Konversio-optimointi

Konversio-optimointi pohjautuu tilastoihin

Tänä päivänä tehokas ja tuottava digimarkkinointi pohjautuu lähes aina tilastoihin. Enää ei voida arvailla, mitä kautta sivuston kautta tulevat yhteydenotot tai ostot tapahtuvat. Sivuston analytiikka tarjoaa paljon tärkeää dataa siitä, mitä kautta potentiaaliset asiakkaat sivustolle löytävät. Datan avulla voidaan myös tilastollisesti mitata esimerkiksi yhden ostokonversion hintaa ja sitä kautta kehittää markkinointia entistä kannattavampaan suuntaan. Sivuston dataa seuraamalla ja tulkitsemalla voimme kertoa esimerkiksi, miten paljon yksittäinen mainoskampanja on tuottanut voittoa. Seuranta helpottaa täten myös mainosbudjetin sijoittamista eri kanaviin sen perusteella, mikä kanava tuottaa parhaiten konversioita.

Ota yhteyttä

Konversio-optomointi on sivuston kehittämistä

Sivuston analytiikan seuranta mahdollistaa monilla tavoin myös sivuston kehittämisen sekä konversioiden kehittämisen eli optimoinnin. On hyvä ajatella, että projekti ei lopu siihen, kun uusi sivusto saadaan avattua. On erittäin tärkeää tavoitteiden saavuttamisen kannalta, että uuden sivuston toimintaa seurataan ja kehitetään tilastollisesti. Analytiikan keräämän datan avulla nähdään esimerkiksi, jos joku yksittäinen laskeutumissivu ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Tämä mahdollistaa dataan pohjautuvan sivuston kehittämisen oikeaan suuntaan sen sijaan, että oletettaisiin jonkun asian toimivan hyvin. Konversio-optimointi voi olla myös sivuston visuaalisuuden tai käyttökokemuksen kehittämistä esim. A-B -testauksen avulla. Nykypäivän työkalut mahdollistavat myös sivuston käyttäjän seurannan yksilötasolla. Tällaisten työkalujen avulla nähdään esimerkiksi, mistä käyttäjät klikkaavat tai miten pitkälle he selaavat yksittäistä sivua. Yksittäistä henkilöä sen sijaan on vaikeampi tunnistaa ilman markkinoinnin automaatiota tai vastaavaa järjestelmää. Datan pohjalta on tarkoitus kehittää sivustoa tehokkaammin toimivaksi ja paremmin tuottavaksi.

Konversio-optimoinnissa tärkeää on ennen kaikkea se, että seurataan minkä kanavien kautta konversioita saadaan parhaiten. Tämä auttaa markkinointibudjetin käytön kohdistamisessa, kun budjettia voidaan käyttää eniten siellä, mistä saadaan eniten maksavia asiakkaita.

Sivuston kehittäminen ja konversio-optimointi on monesti myös teknisten ominaisuuksien, kuten sivuston nopeuden optimointia, sivujen näkyvyyden parantamista ja sitä kautta vahvasti sidottu myös hakukoneoptimointiin. Sivuston kehityksellä pyritään aina saamaan kaikki mahdollinen teho irti asiakkaan sivustosta tai verkkokaupasta ja kehittää niistä mahdollisimman paljon voittoa tuottavia myynnin kanavia.

Ota yhteyttä

Konversio-optimointi on sivuston tai markkinoinnin jatkuvaa viilaamista. Nykyään optimointi perustuu pitkälti analytiikkaan ja tilastoihin ja muutoksia tehdään sen perusteella mikä oikeasti toimii. Vaikka vanha kunnon mututuntuma onkin monesti oikeassa, ei sillä tänä päivänä päästä pitkälle.

Uusimmat kirjoitukset digimarkkinoinnista