Graafinen suunnittelu

Sinulla on viesti, jonka ulkonäön me suunnittelemme

Graafinen ja visuaalinen suunnittelu on luonnollinen osa Sinisen Härän palveluvalikoimaa. Haluamme, että tuottamamme markkinointipalvelut ovat aina myös visuaalisesti laadukkaita ja sopivat asiakasyrityksen brändiin ja arvoihin. Visuaalisella suunnittelulla vaikutetaan tunteisiin, ja tunteilla vaikutetaan myyntiin. Visuaalisen suunnittelun avulla luotu visuaalinen ilme luo mielikuvia ja on brändin visuaalinen identiteetti. Mielikuvilla pyritään myynnin edistämiseen jarruttamisen sijaan, ja tässä ilmeellä on iso rooli.

EduExcellencen verkkosivuprojekti lähti hyvällä energialla käyntiin ja tuntuu, että puhumme samaa kieltä. Visuaalisen ilmeen ja sivustorakenteen suunnittelussa Sininen Härkä kuunteli meitä tarkalla korvalla. Ilmeen ja sivurakenteen päivittäminen onnistuikin sujuvasti ja toivomamme viilaukset ketterästi. Sininen Härkä vakuutti meidät jo, vaikka verkkosivujen uudistamisprojekti on vielä kesken. Maltamme tuskin odottaa lopputulosta!

Marja Tiainen
Hallintopäällikkö, EduExcellence

Visuaalinen ja graafinen suunnittelu

Visuaalinen suunnittelu on kattotermi monenlaiselle suunnittelutyölle, mitä kuuluu suunnittelu- ja mainostoimistojen arkeen. Termillä voidaan tarkoittaa yksittäisten tuotteiden ulkoasun suunnittelua tai kokonaisten viestintäkonseptien ilmeiden suunnittelua. Juuri laajojen kokonaisuuksien takia emme puhu vain graafisesta suunnittelusta – visuaalinen suunnittelu sisältää muutakin kuin yksittäisiä painomateriaaleja tai tuotteita.

Yrityksen visuaalinen identiteetti

Suunnittelun tavoitteena on kehittää yritykselle omaa tunnistettavaa identiteettiä ja persoonaa, sellaista joka heijastaa yrityksen toimintaa ja erottaa sen edukseen muista. Käytännössä visuaalisella suunnittelulla kuitenkin tarkoitetaan lähes kaiken yrityksestä ulospäin näkyvän suunnittelua, esim. käyntikortit, esitteet, roll-upit, lehtimainokset ja digitaaliset markkinointimateriaalit kuten verkkosivut ja -kaupat.

Visuaalinen suunnittelu alkaa aina yrityksen ja brändin ytimestä. Ensimmäiseksi on tärkeää ymmärtää kohdeyritystä ja sen ydintä, koska visuaalisen ilmeen tärkein tehtävä on luoda ulkonäkö sille pääviestille ja niille arvoille, mille yritys on rakennettu ja minkä pohjalta se toimii. Ulkonäön tulee luoda mielikuvia katsojan ajatuksissa ja mielikuviin vaikutetaan kaikilla visuaalisen suunnittelun kulmakivillä. Yrityksen selkeimpänä kulmakivenä toimii logo. Muita kulmakiviä ovat muun muassa käytettävät brändivärit, typografia, spesiaalit elementit (kuten ikonit) sekä kuvamaailma.

Mitä tarjoamme?

Sininen Härkä on erikoistunut yritysten visuaalisten ilmeiden uudistamisiin, visuaalisen ilmeen ohjeistoihin ja verkkosivujen layouteihin. Käsissämme taipuu kokonaisuuksien lisäksi myös logot, painotuotteet ja muut yksittäiset graafiset työt.

Ota yhteyttä

Visuaalinen suunnittelu on yrityksen brändin rakentamisen keskeisimpiä elementtejä. Sunnittelutyö aloitetaan aina yrityksen arvojen ytimestä. Onnistuneen visuaalisen suunnittelun lopputuloksena yrityksen persoona tulee esiin kaikissa asiakaskanavissa yhtenäisenä, brändin tunnistettavuus kasvaa ja parhaassa tapauksessa suhde asiakaskuntaan syvenee.