EduExcellence – koulutusviennin ammattilainen

EduExcellence tarjoaa suomalaisia huipputason koulutusratkaisuja kansainvälisille asiakkailleen, joita ovat niin koululaitokset, yritykset kuin julkinen sektori. Ratkaisuja tarjotaan konsultoinnin, koulutusohjelmien ja erilaisten intensiivikurssien muodossa. EduExcellence tekee tällä hetkellä yhteistyötä muun muassa Etelä-Afrikassa, Uruguayssa ja Kiinassa.

Tuore näkökulma suomalaiseen koulutusvientiin selkeällä ilmeellä ja helppokäyttöisellä sivustolla

EduExcellence lähestyi Sinistä Härkää tavoitteenaan luoda uusi sivusto, joka palvelee yrityksen moninaisia tarpeita. Sivuston tärkein tavoite on luoda selkeä kuva yrityksen toiminnoista ja palveluista. Yrityksen palvelut, kohderyhmät ja toimialat ovat monipuolisia ja siksi sisältö on tärkeää esittää johdonmukaisesti ja välttää informaatioähkyä. Sivustoa ja sen sisältöä on tarve hyödyntää sekä sisäisesti ikään kuin esitteen korvikkeena, mutta toimia toki myös ulospäin informaatiokanavana.

Koska sivustoa tarvitsee käyttää niin Etelä-Amerikassa kuin Kiinassakin toisinaan huonojen verkkojen äärellä, oli tavoitteena luoda nopea sivusto, joka toimii moitteettomasti mobiilissa.

Yhteistyön alussa oli heti selvää, että päästäksemme projektin tavoitteisiin, on sivuston suunnitteluun käytettävä runsaasti ajatusta ja aikaa. Projekti aloitettiinkin laajalla visuaalisen ilmeen uudistamisella ja kehityksellä. Visuaalisen ilmeen uudistuksessa hyödynnettiin jo olemassa olevia elementtejä (logo, ikoni ja osa värimaailmasta) ja luotiin näiden ympärille eheä ja aikaisempaa näyttävämpi kokonaisuus. Ilmeeseen sisällytettiin asiakkaalle tärkeitä ja tarpeellisia elementtejä, kuten PowerPoint-pohja, esitepohja ja laaja ohjeisto.

Visuaalisen ilmeen ohjeiston luomisen jälkeen sivuston suunnittelua tehtiin niin käytettävyyden ja rakenteen puolesta kuin visuaalisen suunnittelun keinoin. Asiakas teki samaan aikaan töitä myös muiden ulkoisten konsulttien kanssa sisältöjen osalta, jolloin prosessit kulkivat hyvin käsikkäin. Suunnittelun jälkeen sivusto rakennettiin niin, että asiakkaan on helppo päivittää ja lisätä itse sisältöjä. Sivusto rakennettiin mobiili edellä, mutta kuitenkin niin, että myös isommilla näytöillä käyttö on vaivatonta ja ilme näyttävä.

Lopputuloksena tärkeä apuväline

Kaikki sivuston tavoitteet täytettiin projektin loppuun mennessä. Yrityksessä ollaan sisäisesti tyytyväisiä erityisesti siihen, että sivustoa voi nyt esitellä paremmin myös mobiililaitteella ja se on hyvä apuväline myynnille. Visuaalisen ilmeen suhteen kaikki projektin osapuolet ovat tyytyväisiä siihen, että suomalaista koulutusta voidaan tuoda esiin nyt tuoreella näkökulmalla pelkän perinteisen suomikuvaston sijaan.

Tutustu EduExcellencen sivustoon

Näytä