siis tarvitse itse osata rakentaa integraatiokoodia (tai edes puhua niistä). Luotettavan palveluntarjoajan kanssa hän saa automatisoitua liiketoiminnastaan ylimääräisiä käsitöitä, eikä tämä useimmiten vaadi edes uuden opettelua. Päinvastoin: täytyy muistaa, ettei asioita tarvitse enää tehdä itse. Sininen Härkä ja Flashnode hoitavat toimivan integraation puolestasi. Kysy lisää.

Nico Härkönen

CEO, Founder, Partner
Asiakkuudet, yhteistyöt, digimarkkinointi ja koulutukset
040 8222 843
nico@sininenharka.fi

Tai

Tomi Räsänen

Co-Founder / Chief Sales & Marketing Officer
+49 163 716 7767 / +358 44 7767 826
tomi.rasanen@flashnode.com
www.flashnode.com

Näytä